Konfiguracja systemu Emerson Wireless Field Link

Emerson Wireless Field Link to elastyczny system bezprzewodowy do konfiguracji i monitorowania sieci przemysłowej opartej na protokołach HART, FOUNDATION Fieldbus H1 i FOUNDATION Fieldbus HSE. System pozwala użytkownikom łączyć się z urządzeniami w sieci, monitorować stan systemu, tworzyć i wyzwalac alerty oraz konfigurować urządzenia w sieci. System Field Link zapewnia bezpieczne zarządzanie danymi bezprzewodowo za pośrednictwem jednego lub wielu kontrolerów, a jego wydajność zapewnia zgodność z wytycznymi konfiguracji przemysłowych.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja systemu Emerson Wireless Field Link

Korzystając z Internetu na komputerze stacjonarnym, czy przeglądając strony internetowe na urządzeniu mobilnym przez Wi-Fi, potrzebny jest odpowiedni router. To on odpowiada za odbiór sygnału i zapewnienie dostępu do witryn online. Po każdym zakupie routera (lub zmianie dostawcy Internetu) trzeba go skonfigurować. Jak to zrobić samodzielnie, przeczytasz w poniższym artykule.

Co to jest router?

Router to urządzenie, którego zadaniem jest stworzenie bezprzewodowej sieci w całym budynku, lub tylko w niektórych jego częściach. W efekcie każde urządzenie bezprzewodowe oraz komputer stacjonarny mają możliwość połączenia się z Internetem przez sygnał Wi-Fi. Router przypisuje wszystkim sprzętom ich indywidualny numer IP, czyli identyfikator sieciowy. Urządzenia mogą łączyć się z Internetem oraz ze sobą nawzajem, tworząc powiązaną sieć. Jej centrum stanowi router Wi-Fi. Aby jednak cała ta sieć działała prawidłowo, a przede wszystkim, aby mogła działać w ogóle, trzeba go odpowiednio skonfigurować. Przed przystąpieniem do pracy, warto dowiedzieć się, jakim rodzajem routera się dysponuje. Dostępne modele to:

• Router DSL/ADSL — wariant wyposażony w wejście na kabel telefoniczny, dysponuje niedużą prędkością przesyłanego sygnału.

• Router xDSL — wykorzystywany przede wszystkim w sieciach kablowych.

• Router 3G/4G — służy do tworzenia połączeń z siecią komórkową.

• Router światłowodowy — z dużą prędkością przesyła dane.

Podłączenie routera

Każdy model routera może mieć trochę inny system połączeń, dlatego przed rozpoczęciem konfiguracji i podłączania urządzenia, warto zapoznać się z instrukcją obsługi. Można ją znaleźć w opakowaniu lub w umowie z dostawcą Internetu. W instrukcji opisane jest, najczęściej krok po kroku, jak podłączyć dany router. Warto sprawdzić, czy urządzenie ma łatwy dostęp do gniazdka elektrycznego. Jeśli nie, jeszcze przed przystąpieniem do konfiguracji trzeba zapewnić sobie przedłużacz. Wykorzystując odpowiedni przewód, podłącz router do źródła zasilania. Następnie urządzenie należy podłączyć do sieci. Kabel internetowy (ethernetowy) można wpiąć w różne wejścia, w zależności od modelu, który się konfiguruje. Każdy rodzaj routera ma inne porty, na przykład model ADSL potrzebuje innego przewodu niż wariant xDSL. Gniazdko, w którym trzeba umieścić kabel internetowy, powinno być oznaczone jednym z następujących skrótów: ADSL, DSL, WAN lub po prostu Internet.

Instalacja routera może przebiegać trochę inaczej, jeśli nie jest to urządzenie typu 2w1. Oznacza to, że w jednej obudowie nie znajduje się zarówno modem, jak i router. Wtedy oba urządzenia trzeba jeszcze ze sobą połączyć, najlepiej kablem RJ-45. W przypadku modeli bezprzewodowych, połączenie routera z Internetem umożliwia specjalna karta SIM. Dostarcza ją wybrany operator. Kartkę umieszcza się wewnątrz routera, co umożliwia mu odbieranie sygnału internetowego.

Jak poprawnie skonfigurować router?

Gdy router jest już połączony z siecią i komputerem, można rozpocząć jego konfigurację. Nie powinna ona zająć więcej niż kilka minut, cały proces jest łatwy, dlatego niepotrzebna jest pomoc specjalisty. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub fachowcem.

Niektóre dostępne w sklepach routery mają funkcję automatycznej konfiguracji i ustawiania danych. Aby takie urządzenie działało, trzeba jedynie właściwie podłączyć je do sieci. Jeśli jednak nie dysponujesz routerem z automatyczną konfiguracją, instalację trzeba przeprowadzić ręcznie.

Konfiguracja routera zaczyna się od zalogowania do panelu administracyjnego. Aby uzyskać do niego dostęp, trzeba uruchomić plik znajdujący się na dołączonej do urządzenia płycie CD lub załadować odpowiednią stronę w przeglądarce internetowej.

Aby zalogować się do panelu administracyjnego, trzeba znać adres routera, czyli jego IP. Odpowiedni numer powinien znajdować się na naklejce na urządzeniu. Jeśli jednak nie możesz go znaleźć, z dużym prawdopodobieństwem będzie to jeden z tych dwóch numerów: 192. 168. 0. 1 lub 192. 1. Jeśli żaden z nich nie zadziała, numer IP można sprawdzić także, wykorzystując wiersz poleceń na komputerze z systemem Windows. Aby go uruchomić, trzeba w menu wpisać komendę „cmd”. Pojawi się wiersz poleceń oraz czarne okno, w którym należy wpisać „ipconfig”. Po naciśnięciu klawisza Enter, numer IP routera pojawi się pod nazwą „Default Getaway”. 

Po wpisaniu numeru IP w panelu administracyjnym powinno pojawić się okienko logowania. W nim użytkownik wpisuje login i hasło. Jeśli nie zostało ono podane w instrukcji lub na naklejce znajdującej się na routerze, można sprawdzić domyślne dane logowania. Zwykle jest to „admin” lub „administrator” w obu polach, zarówno w oknie login, jak i hasło. pl/wp-content/uploads/2021/06/4. -Jak-skonfigurowac-routernou. -Jak-skonfigurowac-routernou-300x150. -Jak-skonfigurowac-routernou-1024x512. -Jak-skonfigurowac-routernou-768x384. jpg"/>

Po zalogowaniu wyświetlą się ustawienia routera. Aby urządzenie działało prawidłowo, niezbędne jest ustawienie właściwych parametrów łącza. W tym celu trzeba skorzystać z opcji szybkiej konfiguracji. W panelu administracyjnym powinien znajdować się kreator takiej konfiguracji, często ukryty pod nazwą „Quick Setup”. Następnym krokiem jest wybranie jednego z możliwych rodzajów połączeń: Dynamiczne IP, statyczne IP, połączenie PPPoE lub LAN. W większości przypadków jest to dynamiczne IP. Jeśli jest tak również przy twoim routerze, następnym krokiem konfiguracji jest podanie podstawowego i zapasowego serwera DNS lub skopiowanie adresu MAC na karcie sieciowej w komputerze. W przypadku statycznego IP trzeba wpisać adres IP, adresy DNS, bramę domyślną oraz maskę podsieci.

Korzystając z panelu administratora można także ustawić protokół DHCP, który odpowiada za przypisywanie adresów IP wszystkich urządzeniom, które łączą się z routerem. Konfiguracja Wi-Fi wymaga także doboru odpowiedniego pasma do komunikacji bezprzewodowej między poszczególnymi urządzeniami. Najczęściej obsługiwane są pasma 2, 4 GHz oraz 5 GHz. Najlepiej, gdy router obsługuje oba. Wtedy będzie dostosowywał pasmo do aktualnie panujących w otoczeniu zakłóceń. W efekcie przesyłanie sygnału Wi-Fi będzie zawsze najefektywniejsze.

Wybierając pasmo do komunikacji, można także ustawić odpowiedni kanał oraz jego szerokość. Pasma w routerach są podzielone na 13 takich kanałów. Każdy z nich ma różny transfer oraz zasięg. Warto przed rozpoczęciem konfiguracji routera wykorzystać specjalną aplikację, która pozwoli przeprowadzić test kanału w całym budynku. Szerokość każdego kanału wyrażana jest w wartościach 20 MHz, 40 MHz i 80 MHz. Największe obciążenie ma 40 Hz, ponieważ korzysta z niej najwięcej urządzeń w budynku.

Opisana instrukcja przyda się w przypadku większości routerów oferowanych w sklepach i przez dostawców Internetu. Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych wskazówek przy konfiguracji urządzeń najbardziej znanych producentów.

Jak skonfigurować router TP-Link?

Cały proces konfiguracji trzeba rozpocząć od podłączenia routera do modemu oraz komputera. W tym celu wykorzystuje się kabel Ethernet. Dane do logowania w interfejsie powinien zapewnić dostawca usług. W przeglądarce internetowej, w polu adresowym, trzeba wpisać numer IT urządzenia. Na stronie konfiguracyjnej wpisuje się login i hasło, a następnie z Menu trzeba wybrać opcję „Wireless” i „Wireless Settings”. Konfiguracja routera TP-Link wymaga ręcznego wpisania kilku opcji bezprzewodowych. W polu „SSID” powinna znaleźć się nazwa sieci bezprzewodowej, a w polu „Region” kraj, w którym działa router. Następnie w miejscu oznaczonym jako „Channel” wpisuje się kanał sieci bezprzewodowej, a przy „Mode” wybiera się tryb pracy urządzenia (zwykle 802. 11 b/g). W następnych ustawieniach można zabezpieczyć sieć. Wszystkie opcje zapisane są po naciśnięciu przycisku „Save”. pl/wp-content/uploads/2021/06/5. jpg"/>

Konfiguracja routera Asus

Instalacja i konfiguracja routera Asus jest łatwiejsza, ponieważ można wykorzystać specjalną aplikację. Wystarczy pobrać ją z Google Play lub iOS App Store. Aplikację uruchamia się na smartfonie. Jak skonfigurować router Asus? Należy w aplikacji wybrać opcję „Set up a new network” i na liście, która się pojawi znaleźć swoje urządzenie. Następnie wybiera się typ Internetu oraz wpisuje się nazwę użytkownika, a także hasło (dane te najczęściej dostarczane są przez dostawcę usługi). Po zalogowaniu się i zaakceptowaniu zdalnego połączenia powinna pojawić się możliwość korzystania z sieci przez Wi-Fi.

Jak skonfigurować router D-Link?

Routery D-Link do prawidłowego działania potrzebują zainstalowania karty SIM. Po umieszczeniu jej w urządzeniu należy podłączyć router do źródła zasilania. Konfiguracja routera D-Link rozpoczyna się od połączenia go z komputerem za pomocą kabla Ethernet. Następnie należy otworzyć przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisać numer IP. W panelu użytkownika trzeba uzupełnić pola oznaczone jako „User Name” oraz „Password”. W zakładce „SETUP” i „INTERNET” wystarczy znaleźć opcję „Manual Internet Connecion Setup”. W sekcji, która się otworzy, można ręcznie skonfigurować router według opisanego wyżej schematu.

Jak skonfigurować router Huawei?

Jeśli router Huawei wymaga umieszczenia w nim karty SIM, trzeba zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem konfiguracji. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania, wykorzystując dołączony do zestawu zasilacz. Konfiguracja routera Huawei wymaga połączenia go z komputerem. W tym celu wystarczy jedynie wyszukać odpowiednią nazwę sieci w panelu Wi-Fi. Do panelu konfiguracyjnego loguje się w taki sam sposób jak w przypadku większości urządzeń. W polu adresowym przeglądarki internetowej wpisuje się numer IP routera. W oknie, które się pojawi, trzeba umieścić hasło oraz login. W zakładce „Ustawienia Połączenia” wystarczy wpisać PIN karty umieszczonej w routerze.

Konfiguracja routera Netgear

W przypadku routerów Netgear proces konfiguracji wygląda podobnie jak w innych urządzeniach. W polu adresowym przeglądarki wpisuje się numer IP. W polu login wpisuje się „admin”, a jako hasło zwykle ustawione jest słowo „password” (chyba że na naklejce lub w informacji od dostawcy zaznaczono inaczej). Jak skonfigurować router Netgear? W panelu, który się otworzy, trzeba wybrać niezbędne ustawienia, jak w większości opisanych wyżej przypadków. 

Jak ustawić router w pomieszczeniu?

Jeszcze przed przystąpieniem do konfiguracji routera, warto zastanowić się, w którym miejscu będzie się on znajdował. Przede wszystkim powinien być umieszczony blisko źródła zasilania. Najlepszym miejsce na router jest centralny punkt w pomieszczeniu, nieosłonięty ścianami i meblami, które mogłyby zakłócać przesył danych. Warto odsunąć urządzenie od innych sprzętów. Router powinien znajdować się na wysokości ok. 1 – 1, 5 m od podłoża. Odpowiednie ustawienie urządzenia zapewni Ci dobry i mocny sygnał Wi-Fi oraz wysoką prędkość przesyłania danych w sieci.

Jak zabezpieczyć połączenie Wi-Fi?

Sieć Wi-Fi powinno się chronić przed atakami hakerów oraz niepowołanymi osobami, które mogłyby korzystać z połączenia z Internetem. Aby zabezpieczyć swoją sieć, warto już na etapie konfiguracji ustawić odpowiednio silne hasło. Będzie ono wykorzystywane podczas nawiązywania połączenia między routerem a innymi urządzeniami. Również metoda szyfrowania powinna być zmieniona na silną i trudną do złamania. Najlepiej sprawdza się obecnie szyfrowanie WPA2 – Personal AES. Dobre hasło to takie, które jest długie i skomplikowane. Im więcej znaków się w nim znajduje, tym trudniej je rozszyfrować. Wybierając nowe hasło do swojej sieci, staraj się używać małych i wielkich liter, znaków oraz cyfr. Powinno się również zmienić dane logowania do panelu administracyjnego z domyślnego „admin” na trudniejsze do rozszyfrowania.

Podczas ustawiania hasła można również zmienić nazwę sieci. Można wybrać dowolne słowo, ale warto pamiętać, że będzie ono widoczne dla wszystkich urządzeń, które będą chciały nawiązać połączenie z routerem.

Niektóre routery mogą mieć automatycznie uruchomioną funkcję WPS. Umożliwia ona szybkie łączenie się urządzeń z siecią bez konieczności wpisywania hasła. Warto już podczas konfiguracji sprawdzić, czy opcja ta jest włączona i jeśli tak, dezaktywować ją. Funkcja WPS powinna znajdować się w zakładce „Sieć bezprzewodowa”. Po wejściu w opcję „WPS” wystarczy nacisnąć „Enable WPS”.

Dodatkowymi opcjami zwiększającymi bezpieczeństwo routera i całej sieci są takie funkcje jak kontrola rodzicielska, zapora ogniowa (czyli firewall), czy weryfikacja adresów MAC. Ta ostatnia służy do filtrowania urządzeń, z którą chcą połączyć się siecią i udostępniania jej tylko sprawdzonym sprzętom. W nowoczesnych routerach możliwe jest także stworzenie odrębnej sieci dla gości. Gdy ktoś pojawi się w Twoim domu, będzie mógł korzystać z sieci, ale wykorzystującej inne zabezpieczenia niż ta, przeznaczona dla domowników. pl/wp-content/uploads/2021/06/7. png" alt="" width="1200" height="600" srcset="https://radartechnologiczny. png 1200w, https://radartechnologiczny. png 300w, https://radartechnologiczny. png 1024w, https://radartechnologiczny. png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. png 768w" data-lazy-src="https://radartechnologiczny. png"/>

Zmiany poszczególnych ustawień w panelu administratora zależą od możliwości, jakie daje dostawca usług, a także od poziomu wiedzy samego użytkownika. Osoby, które nie interesują się technologią, będą wiedziały jedynie jak skonfigurować router, aby wysyłał on sygnał do innych urządzeń i łączył je z Wi-Fi. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą modyfikować działanie niektórych funkcji i dostosowywać je do swoich potrzeb, otrzymując optymalnie działającą sieć. W ustawieniach można między innymi zmienić siłę sygnału Wi-Fi, dzięki czemu osoba stojąca na ulicy przed budynkiem nie będzie mogła połączyć się z siecią. Są to zaawansowane ustawienia, które ułatwiają korzystanie z routera, ale nie są niezbędne do jego prawidłowego działania.

Warto pamiętać o regularnych aktualizacjach routera. W każdym urządzeniu znajduje się wewnętrzne oprogramowanie, które po pewnym czasie staje się przestarzałe. W efekcie mogą się w nim pojawiać luki, które będą negatywnie wpływały na jego pracę oraz całą sieć. Dlatego powinno się regularnie przeprowadzać aktualizacje, gdy tylko się pojawią. Można to robić ręcznie lub ustawić automatyczne wyszukiwanie i instalowanie dostępnych aktualizacji. Manualne usprawnianie oprogramowania wymaga znalezienia odpowiednich plików, które znajdują się zazwyczaj na stronie producenta. Wystarczy je pobrać i zainstalować. Poprawki, nawet nieduże, mogą pojawiać się regularnie co miesiąc lub rzadziej. Dlatego, aby nie trzeba było pamiętać o sprawdzaniu strony producenta, lepiej zdecydować się na automatyczną aktualizację oprogramowania swojego routera. Nawet drobne poprawki mogą znacząco wpłynąć na jakość korzystania z sieci na wszystkich urządzeniach w domu.

Ten artykuł dotyczy: 

TL-WR841N, TL-WR543G, TL-WR743ND, TL-WR941ND, TL-WR843N, TL-WR710N, TL-WR541G, TL-WR702N, TL-WR700N, TL-WR841HP, TL-WR340G, TL-WR1043ND, TL-WR1042ND, TL-WR542G, TL-WR842N, TL-WR940N, TL-WR741ND, TL-WR740N, TL-WR840N, TL-WR810N, TL-WR841ND, TL-WR340GD, TL-WR720N, TL-WR843ND, TL-WR842ND

Wireless Distribution System (WDS) to system, który umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z punktami dostępowymi w sieci IEEE 802. 11. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci poprzez wykorzystanie kilku punków dostępowych komunikujących się bez użycia wymaganych standardowo połączeń przewodowych. Więcej informacji o trybie WDS dostępnych jest na stronie Wikipedia. Poniżej opisano sposób wykorzystania połączeń WDS w zastosowaniach SOHO.

*Uwaga: Oba urządzenia powinny mieć różne adresy IP. W niniejszym przykładzie adres IP głównego punktu dostępowego to 192. 168. 1. 2, podczas, gdy adres IP routera TP-Link 11n to: 192. Informacje na temat ewentualnej zmiany adresu IP routera TP-Link znajdują się w artykule FAQ_129 . Należy również upewnić się, że sieć bezprzewodowa głównego routera ustawiona jest na działanie na stałym kanale transmisji.


Aby skonfigurować tryb WDS dla routerów TP-Link 11n, postępuj zgodnie z zaleceniami:

Krok 1 Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej routera 11n. Szczegółowy opis sposobu logowania znajduje się tutaj.

Krok 2 Wybierz opcje Wireless -> Wireless Settings. Zaznacz opcję Enable WDS. Pojawi się następujące okno. com/resources/images/faq/201129142021883. jpg" alt=""/>

Krok 3 Zmień kanał na zgodny z jednym z głównych punktów dostępowych. com/resources/images/faq/201129142048946. jpg" alt=""/>

Krok 4 Naciśnij przycisk Search. Znajdź w nowym oknie nr SSID głównego punktu dostępowego i naciśnij Connect. com/resources/images/faq/201129142132291. jpg" alt=""/>

Krok 5 Po wykonaniu kroku 4, pojawi się poprzednie okno konfiguracyjne. Nazwa SSID punktu dostępowego i kilka innych parametrów zostało uzupełnionych automatycznie. Następnie należy skonfigurować zabezpieczenia transmisji, aby były zgodne z ustawieniami głównego punktu dostępowego. com/resources/images/faq/20112914228623. jpg" alt=""/>

Krok 6 Naciśnij przycisk Save i otwórz stronę DHCP-> DHCP Settings. Zaznacz opcję DHCP Server jako Dislable. com/resources/images/faq/201129142548466. jpg" alt=""/>

Krok 7 Przejdź na stronę System Tools->Reboot aby zrestartować urządzenie. com/resources/images/faq/20112914278482. jpg" alt=""/>

Krok 8 Ukończono konfigurację ustawień połączenia WDS. Aby sprawdzić połączenie, można skorzystać z komendy Ping. Jeżeli program ping wykrył połączenie (co oznacza, ze funkcja WDS została poprawnie skonfigurowana), wyświetlą się poniższe informacje. com/resources/images/faq/20091125165915828. jpg" alt=""/>

W razie wystąpienia innych problemów, przejrzyj strony FAQ lub skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy TP-Link.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

 • Niezadowolenie z produktu
 • Zbyt skomplikowany
 • Mylący tytuł
 • Nie dotyczy mnie
 • Zbyt ogólnikowy
 • Inne

Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

ProduktASUS ZenWiFi AC (CT8), ASUS ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC Mini (CD6), ZenWiFi Mini AX XD4

Obsługiwane modele: ZenWiFi XT8, ZenWiFi CT8, ZenWiFi CD6, ZenWiFi XD4

AiMesh to innowacyjna funkcja, która łączy kilka kompatybilnych routerów ASUS, tworząc całą domową sieć WiFi. Jest to elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które umożliwia łączenie różnych modeli routerów ASUS, więc kiedy nadejdzie czas modernizacji sieci, nie ma potrzeby pozbywania się istniejącego sprzętu. Jeśli potrzebujesz większego zasięgu lub nowych funkcji, po prostu w dowolnym momencie dodaj kolejny kompatybilny router do sieci AiMesh.

Więcej informacji na temat AiMesh dostępnych jest tutaj: https://www. html

Przed skonfigurowaniem ZenWiFi AiMesh sprawdź następujące elementy:

Router AiMesh: Pierwszy router podłączony do modemu określany jest mianem routera AiMesh.

Węzeł AiMesh: Pozostałe routery podłączone do routera AiMesh określane są mianem węzłów.

(1) Upewnij się, że posiadasz dwa routery serii ZenWiFi obsługujące funkcję AiMesh. 

(2) Upewnij się, że oprogramowanie układowe routerów serii ZenWiFi zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Aby dowiedzieć się jak zaktualizować wersję oprogramowania układowego routera, zapoznaj się z tematem: [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

(3) Sprawdź, czy model urządzenia różni się od routera AiMesh i węzła AiMesh. Niektóre modele nie mogą być stosowane zamiennie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Modele, które mogą być stosowane zamiennie: ZenWiFi XT8, ZenWiFi CT8

Modele, które nie mogą być stosowane zamiennie: ZenWiFi XD4, ZenWiFi CD6 (aby dowiedzieć się jak zidentyfikować router i węzeł, zapoznaj się za częścią poświęconą często zadawanym pytaniom)

(4) Zaleca się umieścić router AiMesh i węzeł w odległości około 1–3 metrów, odczekać aż system AiMesh zostanie stworzony, a następnie przenieść węzeł w odpowiednie miejsce, w zależności od środowiska.

Rozpocznij konfigurację ZenWiFi AiMesh

W poniższych krokach przedstawiono przykład tworzenia bezprzewodowej sieci ZenWiFi AiMesh z użyciem ZenWiFi XT8.

Jeśli chcesz stworzyć przewodowy system AiMesh, zapoznaj się z tematem: [AiMesh] Czy mogę skonfigurować połączenie przewodowe pomiędzy routerami AiMesh (Ethernet backhaul)?

Krok 1: Podłącz adapter do portu DCIN i naciśnij przycisk zasilania z tyłu routera AiMesh i węzła AiMesh.

Krok 2: Sprawdź, czy dioda LED pali się na niebiesko, sygnalizując gotowość połączenia z routerem AiMesh do konfiguracji. com/images/2021/04/13/5d4e7c31-f286-4be5-90fd-0dc382ccb1c3. png"/>

Jeśli dioda LED nie pali się na niebiesko, zaleca się najpierw przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych, a następnie wykonanie poniższych czynności.

 • Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?
 • Zapoznaj się z tematem: [Specyfikacje] Jak ocenić bieżący status routera serii ZenWiFi na podstawie koloru diod LED?

Krok 3: Użyj kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera AiMesh; sprawdź, czy dioda LED modemu pali się prawidłowo.

Adnotacja: Jeśli dioda LED modemu nie pali się prawidłowo, skontaktuj się z dostawcą modemu lub dostawcą usług internetowych. com/images/2021/05/03/3199dbde-dfc8-4bfd-b3ad-f46cb2817cc5. png"/>

Krok 4: Użyj kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera AiMesh. com/images/2021/05/03/92a2618d-1e0f-4dfd-ba29-b320211e5144. png"/>

Krok 5: Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router. com.

Krok 6: Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć), aby rozpocząć konfigurowanie węzłów. com/images/2021/05/03/18f9eb9b-95a0-4ce9-8839-8122419640eb. png"/>

Krok 7: Podczas konfiguracji umieść router i węzeł AiMesh w odległości 1–3 metrów od siebie. 

Kliknij [Next] (dalej). com/images/2021/05/03/47f6c37e-1aea-48c9-9899-ce0da32098b5. png"/>

Krok 8: Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej. 

Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zakończyć konfigurację. com/images/2021/05/03/e1799997-d980-4057-8494-122c1689cdee. png"/>

Krok 9: Wybierz, czy chcesz włączyć tryb 802. 11ax/Wi-Fi 6 (domyślnie włączony), a następnie kliknij [Next] (dalej). com/images/2021/05/03/0831df6d-dadc-448b-bfcc-71627d9282c4. png"/>

Krok 10: Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij [Next] (dalej). com/images/2021/05/03/e3d8d393-892e-4bc1-8bbf-4589323c1656. png"/>

 Krok 11: Router wyszuka w pobliżu dostępne węzły AiMesh i doda je do systemu AiMesh. Po zakończeniu dodawania zobaczysz, że obie diody LED ZenWiFi XT8 palą się na biało.

Możesz także wpisać https://router. com routera AiMesh.

przejdź do strony Network Map (mapa sieci) i kliknij ikonę AiMesh.

Na wyświetlonej stronie możesz sprawdzić, że węzeł AiMesh został pomyślnie dodany do sieci AiMesh. com/images/2021/05/03/63529bdc-3d31-47a4-a6a7-0066a2f64636. png"/>

Lub kliknij AiMesh, aby sprawdzić czy węzeł został pomyślnie dodany. com/images/2021/05/03/67f1a894-8864-41d7-93ff-8a09990aace3. png"/>

Krok 12: Umieść router i węzeł AiMesh w najlepszym miejscu w zależności od środowiska domowego.

 1. Możesz użyć aplikacji ASUS Router lub przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny), aby potwierdzić liczbę urządzeń podłączonych do węzła AiMesh i siłę sygnału odbieranego z routera AiMesh.
 2. Zaleca się umieszczenie węzła AiMesh pomiędzy routerem AiMesh a istniejącą martwą strefą. Routery i węzły AiMesh należy umieścić na wysokości, na otwartej przestrzeni.

Adnotacja: Aby dowiedzieć się jak poprawić sygnał bezprzewodowy routera, zapoznaj się z tematem https://www. com/pl/support/FAQ/1030641#a7

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy mogę używać routerów bezprzewodowych innych firm niż ASUS z routerami ASUS, które obsługują AiMesh, aby utworzyć system AiMesh?

 • Nie, tylko routery ASUS obsługujące AiMesh mogą tworzyć system AiMesh i nie mogą być używane z routerami firmy innej niż ASUS.
 • 2. Jak zweryfikować, czy router ZenWiFi jest routerem AiMesh czy węzłem AiMesh?

  Na przykład: ZenWiFi CD6.

  Przejdź do strony wsparcia produktu, aby wyświetlić instrukcję obsługi produktu; poniższa ilustracja przedstawia różnice funkcjonalne między routerem AiMesh a węzłem.

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS

  . com/images/2021/04/13/3b3b17e6-f85b-4d14-bd9e-a77a220afe46. png"/>

  Informacje można również znaleźć w przewodniku szybkiego uruchamiania (QSG), który znajduje się w pudełku z produktem, jak pokazano poniżej. com/images/2021/04/13/53b13b86-2f4d-4e3d-befa-0dd8d587de04. png"/>

  3. Co zrobić, jeśli router nie może odnaleźć węzłów AiMesh w pobliżu lub synchronizacja nie powiedzie się (jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu)?

  Spróbuj wykonać następujące czynności

 • Sprawdź, węzeł AiMesh jest włączony.
 • Sprawdź, czy węzeł AiMesh ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania układowego; zapoznaj się z tematem: [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?
 • Sprawdź, czy węzeł AiMesh został zresetowany do ustawień fabrycznych; zapoznaj się z tematem:[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?
 • Przenieś węzeł AiMesh bliżej routera AiMesh.
 • Spróbuj użyć połączeń przewodowych między routerem AiMesh i węzłami, aby utworzyć system AiMesh; zapoznaj się z tematem [AiMesh] Czy mogę skonfigurować połączenie przewodowe pomiędzy routerami AiMesh (Ethernet backhaul)?  oraz [AiMesh] Co to jest Ethernet Backhaul Mode/Backhaul Connection Priority w systemie AiMesh i jak skonfigurować tę opcję w różnych scenariuszach?
 • Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Konfiguracja systemu Emerson Wireless Field Link

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja systemu Emerson Wireless Field Link

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja systemu Emerson Wireless Field Link