Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246

Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246 jest kompleksową instrukcją, która pomoże Ci szybko i bezproblemowo zainstalować urządzenie. Zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji oprogramowania, konfiguracji i uruchomienia urządzenia, a także wskazówki dotyczące utrzymania i konserwacji. Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246 zawiera również szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji sieci, konfiguracji zabezpieczeń i wybierania i instalowania aplikacji. Dzięki tej instrukcji możesz bezpiecznie i skutecznie zainstalować swoje urządzenie, aby w pełni wykorzystać wszystkie jej funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Systemy dla myjni | EROX - Profesjonalne Systemy Centralnego Odkurzania

Zasada działania

- 1 -

Użytkownikauta, podjeżdżając, na wygodne stanowisko odkurzania systemu ERGOX, ma do dyspozycji wąż ssący o długości 5 mb. orazdługą, odpowiednio wyprofilowaną ssawkę. Wąż zamocowany jest od góry do ergonomicznego pylonu z długim ramieniem, coumożliwia komfortowe odkurzanie samochodu z każdej strony. Nie ma w tym wypadkugroźby żadnej kolizji z innymi autami.

- 2 -

Po wyjęciu ssawki z kabury czujnik optyczny dajesygnał do rozdzielni elektrycznej i następuje uruchomienie systemu z dozowaniempodciśnienia dla tego konkretnego stanowiska odkurzania.Dodatkowymrozwiązaniem może być opcja uruchamiania systemu poprzez wrzucenie żetonów lub monet do wrzutnika przy stanowisku lub użyciekarty Klienta

Domomentu pierwszego uruchomienia system pozostaje w stanie „stand by”- nie zużywaw ogóle energii elektrycznej! Kolejni użytkownicy, wyciągając ssawki z kabur,stymulują system centralnego odkurzania do zwiększania mocy lub do jejzmniejszania, co gwarantuje stałe podciśnienie pracy przy zachowaniu dużej oszczędności energii elektrycznej!

UWAGA!

ERGOXto jedyny system odkurzania aut na świecie, który jest tak energooszczędny itak przemyślany pod kontem użytkownika i właściciela myjni samochodowej!

Innesystemy centralnego odkurzania spotykane na myjniach samochodowych są wnieustannym stanie poboru energii, nawet, gdy nikt z nich nie korzysta – takistan niepotrzebnej gotowości to strata energii, koszty dla właściciela iszybsze zużywanie się np. węży będących stale i niepotrzebnie w lekkimnaprężeniu.

Natomiast cały system ERGOX pracuje tylko w takim czasie i zakresie mocy, jaka jestpotrzebna w danej chwili, co generuje wiele korzyści i ewidentny zysk dlawłaściciela myjni.

-3-

Zassany kurz transportowany jest stalowymi rurami do pre – separatora, gdzie następujegłówna filtracja dużych zabrudzeń (piasku, błota pośniegowego, drobnych kamieniinnych, cięższych elementów).Kolejnymetapem filtracji jest separator dokładny - przemysłowy zespółfiltracyjny, zbudowany na bazie poliestrowych filtrów dokładnych o dużejpowierzchni. Filtry te są automatycznie czyszczone i przedmuchiwane od środkasprężonym powietrzem w momencie wykrycia przez odpowiedni czujnik spadkupodciśnienia o więcej niż 6-7%.

Sercem systemu jest trójfazowa turbina lub kilkaturbin marki Siemens wraz z falownikami. Napędzają one cały system, wzależności od ilości osób jednocześnie odkurzających w danej chwili.

- 5 -

Bardzo istotnym elementem jest elektronicznarozdzielnia, która zarządza pracą całego systemu ERGOX. Monitoruje ona ilością osób odkurzających jednocześnie,zlicza ilość odkurzonych aut na dobę, tydzień, miesiąc, rok. Zlicza równieżmonety lub żetony w kolektorze, sygnalizuje zabrudzenie filtra, zabrudzeniazbiornika oraz informuje o konieczność przeprowadzenia serwisu.

Korzyści

DLA BEZPOŚREDNICH UŻYTKOWNIKÓW

 • Odkurzacz ERGOXjest praktycznie bezawaryjny – doskonałejjakości, niezawodne silniki Siemens, wydajny system filtrów gwarantujący drożność całego systemu i niezakłóconą oraz efektywną pracę
 • Wyjątkowamoc ssąca, większa o ponad 50% w porównaniu z popularnymi odkurzaczami stanowiskowymi przy wielu myjniach – gwarancja idealnej dokładności czyszczenia pojazdu w krótkimczasie
 • Komfortsprzątania w ciszy - silnik jest schowany w odpowiedniej odległości odstanowiska
 • System ERGOXjest wyjątkowo wygodny - węże ssącesą długie i sięgają bez problemu z obu stron samochodu, umożliwiając dokładnei sprawne sprzątniecie auta nawet zbardzo uciążliwych i nietypowych zabrudzeń

 • ŚREDNI CZAS ODKURZANIA SAMOCHODU


  Standardowa stacja odkurzająca:

  6 - 20 min

  System Ergox

  3 - 4, 5 min.!

  DLA WŁAŚCICIELI MYJNI SAMOCHODOWYCH


 • Niskiekoszty zatrudnienia pracowników - minimalna ilośćosób niezbędnych do obsługi - zadaniempracownika jest tylko opróżnieniezbiornika na kurz, średnio po 1. 500 posprzątanych samochodach. Filtry sączyszczone automatycznie, wstecznym strumieniem powietrza, a wszystkieczynności systemu są sterowane za pomocą sterownika PLC i urządzeń różnicyciśnień.
 • Sprawnai rzetelna możliwość kontrolowania pracy systemu, także pod kątem wpływów opłat
 • Energooszczędność urządzeń = niskie koszty utrzymania obiektu
 • Długa żywotność odkurzaczy to brak nadmiernych kosztów napraw i renowacji
 • Postrzeganie myjni i stanowisk do odkurzania jakomiejsce nowoczesne i przyjazne klientom – zdecydowanie lepsza pozycja na tle konkurencji z tradycyjnymi odkurzaczami
 • System Ergox zpewnością podnosi wartość nieruchomości, jaką stanowi zespół myjni i systemu odkurzania z nią współpracującego
 • Inwestycjazwraca się średnio po 3 latach!
 • DLA ŚRODOWISKA

  ERGOX todbałość o czystość powietrza i środowiska, które nas otacza.

 • Sprawny i złożony system filtrów uwalnia do środowiskapowietrze maksymalnie oczyszczone, separując kolejno wszystkiezanieczyszczenia i gromadząc je wewnątrzurządzenia
 • Konstrukcjai system pracy odkurzaczy ( opisanepowyżej) nie pozwalają na niepotrzebnypobór tak cennej obecnie energii
 • Wydajne i energooszczędne turbiny Siemens zakończonesą bardzo skutecznymi tłumikami, chroniącymi otoczenie myjni od nadmiernegohałasu
 • Elastyczność i ekonomiczność systemu Ergox

  Niezależnie od ilości wykorzystywanych stanowisk sprzątających, stale kontrolowane jest zużycie energii - z optymalnymi wartościami mocy ssania i przepływu powietrza. Sterowanie elektroniczne powiązane jest z filtrami i podczas spadku podciśnienia detektory różnicy ciśnień automatycznie czyszczą filtry, dzięki czemu są one zawsze drożne.

  System Ergoxmoże być zainstalowany bezpośrednio przez Importera lub przez jego dystrybutoróww Polsce.

  Jako alternatywa, może być dostarczony i nadzorowanyprzez lokalnych instalatorów, którym zapewniamy specjalistyczne szkolenia imateriały techniczne

  Ergox

  Montaż i doradztwo techniczne

  System Ergox może być zainstalowany bezpośrednio przez Importera lub przez jego Dystrybutorów w Polsce. Jako alternatywa, może być dostarczony i nadzorowany przez lokalnych instalatorów, którym zapewniamy ilustrowane podręczniki dokładnych procedur instalacyjnych.

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.OK, rozumiem

  Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się do stosowania:

  1) Podręcznik Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców, zmiana 2 do wydania 3 z dnia 15. 01. 2009 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  2) Podręcznik Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych, zmiana 3 do wydania 2 z dnia 15 stycznia 2009 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Podręczniki, o których mowa w ust. 1, są materiałem pomocniczym i doradczym w zakresie licencjonowania personelu obsługi technicznej samolotów i śmigłowców oraz certyfikacji i nadzoru bieżącego nad lotniczymi ośrodkami szkoleń technicznych Part-147, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania.

  § 3

  Traci moc zarządzenie Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 1 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 2 do wydania 2.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217iNr249, poz. 1829, z2007r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1113.

  Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur instalacyjnych Electrolux Ecm2246