Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m

Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m to profesjonalne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem w środowiskach przemysłowych. Zawiera kompleksowe informacje dotyczące zarządzania zgodnością z przepisami, bezpieczeństwa procesów, identyfikacji ryzyka i optymalizacji systemów. Podręcznik zawiera również zalecenia dotyczące ochrony danych i praktyki bezpieczeństwa dla systemów IT. Narzędzie może być wykorzystywane do monitorowania systemów przemysłowych i wykrywania wszelkich nieprawidłowości w celu zapobiegania szkodliwym wydarzeniom. Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m został zaprojektowany tak, aby zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik omawia regulacje prawne związane z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazuje organizacje odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy, a także omawia obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy. Publikacja charakteryzuje takie czynniki zagrożeń zawodowych, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie fizyczne i psychiczne pracownika. Zapoznaje ucznia także z zasadami ergonomii, takimi jak właściwa pozycja przy wykonywaniu różnych czynności – związanych zarówno z aktywnością zawodową, jak i z codziennym życiem.

W dalszej części podręcznik przybliża zasady tworzenia bezpiecznych warunków pracy, które zmieniają się wraz z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy. Omówione zostają również prace szczególnie niebezpieczne. Szczególnie wart uwagi jest rozdział, w którym zaprezentowane zostały właściwe warunki pracy przy komputerze. Przekaz ten został wsparty filmami dostępnymi poprzez kody QR. Publikacja wprowadza również podstawy zagadnień szacowania ryzyka zawodowego i profilaktyki wypadkowej.

Rozdziały omawiające ochronę przeciwpożarową także zawierają kody QR prowadzące do filmów, które tłumaczą zasadę działania gaśnic oraz uczą właściwego posługiwania się nimi.

W podręczniku nie mogło zabraknąć treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tematyka ta została omówiona w tekście i przestawiona na ilustracjach, ale największym atutem działu są zamieszczone pod kodami QR filmy Akademii Ratownictwa Medicover, które krok po kroku pokazują procedury, jakie należy stosować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Zobacz fragment publikacji>>

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocnicza

Nośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E61377ISBN:9788302203862

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze

HIV, ochrona prawna, WZW typu B, niebezpieczeństwo, bezpieczeństwo ratownika, aseptyka, gruźlica, zakażenie, rękawiczki jednorazowe, zagrożenie, uraz, wypadek, zagrożenia, zagrożenie cywilizacyjne, funkcjonariusz publiczny, pierwsza pomoc, stan wyższej konieczności

Cyberterroryzm

cyberprzestrzeń, cyberprzestępstwo, teleinformatyczna infrastruktura krytyczna, cyberprzemoc, cyberzagrożenie, cyberatak, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo państwa, cyberterroryzm, zagrożenie antropogeniczne, cyberzagrożenia, haker

Ewakuacja ludności i zwierząt

opuszczanie szkoły, świadczenia osobiste, masowe zagrożenie, pożar, zaopatrywanie w żywność, miejsce bezpieczne, straż pożarna, młodzież, piktogram, samoewakuacja, sytuacja kryzysowa, opuszczanie budynku, pomoc poszkodowanym, zwierzęta gospodarskie, panika, tłum, ewakuacja planowa, ewakucja, świadczenia rzeczowe, cysterna, zaopatrywanie w wodę, znaki ewakuacyjne, potrzeby człowieka, woda, służby ratownicze, kierownik ewakuacji, ewakuacja, ewakuacja zwierząt, ewakuacja doraźna, zagrożenie, żywność, ewakuacja ze szkoły, bezpieczeństwo, zagrożenia, zwierzęta, droga ewakuacyjna, przeciwdziałanie panice, miejsca bezpieczne, szkoła, wyjście ewakuacyjne, logistyka, strefa zagrożenia

Inne zagrożenia naturalne

rodzaje lawin, stopień zagrożenia lawinowego, huragan, trąba powietrzna, silny mróz, wstrząs termiczny, upał, zagrożenia naturalne, niskie temperatury, śnieg, piktogramy, pies w aucie, wysoka temperatura, silny wiatr, susza, kurtyna wodna, zagrozenie naturalne, zawieja śnieżna, zniszczenia, zamieć śnieżna, lawina, TOPR, zagrożenie, orkan, zagrożenia, wysokie temperatury, tornado, niska temperatura, grad, burza lodowa, mróz

Ostrzeganie i alarmowanie

Alarm, zarządzanie kryzysowe, skażenie, środki masowego przekazu, środki alarmowe, sytuacja kryzysowa, obserwacja, uprzedzenie, powiadamianie, panika, prognozowanie, zakażenie, zagrożenie, Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania, komunikaty ostrzegawcze, Sygnały alarmowe, monitoring skażeń, ostrzeganie, KSWSiA, alarmowanie

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

substancje toksyczne, substancje niebezpieczne, niebezpieczny dla środowiska, substancja toksyczna, alkohol, wybuchowy, leki, toksykologia, odtrutka, Paracelsus, substancja, trucizna, zatrucie przewlekłe, żrący, toksyczny, niebezpieczeństwo, Algorytm BLS, toksyny, tlenek węgla, poszkodowany, zatrucie, czad, Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, toksyczność, hemoglobina, zatrucie rozmyślne, zagrożenie, zatrucie nieodwracalne, płukanie żołądka, palny, dawka trucizny, narkotyki, zatrucie podostre, zatrucie odwracalne, szkodliwy, morfina, substancja trująca, zatrucie przypadkowe, zagrożenie w domu, toksyczność zatrucie ostre, pierwsza pomoc, toksyczność tlenek węgla, pestycydy, toksyna

Pierwsza pomoc – podstawy

pierwsza pomoc, Państwowe Ratownictwo Medyczne, neonatologiczna, podstawowa, łączność alarmowa, resuscytacja, WOPR, medyczne czynności ratunkowe, Karetka, ambulans, specjalistyczna, nagłe zatrzymanie krążenia, karetka pogotowia, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, złota godzina, kwalifikowana pierwsza pomoc, platynowe minuty, wezwanie pomocy, powiadamianie ratunkowe, GOPR, ogniwa łańcucha przężycia, transportowa, łańcuch przeżycia, System Państwowego Ratownictwa Medycznego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zagrożenie życia, nieprzytomny, TOPR, zagrożenie, śmigłowiec ratowniczy, PSP, śmigłowiec ratunkowy, dyspozytor, numery alarmowe, RKO, jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Przytomny – nieprzytomny

obracanie poszkodowanego, ocena stanu przytomności, wywiad SAMPLE, Udrożnienie dróg oddechowych, ratownik, brzuch, Pozycja boczna, odchylenie głowy, Niedrożne drogi oddechowe, utrata przytomności, Ocena oddechu, plecy, oznaki oddechu, bezpieczeństwo ratownika, ułożenie dłoni, poszkodowany, poszkodowany nieprzytomny, zapadnięty język, zagrożenie, osoba nieprzytomna, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dorosłych

uciskanie klatki piersiowej, Europejska Rada Resuscytacji, resuscytacja, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, nagłe zatrzymanie krążenia, oddechy ratownicze, Algorytm BLS, poszkodowany nieprzytomny, uciśnięcia klatki piersiowej, zagrożenie, sekwencja działań ratowniczych, zagrożenia, NZK, RKO, pierwsza pomoc, EKO

Resuscytacja krążeniowo–oddechowa dzieci

boczna ustalona, resuscytacja dzieci, schemat postępowania, uciskanie klatki piersiowej, Pozycja boczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, nagłe zatrzymanie krążenia, oddechy ratownicze, Algorytm BLS, Pozycja boczna bezpieczna, poszkodowany nieprzytomny, zagrożenie, Rko dzieci, niemowlę, NZK, RKO, dziecko, pierwsza pomoc

Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

zwichnięcie, kości, szkielet, temblak, RTG, opatrunek, szyna Kramera, złamanie, złamanie proste, skręcenie, poszkodowany, złamanie wieloodłamowe, budowa stawu, szyna próżniowa, stabilizowanie, uraz, Staw, unieruchomienie kończyny, złamanie z przemieszczeniem, promienie X, złamanie otwarte, dłoń, pierwsza pomoc

Uwaga! Wypadek!

wypadek drogowy, nadmierna prędkość, Chwyt Rauteka, trójkąt ostrzegawczy, przenoszenie ofiar, gaśnica, niebezpieczeństwo, pomoc poszkodowanym, karambol, wypadek komunikacyjny, zabezpieczenie miejsca wypadku, poszkodowany nieprzytomny, ewakuacja, Chwyt Rauteka; wyciąganie poszkodowanego z samochodu, zagrożenie, wypadek, Wyciąganie proszkowanego z auta, bezpieczeństwo, usztywnianie kręgosłupa, nosze, apteczka, elementy odblaskowe, bezpieczenstwo na drodze, pierwsza pomoc

Wszechobecne zagrożenia

podział zagrożeń, zagrożenia cywilizacyjne, zagrożenia naturalne, potrzeba, Maslow, potrzeby człowieka, zagrożenie, bezpieczeństwo, zagrożenia, reagowanie, piramida potrzeb

Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

katastrofy, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, wypadki komunikacyjne, niebezpieczeństwo, wypadek komunikacyjny, zagrożenie antropogeniczne, zagrozenie naturalne, katastrofa, awaria, zagrożenie, wypadek, awarie, numery alarmowe, katastrofa antropogeniczna

Zagrożenia naturalne – powodzie

skutki pierwotne powodzi, sygnalizacja, zarządzanie kryzysowe, skutki wtórne powodzi, worki z piaskiem, powódź tysiąclecia, sytuacja kryzysowa, pomoc poszkodowanym, Wrocław powódź, zagrozenie naturalne, woda, ewakuacja, zagrożenie, komunikat, powódź

Zagrożenia w domu i szkole

zaczadzenie, zagrożenia w szkole, bezpieczeństwo i higiena pracy, gaz, tlenek węgla, potłuczone szkło, czad, ulatniający się gaz, zagrożenie, wypadek, detergenty, zagrożenia w domu, bezpieczeństwo, BHP, oparzenie, ostre narzędzia

Zagrożenie pożarem

ogniomur, pożary, dym, rodzaje pożarów, pożar, płomień, straż pożarna, gaszenie pożaru, zagrożenia naturalne, ogień, materiał palny, produkty spalania, środki gaśnicze, spalanie, przyczyny pożaru, zagrożenie, źródła pożaru, ściana ogniowa, ochrona przeciwpożarowa, trójkąt spalania, zagrożenia antropogeniczne, pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo imprez masowych

impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, pożar, grzywna, sankcje karne, katalog zagrożeń imprezy masowej, służba informacyjna, bezpieczeństwo imprezy masowej, kierownik do spraw bezpieczeństwa, impreza masowa, festyn, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, masowa impreza sportowa, tłum, festiwal muzyczny, mecz, katastrofa, awaria, zagrożenie, koncert, organizator imprezy masowej, bezpieczeństwo, zagrożenia, służba porządkowa, przestępstwo

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Znany i lubiany podręcznik, który wprowadza uczniów w zagadnienia bezpiecznej obsługi urządzeń używanych w zakładach gastronomicznych – poprawiony i uaktualniony. Pozbawiony zbyt szczegółowych charakterystyk materiałów (okazały się niepotrzebne uczniom), uzupełniony o omówienie nowych technologii stosowanych w gastronomii anti-griddle, thermomix, pacojet i wiele innych. Przedstawiono także zasady bezpiecznego przygotowywania dań kuchni molekularnej – np. pracy z ciekłym azotem.

Autorki kładą nacisk na kwestie minimalizacji negatywnego wpływu zakładów gastronomicznych na środowisko, nie tylko wskazując konkretne rozwiązania technologiczne (oszczędność energii, wody, fotowoltaika, segregacja odpadów), ale także uczulając ucznia na tę problematykę.

Treść publikacji uzupełniają liczne fotografie i rysunki wyjaśniające zasady działania poszczególnych urządzeń. Kody QR kierują do filmów, które prezentują szczegółowo charakterystykę i obsługę wybranego sprzętu gastronomicznego.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/

Zobacz fragment publikacji>>

Rok wydania:2021Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:159295EAN-13:9788302196287ISBN:

Paczka

Waga0. 501 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik bezpieczeństwa Ge Dde4000m