Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire Cfef272dc8

Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire CFEF272DC8 to kompleksowe narzędzie do diagnostyki i naprawy urządzeń Frigidaire. Podręcznik jest wyposażony w szczegółowe instrukcje dotyczące diagnozowania i naprawy systemu Frigidaire CFEF272DC8, w tym informacje na temat: czynników chłodzących, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz szereg innych informacji, które ułatwiają naprawę. Dodatkowo, podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące czyszczenia i konserwacji systemu Frigidaire CFEF272DC8, a także bezpiecznego transportu i składowania urządzenia. Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire CFEF272DC8 jest dostępny w wersji drukowanej i online.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire Cfef272dc8

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Formularz FMEA AIAG & VDA ed. 1

Edytowalny formularz do PFMEA wg standardu wydanego przez AIAG & VDA. Formularz dostępny w wersji polskiej i angielskiej.

Do pobrania

Wada – skutek – przyczyna w FMEA

Grafika przedstawia krótkie objaśnienie tego, czym jest wada, skutek, przyczyna w analizie PFMEA.

Różnice w podejściach do FMEA

Tabela pokazuje zestawienie głównych róźnić w wymaganiach do analizy przyczyn i skutków niezgodności według AIAG ed. 4, VDA 4 oraz AIAG&VDA ed. 1. pl/wp-content/uploads/2019/06/FMEA-150x150. pl/wp-content/uploads/2019/06/FMEA-66x66. jpg 150w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"/>

Przewodnik moderatora FMEA

Zamieszczamy grafikę pokazująca powiązania do sporządzania FMEA. pl/wp-content/uploads/2019/04/webinar-150x150. pl/wp-content/uploads/2019/04/webinar-66x66. jpg 150w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"/>

Materiały webinar: Nowe FMEA

Obszerne fragment materiału z webinaru prowadzonego przez Tomasza Grebera na temat nowego podręcznika do FMEA wydanego wspólnie przez AIAG i VDA. pl/wp-content/uploads/2019/03/1538653556408-150x150. jpeg" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fmea. pl/wp-content/uploads/2019/03/1538653556408-66x66. jpeg 66w, https://fmea. jpeg 150w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"/>

„5 T” w nowym FMEA

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na nowy podręcznik do FMEA. Niestety nadal nie ma oficjalnej informacji kiedy jego wersja finalna zostanie opublikowana. Jednak na podstawie pierwszego wydania wiemy już, że analiza będzie opierała się na 6 krokach, które należy poprzedzić określeniem 5 „T”. pl/wp-content/uploads/2018/06/ArticleAudit-1024x630-150x150. pl/wp-content/uploads/2018/06/ArticleAudit-1024x630-66x66. jpg 150w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"/>

Formularz FMEA – AIAG ed. 4

Formularz FMEA AIAG ed. 4

FMEA for Monitoring and System Response

Nowy podręcznik wydany wspólnie przez AIAG i VDA zawierający wytyczne do prowadzenia FMEA (... )

Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire Cfef272dc8

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire Cfef272dc8

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik przeglądowy systemu Frigidaire Cfef272dc8