Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data Ii

Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data II jest wyjątkowym narzędziem pozwalającym na zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z systemem informatycznym. Podręcznik ten zawiera szczegółowy opis funkcji i możliwości, jakie oferuje system, a także wskazówki i porady dotyczące prawidłowego użytkowania i konfiguracji systemu. Podręcznik zawiera również informacje na temat diagnozowania i naprawy systemu, a także szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i wykonywania kopii zapasowych. Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data II jest przydatnym narzędziem do zarządzania systemem informatycznym i zapewnia użytkownikom pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu.

Ostatnia aktualizacja: Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data Ii

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

Układ treści (działy) podręcznika:

I. Kształtowanie się nowożytnego świata
II. rzeczpospolita w XVI wieku
III. Europa i świat w „wieku wiary i rozumu”
IV. Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku
V. Europa i świat w epoce oświecenia
VI. rzeczpospolita w XVIII wieku
VII. Epoka napoleońska

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

? Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.
? Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji. 
? Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego.
? Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
? Ramki „Warto wiedzieć” zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
? Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
? Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
? Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.
? „Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.
? „Polecenia” (na zakończenie tematu) – polecenia (głównie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi).
? Infografiki (na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.
? „Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale: „Polecenia – źródła – konteksty”:

? Polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych (teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne).
? Propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.

Rok wydania:2020

Oprawa:MiękkaLiczba stron:528Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:175424EAN-13:9788302189760ISBN:

Paczka

Waga0. 733 kg

1 Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL

2 Instrukcje obsługi i ich lokalizacja Który podręcznik? Co zawiera? Gdzie on się znajduje? Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu Podręcznik szybkiej obsługi Podstawowy Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Obsługi dla Sieci Podręcznik Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych znajdują się w niniejszym Podręczniku. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia. Uzyskaj podstawowe informacje na temat faksowania, kopiowania, skanowania i druku bezpośredniego, oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Uzyskaj informacje na temat bardziej zaawansowanych operacji: faksowania, kopiowania, funkcji zabezpieczeń, drukowania raportów i wykonywania konserwacji rutynowej. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu korzystania z funkcji drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, konfiguracji zdalnej, PC-Fax oraz korzystania z programu narzędziowego Brother ControlCenter. Niniejszy Podręcznik zawiera przydatne informacje na temat ustawień sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz ustawień zabezpieczeń w urządzeniu Brother. Można również uzyskać informacje na temat protokołu obsługiwanego przez urządzenie oraz związane wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Niniejsza Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i sposobu użycia urządzenia Brother do bezprzewodowego drukowania bezpośrednio z urządzenia mobilnego obsługującego standard Wi-Fi Direct. W formie drukowanej / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku Dla Czech, Węgier, Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji: Plik PDF / CD-ROM / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / w pudełku Plik HTML / CD-ROM / w pudełku Plik PDF / CD-ROM / w pudełku Plik PDF / Brother Solutions Center 1 i

3 Który podręcznik? Co zawiera? Gdzie on się znajduje? Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia Brother z kontem Google oraz sposobu korzystania z usług Google Cloud Print w celu drukowania przez Internet. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania oraz użycia urządzenia Brother do skanowania, udostępniania i wyświetlania obrazów oraz plików w niektórych witrynach internetowych, które udostępniają te usługi. Ta Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat korzystania z usługi AirPrint do drukowania z systemu OS X v10. 7. x, 10. 8. x oraz telefonu iphone, urządzeń ipod touch, ipad i innych urządzeń z systemem ios do urządzenia Brother, bez instalowania sterownika drukarki. Plik PDF / Brother Solutions Center 1 Plik PDF / Brother Solutions Center 1 Plik PDF / Brother Solutions Center 1 1 Odwiedź naszą stronę internetową ii

4 Spis Treści 1 Konfiguracja ogólna 1 Zapisywanie w pamięci... 1 Automatyczna zmiana czasu... 1 Funkcje oszczędzania... 2 Oszczędzanie toneru... 2 Czas spoczynku... 2 Tryb głębokiego spoczynku... 3 Ekran dotykowy... 3 Ustawianie jasności podświetlenia... 3 Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia Funkcje zabezpieczeń 5 Secure Function Lock Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock Ustawianie i zmienianie hasła administratora... 7 Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem... 8 Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego... 8 Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock... 9 Przełączanie między użytkownikami... 10 Blokada ustawień... 11 Ustawianie hasła administratora... 11 Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień... 12 Włączanie/wyłączanie blokady ustawień... 12 Ograniczenia dla klawiatury... 13 Ograniczenia dla klawiatury... 13 Ograniczenie książki adresowej... 14 Ograniczenie skrótów... 14 iii

5 3 Wysyłanie faksu 15 Dodatkowe opcje wysyłania... 15 Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami... 15 Zmiana układu faksu 2-stronnego (MFC-9340CDW)... 16 Kontrast... 17 Zmiana rozdzielczości faksu... 17 Dodatkowe operacje wysyłania... 18 Ręczne wysyłanie faksów... 18 Podwójny dostęp... 18 Rozsyłanie... 19 Transmisja w czasie rzeczywistym... 21 Tryb zagraniczny... 22 Faks opóźniony... 22 Opóźniona transmisja wsadowa... 23 Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących... 23 Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne... 24 Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych... 24 Zapisywanie opcji faksu jako skrótu... 25 Elektroniczna strona tytułowa... 26 Wyświetlanie adresata... 28 Polling... 29 Transmisja pollingu Odbieranie faksu 31 Opcje odbierania do pamięci... 31 Wysyłka faksów... 31 Zapisywanie faksów... 32 Zmienianie opcji odbierania do pamięci... 33 Wyłączanie opcji zdalnego faksu... 34 Zdalne odbieranie... 34 Ustawianie kodu zdalnego dostępu... 34 Korzystanie z kodu zdalnego dostępu... 35 Zdalne polecenia faksu... 36 Odbieranie faksów... 37 Zmiana numeru wysyłki faksu... 37 Dodatkowe operacje odbierania... 38 Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego stronne drukowanie dla trybu faksu... 38 Ustawianie stempla odbioru faksu... 39 Ustawianie gęstości druku... 39 Drukowanie faksu z pamięci... 40 Odbiór po wyczerpaniu papieru... 40 Polling... 41 Odbieranie przez polling... 41 iv

6 5 Wybieranie i zapisywanie numerów 44 Dodatkowe operacje wybierania... 44 Łączenie numerów z książki adresowej... 44 Dodatkowe sposoby zapisywania numerów... 45 Zapisywanie numerów książki adresowej z połączeń wychodzących... 45 Konfigurowanie grup do rozsyłania Drukowanie raportów 48 Raporty faksów... 48 Raport weryfikacji transmisji... 48 Dziennik faksów (Raport o działaniach)... 48 Raporty... 49 Jak wydrukować raport Wykonywanie kopii 50 Ustawienia kopiowania... 50 Zatrzymywanie kopiowania... 50 Poprawianie jakości kopiowania... 50 Powiększanie lub zmniejszanie kopii stronne kopiowanie... 52 Regulacja gęstości i kontrastu... 54 Sortowanie kopii... 55 Drukowanie kopii Wiele obok siebie (układ strony)... 55 Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w Dostosowanie nasycenia kolorów... 58 Wykonywanie 2-stronnych kopii Wiele obok siebie (MFC-9340CDW)... 58 Usuwanie koloru tła... 59 Zapisywanie opcji kopii jako skrótu... 60 Oszczędzanie papieru... 60 A Rutynowa konserwacja 61 Sprawdzanie urządzenia... 61 Drukowanie wydruku testowego... 61 Sprawdzanie liczników stron... 61 Sprawdzanie pozostałej żywotności tonerów... 61 Sprawdzanie pozostałej żywotności części... 62 Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji... 62 Pakowanie i transport urządzenia... 63 B Słownik 65 C Indeks 69 v

7 1 Konfiguracja ogólna 1 INFORMACJA Większość ilustracji w niniejszej Instrukcji Obsługi przedstawia MFC-9340CDW. Zapisywanie w pamięci1 Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania nie zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. Kontrast, Tryb zagraniczny) zostaną utracone. Ponadto w przypadku awarii zasilania urządzenie zachowuje datę i godzinę oraz zaprogramowane zadania faksu z opóźnieniem (np. Faks opóźniony) na okres do 60 godzin. Inne zadania faksów w pamięci urządzenia nie zostaną utracone. Automatyczna zmiana czasu 1 Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie ustawiało Czas letni. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią. a Naciśnij przycisk. b Naciśnij przycisk (Data i czas). c Naciśnij przycisk Automatyczna zmiana czasu. d Naciśnij przycisk Wł. lub Wył.. 1 e Naciśnij przycisk. 1

8 Rozdział 1 Funkcje oszczędzania 1 Oszczędzanie toneru 1 Funkcja ta umożliwia oszczędzanie toneru. Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na Wł. wydruki są jaśniejsze. Ustawieniem fabrycznym jest Wył.. b Naciśnij przycisk Ustawienia. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia. d Naciśnij przycisk Ustawienia. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ekologia. f Naciśnij przycisk Ekologia. g Naciśnij przycisk Oszczędzanie toneru. h Naciśnij przycisk Wł. i Naciśnij przycisk. INFORMACJA Nie zaleca się włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości. Czas spoczynku 1 Ustawienie Czas spoczynku może zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie spoczynku (trybie Oszczędzanie energii), zachowuje się tak, jakby było wyłączone. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma zadanie drukowania. Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do Trybu spoczynku. Zegar zostanie zresetowany, jeśli na urządzeniu zostanie wykonana jakakolwiek czynność, na przykład odbiór faksu lub zadania drukowania. Fabryczne ustawienie domyślne to 3 minuty. Gdy urządzenie przechodzi w Tryb spoczynku, wyłącza się podświetlenie ekranu dotykowego. g Naciśnij przycisk Czas uśpien.. h Za pomocą klawiatury ekranu dotykowego wprowadź czas (0-50 minut), przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie w Tryb spoczynku. Naciśnij przycisk OK. 2

9 Konfiguracja ogólna Tryb głębokiego spoczynku 1 Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku i nie odbierze żadnych zadań przez dany okres czasu, automatycznie przejdzie w tryb głębokiego spoczynku, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat. Tryb głębokiego spoczynku pozwala na mniejsze zużycie energii niż tryb spoczynku. Urządzenie zostanie wybudzone po otrzymaniu zadania lub naciśnięciu ekranu dotykowego. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie głębokiego spoczynku, podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączone, a przycisk miga. Ekran dotykowy 1 Ustawianie jasności podświetlenia 1 Istnieje możliwość dostosowania jasności podświetlenia ekranu dotykowego LCD. Jeśli występują trudności z odczytaniem ekranu dotykowego, należy spróbować zmienić ustawienie jasności. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia LCD. f Naciśnij przycisk Ustawienia LCD. g Naciśnij przycisk Podświetlenie. h Naciśnij przycisk Jasny, Średnio lub Ciemny. 1 i Naciśnij przycisk. 3

10 Rozdział 1 Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia1 Można ustawić czas, przez jaki podświetlenie ekranu dotykowego LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego. g Naciśnij przycisk Wł. timera. h Naciśnij przycisk Wył., 10Sek., 20Sek. lub 30Sek.. 4

11 2 Funkcje zabezpieczeń 2 Secure Function Lock 2. 02 Funkcja Secure Function Lock umożliwia ograniczenie publicznego dostępu do następujących funkcji urządzenia: Fax TX (Faks TX) (wysyłanie faksów) Fax RX (Faks RX) (odbieranie faksów) Copy (Kopiuj) Scan (Skanuj) USB Direct Print (Drukowanie bezpośrednie USB) 2 Print (Drukuj) 1 Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Upload (Załaduj)) Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Download (Pobierz)) Color Print (Wydruk kolorowy) 13 Page Limit (Limit stron) 3 1 Drukowanie i drukowanie kolorowe obejmuje zadania drukowania z aplikacji AirPrint oraz Google Cloud Print. 2 W modelach MFC-9330CDW i MFC-9340CDW 3 Dostępne dla Print (Drukuj), USB Direct Print (Drukowanie bezpośrednie USB), Copy (Kopiuj) i Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Download (Pobierz)). Ponadto funkcja ta uniemożliwia użytkownikom zmienianie ustawień urządzenia domyślnych poprzez ograniczenie dostępu do ustawień Menu. Przed skorzystaniem z opcji bezpieczeństwa należy podać hasło administratora. Administrator może skonfigurować ograniczenia dla poszczególnych użytkowników wraz z hasłami użytkowników. Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie hasła zapisanego w urządzeniu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu resetowania hasła, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother. INFORMACJA Funkcja Secure Function Lock może być ustawiona ręcznie z poziomu ekranu dotykowego lub za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows). Zalecamy konfigurowanie tej funkcji (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci) za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows). Do określania ograniczeń i dokonywania zmian uprawniony jest wyłącznie administrator. Odbieranie przez polling jest możliwe wyłącznie, gdy włączone są funkcje: transmisja faksu i odbieranie faksu. 2 5

12 Rozdział 2 Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2. 02 Ustawienia funkcji Secure Function Lock 2. 0 można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy przeprowadzić następujące przygotowania. a Uruchom przeglądarkę WWW. b Wpisz vadres IP urządzenia / w pasku adresu przeglądarki (gdzie adres IP urządzenia to adres IP urządzenia Brother). Na przykład: v / INFORMACJA W przypadku użycia przeglądarki WWW do konfiguracji ustawień urządzenia po raz pierwszy należy ustawić hasło. 1 Kliknij opcję Please configure the password (Skonfiguruj hasło). 2 Wpisz hasło (do 32 znaków). 3 Ponownie wpisz hasło w polu Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło). 4 Kliknij opcję Submit (Wyślij). INFORMACJA Adres IP urządzenia można znaleźć na liście konfiguracji sieci (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci: Drukowanie raportu konfiguracji sieci). c Wpisz hasło w polu Login (Logowanie). (Jest to hasło logowania się do strony WWW urządzenia, a nie hasło administratora funkcji Secure Function Lock). Kliknij opcję. 6

13 Funkcje zabezpieczeń Ustawianie i zmienianie hasła administratora 2 Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Aby skonfigurować stronę WWW, patrz Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2. 0 uu strona 6. Następnie ustaw administratora. Ustawianie hasła administratora 2 Hasło administratora służy do ustalania użytkowników oraz włączania i wyłączania funkcji Secure Function Lock (patrz Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem uu strona 8 i Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock uu strona 9). a Kliknij opcję Administrator. b Kliknij opcję Secure Function Lock (Bezpieczna blokada funkcji). c Wpisz 4-cyfrową liczbę jako hasło w polu New Password (Nowe hasło). Zmiana hasła administratora 2 a Kliknij opcję Administrator. d Ponownie wpisz hasło w polu Retype Password (Wpisz ponownie hasło). e Kliknij opcję Submit (Wyślij). 2 d Ponownie wpisz hasło w polu Retype Password (Wpisz ponownie hasło). 7

14 Rozdział 2 Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem 2 Można skonfigurować użytkowników z ograniczonym dostępem i hasłem. Można skonfigurować do 25 użytkowników z ograniczeniami. Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Następnie wykonaj poniższe czynności: a Kliknij opcję Administrator. c Wpisz alfanumeryczną nazwę grupy lub nazwę użytkownika (do 15 znaków) w polu ID Number/Name (Numer identyfikacyjny/nazwa), a następnie wpisz 4-cyfrowe hasło w polu PIN. Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego 2 W trybie użytkownika publicznego funkcje urządzenia są ograniczone do tych dostępnych dla wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają hasła. Konfigurowanie ograniczeń dla użytkowników publicznych należy wykonywać przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub BRAdmin Professional 3 (tylko Windows) (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci). c Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru Print (Drukuj) i Others (Inne). Aby skonfigurować maksymalna liczbę stron, zaznacz pole wyboru On (Wł. ) w Page Limit (Limit stron), a następnie wpisz liczbę w polu Max. (Maks. ). d Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru Print (Drukuj) i Others (Inne). d Kliknij opcję Submit (Wyślij). 8

15 Funkcje zabezpieczeń Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock 2 INFORMACJA Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło administratora. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Błędne hasło. Wprowadź prawidłowe hasło. W przypadku jego zapomnienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother. Włączanie funkcji Secure Function Lock 2 a Naciśnij przycisk. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Bezpieczeństwo. f Naciśnij przycisk Bezpieczeństwo. g Naciśnij przycisk Blokada funk.. h Naciśnij przycisk Wył. wł.. i Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Ikona funkcji Secure Function Lock wyświetlana jest pod godziną i datą. Wyłączanie funkcji Secure Function Lock 2 a Naciśnij przycisk lub XXXXX. Publiczny (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Wł. wył.. c Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. 2 9

16 Rozdział 2 Przełączanie między użytkownikami 2 Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami z ograniczonym dostępem lub trybem publicznym, gdy jest funkcja Secure Function Lock włączona. Przełączanie na tryb użytkownika z ograniczonym dostępem 2 a Naciśnij przycisk lub XXXXX (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Zmiana użytkownika. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę użytkownika. d Naciśnij swoją nazwę użytkownika. e Wprowadź czterocyfrowe hasło użytkownika za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Jeżeli bieżące ID posiada ograniczenie względem żądanej funkcji, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Odmowa dostępu. Jeśli ID użytkownika ma ustawione ograniczenie liczby stron i maksymalna liczba stron została już osiągnięta, w przypadku drukowania danych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Przekroczony limit lub Odmowa dostępu. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock.. Publiczny Przełączanie na tryb publiczny 2 a Naciśnij przycisk XXXXX. (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Zmień na publiczny.. INFORMACJA Po zakończeniu korzystania z urządzenia przez użytkownika z ograniczonym dostępem urządzenie powróci do trybu publicznego po upływie jednej minuty. Jeśli żądana funkcja jest ograniczona dla wszystkich użytkowników, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Odmowa dostępu, a następnie wyświetli się ekran Zmień użytkownika. Nie można uzyskać dostępu do funkcji. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock. Jeśli ID użytkownika ma ograniczenie na druk kolorowy ustawione na Wyłącz, w przypadku drukowania danych kolorowych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Brak zgody. 10

17 Funkcje zabezpieczeń Blokada ustawień 2 Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie haseł zapisanych w urządzeniu. Skontaktuj się z administratorem lub obsługą klienta firmy Brother. Gdy blokada ustawień ustawiona jest na Wł., nie można uzyskać dostępu do ustawień urządzenia. Ustawień urządzenia nie można zmienić za pomocą narzędzia Zdalny rozruch, gdy blokada ustawień ustawiona jest na Wł.. Ustawianie hasła administratora 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Ustawienia blokady. h Wprowadź nowe hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. i Wprowadź nowe hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. 2 j Naciśnij przycisk. 11

18 Rozdział 2 Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk. h Naciśnij przycisk Ustaw hasło. i Wprowadź hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. j Wprowadź nowe hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. k Wprowadź nowe hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. l Naciśnij przycisk. Włączanie/wyłączanie blokady ustawień 2 W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Błędne hasło. Włączanie blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk. Wyłączanie blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk Ustawienia blokady na ekranie dotykowym. b Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. 12

19 Funkcje zabezpieczeń Ograniczenia dla klawiatury 2 Ta funkcja zabezpiecza przed błędnym wysłaniem faksu lub wybraniem połączenia z nieprawidłowym numerem. Można skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie podczas używania klawiatury, książki adresowej i skrótów. Jeśli została wybrana opcja Wył., urządzenie nie ogranicza metody nawiązywania połączenia. Jeśli wybrano opcję Dwa razy naciśnij #, użytkownik zostanie poproszony o ponowne wprowadzenie numeru. Jeśli ponownie zostanie wprowadzony poprawnie ten sam numer, urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia. Jeśli za drugim razem wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli została wybrana opcja Wł., urządzenie ograniczy wysyłanie faksów i połączenia wychodzące do tej metody wybierania. Ograniczenia dla klawiatury 2 a Naciśnij przycisk. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Fax. d Naciśnij przycisk Fax. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ograniczenie wybierania. f Naciśnij przycisk Ograniczenie wybierania. g Naciśnij przycisk Klawiatura telef.. h Naciśnij przycisk Dwa razy naciśnij #, Wł. 2 13

20 Rozdział 2 Ograniczenie książki adresowej 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Książka adr.. Ograniczenie skrótów 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Skróty. 14

21 3 Wysyłanie faksu 3 Dodatkowe opcje wysyłania 3 Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami 3 Przed wysłaniem faksu można zmienić dowolną kombinację poniższych ustawień: Faks 2-stronny 1 Kontrast Rozdzielczość FX Wysyłka na bieżąco Tryb międzynarodowy Faks z opóźn. Trans. pakiet Str. tyt. -tekst Ustawienia strony tytułowej Nadawanie 1 W modelu MFC-9340CDW a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wł., naciśnij Wysyłanie faksów. (Fax) i Na ekranie dotykowym pokazuje się komunikat: b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić żądane ustawienie, a następnie naciśnij ustawienie. d Naciśnij żądaną opcję. e Wykonaj jedną z następujących czynności: Powtórz kroki c i d, aby zmienić kolejne ustawienia. Po zakończeniu wprowadzania zmian ustawień naciśnij przycisk OK. Przejdź do następnej czynności, aby wysłać faks. INFORMACJA Większość ustawień jest tymczasowa i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do ustawień domyślnych. Niektóre z ustawień, z których korzystasz najczęściej można zapisać, ustawiając je jako domyślne ustawienia. Ustawienia te pozostaną aktywne, dopóki nie zostaną zmienione (patrz Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne uu strona 24). Można również zapisać niektóre z ustawień, z których korzystasz najczęściej, ustawiając je jako skrót (patrz Zapisywanie opcji faksu jako skrótu uu strona 25). 3 15

22 Rozdział 3 Zmiana układu faksu 2-stronnego (MFC-9340CDW) 3 Przed wysłaniem faksu dwustronnego należy wybrać format skanowania dwustronnego. Wybrany format będzie zależał od układu dokumentu 2-stronnego. a Włóż dokument do podajnika ADF. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na f Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli dokument jest odbity wzdłuż dłuższej krawędzi, naciśnij przycisk Skanowanie 2-str. : Długa krawędź. Dłuższa krawędź Pionowo Poziomo Wył., naciśnij (Fax). (Fax) i c Naciśnij przycisk Opcje. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Faks 2-stronny. Jeśli dokument jest odbity wzdłuż krótszej krawędzi, naciśnij przycisk Skanowanie 2-str. : Krótka krawędź. Krótsza krawędź Pionowo Poziomo e Naciśnij przycisk Faks 2-stronny. 16

23 Wysyłanie faksu Kontrast 3 W przypadku większości dokumentów najlepsze efekty uzyskuje się z ustawieniem domyślnym Auto. Ustawienie Auto automatycznie dobiera właściwy kontrast do dokumentu. Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu. Wybierz opcję Ciemny, aby rozjaśnić faksowany dokument. Wybierz opcję Jasny, aby przyciemnić faksowany dokument. a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wł., naciśnij (Fax) i Wysyłanie faksów. b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Kontrast. d Naciśnij przycisk Kontrast. e Naciśnij przycisk Auto, Jasny lub Ciemny. INFORMACJA Jeśli dla rozdzielczości faksu wybrano opcję Jasny, nawet po wybraniu opcji Ciemny lub Auto urządzenie wyśle faks, korzystając z ustawienia Foto. Zmiana rozdzielczości faksu 3 Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić dla następnego faksu. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Rozdzielczość FX. d Naciśnij przycisk Rozdzielczość FX. e Naciśnij przycisk Standard, Wysoka, B. wysoka lub Foto. INFORMACJA Można wybrać cztery różne ustawienia rozdzielczości. Czarno-białe Standard Wysoka B. wysoka Foto Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych. Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej. Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej. Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania. 3 17

24 Rozdział 3 Dodatkowe operacje wysyłania 3 Ręczne wysyłanie faksów 3 Ręczne wysyłanie 3 Ręczne wysyłanie faksu pozwala słyszeć sygnały wybierania, dzwonienia i odbioru faksu. a Włóż dokument. b Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. c Wybierz numer faksu za pomocą telefonu zewnętrznego. d Po usłyszeniu tonów faksu naciśnij przycisk Uruchom faks. Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij przycisk Wyślij. Podwójny dostęp 3 Można wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie wysyłania z pamięci, odbierania faksów lub drukowania danych z komputera. Na ekranie dotykowym pojawi się nowy numer zadania. Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych. INFORMACJA Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetlony zostanie komunikat Brak pamięci, naciśnij przycisk, aby anulować skanowanie. Jeśli komunikat Brak pamięci pojawi się podczas skanowania jednej z kolejnych stron, można nacisnąć przycisk Wyślij teraz, aby wysłać już zeskanowane strony, lub przycisk, aby anulować operację. e Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego. 18

25 Wysyłanie faksu Rozsyłanie 3 Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Jedna operacja rozsyłania może obejmować grupy, numery z książki adresowej oraz do 50 ręcznie wybieranych numerów. Rozsyłanie może obejmować 250 różnych numerów. Przed rozpoczęciem rozsyłania 3 f Naciśnij przycisk Dodaj numer. INFORMACJA Jeśli pobrano faks internetowy: Aby dokonać rozsyłania za pomocą adresu, naciśnij, wprowadź adres (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu) i naciśnij OK. 3 Numery z książki adresowej muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rozsyłaniu (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Zapisywanie numerów z książki adresowej). Numery grup również muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rozsyłaniu. Numery grup obejmują wiele zapisanych numerów z książki adresowej, ułatwiając wybieranie (patrz Konfigurowanie grup do rozsyłania uu strona 45). Jak rozesłać faks 3 a Włóż dokument. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Nadawanie. e Naciśnij przycisk Nadawanie. g Numery do rozsyłania można dodawać w następujący sposób: Naciśnij Dodaj numer i wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (uupodstawowy Podręcznik Użytko wnika: Jak wybierać numer). Naciśnij przycisk Dodaj z książki adresowej. Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić numer, który ma zostać dodany do rozsyłania. Zaznacz pola wyborów dla numerów, które mają zostać dodane do rozsyłania. Po wybraniu wszystkich żądanych numerów naciśnij OK. Naciśnij przycisk Szukaj w książce adresowej. Naciśnij pierwszą literę nazwy, a następnie naciśnij OK. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij numer, który chcesz dodać. h Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksów przez powtórzenie kroków f i g naciśnij OK. i Naciśnij przycisk Uruchom faks. Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozgłaszania z wynikami. 19

26 Rozdział 3 INFORMACJA Jeśli żaden z numerów nie został użyty dla grup, można rozsyłać faksy do 250 różnych numerów. Dostępna pamięć urządzenia będzie różnić się w zależności od typów zadań w pamięci i numerów użytych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania do maksymalnej dostępnej liczby numerów nie będzie można użyć podwójnego dostępu ani opóźnionego faksu. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Brak pamięci, naciśnij, aby zatrzymać zadanie. Po zeskanowaniu kilku stron naciśnij Wyślij teraz, aby wysłać część znajdującą się w pamięci urządzenia. Anulowaniew trakcie rozsyłania 3 W trakcie trwania rozsyłania można anulować faks, który jest w danej chwili wysyłany, bądź całe zadanie rozsyłania. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować całe rozsyłanie, naciśnij przycisk Całość nadawania. Przejdź do kroku c. Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij przycisk, który wyświetla wybierany numer lub nazwę. Przejdź do kroku d. Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz. c Jeśli na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz anulować całe rozsyłanie, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić. Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz Nie. d Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij Tak. 20

27 Wysyłanie faksu Transmisja w czasie rzeczywistym 3 Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokument do pamięci. Po zwolnieniu linii telefonicznej urządzenie rozpoczyna wybieranie i wysyłanie. Niekiedy może zaistnieć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można włączyć Wysyłka na bieżąco. INFORMACJA Jeśli pamięć jest pełna i wysyłany jest czarno-biały faks z podajnika ADF, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli opcja Wysyłka na bieżąco jest ustawiona na Wył. Jeśli pamięć jest pełna, nie można wysyłać faksów z szyby skanera, zanim nie zostanie zwolnione miejsce w pamięci. Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa. f Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył. g Naciśnij przycisk OK. h Wprowadź numer faksu. 3 a Włóż dokument. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Wysyłka na bieżąco. e Naciśnij przycisk Wysyłka na bieżąco. 21

28 Rozdział 3 Tryb zagraniczny 3 W przypadku problemów z wysłaniem faksu za granicę z powodu złego połączenia, pomóc może włączenie trybu zagranicznego. Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Tryb międzynarodowy. e Naciśnij przycisk Tryb międzynarodowy. f Naciśnij przycisk Wł.. Faks opóźniony 3 W pamięci można zapisać maksymalnie 50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Faks z opóźn.. e Naciśnij przycisk Faks z opóźn.. f Naciśnij przycisk Faks z opóźn.. g Naciśnij przycisk Wł.. h Naciśnij przycisk Ustaw czas. i Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie. 22

29 Wysyłanie faksu Opóźniona transmisja wsadowa 3 Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie faksy w pamięci, sortując je według miejsca docelowego i zaplanowanej godziny. Wszystkie faksy opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ust. wysyłania. f Naciśnij przycisk Ust. g Naciśnij przycisk Trans. pakiet. Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących 3 Sprawdź, które zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie ma żadnego zadania, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Nie ma zadań. Zadanie faksowania zapisane i oczekujące w pamięci można anulować. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Fax w oczekiw.. f Naciśnij przycisk Fax w oczekiw.. Na ekranie dotykowym pojawią się oczekujące zadania. g Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby przewinąć oczekujące zadania, a następnie naciśnij zadanie, które chcesz anulować. h Naciśnij przycisk Anuluj. i Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować inne zadanie, przejdź do kroku g. 3 j Po zakończeniu anulowania zadań naciśnij przycisk. 23

30 Rozdział 3 Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne 3 Niektóre z ustawień faksu dla opcji Rozdzielczość FX, Kontrast, Rozmiar z szyby skanera, Wysyłka na bieżąco i Ustawienia strony tytułowej, z których korzystasz najczęściej można zapisać, ustawiając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne, dopóki nie zostaną zmienione. (Fax) i b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij nową opcję. Powtórz ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić. d Po zmianie ostatniego ustawienia, przesuń w dół lub w górę lub naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Nowe ustawienia. Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych 3 Wszystkie zmienione ustawienia faksu można przywrócić do ustawień fabrycznych. c Po zmianie ostatniego ustawienia, przesuń w dół lub w górę lub naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Reset ustawień. d Naciśnij przycisk Reset ustawień. e Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić. f Naciśnij przycisk. e Naciśnij przycisk Nowe ustawienia. f Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany do nowych ustawień domyślnych. g Naciśnij przycisk. 24

31 Wysyłanie faksu Zapisywanie opcji faksu jako skrótu 3 Wszystkie często używane opcje nowego faksu można zapisać jako skrót. a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na h Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc we wprowadzaniu liter, uupodstawowy Podręcznik Użytkowni ka: Wprowadzanie tekstu). i Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 1 W modelu MFC-9340CDW 3 Wył., naciśnij (Fax). (Fax) i b Wprowadź numer faksu. c Naciśnij przycisk Opcje. d Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Rozdzielczość FX, Faks 2-stronny 1, Kontrast, Wysyłka na bieżąco, Ustawienia strony testowej, Tryb międzynarodowy lub Rozmiar z szyby skanera, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij nową żądaną opcję. e Po zakończeniu wybierania nowych opcji, naciśnij OK. f Naciśnij przycisk Zapisz jako skrót. g Potwierdź wyświetlaną listę opcji wybranych do skrótu, a następnie naciśnij OK. 25

32 Rozdział 3 Elektroniczna strona tytułowa3 Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zaprogramować ID stacji (uupodręcznik szybkiej obsługi). Z każdym faksem automatycznie może być wysyłana strona tytułowa. Strona tytułowa zawiera identyfikator stacji, komentarz i nazwę, które zostały zapisane w książce adresowej. Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych komentarzy: 1. bez notatki 2. zadzwoń 3. pilne 4. poufne Zamiast używania wstępnie ustawionych komentarzy można wprowadzić dwa własne, składające się z maksymalnie 27 znaków. (Patrz Tworzenie własnych komentarzy uu strona 26). 5. (Zdefiniowane przez użytkownika) 6. (Zdefiniowane przez użytkownika) Tworzenie własnych komentarzy 3 Można utworzyć dwa własne komentarze. g Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. h Naciśnij przycisk Str. -tekst. i Naciśnij przycisk 5. lub 6., aby zapisać komentarz. j Wprowadź swój komentarz za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij, aby wybierać liczby, litery lub znaki specjalne (uupodstawowy Podręcznik Użytkowni ka: Wprowadzanie tekstu). k Naciśnij przycisk. 26

33 Wysyłanie faksu Wysyłanie strony tytułowej tylko z najbliższym faksem 3 Aby wysłać stronę tytułową dla kolejnego faksu, można dodać stronę tytułową. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia strony tytułowej. d Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. e Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. g Naciśnij przycisk Str. h Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby wybrać komentarz, który ma być użyty, a następnie naciśnij komentarz. Naciśnij przycisk. i Naciśnij przycisk OK. j Wprowadź numer faksu. k Naciśnij przycisk Uruchom faks. Używanie drukowanej strony tytułowej 3 Aby użyć drukowanej strony tytułowej, po której można pisać, wydrukuj stronę przykładową i dołącz ją do faksu. h Naciśnij przycisk Wydruk próbny. 3 27

34 Rozdział 3 Wyświetlanie adresata 3 W przypadku wysyłania faksu urządzenie wyświetli informacje z książki adresowej lub wybierany numer. Urządzenie można ustawić tak, aby informacje o adresacie nie były wyświetlane na ekranie dotykowym. g Naciśnij przycisk Miejsce docelowe. h Naciśnij przycisk Ukryte lub Ekran. 28

35 Wysyłanie faksu Polling 3 Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia wybranie numeru faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling. Transmisja pollingu 3 Przesyłanie przez polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysłanie dokumentu w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie. Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go przez dowolne urządzenie faksowe do czasu usunięcia go z pamięci. Konfiguracja przesyłania przez polling 3 a Włóż dokument. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na g Naciśnij przycisk Uruchom faks. W przypadku korzystania z podajnika ADF przejdź do czynności j. h W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym pojawią się następujące opcje: Naciśnij przycisk Tak, aby zeskanować kolejną stronę. Przejdź do kroku i. Po zakończeniu skanowania stron naciśnij przycisk Nie. Przejdź do kroku j. i Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk OK. Powtórz czynności h oraz i dla każdej kolejnej strony. j Urządzenie automatycznie wyśle faks po zakończeniu kolejkowania. Następnie zostanie wydrukowany OTRZYMANY RAPORT. INFORMACJA Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij przyciski, Ustawienia, Fax, Fax w oczekiw. (patrz Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących uu strona 23). 3 Wył., naciśnij (Fax). d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Poll. nad.. e Naciśnij przycisk Poll. f Naciśnij przycisk Standard. 29

36 Rozdział 3 Konfiguracja przesyłania przez polling z kodem zabezpieczeń 3 Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne jest podanie kodu. j Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk OK. Powtórz czynności i oraz j dla każdej kolejnej strony. k Urządzenie automatycznie wyśle faks po zakończeniu kolejkowania. f Naciśnij przycisk Zabezp.. g Wprowadź czterocyfrowy numer. h Naciśnij przycisk Uruchom faks. i W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym pojawią się następujące opcje: Naciśnij przycisk Tak, aby zeskanować kolejną stronę. 30

37 4 Odbieranie faksu 4 Opcje odbierania do pamięci 4 Odbieranie do pamięci umożliwia zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie jest przy urządzeniu. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej opcji odbierania do pamięci: Wysyłka faksów Zapisywanie faksów Odbieranie PC-Faxów (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Odbieranie faksu przez komputer. ) Wyłączone Wysyłka faksów 4 Funkcja wysyłki faksów umożliwia automatyczne przekazywanie odebranych faksów na inne urządzenie. Po wybraniu opcji Druk backup: wł. urządzenie również wydrukuje faks. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustaw. odbiór. f Naciśnij przycisk Ustaw. g Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Odb do pamięci. h Naciśnij przycisk Odb do pamięci. i Naciśnij przycisk Przekaz faxu. j Wykonaj jedną z następujących czynności: Naciśnij Ręcznie, aby wprowadzić numer wysyłki faksu (do 20 znaków) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (uupodstawowy Podręcznik Użytko wnika: Wprowadzanie tekstu). Naciśnij przycisk Książka adr.. Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby przewinąć ekran w celu odnalezienia numeru faksu, na który wysłane mają zostać faksy. Naciśnij numer faksu lub adres e- mail, którego chcesz użyć. INFORMACJA Adres można wprowadzić naciskając przycisk dotykowym. na ekranie W przypadku wybrania numeru Grupy z Książki adresowej faksy zostaną przesłane na wiele numerów faksu. k Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na Wył., naciśnij Druk backup: wł. lub Druk backup: wył

38 Rozdział 4 WAŻNE Jeśli wybrana zostanie opcja Druk backup: wł., urządzenie wydrukuje również odebrane faksy na urządzeniu, więc użytkownik będzie posiadał kopie. Po ustawieniu Podgląd faksu na Wł., funkcja wydruku kopii zapasowej nie będzie działać. Zapisywanie faksów 4 Funkcja zapisywania faksów umożliwia zapisanie odebranych faksów w pamięci urządzenia. Funkcja zdalnego odbierania pozwala pobrać zapisane faksy z urządzenia faksowego znajdującego się w innym miejscu (patrz Odbieranie faksów uu strona 37). Urządzenie wydrukuje kopię każdego zapisanego faksu. i Naciśnij przycisk Rejestr dok.. j Naciśnij przycisk. 32

39 Odbieranie faksu Zmienianie opcji odbierania do pamięci 4 Jeśli odebrane faksy znajdują się w pamięci urządzenia w momencie zmiany operacji odbierania do pamięci, na ekranie dotykowym pojawi się jedno z następujących pytań: Jeśli odebrane faksy zostały już wydrukowane 4 Skasować wszystkie dokumenty? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy zostaną usunięte z pamięci przed zmianą ustawień. Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą usuwane z pamięci, a ustawienie pozostanie bez zmian. Jeśli w pamięci znajdują się niewydrukowane faksy 4 Drukować wszystkie faksy? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy zostaną wydrukowane z pamięci przed zmianą ustawień. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie. Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą drukowane z pamięci, a ustawienie pozostanie bez zmian. Jeśli odebrane faksy znajdują się w pamięci urządzenia podczas zmiany Odbiór pc fax z innej opcji (Przekaz faxu lub Rejestr dok. ), naciśnij <USB> lub nazwę komputera w przypadku pracy w sieci. Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone następujące pytanie: Słać fax do pc? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy znajdujące się w pamięci zostaną wysłane do komputera przed zmianą ustawień. Pojawi się pytanie o możliwość włączenia opcji drukowania kopii zapasowej. (Aby uzyskać więcej informacji, uupodstawowy Podręcznik Użytkown ika: Odbieranie faksu przez komputer). Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą usuwane z pamięci ani przesyłane do komputera, a ustawienie pozostanie bez zmian. WAŻNE Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje odebrane faksy. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. 4 33

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Podręcznik został opracowany z myślą o uczniach, którzy planują poznawanie chemii w zakresie rozszerzonym, by przystąpić z tego przedmiotu do egzaminu maturalnego bądź studiować na wyższej uczelni na kierunku przyrodniczym, medycznym lub technicznym.

Podręcznik do klasy 2 zawiera 7 działów:

  1. Szybkość reakcji chemicznych, efekty energetyczne i stan równowagi.
  2. Tlen, wodór i systematyka związków nieorganicznych.
  3. Procesy utleniania i redukcji.
  4. Metale bloku s i p.
  5. Metale bloku d.
  6. Procesy elektrochemiczne.
  7. Niemetale.

• Opisowy i klarowny sposób wprowadzania nowych treści daje szansę uzupełnienia wiadomości uczniom nawet nieobecnym w szkole.

• Doświadczenia są zilustrowanie zdjęciem z istotnego momentu reakcji oraz schematycznym rysunkiem. Taki materiał umożliwia omówienie przebiegu oraz wyniku doświadczenia, nawet wtedy, gdy przeprowadzenie eksperymentu w szkole jest niemożliwe (lub samodzielną pracę ucznia, gdy musi lekcję opuścić). Opisy doświadczeń są wzbogacone o Obserwacje i Wnioski, aby uczeń nabył umiejętność obserwacji i wyciągania z nich wniosków. Jest to również odpowiedź na podstawę programową: projektuje i przeprowadza doświadczenie, uczeń zapoznaje się z prawidłową ilustracją doświadczenia.

• Zdjęcia doświadczeń ułatwiają zapamiętanie obserwowanego efektu i przypomnienie go w trakcie np. lekcji powtórzeniowej.

• Inne ilustracje zamieszczone w podręczniku mają nie tylko uatrakcyjnić korzystanie z niego, ale są również okazją do przekazania dodatkowych informacji, np. dla zainteresowanych uczniów.

• Element Przypomnij sobie... – umożliwia powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej.

• Na końcu każdego rozdziału zamieszczono Podsumowanie - zwięzłe podsumowanie całego tematu oraz Pytania i zadania o różnym stopniu trudności - mogą być wykorzystywane w czasie lekcji powtórzeniowych oraz jako praca domowa.

• Na końcu każdego działu znajduje się Podsumowanie działu. Składa się ono z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zawiera kompendium najważniejszych treści i pełni funkcję diagnostyczną podczas powtarzania materiału. Umiejętność wyjaśnienia i rozwinięcia haseł zawartych w podsumowaniu może stanowić kryterium stopnia przyswojenia wiedzy ze zrozumieniem. Część praktyczna zawiera zadania, dzięki którym uczeń utrwala umiejętności obliczeniowe.

• Podręcznik uwzględnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii i podkreśla jej znaczenie we współczesnym świecie.

Warto wiedzieć – pogłębia wiedzę i budzi zainteresowanie przedmiotem.

Infografiki - ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie nowych treści.

Liczba stron:416

Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaWydawnictwo:WSiPSymbol:175720EAN-13:9788302190032ISBN:

Paczka

Waga0. 593 kg

Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data Ii

Bezpośredni link do pobrania Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data Ii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozszerzony podręcznik użytkownika Honeywell Data Ii