Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070

Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070 to profesjonalny zestaw narzędzi, który umożliwia szybkie i łatwe skonfigurowanie i zarządzanie siecią 3dbnz. Użytkownicy mogą korzystać z przyjaznego interfejsu graficznego, który ułatwia nawigację i konfigurację urządzeń sieciowych. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i opcji, które są dostępne w Atlas 4070, w tym konfigurację połączeń sieciowych, bezpieczeństwo sieciowe i zarządzanie urządzeniami. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów technicznych i instalacji, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo i szybko rozwiązywać problemy i konfigurować swoją sieć.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070

1 Podręcznik użytkownika Trenażer X

2 Spis treści Gratulujemy zakupu produktu firmy SPIS TREŚCI Informacje dotyczące bezpieczeństwa 03 Obsługa klientów 04 Instrukcja montażu 05 Wybrali Państwo urządzenie o wysokiej jakości, bezpieczne i nowoczesne, które pomoże Wam osiągnąć pożądaną sprawność fizyczną. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, co pozwoli Państwu efektywnie korzystać z urządzenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Wskazówki obsługi 9 Wykrywanie i usuwanie usterek 18 Konserwacja 18 Wskazówki fitness 20 Rysunek szczegółowy 21 Wykaz części 22 Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko naturalne produkt należy przekazać wyłącznie podmiotom zajmującym się odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wykazy podmiotów uprawnionych do odbioru zużytego sprzętu znajdują się na stronach internetowych gmin. Niektóre składniki urządzenia takie jak okablowanie zewnętrzne, płytki drukowane i wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają ujemny wpływ na środowisko naturalne. 2

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika. Podręcznik opracowano z najwyższą starannością. przestrzeganie zaleceń zawartych w nim pozwoli na ograniczenie ryzyka kontuzji. Niniejszą instrukcję należy chronić przed zniszczeniem i zachować w toku eksploatacji urządzenia (np. w celu zamówienia podlegających naturalnemu zużyciu się części). Jesteś odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo poniższe informacje nie opisują wszystkich możliwych zagrożeń mogących pojawić się w trakcie eksploatacji urządzenia. Niniejszą instrukcję należy chronić przed zniszczeniem. Zawsze składaj i eksploatuj urządzenie na poziomym i równym podłożu. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź stabilność urządzenia. Zachowaj odstęp wokół urządzenia 60 cm po bokach i 2 m z tyłu. Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia należy je regularnie sprawdzać pod kątem zużycia elementów. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy wymienić podejrzane części na nowe, oryginalne. W trakcie korzystania z urządzenia należy stosować ustawienia opisane w podręczniku. Zawsze należy używać właściwych elementów regulujących/ blokujących. Niektóre z części urządzenia (np. tapicerka, gąbki, łożyska) zalicza się do elementów eksploatacyjnych, które ulegają naturalnemu zużyciu w stopniu wynikającym z intensywności użytkowania. Przed użyciem i/lub po dokonaniu regulacji należy sprawdzić dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich sworzni/mocowań. W celu uniknięcia ryzyka zranienia nie wolno pozostawiać urządzeń regulujących w takim położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element. Przed rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo udaj się na wizytę do lekarza specjalisty celem uzyskania zgody na wykonywanie tego rodzaju wysiłku. Ćwicz w odpowiednim, sportowym stroju. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zdejmij biżuterię. Dane techniczne 1. Waga urządzenia: 47 kg 2. Ogólna powierzchnia urządzenia (dł. x szer. ): 124 x 62 cm Celem zapobieżenia kontuzji przed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadź rozgrzewkę. Celem zapobieżenia kontuzji nie ćwicz od 1 do 2 godzin po posiłku. Nie dopuszczaj do przeciążenia urządzenia maksymalna waga użytkownika jest podana na tabliczce informacyjnej produktu. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż podane w niniejszym podręczniku i/lub w dostarczanych tablicach informacyjnych. Niewłaściwie przeprowadzony trening, zbyt duże obciążenia treningowe, prowadzą do groźnych w skutkach urazów. Niniejsze urządzenie nie może być traktowane jako zabawka. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci należy wziąć pod uwagę ich predyspozycje umysłowe i fizyczne oraz cechy osobowości. Należy przeszkolić je pod kątem właściwego korzystania z urządzenia. Dzieci powinny korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych. Takie osoby muszą podczas korzystania z urządzenia znajdować się pod opieką i zostać przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych. Niniejszy produkt został wyposażony w niezależny system hamulców działający na zasadzie oporu magnetycznego. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i jest przeznaczone do użytku domowego, osobistego. Uznanie roszczeń konsumenta może być uzależnione od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Ze względu na nieustanny rozwój produktu firma York Fitness zastrzega sobie prawo zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. OSTRZEŻENIE! Podczas montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszych wskazówek montażu, regulacji i konserwacji. Maksymalna waga Użytkownika: 130 kg Zgodność z normami bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dot. kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia - Klasa HC. HC. Therefo 3

4 Obsługa klientów W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą należy zebrać poniższe informacje: Numer seryjny. Data pierwszego zakupu urządzenia. Miejsce zakupu. Informacje na temat miejsca i warunków eksploatacji. Szczegółowy opis zagadnienia/uszkodzenia. WAŻNE! Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Jest on wymagany dla potwierdzenia ważności gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty wskazanej na dowodzie zakupu. Zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania, co zapewni bezpieczny transport urządzenia w razie konieczności korzystania z usług serwisu. 4

5 Instrukcja montażu PRZYGOTUJ ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY - Urządzenie należy składać w czystym pomieszczeniu. POPROŚ O POMOC - Zaleca się składać urządzenie z pomocą drugiej osoby, ponieważ niektóre elementy są ciężkie. OTWÓRZ OPAKOWANIE - Przed otwarciem sprawdź oznaczenia ostrzegawcze i upewnij się, że otwierasz je we właściwej pozycji. ROZPAKUJ KARTON wyjmij wszystkie części i ułóż je na podłodze. Sprawdź, czy posiadasz następujące elementy: D C E F x1 Z S B X1 R O U H X1 A P X1 X1 X1 N X1 X1 5

6 Instrukcja montażu Rysunek montażowy N-1 x 4 szt N-4 x 8 szt N-3 x 4 szt N-2 x 4 szt 1) Assemble the front stabilizer (E) to the main frame (D) by the Allen bolt (N-1), the Curved washer (N-4), the spring washer (N-3) and the domed nut (N-2). Etapy montażu 2) Assemble the rear stabilizer (F) to the main frame (D) by the Allen bolt (N-1), the Curved Krok washer 1. (N-4), the spring washer (N-3) and the domed nut (N-2). 1) Przymocuj wspornik przedni (E) do ramy głównej (D) za pomocą śrub ampulowych (N-1), podkładki wygiętej (N-4), 3) The height of the adjustable foot cap (F-2) on the rear stabilizer (F) could be adjusted up podkładki sprężynującej (N-3) i nakrętki kopułkowej (N-2). 2) and Przymocuj down. wspornik tylny (F) do ramy głównej (D) za pomocą śrub ampulowych (N-1), podkładki wygiętej (N-4), podkładki sprężynującej (N-3) i nakrętki kopułkowej (N-2). 3) Wysokość położenia regulowanej zaślepki nóg (F-2) na wsporniku tylnym (F) można regulować w górę i dół. 6

7 Instrukcja montażu Krok 2 1) Zmontuj wspornik pedału (P) z korbą za pomocą osłony osi pedału (N-6) i śrub ampulowych (N-5), tak jak pokazano na Rys. a-1 i Rys. a-2. 2) Zamontuj górną osłonę (O) na wsporniku rękojeści (C), jak pokazano na Rys. b. Następnie połącz górny kabel komputera (c-2) z dolnym kablem komputera (D-3) i wsuń wspornik rękojeści (C) do ramy głównej. N-5 x 2 szt N-6 x 2 szt (b) a-2 a-1 1) Assemble the pedal support tube set (P) with crank by Pedal axle cover (N-6) and Allen screw (N-5) as fig a-1 and a-2. 7

8 Instrukcja montażu Krok 3 1) Zamontuj wspornik drążka ruchomego (Q) do wspornika rękojeści (c) za pomocą osi (S), podkładki falistej (N-7), podkładki płaskiej (N-11), podkładki sprężynującej (N-3), śruby sześciokątnej (N-9) i osłony śruby (N-10). 2) Zamontuj lewą i prawą rękojeść (Z-18 i Z-2) na wsporniku ruchomego drążka za pomocą podkładki sprężynującej (N- 3), podkładki wygiętej (N-4) i śrub ampulowych (N-8). N-8 x 4 szt N-3 x 4 szt N-4 x 4 szt N-9 x 2 szt N-3 x 2 szt N-11 x 2 szt N7 - x 2 szt N-10 x 2 szt Step-3 8 1) Assemble the moveable bar supporting tube (Q) to Handlebar post(c) by Axle (S), Waved washer(n-7), Flat washer (N-11), Spring washer (N-3), Hex bolt (N-9) and Screw cover (N-10). 2) Assemble the Left & Right handlebar (Z-1&Z-2) onto moveable bar supporting tube by

9 Instrukcja montażu Krok 4 1) Przymocuj wspornik rękojeści (C) do ramy głównej za pomocą podkładki wygiętej (N-4), podkładki sprężynującej (N-3) i śrub ampulowych (N-8). Załóż osłona górną (O) i zamocuj na osłonie łańcucha. N-8 x 6 szt N-3 x 6 szt N-4 x 6 szt Step-4 1) Assemble the handlebar post (C) to the main frame by the curved washer (N-4), the spring washer (N-3) and the Allen bolt (N-8). And lay down the upper protective cover (O) and fix it onto chain cover tightly. 9

10 Instrukcja montażu Krok 5 1) Wyciągnij przewód czujnika tętna (B-5) i górny przewód komputera (C-2) z otworu znajdującego się w górnej części podpory rękojeści, a następnie zamontuj rękojeść stałą (B) na podporze rękojeści (C) za pomocą podkładki wygiętej (N-4), podkładki sprężynującej (N-3), śrub pod klucz ampulowy (N-8) i osłony (U). N-8 x 2 szt N-3 x 2 szt N-4 x 2 szt Step-5 10 Through the cable Handlebar pulse cable (B-5) and upper computer cable (C-2) out of the hole on the top of handlebar post and then Assemble fixed handlebar (B) onto the handlebar post (C) by Curved washer (N-4), Spring washer (N-3), Allen bolt(n-8) and Protective cover (U).

11 Instrukcja montażu Krok 6 1) Połącz kabel czujnika tętna (B-5) i górny kabel komputera (C-2) z kablem podłączonym do komputera (A-1), a następnie zamontuj komputer (A-1) na podporze rękojeści (C) za pomocą śrub (A-2). Wskazówka: Śruby (A-2) są instalowane fabrycznie w komputerze (A-1). Step-6 1) Connect handle pulse cable (B-5) and Upper computer cable (C-2) with cable attached to computer (A-1) and then fix the computer (A-1) onto Handlebar post (C) by Screw(A-2). 11

12 Instrukcja montażu Krok 7 1) Zamontuj pedały (H-1 i H-2) na wsporniku pedału (P) za pomocą prostokątnej śruby podsadzanej (N-12), podkładki płaskiej (N-13) i pokrętła (N-16). 2) Załóż osłonę śruby (N-14 i N-15) na podporę pedału (P). 3) Podłącz zasilacz (R) do gniazda znajdującego się w osłonie łańcucha i włącz komputer. N-12 x 4 szt N-13 x 4 szt N-16 x 4 szt M5*10L M12 M10 12 Czynności kontrolne Ukończyłeś składanie urządzenia. Przed pierwszym użyciem przeprowadź następujące czynności kontrolne. Sprawdź prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub/ sworzni. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni. 1) Assemble the pedal (H-1&H-2) onto pedal supporting tube (P) by Square neck bolt (N-12), Flat washer (N-13) and Club knob (N-16). 2) Put screw cover (N-14&N-15) onto the pedal supporting onto the pedal supporting tube (P). 3) Insert the adaptor plug ( R) into the hole of chain cover and then turn on the computer.

13 Wskazówki obsługi Czujniki tętna Urządzenie jest wyposażone w 2 w czujniki 2 czujniki tętna. tętna. W celu uzyskania odczytów W celu uzyskania tętna należy odczytów oprzeć tętna obie ręce należy jednocześnie oprzeć obie na czujnikach. ręce jednocześnie Nie ściskaj na zbyt czujnikach. mocno czujników Nie ściskaj i odczekaj zbyt mocno kilka sekund czujników do wyświetlenia i odczekaj kilka wyników sekund pomiaru do wyświetlenia przez komputer. wyników Odczyt pomiaru z wbudowanych przez komputer. w urządzenie Odczyt z wbudowanych czujników tętna w zawsze obarczony urządzenie jest czujników pewną niedokładnością tętna zawsze obarczony i jego wskazania jest pewną należy traktować niedokładnością jedynie i orientacyjnie. jego wskazania Niedokładność należy traktować może być jedynie spowodowana orientacyjnie. Niedokładność bliską obecnością może urządzeń być spowodowana niespełniających bliską wymogów obecnością dyrektywy urządzeń kompatybilności niespełniających elektromagnetycznej. wymogów dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Regulacja oporu Regulacja oporu Rower treningowy wyposażony jest w niezależny system hamulcowy Rower treningowy (oporowy). wyposażony Siłą oporu jest steruje w niezależny magnes, który system przybliża się hamulcowy lub oddala (oporowy). od koła zamachowego. Siłą oporu steruje Im bliżej magnes, koła zamachowego który znajduje przybliża się się magnes lub oddala tym większy od koła opór. zamachowego. Im bliżej koła Magnes zamachowego jest sterowany znajduje przez się komputer. magnes tym Celem większy regulacji opór. wystarczy przekręcić Magnes jest pokrętło sterowany UP/DOWN przez na komputer. komputerze. Celem regulacji wystarczy przekręcić pokrętło UP/DOWN na komputerze. Czujnik tętna Poziom oporu Poziomowanie trenażera Poziomowanie roweru treningowego Na tylnych podporach poziomych znajdują się 2 regulatory Na wysokości przednich służące podporach do poziomowania poziomych znajdują roweru się na 2 regulatory nierównej wysokości powierzchni. służące Celem do poziomowania regulacji wysokości roweru urządzenia na nierównej wystarczy powierzchni. pokręcić regulatorami. Celem regulacji wysokości urządzenia wystarczy pokręcić regulatorami. Regulacja siedziska 1. Odkręć pokrętło. Ustaw siedzisko zgodnie ze swoimi wymaganiami. 2. Dokręć pokrętło sprawdź jego poprawne dokręcenie. 3. Wysokość siedzenia jest prawidłowa, jeżeli noga oparta na pedale znajdującym się w swoim najniższym położeniu jest prawie wyprostowana. Wskazówka: Nie wyciągaj siedzenia zbyt wysoko maksymalna wysokość oznaczona jest na podporze siedzenia. 13

14 Wskazówki obsługi Włączanie Po podłączeniu kabla zasilania uruchomi się komputer i wyświetli przez 2 sekundy wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD. Następnie komputer przejdzie do trybu wprowadzania ustawień użytkownika (Wiek, płeć, wzrost, waga) Tryb czuwania Wyświetlacz LCD po 4 minutach bezczynności przechodzi w stan czuwania. Aby uruchomić ponownie wyświetlacz, należy nacisnąć dowolny przycisk. 14

15 Wyświetlacz: PRZYCISK UP DOWN MODE RESET START/ STOP RECOVERY BODY FAT OPIS Zwiększa poziom oporu Zmniejsza poziom oporu Służy do potwierdzenia ustawień lub wyboru. Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy. Komputer uruchomi się ponownie w trybie ustawień ręcznych. Powrót do menu głównego w trakcie treningu predefiniowanego lub w trybie stop Uruchamia lub zatrzymuje trening. Sprawdza status powrotu tętna do normy. Służy do pomiaru procentowego tkanki tłuszczowej i obliczania Wskaźnika masy ciał (BMI). Przyciski funkcyjne: POZYCJA TIME (CZAS) SPEED (PRĘDKOŚĆ) DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ) CALORIES (WYDATEK ENERGETYCZNY) PULSE (TĘTNO) RPM (OBR. /MIN) WATTS (MOC) MANUAL PROGRAM OPIS Czas trwania treningu wyświetlany podczas ćwiczenia Zakres 0:00 ~ 99:59 Prędkość wyświetlana podczas ćwiczenia Zakres 0. 0 ~ 99. 9 Odległość pokonana wyświetlana podczas ćwiczenia. Zakres 0. 9 Wydatek energetyczny wyświetlany podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 Wyświetla tętno użytkownika (ud/min) podczas treningu. 0~240 ud/min Wyświetla liczbę obrotów na minutę podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 Podaje poziom wysiłku podczas treningu. Trening z parametrami ustawionymi ręcznie. Wyświetla ustawiony wcześniej profil poziomu wysiłku wybranego programu. 15

16 Wskazówki obsługi Wybieranie programu i ustawianie parametrów 1. Po włączeniu zasilania następuje kilkusekundowe uruchomienie komputera. Za pomocą przycisku UP/DOWN należy wybrać program i nacisnąć przycisk MODE w celu zatwierdzenia wyboru. Programy sterowane ręcznie Naciśnięcie przycisku START w menu głównym powoduje uruchomienie treningu w trybie ręcznym. 1. Aby wybrać program treningowy, należy nacisnąć przycisk UP/DOWN, wybrać Manual a następnie MODE. Aby wybrać wartości dla TIME (CZASU), DISTANCE (ODLEGŁOŚCI), CALORIES (WYDATKU ENERGETYCZNEGO), PULSE (TĘTNA), należy użyć przycisków UP/DOWN. Naciśnij przycisk MODE w celu zatwierdzenia. Celem rozpoczęcia treningu naciśnij przycisk START/STOP. 4. Podczas treningu można za pomocą przycisku UP/DOWN zmieniać poziom trudności. 5. Nacisnąć przyciski START/STOP, aby wstrzymać trening. Nacisnąć przycisk RESET, aby powrócić do menu głównego. Programy predefiniowane Użytkownik może trenować na różnych poziomach trudności (oporu) w różnych odstępach czasu podawanych przez program. Za pomocą przycisku UP/DOWN należy wybrać program predefiniowany (P1 ~ P12) i nacisnąć przycisk MODE w celu zatwierdzenia wyboru. Po wybraniu programu, za pomocą pokrętła UP/DOWN wybierz docelowy TIME (CZAS). Rozpocznie się trening. Programy definiowane przez Użytkownika Użytkownicy mogą wybierać dowolny poziom oporu w 20 kolumnach. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz program USER i naciśnij przycisk MODE. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz poziom trudności dla każdego okresu i zatwierdź przyciskiem MODE. Aby zakończyć konfigurację, przytrzymaj wciśnięty przycisk MODE. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz docelowy TIME (CZAS) i naciśnij przycisk MODE. 6. Programy z kontrolą tętna W tym programie komputer dostosowuje poziom oporu do wieku i zmierzonego tętna. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz program HRC i naciśnij przycisk MODE w celu zatwierdzenia. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz wartość 55%, 75%, 90% lub THR (Tętno docelowe) 3. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz docelowy czas (TIME). Celem rozpoczęcia treningu naciśnij przycisk START/STOP 5. 16

17 Program kontroli mocy (WATT) 1. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz program WATT i naciśnij przycisk MODE. Za pomocą przycisku UP/DOWN wybierz docelową moc (WATT). Programy powrotu tętna do normy 1. Aby skorzystać z tej funkcji użytkownik musi korzystać z czujnika tętna. Po wyświetleniu wartości tętna na komputerze, należy nacisnąć przycisk RECOVERY. Przytrzymaj czujnik tętna do momentu, kiedy wyświetlacz TIME zakończy zliczanie od 60 sekund. Po zakończeniu zliczania, na ekranie zostanie wyświetlony wynik: F1. 0 do F6. 0. Po zakończeniu zliczania w dół do 0, w trakcie którego komputer sprawdza status powrotu tętna do normy, komputer wyświetli wynik od F1 do F Wyjątkowy 1. 0 < F < 2. 0 Doskonały 2. 9 Dobry 3. 0 < F < 3. 9 Dostateczny 4. 0 < F < 5. 9 Poniżej przeciętnego 6. 0 Niedostateczny Program spalania tkanki tłuszczowej Program spalania tkanki tłuszczowej jest programem przeznaczonym do obliczenia wskaźnika zawartości tkanki tłuszczowej. Komputer podaje wyniki ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ (FAT%) i INDEKSU MASY CIAŁA (BMI). Po zakończeniu treningu wybierz przycisk BODY FAT. Chwyć rękojeści. Po upływie 8 sekund komputer wyświetli indeks masy ciała (BMI), zawartość tkanki tłuszczowej w% (FAT%) i symbol tkanki tłuszczowej. Naciśnij przycisk BODY FAT, aby powrócić do menu głównego. Zintegrowany B. M. I: SKALA B. I. NISKI NISKI / ŚREDNI ŚREDNI ŚREDNI / WYSOKI ZAKRES < >26. 5 Zawartość tkanki tłuszczowej: SYMBOL _ + TKANKA TŁUSZCZ. % (PŁEĆ) NISKI NISKI / ŚREDNI ŚREDNI ŚREDNI / WYSOKI MĘŻCZYZNA < 13% 13% - 25, 9% 26% - 30% > 30% KOBIETA < 23% 23% - 35, 9% 36% - 40% > 40% 17

18 Wykrywanie i usuwanie usterek Niewyraźny obraz na wyświetlaczu oznacza konieczność wymiany baterii. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawne podłączenie przewodów. Poluzowane przewody są najczęstszą przyczyną usterek. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁON OCHRONNYCH. JEŻELI PROBLEM UTRZYMUJE SIĘ, PROSIMY O KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ. NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA DO MOMENTU USUNIĘCIA AWARII. Częstą przyczyną problemów z odczytem tętna jest wytwarzanie przez niektóre tkaniny ubraniowe statycznych ładunków elektrycznych, które to uniemożliwiają wiarygodny pomiar tętna. Inną przyczyną zakłóceń odczytów pomiarów tętna są urządzenia generujące pole elektromagnetyczne takie, jak: telefony komórkowe, odbiorniki telewizyjne i inne urządzenia elektryczne. Konserwacja Niniejsze urządzenie nie powinno być eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń, w garażach lub piwnicach. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o stałej temperaturze. Dla ochrony urządzenia i podłogi zalecamy umieścić matę pod urządzeniem. Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bawełnianej. Chroń urządzenie przed zamoczeniem (szczególnie części elektryczne), Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania. Należy również zapobiegać skapywaniu potu na urządzenie. Niedostosowanie się do tego wymogu może powodować uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych urządzenia. Dotyczy to takich elementów jak: linki, bloczki, nakrętki, śruby, części ruchome, tuleje, łańcuchy, kółka, łożyska i elementy łączące, itp. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź właściwe dokręcenie wszystkich mocowań. W przypadku uszkodzenia / zużycia elementów należy wycofać urządzenie z użytkowania do czasu naprawy, a w/w elementy zastąpić nowymi oryginalnymi częściami. 18

19 Wskazówki fitness Rozpoczynanie i kończenie treningu Rozpoczynaj każdy trening od rozgrzewki i kończ ćwiczeniami rozgrzewającymi/rozluźniającymi kilka minut rozciągania pozwoli zapobiec naciągnięciu, naderwaniu i skurczom mięśni. Prawidłowa postawa treningowa Usiądź na rowerze, oprzyj stopy na pedałach i wsuń je w paski pedałów. Sprawdź poprawne ustawienie wysokości siedziska siodełko powinno zapewniać stabilną i zrównoważoną pozycję w trakcie treningu. W trakcie ćwiczenia, szczególnie przez dłuższy czas, staraj się mieć plecy wyprostowane. Zalecane ćwiczenia rozciągające Poprawna postawa w trakcie podstawowych ćwiczeń rozciągających została przedstawiona poniżej. W trakcie ćwiczeń rozciągających poruszaj się powoli - nie wykonuj gwałtownych ruchów. Rozciąganie mięśni tylnej części uda Usiądź i wyprostuj jedną nogę. Stopę drugiej nogi przysuń do siebie i oprzyj ją o wewnętrzną stronę uda wyciągniętej nogi. Staraj się dosięgnąć najdalej jak to możliwe do palców stopy. Wytrzymaj przez 15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz czynność 3 razy dla każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięśni tylnej części uda, dolnego odcinka kręgosłupa oraz pachwin. Rozciąganie mięśni łydek/ścięgna Achillesa Jedną nogę wysuń lekko do przodu, wysuń się do przodu, a ręce oprzyj o ścianę. Trzymaj tylną nogę wyprostowaną a stopę opartą płasko na podłodze. Zegnij przednią nogę, wychyl się do przodu a biodra przesuń w kierunku ściany. Aby rozciągnąć mocniej ścięgno Achillesa zegnij również drugą nogę. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięśni łydki, ścięgna Achillesa oraz nogę. podudzia. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięśni łydki, ścięgna Achillesa oraz podudzia. Rozciąganie mięśnia czworogłowego Jedną ręką oprzyj się dla równowagi o ścianę. Drugą ręką chwyć stopę. Staraj się dosięgnąć piętą jak najbliżej pośladków. Ćwiczenia rozciągające: mięsień czworogłowy i mięśnie bioder. Rozciąganie wewnętrznych mięśni ud Usiądź i złącz stopy. Kolana rozchylone na zewnątrz. Staraj się podciągnąć stopy jak najbliżej pachwin. Powtórz czynność 3. 19

20 Wskazówki fitness Ile powinien trwać trening? To zależy od Twojej kondycji fizycznej. Jeśli rozpoczynasz nowy program ćwiczeń, wdrażaj go stopniowo. Unikaj osiągania celu za wszelką cenę. Najlepszym rozwiązaniem jest 30 minutowy trening, 3 razy w tygodniu. Unikaj przemęczenia - nie powinieneś czuć wyczerpania fizycznego zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu ćwiczenia. Trening z kontrolą tętna Jeśli chcesz w pełni wykorzystywać swój nowy przyrząd treningowy i osiągać doskonałe wyniki, zawsze ćwicz dokonując właściwego wysiłku fizycznego a to oznacza wsłuchiwanie się w pracę serca! Dążąc do osiągnięcia docelowego tętna, możesz kierować swoim treningiem i osiągnąć następujące cele: Dobre zdrowie dla tych, którzy chcą podnieść stan zdrowia i ogólne samopoczucie. Trenuj na poziomie intensywności równym 50-60% szacowanego maksymalnego tętna. Ćwiczenie powinno trwać około 30 minut i może być wykonywane prawie codziennie. Zrzucanie wagi Jeśli chcesz osiągnąć znaczną redukcję tkanki tłuszczowej, Twój trening powinien być bardziej intensywny: na poziomie 60-70% szacowanego maksymalnego poziomu tętna. Tego typu ćwiczenie można wykonywać prawie codziennie i powinno trwać do 30 minut. Podnoszenie sprawności fizycznej Takie treningi powinny być wykonywane na poziomie 70-80% szacowanego maksymalnego tętna. Od czasu do czasu osiągany będzie wysoki rytm pracy serca bliski maksymalnej wartości tętna. Są to sesje intensywne i należy zachować 48-godzinną przerwę pomiędzy nimi. Trening na poziomie 90% tętna maksymalnego zarezerwowany jest wyłącznie dla osób wyczynowo uprawiających sport Obliczanie docelowego tętna Najpierw należy wyliczyć, stosując formułę: twój wiek w latach, szacowane maksymalne tętno. Na przykład, jeśli masz 35 lat to szacowane maksymalne tempo wynosi: = 185 uderzeń na minutę Następnie, aby wyliczyć maksymalne tętno wystarczy pomnożyć wartość szacowanego maksymalnego tętna (185 uderzeń na minutę) przez odpowiednią wartość procentową. Więc, jeżeli Twoim celem jest lepsze samopoczucie: 185 x 60% = 111 uderzeń na minutę UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie te wyliczenia mają charakter jedynie szacunkowy jeżeli w trakcie ćwiczenia przy założonej wartości docelowej odczuwasz niedogodności należy obniżyć poziom. W trakcie treningu z kontrolą tętna należy przez cały czas ćwiczeń kontrolować stan tętna. Dlatego zalecamy stosowanie pasa piersiowego (jeżeli Twoje urządzenie jest wyposażone w odbiornik bezprzewodowy) lub czujnika pracy serca. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze sprzedawcą. Przed rozpoczęciem nowego zestawu ćwiczeń obowiązkowo udaj się na wizytę do lekarza specjalisty celem uzyskania zgody na wykonywanie tego rodzaju wysiłku. Jeśli odczuwasz mdłości, zawroty głowy lub inne nienormalne objawy w trakcie ćwiczenia, natychmiast przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem. OSTRZEŻENIE! Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. 20

21 Rysunek szczegółowy Z C D J D-13 D-12 D-11 D-10 D-9 D-8 D-7 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-1 B K U I P E F Q L A M S H O R T G 21

22 Wykaz części Nr części Opis Ilość A Komputer 1 A-1 Komputer SM A-2 Śruba (M5 x 0, 8 x dł. 10) 4 B Zestaw poprzeczki 1 B-1 Rękojeść stała 1 B-2 Pianka 2 B-3 Zaślepka półokrągła 2 B-4 Czujnik tętna 2 B-5 Przewód czujnika tętna 2 B-6 Śruba ST4, 0 x 1, 41 x dł C Zestaw wspornika rękojeści 1 C-1 Wspornik rękojeści 1 C-2 Przewód komputera - górny 1 C-3 Tuleja - Ø 19, 15 X (Ø 25, 6 X 32) x dł. (17+3) 2 D Zestaw ramy głównej 1 D-1 Rama główna 1 D-2 Silnik 1 D-3 Przewód komputera - dolny 1 D-4 Przewód czujnika 1 D-5 Przewód zasilający 1 D-6 Napinacz 1 D-7 Śruba st4, 0 x 1, 4 x dł D-8 Nakrętka samoblokująca m10 x 1. 25 X gł D-9 Podkładka falista Ø 27 X Ø 21 X gł. 0, 3 1 D-10 Oś korby 1 D-11 Łożysko #6004-2RS(C0) 2 D-12 Klips c Ø 22, 5 X Ø 18, 5 Gł. 1, 2 2 D-13 Wspornik wewnętrzny 1 E Wspornik tylny 1 E-1 Wspornik tylny 1 E-2 Zaślepka lewa ruchoma 1 E-3 Zaślepka prawa ruchoma 1 E-4 Amortyzator 2 F Wspornik przedni 1 F-1 Wspornik przedni 1 F-2 Regulowana zaślepka 2 F-3 Amortyzator 2 F-4 Śruba ST4 x 1, 41 x dł G Pas 1 H Zestaw pedałów 1 zestaw H-1 Pedał lewy 1 H-2 Pedał prawy 1 I Zestaw korby 1 I-1 Osłona okrągła 2 I-2 Korba 2 I-3 Podkładka płaska Ø 14 X Ø 6, 5 X gł. 0, 8 16 I-4 Śruba sześciokątna M6 x 1, 0 x dł I-5 Osłona boczna 2 I-6 Amortyzator 8 L-5 Zestaw osłony łańcucha 1 J-1 Lewa osłona łańcucha 1 J-2 Prawa osłona łańcucha 1 J-3 Pin 6 J-4 Śruba ST4, 0 x 1, 4 x dł Nr części Opis Ilość K Zestaw płyty montażowej magnesu 1 K-1 Płyta montażowa magnesu 1 K-2 Śruba sześciokątna M6 x dł K-3 Nakrętka samoblokująca M8 x 1. 25 X gł. 8 1 K-4 Magnes 8 K-5 Komora magnesu 7 K-6 Sprężyna Ø 1, 0 X dł K-7 Nakrętka m6 x 1 x gł. 6 1 K-8 Nakrętka samoblokująca M6 x 1 x gł. 6 1 K-9 Podkładka płaska Ø 6 X Ø19 X gł. 1, 5 1 K-10 Podkładka płaska Ø13 X Ø6, 5 X gł. 1, 0 1 K-11 Śruba sześciokątna M6 x dł L Płyta montażowa koła pośredniczącego 1 L-1 Uchwyt koła pośredniczącego 1 L-2 Klips C S-16(1T) 1 L-3 Łożysko L-4 Podkładka falista 1 L-5 Podkładka płaska Ø 24 X Ø 16 X gł. 1, 5 1 L-6 Plastikowa podkładka Ø 10 X Ø 24 X gł. 0, 4 2 L-7 Podkładka płaska Ø 28 X Ø 8, 5 X gł. 3 1 L-8 Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x dł L-9 Nakrętka samoblokująca M8 x 1. 8 1 L-10 Nakrętka M8 x 1, 25 x gł. 6 2 L-11 Śruba sześciokątna m8 x 1, 25 x dł L-12 Nakrętka blokująca Ø 15 X dł L-13 Sprężyna Ø 3 X Ø 19 X dł L-14 Osłona plastikowa 1 M Łącznik 1 Q-1 Złącze 2 M-2 Tuleja - Ø 19, 15 X (Ø 25, 6 X 32) x dł. (17+3) 2 M-3 Oś pedału 2 M-4 Podkładka falista Ø 26 X Ø 19, 5 X gł. 0, 3 2 M-5 Klips C Ø 21, 5 X Ø 17, 5 X gł. 1, 2 4 N Zestaw śrub 1 N-1 Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x dł N-2 Nakrętka kopułkowa M8 x 1, 25 x dł N-3 Podkładka sprężynująca Ø 15, 4 X Ø 8, 2 X gł. 2) 18 N-4 Podkładka wygięta Ø 22 X Ø 8, 5 X gł. 1, 5 20 N-5 Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x dł N-6 Osłona osi pedału 2 N-7 Podkładka falista Ø 26 X Ø 19, 5 X gł. 0, 3 2 N-8 Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x dł N-9 Śruba sześciokątna M8 x 1, 25 x 25 2 N-10 Osłona śruby Ø 29 X 21(M8) 2 N-11 Podkładka płaska Ø 25 X Ø 8, 5 X gł. 2 2 N-12 Prostokątna śruba podsadzana M6 x 1 x dł N-13 Podkładka płaska Ø 14 X Ø 6, 5 X gł. 0, 8 4 N-14 Osłona śruby Ø 30 X 17 (M12) 2 N-15 Osłona śruby Ø 28 X 17 (M10) 2 N-16 Pokrętło 4 Klucz do śrub ampulowych 1 Klucz 2 O Górna osłona ochronna 1 O-1 Górna osłona ochronna 1 O-2 Okrągły pierścień osłony łańcucha 1 22

23 Wykaz części Nr Opis Ilość części P Wspornik uchwytu pedału 1 P-1 Wspornik uchwytu pedału 2 P-2 Zaślepka prostokątna 4 P-3 Osłona śruby Ø 28 X 17 (M10) 2 P-4 Nakrętka samoblokująca M10 x 1. 5 X gł P-5 Podkładka płaska Ø 24 X Ø13, 5 X gł. 2, 5 2 P-6 Tuleja Ø 29 X Ø 11, 9 X gł. 9 4 P-7 Podkładka płaska Ø 20 X Ø 11 X gł. 2, 0 2 P-8 Śruba oczkowa M10 x 1, 5 x dł P-9 Osłona śruby Ø 30 X 17 (m12) 2 Q Wspornik ruchomy 1 Q-1 Wspornik ruchomy 2 Q-2 Tuleja 8 Q-3 Klips C Ø 21, 5 X Ø 17, 5 X gł. 1, 2 4 Q-4 Przednia oś pedału 2 Q-5 Podkładka falista Ø 26 X Ø 19, 5 X gł. 0, 3 2 R Adapter 1 S Oś 1 T Zestaw koła zamachowego 1 K-1 Koło zamachowe Ø 260 X 30, 5 kg 1 T-2 Łożysko 60/22zz 1 T-3 Wspornik 1 z 60/22ZZ 1 T-4 Wspornik 2 z 6905ZZ 1 T-5 Łożysko 6905zz 1 T-6 Małe koło zamachowe 1 T-7 Podkładka płaska Ø 28 X Ø 6, 5 X gł. 2, 0 1 T-8 Śruba sześciokątna M6 x 1, 0 x dł U Osłona ochronna 1 Z Zestaw kierownicy 1 Z-1 Rękojeść prawa 1 Z-2 Rękojeść lewa 1 Z-3 Pianka 2 Z-4 Zaślepka półokrągła 2 23

24 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE: Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. z o. o Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 168 tel. : fax: e mail: biuro@matmarco. pl

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.

                                                                                                    • samba - podręcznik użytkownika

                                                                                                     Samba to pakiet narzędzi umożliwiających współdzielenie zasobów, ta kich jak drukarki i pliki, w sieci. Być może jest to pewne uproszczenie, ale Sambe na prawdę opracowano po to, aby ułatwić ci życie.Sam ba korzysta z protokołu SerwerMessageBlock (SMB), wspólnego produktu Microsoftu i IBM-u, w celu...

                                                                                                     Sieci, Internet 22 Mar 2005 11:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2294

                                                                                                    • DSC 510 podręcznik użytkownika lub instrukcja obslugi....

                                                                                                     Poszukuję pilnie instrukcji obslugi do takiej centralki lub podobnej.... pozdrawiam

                                                                                                     Zabezpieczenia Stacjonarne 23 Mar 2005 19:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1510

                                                                                                     Baterie litowo-jonowe i -polimerowe - podręcznik użytkownika

                                                                                                     Chciałbym aby zgromadzić tu podstawowe wiadomości teoretyczne na temat powszechnie dostępnych baterii litowo-jonowych i polimerowych.chodzi mi o takie rzeczy jak:- charakterystyki elektryczne ( niekoniecznie związane z danym typem barerii czy producenta)- sposoby formowania, ładowania, wymagania...

                                                                                                     Smartfony Serwis 17 Cze 2005 14:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2156

                                                                                                     Szukam podręcznika użytkownika do drukarki CANON S200

                                                                                                     Witam. Poszukuje podręcznika użytkownika drukarki CANON S200 z kodami błędów ponieważ przy próbie drukowania mam taki monit. Błąd serwisowy 5200.Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.Jeśli ta operacja nie spowoduje usunięcia błędu, poszukaj szczegółowych informacji w...

                                                                                                     Schematu/instrukcji/artykułu 08 Lut 2006 12:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1070

                                                                                                     WF MAG - Podręcznik użytkownika

                                                                                                     WitamMoże ktoś z grupowiczów posiada w pliku lub innej formie "Podręcznik użytkownika programu WF-MAG DOS" i zechce mi ją udostępnić.Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

                                                                                                     Software serwis 31 Paź 2011 12:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2552

                                                                                                     DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Komputery Instrukcje Obsługi 27 Maj 2009 06:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3357

                                                                                                     DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika. html (EN)

                                                                                                     DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika. html (EN)

                                                                                                     27 Maj 2009 06:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2398

                                                                                                     Dell Latitude D820 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Dell Latitude D820 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     27 Maj 2009 07:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2468

                                                                                                     Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                                                                                     Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                                                                                     27 Maj 2009 16:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1208

                                                                                                     Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika versja html (PL)

                                                                                                     Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika versja html (PL)

                                                                                                     27 Maj 2009 16:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 990

                                                                                                     Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer html (PL)

                                                                                                     Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer html (PL)

                                                                                                     27 Maj 2009 16:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1806

                                                                                                     Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer pdf (PL)

                                                                                                     Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                                                                                     27 Maj 2009 16:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1447

                                                                                                     Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     27 Maj 2009 17:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2556

                                                                                                     Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     27 Maj 2009 17:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3111

                                                                                                     Dell Latitude ATG D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     Dell Latitude ATG D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     27 Maj 2009 17:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1349

                                                                                                     Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     29 Maj 2009 22:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4677

                                                                                                     Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika pdf (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika (pl)plik pdf

                                                                                                     29 Maj 2009 22:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2061

                                                                                                     Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika html (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownikapliki html

                                                                                                     29 Maj 2009 22:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1814

                                                                                                     Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl) 29 Maj 2009 22:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1738

                                                                                                     Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     plik html

                                                                                                     29 Maj 2009 22:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1164

                                                                                                     Dell Latitude D520 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     Dell Latitude D520 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                                                                                     29 Maj 2009 22:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1902

                                                                                                     Podręcznik użytkownika sony h50

                                                                                                     Witam, zamieszczam kompletny podręcznik użytkownika w języku polskim do aparatu sony h50, pozdrawiam

                                                                                                     Aparaty fotograficzne Instrukcje obsługi 03 Lip 2009 15:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585

                                                                                                     Podręcznik użytkownika IBM ThinkPad R40

                                                                                                     Instrukcja obsługi do R40Format pliku pdf, język angielski.

                                                                                                     18 Lip 2009 10:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1202

                                                                                                     Asus X61SL - notebook - podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Producent: AsusModel: X61SLJęzyk: PolskiStron: 88

                                                                                                     25 Wrz 2009 12:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1250

                                                                                                     Podręcznik użytkownika komputer IBM PC 300PL model 6565 (PL)

                                                                                                     Instrukcja w języku polskim do komputera IBM PC 300PL, model: 6565 (jak również 6563, 6564, 6574). Do komputerów wyglądających jak ten na zdjęciu poniżej.

                                                                                                     25 Gru 2009 23:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2154

                                                                                                     Dell OptiPlex 330 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Dell OptiPlex 330Podręcznik użytkownika 294 str w formacie pdf (PL)

                                                                                                     27 Lut 2010 17:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1122

                                                                                                     ASUS VK222H Podręcznik użytkownika [PL]

                                                                                                     Podręcznik użytkownika monitora ASUS VK222H po polsku

                                                                                                     Monitory Instrukcje Obsługi 30 Kwi 2010 22:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2107

                                                                                                     SAMSUNG ES70/71 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     SAMSUNG ES70/71 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     01 Maj 2010 20:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 797

                                                                                                     Samsung T240HD Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung T240HD Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     02 Maj 2010 10:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2753

                                                                                                     Samsung 211MP Podręcznik użytkownika EN

                                                                                                     Samsung 211MP Podręcznik użytkownika EN

                                                                                                     02 Maj 2010 11:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2451

                                                                                                     Samsung IT100 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung IT100 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     02 Maj 2010 19:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 603

                                                                                                     Samsung NV100hd Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung NV100hd Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     02 Maj 2010 19:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 658

                                                                                                     Samsung NX10 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung NX10 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     02 Maj 2010 19:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1092

                                                                                                     Samsung ES60 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ES60 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 20:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 753

                                                                                                     Samsung S860 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung S860 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 20:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 869

                                                                                                     Samsung ES73 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ES73 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 20:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1024

                                                                                                     Samsung ES15 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ES15 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 21:39

                                                                                                     Samsung ES20 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ES20 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 21:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 786

                                                                                                     Samsung WB500 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB500 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 21:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 606

                                                                                                     Samsung WB550 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB550 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 21:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 985

                                                                                                     Samsung WP10 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WP10 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     03 Maj 2010 22:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 780

                                                                                                     Samsung WB600/610 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB600/610 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 13:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1819

                                                                                                     Samsung WB650/660 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB650/660 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 13:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 717

                                                                                                     Samsung WB1000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB1000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 13:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 618

                                                                                                     Samsung WB5000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung WB5000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 13:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1109

                                                                                                     Samsung ST60/61 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST60/61 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 703

                                                                                                     Samsung ST45 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST45 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 14:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 572

                                                                                                     Samsung ST50 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST50 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 14:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 660

                                                                                                     Samsung ST500/510 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST500/510 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 14:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 738

                                                                                                     Samsung ST1000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST1000 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 15:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 762

                                                                                                     Samsung ST550/560 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung ST550/560 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 15:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 930

                                                                                                     Samsung PL50 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL50 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 20:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 710

                                                                                                     Samsung PL51 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL51 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 20:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 594

                                                                                                     Samsung PL55 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL55 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 20:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 558

                                                                                                     Samsung PL60 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL60 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 21:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 647

                                                                                                     Samsung PL65 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL65 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 21:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 687

                                                                                                     Samsung PL70 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL70 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 21:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 741

                                                                                                     Samsung PL80/71 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL80/71 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 744

                                                                                                     Samsung PL100/101 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL100/101 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     04 Maj 2010 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 904

                                                                                                     Samsung PL150/151 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung PL150/151 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 857

                                                                                                     Samsung DVD-C450K/450/360/350k/350 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-C450K/450/360/350k/350 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     DVD/VCR/Kamery i Blu-Ray Instrukcje Obsługi 05 Maj 2010 09:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1065

                                                                                                     Samsung DVD-C510/550/550K Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-C510/550/550K Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 09:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1578

                                                                                                     Samsung DVD-HD745 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-HD745 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 10:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1041

                                                                                                     Samsung DVD-HD860 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-HD860 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 10:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 987

                                                                                                     Samsung DVD-HD935 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-HD935 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 10:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1059

                                                                                                     Samsung DVD-HD945 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-HD945 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 10:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 945

                                                                                                     Samsung DVD-HD950 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Samsung DVD-HD950 Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 10:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1346

                                                                                                     Samsung DMB58AHC Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Instrukcja obsługi zmywarki Samsung DMB58AHC PL

                                                                                                     AGD Instrukcje Obsługi 05 Maj 2010 14:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1026

                                                                                                     Zmywarka Samsung DM-M59AHC Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Zmywarka Samsung DM-M59AHC Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1089

                                                                                                     CANON EOS-1ds Mark III Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     CANON EOS-1ds Mark III Podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 975

                                                                                                     Samsung BD-P1580 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Samsung BD-P1580 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:51

                                                                                                     Samsung BD-P1600/1650 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Samsung BD-P1600/1650 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1032

                                                                                                     Samsung BD-P3600 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Samsung BD-P3600 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 750

                                                                                                     Samsung BD-P4600 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Samsung BD-P4600 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     05 Maj 2010 14:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 759

                                                                                                     Samsung BD-P1500 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Samsung BD-P1500 Podręcznik Użytkownika POL

                                                                                                     Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 681

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DG35I\DG36I Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DG35I\DG36I pl

                                                                                                     Audio Instrukcje obsługi 10 Maj 2010 20:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1363

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DG25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DG25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     10 Maj 2010 20:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2202

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-G25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-G25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     10 Maj 2010 20:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2021

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DA25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     Miniwieża SAMSUNG MM-DA25 Podręcznik użytkownika pl

                                                                                                     10 Maj 2010 20:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1759

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Lenovo IdeaPad S9/S10 (EN)

                                                                                                     Instrukcja w języku angielskim do laptopów z serii Lenovo IdeaPad S9/S10.

                                                                                                     23 Maj 2010 22:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 861

                                                                                                     FAX Canon B180C, B160 - Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Podręcznik użytkownika do faksu Canon B180C i B160

                                                                                                     Telefony Stacjonarne, Faxy Instrukcje obsługi 28 Sie 2010 18:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1191

                                                                                                     Fax Canon L380S, L390 PL - Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Podręcznik użytkownika do faksu Canon L380S i L390 w jęz. polskim

                                                                                                     13 Paź 2018 14:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2250

                                                                                                     Kamera Toshiba Camileo S10 - podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Podręcznik użytkownika kamery Toshiba Camileo S10 w języku polskim w formacie pdf.

                                                                                                     05 Wrz 2010 21:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5783

                                                                                                     Monitory FP71G/FP71G+/FP71G+u- podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     FP71G/FP71G+/FP71G+uKolorowy monitor LCD17. 0" Rozmiar panelu LCDPodręcznik użytkownika PL

                                                                                                     17 Paź 2010 16:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2913

                                                                                                     Benq FP71G+S- podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     FP71G+SPodręcznik użytkownika

                                                                                                     17 Paź 2010 16:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2862

                                                                                                     Benq FP71GX- podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Monitor FP71GX 17 Paź 2010 16:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3672

                                                                                                     HP Officejet 4500 (G510) podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Marka: Hewlett-PackardModel: Officejet 4500 (G510)Język: polskiInformacje dodatkowe: instrukcja w formacie pdf

                                                                                                     Drukarki, Ksero Instrukcje obsługi 03 Lis 2010 18:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3288

                                                                                                     HP Officejet 6500 (E709) podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Model: Officejet 6500 (E709) 03 Lis 2010 18:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2647

                                                                                                     HP Photosmart Plus B210-podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Model: Photosmart Plus B210 03 Lis 2010 19:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2752

                                                                                                     HP Photosmart Premium C310-podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Model: Photosmart Premium C310 03 Lis 2010 19:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2230

                                                                                                     HP Photosmart Premium Fax C410-podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Model: Photosmart Premium Fax C410 03 Lis 2010 19:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2080

                                                                                                     OCE VL3622/VL4222/VL5022 podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     OCE VL3622/VL4222/VL5022podręcznik użytkownika 271 str w formacie PDF jezyk polski

                                                                                                     31 Sty 2011 20:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2911

                                                                                                     Palmtop Acer N35 - Podręcznik użytkownika-ma ktoś?

                                                                                                     Pantikos czytaj posty ze zrozumieniem.Przeczytaj dokładnie pierwszy post użytkownika.Sam szukałem w google i nie znalazłem takiej instrukcji, a ten link co podałeś tez nie znalazł.

                                                                                                     Urządzenia Mobilne Co kupić 11 Lut 2012 17:15Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1978

                                                                                                     HTC One S (PL) (EN) Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Instrukcja obsługi HTC One S (PL) - 201 str.Instrukcja obsługi HTC One S (EN) - 187 str.

                                                                                                     Smartfony Instrukcje Obsługi 07 Cze 2012 00:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2349

                                                                                                     BROTHER DCP-7010 i pochodne - Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER: DCP-7010, DCP7025, MFC-7420, MFC-7820N

                                                                                                     29 Cze 2012 11:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3730

                                                                                                     Router Asus RT-N16 Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Router Asus RT-N16 Podręcznik użytkownika

                                                                                                     13 Lis 2012 09:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1524

                                                                                                     BenQ MS510/MS511 podręcznik użytkownika(pol)

                                                                                                     Instrukcja obsługi w formacie PDF w jęzku polskim do pojektorów BenQ MS510/MX511

                                                                                                     TV Instrukcje obsługi 17 Lis 2012 12:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3510

                                                                                                     Instrukcja obslugi, Podręcznik użytkownika do drukarek Lexmark C530, C532 i C534

                                                                                                     Instrukcja obslugi, Podręcznik użytkownika do drukarek Lexmark / Optra C530, C532 i C534 / C53x, po polskuW szczególności m. in. do modeli drukarek:C530C530DNC532DNC532N... C 530Optra C 530 DNOptra C 532 DNOptra C 532 NOptra C 534 DNOptra C 534 DTNOptra...

                                                                                                     11 Sty 2013 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6342

                                                                                                     Elwro 801AT - Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Elwro 801AT - Podręcznik użytkownika. [PL]

                                                                                                     20 Mar 2013 16:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1284

                                                                                                     Lenovo IdeaPad Z500 / P500 - podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Lenovo IdeaPad Z500 / P500 - podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     21 Wrz 2013 20:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 918

                                                                                                     Telefon kom. Siemens C30 - Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Telefon GSM900 i GSM1800Masa: 110 gramówNapięcie zasilania: 3, 6VPobór prądu: max. 400mACzas trwania w gotowości: max. 250godz, min. 100 godz.Czas trwania rozmów: max. 4, 8 godz, min 2, 1 godz.Format instrukcji: 31 plików. jpg (61 stron)Jakość: dobra

                                                                                                     14 Lis 2013 18:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1038

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Kenwood KDC-3027-4027 (PL, RUS)

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Kenwood KDC-3027-4027

                                                                                                     Radia Samochodowe Instrukcje obsługi 08 Gru 2013 19:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5253

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Samsung RC 510

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Samsung RC 510

                                                                                                     30 Gru 2013 12:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2013

                                                                                                     Podręcznik użytkownika monitora telewizyjnego M1962D M2062D M2262D M2362D M2762D

                                                                                                     PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAMODELE MONITORA TELEWIZYJNEGOM1962DM2062DM2262DM...

                                                                                                     02 Mar 2014 00:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6822

                                                                                                     AVAYA IP Office, 9608, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9608 (język polski)

                                                                                                     27 Cze 2014 09:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6924

                                                                                                     AVAYA IP Office, 9620, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9620 (język polski)

                                                                                                     27 Cze 2014 09:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5757

                                                                                                     AVAYA IP Office, 9630, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9630 (język polski)

                                                                                                     27 Cze 2014 09:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5346

                                                                                                     AVAYA IP Office, 9640, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9640 (język polski)

                                                                                                     27 Cze 2014 09:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5715

                                                                                                     AVAYA IP Office, 9650, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                                                                                     Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9650 (język polski)

                                                                                                     27 Cze 2014 09:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5946

                                                                                                     Notebook Samsung Seria 3 NP350E7C-S0APL NP350E7C podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Notebook Samsung Seria 3 NP350E7C-S0APL NP350E7C, instrukcja

                                                                                                     19 Lis 2014 09:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1560

                                                                                                     Projektor Acer - podręcznik użytkownika PL

                                                                                                     Seria P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T...

                                                                                                     Inne Instrukcje obsługi 29 Maj 2015 13:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

                                                                                                     Toshiba Satellite S1900_PL - Podręcznik użytkownika

                                                                                                     Podręcznik użytkownika Toshiba Satellite S1900 PL

                                                                                                     21 Gru 2017 19:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 699

                                                                                                     Silnik Loncin 1P88F-1, 1P90F-1, 1P92F-1 Podręcznik użytkownika (PL)

                                                                                                     Bardzo popularne od jakiegoś czasu silniki Loncin:1P88F-1,1P90F-1,1P92F-1,... użytkownika (PL)

                                                                                                     Motocykle Instrukcje Obsługi 05 Paź 2022 00:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1632

                                                                                                     Szukam podręcznika do Qcad

                                                                                                     Tu jest np. dostępny:"Opis Techniczny:Kod Producenta OOPL-QC9-BOX-DVDZastosowanie Biuro, EdukacjaWersja 2009Pakiet zawiera Nośnik CD, kod rejestracyjny, podręcznik użytkownika pdf, wsparcie techniczne 12 - miesięcy"Każde inne miejsce pobrania instrukcji, nie połączone z zakupem,...

                                                                                                     19 Cze 2010 22:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3214

                                                                                                     Podręcznik dla Renault Preminum 420dci

                                                                                                     Hello. Można proszę kogoś dostarczyć kompletny podręcznik użytkownika do Renault Premium 420dci? Ewentualnie, proszę wysyłać na NW, gdzie znaleziono. Dzięki.

                                                                                                     Samochody Ciężarowe 19 Sie 2011 19:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1017

                                                                                                     KONICA FAX 9830 - podręcznik, ulotka (ENG)

                                                                                                     W załączonych plikach zamieszczona dokumentacja wyszperana w necie.Podręcznik Użytkownika:KONICA_FAX_9830_UserManual... Produktowa:KONICA_FAX_9830_flyer. PDF

                                                                                                     14 Wrz 2013 14:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1302

                                                                                                     DELL C600 - parę pytań od nowego użytkownika

                                                                                                     Mimo wszystko nalegam, aby kolega pobrał i zapoznał się z "podręcznikiem użytkownika... ", "instrukcją serwisową.. ", oraz sterowniki i oprogramowanie użytkowe do tego sprzętu. Koniecznie proszę skorzystać z dedykowanego programu diagnostycznego. Dodatkowe zadanie to zapoznanie się ze specyfikacją...

                                                                                                     Laptopy Hardware 14 Cze 2009 18:35Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 6911

                                                                                                     Scan Dyna 2000 - poszukuję instrukcji użytkownika

                                                                                                     Witam, Poszukuję ksero kopii instrukcji obsługi (podręcznik użytkownika) duńskiego odbiornika radiowego ScanDyna 2000 Niestety są to rzadko spotykane radia (a w zasadzie amplitunery) więc i zdobycie literatury graniczy z cudem. Ale może ktoś posiada w swoich zbiorach i mógłby udostępnić?

                                                                                                     Audio Szukam 09 Lip 2022 17:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 261

                                                                                                     Linux - Podręcznik interpretacji logów systemowych i usług

                                                                                                     Jasne, może to być dowolny użytkownik z prawami sudo, ale nazwy użytkowników są zmienne i trzeba je znać/odgadnąć, więc to dodatkowy utrudniacz w siłowym zgadywaniu pary użytkownik:hasło. Root zawsze ma tą samą nazwę więc najczęściej na niego lecą próby z automatu.lastb pokazuje listę ostatnio...

                                                                                                     Linux 17 Gru 2021 11:54Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 618

                                                                                                     [Kupię] Podręcznik do Altium Designer

                                                                                                     Proponuję jednak zadzwonić i zapytać. Cytat ze strony: Podręcznik otrzymają bezpłatnie wszyscy posiadacze i przyszli nabywcy programu Altium Designer Summer 08; po jednej sztuce do każdej licencji. Dodatkowe egzemplarze można nabyć w cenie 122 zł brutto.Zatem ci co wydali ponad 14k PLN dostają...

                                                                                                     Ogłoszenia Elektronika 29 Cze 2009 18:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1149

                                                                                                     Szukam podręcznika do Mandrivy.

                                                                                                     Miałby ktoś może jakiś dobry przewodnik po Mandriva 2011 One może być w formacie pdf, bo w necie nic ciekawego nie znalazłem. Chodziło by mi o taki przewodnik który pokazuje podstawy tego systemu bo jestem dopiero poczatkującym użytkownikiem Linuxa. Dzięki z góry za pomoc. :D

                                                                                                     17 Sty 2012 22:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1021

                                                                                                     Zorin OS 6 Linux podręcznik

                                                                                                     Witam!Miałby ktoś może jakiś dobry przewodnik po Zorin Os 6 może być w formacie pdf, bo w necie nic ciekawego nie znalazłem. :D

                                                                                                     10 Sty 2013 20:42Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 4071

                                                                                                     Multimedialny podręcznik, czyli jak krok po kroku zostać elektrykiem.

                                                                                                     Witam kolegówMuszę powiedzieć, że idea kursu multimedialnego bardzo mi się podoba. Oczywiście, kursu, który pokazywałby poprawne wykonanie instalacji. Czy TEN kurs - to spełnia? Po wypowiedziach kolegów, którzy uważniej przejrzeli obrazki - mam co do tego duże wątpliwości. Natomiast bardzo bym chciał,...

                                                                                                     Elektryka Instalacje i Sieci 19 Kwi 2013 10:40Odpowiedzi: 80 Wyświetleń: 24861

                                                                                                     W 2022 roku nadal poleca się HDD Degradator, i to jeszcze w podręcznikach...

                                                                                                     I tak to wygląda, że z roku na rok cofamy się w rozwoju.Dawniej książki to była prawdziwa skarbnica wiedzy.Dzisiaj w książkach są nawet takie brednie, że jedynie zapełniają puste miejsca na kartkach papieru.Tą książkę do dezinformatyki pisał chyba jakiś dawny czytelnik Komputer Świata i użytkownik...

                                                                                                     Naprawa nośników i odzysk danych 21 Mar 2022 23:44Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 1833

                                                                                                     Photoshop - początkujący użytkownik. Szukam kursów.

                                                                                                     Jeśli mogę coś doradzić jako użytkownik Adobe Photoshop 5. 0 do CS2.Na początek liźnij jedynie kursy z zakresu podstawowej obsługi samej aplikacji. Daruj Sobie obszerne kligi traktujące o wszystkim i o niczym zarazem bo nauka grafiki w taki sposób to kretynizm.Jeśli znać będziesz podstawy popróbuj...

                                                                                                     11 Kwi 2006 01:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 944

                                                                                                     Podział łącza na 10 użytkowników

                                                                                                     po pierwszeAP bedzie tobie potrzebny do podłączenia ludzi skoro chcesz zrobic WLANpo drugieKonfiguracja routera jest rożna w różnych rodzajach systemów ty wspominasz o Backtrack nie znam tego systemu ale myśle że jesli masz jakies pojecie o sieciach i tym systemie to majac podręcznik sobie poradziszpo...

                                                                                                     11 Cze 2006 16:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1066

                                                                                                     Sieć bezprzewodowa- kilkuset użytkowników

                                                                                                     zgadza sie, po za tym linksys z softem tomato jest rewelacyjnym AP w tej cenie!!!Ilu dasz klientów na antene to zalezy tylko i wyłacznie od ruchu sieciowego klientów, oczywiscie Mikrotik, oveslink mają mozliwosc zablokowania forwardowania miedzy userami, aby nie wymieniali miedzy sobą plików i przeciązali...

                                                                                                     04 Lut 2008 18:41Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 4851

                                                                                                     ---=== SPIS INSTRUKCJI KOMPUTERY ===---

                                                                                                     ACERAcer Aspire 5110/5100/3100 Instrukcja obsługi (en)Acer Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Instrukcja obsługi (pl)Acer Aspire 7720G/7720/7320 Instrukcja obsługi (en)AMBIRAmbir DS485 scanner Instrukcja obsługi (en)APPLEApple...

                                                                                                     23 Cze 2009 16:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 15235

                                                                                                     Kopiowanie i tworzenie katalogów w katalogu głównym MANDRIVY

                                                                                                     Na pocieszenie dodam, że u mnie ten sposób zadziałał po którejś kolejnej próbie. Początkowo też mi nie działało - nie miałem odpowiednich uprawnień do katalogu /usr/local/. Ewentualnie w tym drugim okienku zaznacz więcej opcji w kategorii Prawa dostępu. Wchodząc w Centrum Sterowania Mandriva Linux 2008. 0...

                                                                                                     25 Wrz 2008 16:10Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6185

                                                                                                     Jaki Laptop 13, 3 kupić do 2500 zł?

                                                                                                     Dell Latitude 3340Dell Vostro 5470Dell Latitude 3440

                                                                                                     Komputery Co kupić? 21 Paź 2014 13:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1050

                                                                                                     Brother dcp-135c - Po wyczyszczeniu głowicy i wydrukowaniu 55 arkusz

                                                                                                     Dostałem od zięcia (chyba za karę) starą drukarkę DCP-135C Brother. Usprawniłem ją na tyle(na tuszach nieoryginalnych), że wydrukowałem bez problemu 55 arkuszy Podręcznika Użytkownika. I stop. Brak tuszu czarnego, a czarnego conajmnij 50% w pojemniku. Założyłem po kolei 2 nowe nieoryginalne kasety i...

                                                                                                     Drukarki, ksero Początkujący 12 Gru 2022 22:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 300

                                                                                                     Nowe Raspberry Pi 4 już dostępne, szczegółowy opis

                                                                                                     "Mamy dla Was dzisiaj niespodziankę: Raspberry Pi 4 wchodzi do sprzedaży. Ceny zaczynają się od 35 dolarów" napisał dzisiaj rano na oficjalnym blogu Raspberry Pi Eben Upton, CEO spółki Raspberry Pi Trading, odpowiedzialnej za powstanie ostatnich modeli tego minikomputera.Jest to kompleksowa aktualizacja,...

                                                                                                     Newsy 17 Sie 2019 11:26Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 6813

                                                                                                     WINDOWS 95 problem

                                                                                                     przypomne:1. CD2. książeczka + naklejka3. fakturaCytat ze strony:Pyt. Jakie dokumenty potwierdzają legalność posiadanego oprogramowania Microsoft?Odp. Elementami świadczącymi o legalności oprogramowania są:1. Umowa licencyjna2. Certyfikat autentyczności3. Legalny nośnik4. Podręcznik...

                                                                                                     07 Lis 2005 17:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1184

                                                                                                     Xerox WorkCentre M940. Po włączeniu pojawia się - Błąd systemu F952.

                                                                                                     Posiadam drukarkę Xerox WorkCentre M940, w której po podłączeniu po podłączeniu ukazuje sie błąd,, Błąd systemu F952, patrz podręcznik użytkownika", a drukarka nie reaguje. Włożyłem do niej nowy pojemnik tuszu z czarnym tuszem i wychodzi mi że brak tuszu. Sterowniki pobrałem z sieci i nie mam...

                                                                                                     Drukarki, ksero Profesjonalne 05 Sty 2007 17:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2615

                                                                                                     Pilot do Philips FA 291+FT291+CD230?

                                                                                                     Hello, first of all sorry for my bad english/polish.I buy the same system (FA/FT291, FC291), its a really impresive stereo sound system, but I dont have the user manual. There are severals funcions that I unknow.I really apreciated if someone can send me the users manual of these sound system.Please...

                                                                                                     Audio Nagłośnienie Domowe 29 Sty 2009 02:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5998

                                                                                                     Lenovo 3000 N200 - wzmocnienie

                                                                                                     Nie wiem oczywiście który konkretnie model N200 posiadasz, ale podręcznik użytkownika na stronie Lenovo sugeruje, że możesz zainstalować 2 x 2 GB pamięci RAM (albo ja źle interpretuję to co jest tam napisane).Myślę, że warto przemyśleć takie rozwiązanie, zwłaszcza, że na Allegro pojawiają się okazje...

                                                                                                     14 Sty 2011 20:27Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 8072

                                                                                                     Canon LBP5050n - podwójne drukowanie w kolorze.

                                                                                                     Skan będę mógł wrzucić dopiero w poniedziałek. Wczoraj drukowałem na próbę kwadrat koloru pomarańczowego to mi wydrukował ten kwadrat jakoś tak przekręcony trochę, jego krawędzie były ciemnogranatowe a takowych nie rysowałem, w ogóle nie miał on żadnych krawędzi no i wnętrze kwadratu było w takie pasy,...

                                                                                                     01 Paź 2012 20:41Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 7567

                                                                                                     Pomocy - nowy komputer się nie włącza

                                                                                                     Zwykle jeżeli nie ma systemu na dysku twardym to komputer automatycznie przechodzi do prób odczytania systemu z CD. Płyta ma UEFI - może to i nie nazywa się Bios ale działa tak samo - zmienia ustawienia płyty. Po starcie systemu jak się pojawi pierwszy obraz na monitorze (zgłosi się ten UEFI) to zgodnie...

                                                                                                     Komputery Hardware 14 Sie 2012 14:29Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 3932

                                                                                                     Intouch, ifix - intouch, ifix wizualizacja pomiarów z odczytywanych port com

                                                                                                     Proszę o podstawowy opis od czego zacząć. Czy po instalacji Intouch'a będę miał możliwość bezpośredniej komunikacji z danymi czy też należy zainstalować program komunikacyjny? Dalej w jaki sposób stworzyć bazę danych i jak do niej zapisywać?Musisz użyć serwera komunikacyjnego DASMBSERIAL (trzeba...

                                                                                                     Automatyka Przemysłowa 29 Gru 2014 19:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1341

                                                                                                     Brother, mfc-j470dw - Zmiana języka niemieckiego na polski

                                                                                                     Istnieje polska strona firmy Brother. Wyszukujesz tam swój model, a następnie ściągasz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika i na stronie 3 znajdujesz odpowiedź. Istnieje również Podstawowy Podręcznik Użytkownika, w którym masz na stronie 102 wstępną informację.Pytanie retoryczne, czy umiesz korzystać...

                                                                                                     Drukarki, ksero Szukam 23 Lis 2017 01:42Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2478

                                                                                                     Prezentacja modułu Qseven i zestawu deweloperskiego i. MX8 QuadMax

                                                                                                     IWave zaprezentowało SoM Qseven, który wykorzystuje Linuksa lub Androida na układzie i. MX8 QuadPlus lub sześciordzeniowym QuadMax z maksymalnie do 8 GB LPDDR4, 256 GB eMMC i 802. 11ax oraz BT 5. 0. Moduł jest dostępny w zestawie deweloperskim Qseven.Firma IWave Systems wprowadziła właśnie na...

                                                                                                     16 Sty 2021 11:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 456

                                                                                                     CN-0508 - 75-watowy zasilacz warsztatowy z Raspberry Pi od Analog Devices

                                                                                                     Zasilacz laboratoryjny jest jednym z kluczowych elementów wyposażenia każdego warsztatu elektronicznego. Na rynku dostępnych jest wiele aparatów różniących się możliwościami, zakresem parametrów i ceną. Firma Analog Devices przedstawiła swoje alternatywne rozwiązanie w postaci płytki rozwojowej, będącej...

                                                                                                     Artykuły 07 Cze 2021 15:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1926

                                                                                                     Canon iP4000 bł. serw 6A00

                                                                                                     Pisałem, że w podręcznik patrzyłemEdit:tomek1970 - nie działa. Przełącznik podawania arkusza mam ustawiony na dół (kaseta), a z niej nie ciągnieDodano po 8Kopia z podręcznika użytkownika -" Jedenaście mignięć: Nie powiodło się automatyczne wyrównywanie głowic drukującychMożliwe...

                                                                                                     17 Mar 2009 09:42Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 17205

                                                                                                     Laptop VAIO problem z wifi

                                                                                                     Te skurczybyki nie dają w stanach żadnych płyt CD ze sterami do komputera.Bo sterowniki są najprawdopodobniej wgrane na dysk twardy (do jakiegoś katalogu bądź do wydzielonej partycji). Czy podręcznik użytkownika nie zawiera żadnej informacji na ten temat?bo brak sterów do płyty.A serwis producenta...

                                                                                                     24 Lis 2006 08:51Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 6339

                                                                                                     HP 2550L - nie drukuje po zainstalowaniu w komputerze

                                                                                                     To może zacznij od podręcznika użytkownika[url=]link do podręcznika

                                                                                                     Początkujący Serwisanci 21 Maj 2007 07:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1325

                                                                                                     Acer Aspire 1520 kreski na ekranie

                                                                                                     Takie powtarzalne mruganie zawsze stanowi informację o kodzie błędu. Informację o tym czego ten kod dotyczy prawie zawsze zawarta jest w podręczniku użytkownika. W razie czego podręczniki można znaleźć na stronach producentów sprzętu. Mam wrażenie, że nie wszyscy piszący na forum o tym wiedzą.Gdyby...

                                                                                                     28 Sty 2009 15:17Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 5379

                                                                                                     Taktowanie procesora spadło z 1, 8GHz do 1, 1GHz

                                                                                                     jak wejść do biosuTak jak jest to opisane w podręczniku użytkownika dołączanym do płyty głównej. W tymże manualu jest również na pewno podane w jaki sposób się FSB ustawia.Dlaczego do podręcznika cię odsyłam? - Ano dlatego, że nikt poza Tobą nie wie... co to za płyta główna.

                                                                                                     08 Cze 2009 19:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 947

                                                                                                     Brother DCP-195C nie moż. inic A7

                                                                                                     nie moż. inic A7 zajrzyj do podręcznika użytkownika w rozdziale usuwanie błędówno i zobaczyłem do tego podręcznika ale mi nic nie utknęło w drukarce, a papier nigdy mi się nie zaciął proszę o pomoc bo od kiedy zaczął mi się pokazywać ten komunikat nie mogę skanować i kopiować dokumentówBardzo...

                                                                                                     20 Maj 2010 21:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2088

                                                                                                     Kurs lub dobra książka do MPLAB IDE

                                                                                                     AVE...Tobie chodzi o podręcznik użytkownika środowiska programistycznego czy o podręcznik języka C dla mikrokontrolerów PIC? Bo mi się wydaje, że mieszasz trochę pojęcia...

                                                                                                     Mikrokontrolery PIC 28 Lip 2010 08:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3362

                                                                                                     Brother dcp 7030 Błąd skanera

                                                                                                     Kupiłem dziś nowiutką drukarkę jak w temacie. Włożyłem poprawnie będen z tonerem, czyste kartki do podajnika podączyłem ją do prądu i włączyłem. Na wyświetlaczu LCD wybrałem język polski i zaczęły się problemy. Pojawił się komunikat: "nie moż. skan af" oraz "zajrzyj do podręcznika użytkowanika...

                                                                                                     19 Wrz 2011 17:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6606

Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy 3dbnz Atlas 4070