Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680

Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680 to jedno z wielu dostępnych urządzeń do druku wielkoformatowego, które może zapewnić wydajne i niezawodne wydruki. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji urządzenia oraz określenia parametrów jakości wydruku. W podręczniku znajdują się również instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji drukarki oraz informacje na temat pozyskiwania materiałów eksploatacyjnych. Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680 zawiera również informacje na temat systemów zarządzania barwą i jakością, które zapewniają dokładniejszy i bardziej precyzyjny wydruk.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS SX205. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS SX205 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS SX205

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS SX205 annexe 1 (4540 ko)
EPSON STYLUS SX205 SETUP SHEET (1265 ko)EPSON STYLUS SX205 (1775 ko)EPSON STYLUS SX205 BROCHURE (961 ko)EPSON STYLUS SX205 annexe 1 (4509 ko)EPSON STYLUS SX205 START HERE (1262 ko)EPSON STYLUS SX205 SETUP SHEET (1262 ko)EPSON STYLUS SX205 BASIC OPERATION GUIDE (1775 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS SX205

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Firma Epson nie odpowiada za skutki stosowania tych informacji do innych drukarek. Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zalene nie ponosz odpowiedzialnoci przed nabywc tego produktu ani osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki wynikajce z wypadku, niewlaciwego uycia lub uycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bd (oprócz Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczcych obslugi i konserwacji. Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia ani problemy, które wynikaj z zastosowania urzdze opcjonalnych lub materialów eksploatacyjnych innych ni oznaczone przez firm Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products. Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia wynikajce z zaklóce elektromagnetycznych spowodowanych uyciem jakichkolwiek innych kabli interfejsu ni kable oznaczone przez firm Seiko Epson Corporation jako Epson Approved Products. [... ] Naley zapewni miejsce o wymiarach okolo 2, 5 × 2, 5 m i wysokoci co najmniej dwa razy wikszej od wikszego opakowania zawierajcego modul drukarki. Uwaga: Dolczone pojemniki z tuszem slu przede wszystkim do konfiguracji wstpnej.124. Zdejmij polistyrenowe ograniczniki z boków drukarki.Uywanie stojakaSprawdzanie zawartoci opakowaniaPrzed zmontowaniem stojaka naley sprawdzi zawarto opakowania, aby upewni si, e dostarczono wszystkie wymienione elementy oraz e nie s one uszkodzone.5. Usu materialy ochronne: z pokrywy przedniej (tama), z pokrywy komór na tusz (tama), ze zbiornika konserwacyjnego (tama), z boku komory glowicy drukujcej (ruba i metalowa plytka pod pokryw przedni).C D A BEFA: B:prawa podstawa (1) i lewa podstawa (1) prawy wspornik (1) i lewy wspornik (1) pozioma listwa dolna (1) pozioma listwa górna (1) haki kosza (4 szt. ) kosz na papier (1 szt. )Uwaga: Nie naley ponownie instalowa ruby. Naley j przechowywa osobno, aby unikn jej zagubienia.C: D: E: F:cPrzestroga: Naley uwaa, aby nie dotkn czci oznaczonych poniej - moe to spowodowa uszkodzenie drukarki.Narzdzie:GG:klucz szecioktny (2 szt. )13CeskyPolskiCzci:EnglishAkcesoria:2. Zmontuj lewy wspornik i lew podstaw w taki sam sposób, jak to opisano w kroku 1.HIJKLMH: I: J:ruby podstawy (4 szt. ) ruby listwy (2 szt. ) ruby z gniazdem szecioktnym i podkladkami (10 szt. ) kolnierze (2 szt. ) ruby motylkowe (2 szt. ) podkladki (2 szt. )3. Wló poziom listw doln w praw i lew podstaw tak, jak to przedstawiono na rysunku. Uywajc klucza szecioktnego (G), przykr listw przy uyciu kolnierzy (K) i rub podstawy (I). Uwaga: Po zamontowaniu poziomej listwy dolnej do podstaw naley upewni si, e s one mocno przykrcone.K: L: M:Monta stojakaPrzestroga: Stojak powinny montowa dwie osoby. Naley uwanie dopasowa prawy i lewy wspornik oraz czci podstawy (dla rozrónienia na wewntrznej stronie czci podstawy wytloczono litery R i L).K I1. Wló prawy wspornik do prawej podstawy, wsuwajc wspornik w odpowiedni otwór podstawy, tak jak to przedstawiono na rysunku. W przypadku zabrudzenia rk tuszem naley dokladnie umy je wod i mydlem. Jeeli tusz dostanie si do oczu, naley natychmiast przemy je wod.#7 #8Uwaga: Pojemniki na tusz dolczone do drukarki s czciowo zuywane podczas pierwszej instalacji. Aby uzyska wydruki wysokiej jakoci, glowica drukujca drukarki zostanie w caloci napelniona tuszem. Ten jednorazowy proces zuywa pewn ilo tuszu, w zwizku z czym pojemniki te mog drukowa mniejsze iloci stron ni nastpne pojemniki. Pojemniki z tuszem naley zainstalowa w odpowiednich gniazdach, zgodnie z wybranym trybem dozowania tuszu.1. Po krótkim czasie na ekranie LCD zostanie wywietlony komunikat INSTALL INK CARTRIDGE (ZAINSTALUJ POJEMNIK Z TUSZEM).2. Otwórz pokryw komór na tusz i upewnij si, e dwignia tuszu znajduje si w poloeniu górnym.123456783. Wyjmij pojemnik z tuszem z opakowania.Nr #1 #2EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C Light Light Black (czarny bardzo delikatny) Vivid Light Magenta (Jaskrawy jasny amarantowy) Light Cyan (jasnoblkitny) Light Black (jasnoczarny)EPSON Stylus Pro 9450/7450 Matte Black (czarny matowy) Matte Black (czarny matowy) Magenta (amarantowy) Magenta (amarantowy)#3 #4Przestroga: Nie naley zbyt silnie potrzsa pojemnikami, które byly wczeniej instalowane.18Aby zaladowa papier rolkowy do drukarki, naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami. Umie papier rolkowy na plaskiej powierzchni, aby rozwijal si we wskazanym kierunku. Wló papier rolkowy na walek, dosuwajc go do kolnierza stalego.6. Po wloeniu wszystkich pojemników z tuszem do odpowiednich gniazd opu dwignie tuszu. ] W razie potrzeby w sterowniku drukarki mona wybra ustawienie Landscape (Poziomo). Ustaw kosz na papier z przodu, jak to opisano w czci "Ustawianie kosza na papier" w rozdziale Obslugiwanie papieru w User's Guide (Przewodnik uytkownika). Naciskaj przycisk Paper Source l (ródlo papieru), a zostanie wywietlony symbol Sheet (Arkusz). Zaladuj arkusz do gniazda wkladania papieru, tak aby dolna krawd papieru znajdowala si za otwart pokryw przedni. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS SX205

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS SX205.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Uwaga: System operacyjny może nie zostać poprawnie wykryty. Ważne jest, aby ręcznie wybrać system operacyjny u góry, aby upewnić się, że wyświetlana jest kompatybilna treść.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

elektroda. pl - konserwacja strony

Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi Epson Stylus Color 680