Wykres porównawczy Haier L47t1

Wykres porównawczy Haier L47t1 jest narzędziem, które należy wziąć pod uwagę, jeśli zastanawiasz się, jaki telewizor wybrać. Wykres porównawczy Haier L47t1 zawiera wszystkie najważniejsze informacje, które należy wziąć pod uwagę, w tym rozdzielczość, kontrast, jasność oraz inne cechy, które wpływają na jakość obrazu. Wykres porównawczy Haier L47t1 pozwala użytkownikom sprawdzić, jak dany model wypada na tle innych dostępnych na rynku, dzięki czemu można wybrać najlepszy model dla swoich potrzeb. Warto zapoznać się z wykresem porównawczym Haier L47t1, aby mieć pewność, że dokonasz najlepszego wyboru.

Ostatnia aktualizacja: Wykres porównawczy Haier L47t1

Wykres, który chcę zaproponować tylko z wyglądu będzie przypomniał wykres słupkowy. Do jego zbudowania wykorzystamy bowiem wykres punktowy, ze szczególnym uwzględnieniem słupków błędu. Proces przygotowania wykresu, będzie do pewnego momentu identyczny jak w przypadku podobnego wykresu - wykresu lizakowego. Na początku tworzymy tabelę, w której umieścimy informację o badanych wynagrodzeniach oraz trzy kolumny pomocnicze.

Następnie z karty Wstawianie --> Wykresy, wybieramy Wykres Punktowy. Za wartości osi X posłużą nam dane z kolumny Kobiety (razem z pustymi wierszami), natomiast za wartości Y, dane z kolumny Y. Kroki te powtarzamy analogicznie dla kolumn Mężczyźni oraz Etykiety. Tak przygotowany wykres, powinien wyglądać jak poniżej. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-punktowy-w-excelu. png" alt="Wykres punktowy w Excelu" width="503" height="309"/>

W kolejnym kroku, po uprzednim kliknięciu na wykres wybieramy z karty Projektowanie --> Zmień typ wykresu --> Wykres kombi i serię danych związaną z Etykietami zamieniamy na Wykres słupkowy. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-kombi-w-excelu. png" alt="Wykres kombi w Excelu" width="669" height="638"/>

Następnie klikamy na wykres i ponownie z karty Projektowanie --> Dodaj element wykresu --> Osie, wybieramy Pomocniczą oś poziomą. pl/wp-content/uploads/2017/01/pomocnicza-oś-pozioma-w-excelu. png" alt="Pomocnicza oś pozioma w Excelu" width="505" height="313"/>

Na tak przygotowanym wykresie klikamy na Pomocniczą oś poziomą i z jej opcji dotyczących Położenia osi wybieramy Na znacznikach osi. Następnie zaznaczamy Główną oś Pionową i zmieniamy jej wartości ze skali 0-9 na 1-8. W rezultacie przeprowadzonej zmiany, etykiety Pomocniczej osi poziomej, będą wyświetlane w jednej linii ze znacznikami wykresu punktowego. pl/wp-content/uploads/2017/01/etykiety-w-jednej-linii-z-danymi. png" alt="Etykiety w jednej linii z danymi" width="507" height="310"/>

W kolejnym kroku zaznaczamy Pomocniczą oś Pionową wykresu i z jej opcji wybieramy check box Wartości w kolejności odwrotnej. Zabieg ten spowoduje przeskoczenie etykiet osi z prawej strony na lewą. pl/wp-content/uploads/2017/01/wartości-w-kolejności-odwrotnej-excel. png" alt="Wartości w kolejności odwrotnej" width="497" height="306"/>

Przyszedł czas na pozbycie się zbędnych elementów wykresu. Na początek zaznaczmy słupki danych związane z Etykietami i ustawiamy ich wypełnienie na Brak. Następnie usuwamy Główną oś pionową i poziomą. pl/wp-content/uploads/2017/01/usunięcie-osi. png" alt="Wykres po usunięciu zbędnych osi" width="497" height="303"/>

W kolejnym kroku wchodzimy w opcje wyboru źródła danych i zmieniamy zakres etykiet osi na opisy z kolumny Race/Ethnicity. pl/wp-content/uploads/2017/01/zmiana-etykiet-danych. png" alt="Zmiana opisu etykiet danych" width="1071" height="373"/>

Następnie usuwamy kolejne zbędne elementy wykresu (linie siatki, obramowania, znaczniki) i przystępujemy do budowy naszych słupków. Klikamy na punkt danych związany z kategorią Mężczyźni a następnie z opcji Dodaj element wykresu wybieramy Słupki błędów --> Błąd standardowy. pl/wp-content/uploads/2017/01/słupki-błędów. png" alt="Słupki błędów w Excelu" width="596" height="289"/>

Jak się już pewnie domyślacie, słupki błędów posłużą nam jako narzędzie do stworzenia wykresu słupkowego. A zatem wartości słupków poziomych ustawiamy na Wartość niestandardową z tabeli Słupek o Kierunku Minus, bez zakończenia, natomiast słupki pionowe usuwamy. Następnie z ikony wstawiania kształtów rysujemy dwa niewielkie prostokąty w różnych kolorach. pl/wp-content/uploads/2017/01/prostokąty-kształt-excel. png" alt="Kształt prostokątu Excel" width="178" height="113"/>

Stworzone prostokąty posłużą nam za niestandardowe znaczniki wykresu. Zaznaczamy dowolny z nich i kopiujemy go w miejsce znacznika na wykresie punktowym. Czynność powtarzamy dla drugiej serii danych. pl/wp-content/uploads/2017/01/znaczniki-z-kształtu. png" alt="Znaczniki z kształtu" width="600" height="267"/>

Nasz wykres jest już prawie gotowy. Teraz aby przekształcić słupki błędu w wykres słupkowy, należy zwiększyć ich szerokość korzystając z opcji szerokości linii. Gotowy wykres do pobrania tutaj. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-słupkowy. png" alt="Wykres słupkowy w Excelu" width="824" height="395"/>

Excel dla Microsoft 365 Outlook dla Microsoft 365 Excel 2021 Outlook 2021 Excel 2019 Outlook 2019 Excel 2016 Outlook 2016 Excel 2013 Outlook 2013 Excel 2010 Outlook 2010 Excel 2007 Outlook 2007 Więcej... Mniej

Wykresy kolumnowe umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów. Na wykresach kolumnowych kategorie są najczęściej umieszczane na osi poziomej, a wartości — na osi pionowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykresów kolumnowych i ich stosowania, zobacz Typy wykresów dostępne w pakiecie Office.

Aby utworzyć wykres kolumnowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź dane w arkuszu kalkulacyjnym.

 2. Zaznacz dane.

  W zależności od używanej wersji programu Excel wybierz jedną z następujących opcji:

   Excel 2016: kliknij pozycję Wstawianie > ikonę Wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego. net/pl-pl/media/4aefc62f-a563-4860-a7de-d56c40066648. png" alt="Skumulowany kolumnowy 3-W" loading="lazy"/>Excel 2013: kliknij pozycję Wstawianie > Wstaw wykres kolumnowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego. net/pl-pl/media/0d2436bf-eb7c-46ab-8049-a15b9ef53061. png" alt="Skumulowany kolumnowy 3-W" loading="lazy"/>Excel 2010 i Excel 2007: kliknij pozycję Wstawianie > Kolumnowy i wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego.

  Opcjonalnie możesz zastosować dodatkowe formatowanie wykresu. Poniższa lista zawiera kilka dostępnych opcji:

  Uwaga: Pamiętaj o kliknięciu wykresu przed zastosowaniem opcji formatowania.

  Aby zastosować inny układ wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Układ wykresu i wybierz układ.

  Aby zastosować inny styl wykresu, kliknij pozycję Projektowanie > Style wykresu i wybierz styl.

  Aby zastosować inny styl kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Style kształtów i wybierz styl.

  Uwaga: Styl wykresu różni się od stylu kształtu. Styl kształtu to opcja formatowania stosowana tylko do krawędzi wykresu, natomiast styl wykresu to opcja formatowania stosowana do całego wykresu.

  Aby zastosować różne efekty kształtu, kliknij pozycję Formatowanie > Efekty kształtów, a następnie wybierz opcję, na przykład Skos lub Poświata, i opcję podrzędną.

  Aby zastosować motyw, kliknij pozycję Układ strony > Motywy i wybierz motyw.

  Aby zastosować opcję formatowania do określonego elementu wykresu, takiego jak Oś pionowa (wartości), Oś pozioma (kategorii) lub Obszaru wykresu, kliknij pozycję Formatowanie, wybierz odpowiedni element z listy rozwijanej Elementy wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj zaznaczenie i wprowadź wymagane zmiany. Powtórz ten krok dla każdego elementu, który chcesz zmodyfikować. net/pl-pl/media/ed0c6d8b-234b-4dfa-9b3a-6e6d70cc71ca. png" alt="Lista rozwijana Elementy wykresu" loading="lazy"/>

  Uwaga: Jeśli masz już doświadczenie w pracy z wykresami, możesz również zaznaczyć wybrany obszar na wykresie, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję formatowania. net/pl-pl/media/8eda86c0-8d69-4f5a-a894-b052b4e51ae1. png" alt="Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i zobacz opcje formatowania" loading="lazy"/>

W wiadomości e-mail kliknij pozycję Wstawianie > Wykres.

W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij pozycję Kolumnowy, wybierz odpowiednią opcję wykresu kolumnowego i kliknij przycisk OK.

W podzielonym oknie zostanie otwarty program Excel z wyświetlonymi przykładowymi danymi w arkuszu.

Zastąp dane przykładowe własnymi danymi.

Uwaga: Jeśli dane z arkusza nie są widoczne na wykresie, przeciągnij linie pionowe do ostatniego wiersza w tabeli. net/pl-pl/media/1d558a68-99f5-4483-b018-77d2701277eb. png" alt="Przeciągnij uchwyty do końca w dół, do ostatniego wiersza ostatniej kolumny" loading="lazy"/>

Opcjonalnie możesz również zapisać arkusz, wykonując następujące czynności:

  Kliknij ikonę Edytuj dane w programie Microsoft Excel na pasku narzędzi Szybki dostęp. net/pl-pl/media/fbddd45e-7a4d-48ac-9652-f3b60cd79772. png" alt="Ikona polecenia Edytuj dane na pasku narzędzi Szybki dostęp w programie Microsoft Excel" loading="lazy"/>

  Arkusz zostanie otwarty w programie Excel.

  Zapisz arkusz.

  Porada: Aby ponownie otworzyć arkusz, kliknij pozycję Projektowanie > Edytuj dane i wybierz odpowiednią opcję. net/pl-pl/media/5d452362-d766-463c-90e8-cb1084c5d525. png" alt="Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania" loading="lazy"/>

  Czy wiesz?

  Jeśli nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365 najnowszą Office, możesz ją teraz wypróbować:

  Zobacz też

  Tworzenie wykresu od początku do końca

  Tworzenie wykresu w oknie wąsów i wąsów (wykres przestawny)

Creately używane jest już przez ponad 8 miliony osób i tysiące zespołów.

Potężne funkcje do szybkiego porównywania

Twórz organizery graficzne do porównywania i tworzenia wykresów słupkowych porównawyczych zaskakująco szybko z przydatnymi funkcjami. Zamiast robić wykres porównawczy w Excelu, zrobisz go w naszym programie łatwo, online i z tysiącem gotowych szablonów.

 • Intuicyjny interfejs “przeciągnij i upuść” z precyzyjnym rysowaniem i łatwym projektowaniem wykresów porównawczych
 • Profesjonalne biblioteki kształtów wykresów porównawczych i wszystkich typów diagramów UML
 • Setki wstępnie narysowanych szablonów, w tym wykresy Venna, wykresy Ycharts, wykresy T itp.

Nieograniczone opcje eksportu i prezentacji danych

Niezależnie od tego, dla jakich potrzeb tworzysz wykresy słupkowe porównawcze i inne, z Creately udostęnisz je online i w biurze. Generuj, drukuj i dziel się nimi w sieci, w wielu możliwych formatach.

 • Użyj za darmo (w podstawowej wersji) i pracuj online
 • Eksportuj do SVG w formacie wektorowym na strony internetowe
 • Albo zapisuj jako obrazy rastrowe, by osadzić je dokumentach Word i prezentacjach PowerPoint
 • Pracuje z narzędziami, które kochasz

  Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

  Przeglądaj 1000 darmowych, wysokiej jakości szablonów

  profesjonalnie narysowane szablony dla prawie wszystkich możliwych scenariuszyCreately działaPulpit

  Telefonia komórkowa

  Online

  Wykres porównawczy Haier L47t1

  Bezpośredni link do pobrania Wykres porównawczy Haier L47t1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykres porównawczy Haier L47t1