Instrukcja obsługi zestawu 2n Helios Ip 9137111 C E

Instrukcja obsługi Zestawu 2N Helios IP 9137111 CE jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania systemem alarmowym 2N Helios IP. Instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do właściwego zainstalowania, skonfigurowania i użytkowania systemu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcji systemu, a także instrukcje dotyczące obsługi, konfiguracji i programowania. Instrukcja jest przejrzysta i zawiera wszystkie niezbędne informacje, takie jak opis funkcji, instrukcje programowania i instrukcje konfiguracji. Instrukcja obsługi Zestawu 2N Helios IP 9137111 CE jest niezbędnym narzędziem do korzystania z systemu alarmowego 2N Helios IP w pełni.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi zestawu 2n Helios Ip 9137111 C E

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

kaczorx1 31 Aug 2014 10:30 6870 0

Lock | New topic

 • #1Level 10  

  #1

  Polska instrukcja obsługi do domofonu Helios Ateus firmy 2N

  Attachments:

  • podrecznik_helios_2_1. pdfDownload(2. 86 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Landline Phone Service Phones, Faxes Instructions Domofon HELIOS Ateus firmy 2N - instrukcja obsługi (pl)

2N Helios IP Vario to połączenie funkcjonalności domofonu z nowoczesną platformą przesyłu głosu i obrazu w platformie IP. Domofon 2N® Helios IP Vario umożliwia komunikację z bramą wejściową, drzwiami wejściowymi za pomocą sieci teleinformatycznej lokalnej jak i za pomocą szeroko pojętego Internetu. Domofon komunikuje się z centralą IP bądź z innymi urządzeniami IP za pomocą protokołu SIP. Dzięki temu komunikacja z nim może się odbywać w ramach lokalnej sieci komputerowej na małych i średnich obiektach, jak i przez sieć WAN w ramach dużych organizacji takich jak międzynarodowe korporacje.
 

2N Helios IP Vario posiada od jednego do sześciu programowanych przycisków szybkiego wywołania, po zastosowaniu modułów dodatkowych można system rozbudować do 52 klawiszy szybkiego wybierania. Może być wyposażony w klawiaturę numeryczną, dzięki której domofon zyskuje dodatkowe funkcjonalności, takie jak: zamek kodowy, możliwość wybierania dowolnego numeru wewnętrznego w centrali. Istnieje również możliwość symulowania klawiszy na modułach dodatkowych za pomocą klawiszy numerycznych. Domofon 2N® Helios IP Vario jest programowany z poziomu dowolnej przeglądarki WWW, charakteryzuje się dużą elastycznością konfiguracji i wieloma atrakcyjnymi cechami.

Urządzenie jest wyposażone w sterownik elektrozamka, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych przewodów od bramy do centrali sterującej ryglem – tak jak jest to realizowane w tradycyjnych systemach domofonowych. Dzięki możliwości dołożenia drugiego sterownika rygla, domofon 2N® Helios IP Vario, za pomocą różnych kodów, może oddzielnie sterować furtką i np. bramą wjazdową dla samochodów. Inne zastosowanie drugiego sterownika to włączanie dodatkowego oświetlenia w czasie prowadzenia rozmowy. Kody otwarcia rygla są przesyłane w trakcie trwania rozmowy z telefonu z którym jest połączony domofon. 2N® Helios IP Vario występuje również w wersji wideo. Obraz przekazywany jest za pomocą kodeka H. 264 lub H. 263 i współpracuje z wieloma dostępnymi na rynku wideotelefonami IP.

Domofon 2N® Helios IP Vario potrafi również wysyłać do sieci ciągły strumień składający się z obrazu i dźwięku rejestrowanego przez domofon.

Standardowo domofon 2N® Helios IP Vario montowany jest natynkowo, ale dzięki akcesoriom montażowym, również podtynkowo. Dodatkowa osłona przeciwdeszczowa pozwala na instalację na zewnątrz budynku oraz gwarantuje zachowanie odporności na zewnętrzne warunki pogodowe.

Urządzenia Helios IP gwarantują współpracę z następującymi systemami:
Cisco, Alcatel Lucent, Avaya, Asterisk, Wildix, 3CX, Elastix, Broadsoft, Astra, Siemens, Swyk, Innovaphone, Onvif, Samsung.

Cechy wideodomofonu IP 2N Helios IP Verio:

 • Mikrofon wysokiej czułości z układem redukcji echa zmniejszającym poziom hałasu tła
 • Spersonalizowany kolorowy wyświetlacz TFT z możliwością wyświetlania obrazów, logo, oznaczeniem obecności pracowników w firmie i przyciskami szybkiego wybierania
 • Spersonalizowana książka telefoniczna
 • Wyświetlanie stanu połączeń i stanu zamknięcia drzwi
 • Podświetlana klawiatura
 • Kolorowa kamera, kąt widzenia 55° w poziomie i 39° w pionie
 • Menu łatwe w obsłudze
 • Obudowa ze stali nierdzewnej z certyfikatem IP53, do pracy na zewnątrz z akcesoriami
 • Wbudowany przekaźnik otwierania drzwi

ZOBACZ BLOG: DOMOFONY 2N HELIOS IP – BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM BUDYNKU

Zastosowanie:

Helios IP Vario przeznaczony jest przede wszystkim do bloków wielorodzinnych, budynków publicznych i biurowców - budynków zajmowanych przez wielu lokatorów.

fot. http://ttitc. pl/

Karta produktowa wideodomofonu IP 2N Helios IP Vario:

Bramofon ATEUS(R) - Helios
Podręcznik instalacji i obsługi
Wersja 2. 1

Drogi u? ytkowniku,
(R)

Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą
renomowanego produktu ATEUS(R) - EntryCom. Mamy nadzieję,? e będą Państwo
w pełni usatysfakcjonowani wykorzystując mo? liwości naszego produktu.

Atuty nowego produktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nowoczesny design - wykończenie z nierdzewnej stali.
Niezwykle płaska konstrukcja do monta? u naściennego - bez potrzeby kucia ścian.
Wyjątkowe, trwałe podświetlenie na białych diodach LED.
Nowa, bardziej wodoodporna konstrukcja.
Klawisze bez mechanicznych elementów - wy? sza trwałość.
Do 16 przycisków na jednym module.
Elementy dodatkowe - kamera, display, itd.
Zwiększenie odporności mechanicznej przez zastosowanie panelu
wandaloodpornego.
9. Elektroniczna regulacja głośności I czułości bez potrzeby otwierania domofonu.
10. Wykrycie dzwonka - automatyczne odebranie połączenia po zdefiniowanej ilości
dzwonków.
11. Programowanie w oparciu o komunikaty głosowe.

Lista zmian w instrukcji / produkcie
Wersja Zmiany
2. 0

Nowa wersja firmwearu pojawiła się w kwietniu 2007.
Oznaczenie: FW:07-02-22
o

Nowe funcje głosowe - nowe parametry: 974, 976 i 977

Detekcja,, double-tone"

Rozszerzenie wartości parametru 951

Nowa wersja abudowy wandaloodpornej

2

1.

CECHY SY ST EM U HEL IO S............................................................................. 4

2.

PRZ EZ NACZ ENIE.......................................................................................... 5

3.

EL EM ENT Y SY ST EM U................................................................................... 6

4.

T ERM INO L O G IA............................................................................................ 9

5.

O PIS F UNKCJI............................................................................................. 11
5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6.

Z PUNKTU WIDZENIA ZEWNĘTRZNEGO UśYTKOWNIKA (GOŚCIA)....................................................... 11
OPIS FUNKCJI - KLAWIATURY NUMERYCZNE.................................................................................. 11
Z PUNKTU WIDZENIA UśYTKOWNIKA WEWNĘTRZNEGO - PRZEGLĄD FUNKCJI.................................... 12
PRZEGLĄD SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH......................................................................................... 13
KIEDY HELIOS SIĘ ROZŁĄCZA - PODSUMOWANIE............................................................................ 14
ZAMEK KODOWY.......................................................................................................................... 14
KLASYCZNY TELEFON................................................................................................................... 14
WYSYŁANIE DTMF PODCZAS POŁĄCZENIA WYCHODZĄCEGO.......................................................... 15
ZASTĘPOWANIE PRZYCISKÓW....................................................................................................... 15
DZIAŁANIE KLAWIATURY - STRESZCZENIE INSTRUKCJI.................................................................... 15

INST RUKCJA M O NT Aś U............................................................................... 18
6.

START......................................................................................................................................... 18
MONTAś MECHANICZNY................................................................................................................ 18
ETYKIETY PRZYCISKÓW - WKŁADANIE, WYMIANA.......................................................................... 20
INSTALACJA ELEKTRYCZNA............................................................................................................ 22
INSTALACJA KAMERY.................................................................................................................... 27
PODŁĄCZENIE MODUŁU DODATKOWEGO......................................................................................... 34

7.

PRO G RAM O W ANIE....................................................................................... 39

PEŁ NY W Y KAZ PARAM ET RÓ W..................................................................... 42

9.

UT RZ Y M ANIE I KO NSERW ACJA.................................................................... 46
9.

CZYSZCZENIE............................................................................................................................... 46
WYMIANA ETYKIET, ZMIANA ARANśACJI BRAMOFONU...................................................................... 46

10. RO Z DZ IAŁ DL A Z AAW ANSO W ANY CH Uś Y T KO W NIKÓ W................................. 47
10.

AUTOMATYCZNE WIELOKROTNE WYBIERANIE NUMERU.................................................................. 47
PRZYJAZD/WYJAZD, DZIEŃ/NOC................................................................................................... 50

11. DANE T ECHNICZ NE...................................................................................... 51
11.

TELEFON...................................................................................................................................... 51
POZOSTAŁE PARAMETRY.............................................................................................................. 51

3

1. Cechy systemu Helios
Pracuje z ka? dą analogową linią telefoniczną

Sterowanie ryglem, za pomocą telefonu

Wyjątkowe, białe podświetlenie przycisków - białe diody LED

Modułowość - do 54 przycisków + klawiatura

Mo? e być u? ywany jako zwykły telefon i jako zamek kodowy (wersja z
klawiaturą)

Płaska obudowa - łatwy monta?, bez potrzeby kucia ścian

Wodoodporność:
Hermetyczne przyciski

Oddzielona elektronika od klawiszy

Programowanie za pomocą telefonu z wybieraniem DTMF

Wykrywanie wszystkich standardowych sygnałów (zgłoszenie, zajętość,
dzwonienia, itd. )

Zasilanie z linii telefonicznej

Wysoka jakość dźwięku

Elektroniczna regulacja głośności i czułości, bez potrzeby otwierania
urządzenia

Specjalne funkcje - tj. automatyczne wielokrotne wybieranie numerów, ciche
wybieranie. Tryby pracy: wyjazd/przyjazd, dnia/nocy, sekwencyjne opóźnione
załączenie przekaźnika 2.

Akcesoria:
Panel wandaloodporny
o
Adapter do monta? u podtynkowego w cenie panelu,

Nowa odporna metalowa obudowa zabezpieczająca przed skutkami wandalizmu,

Mo? liwość dokupienia jako opcji.

Dodatkowy przekaźnik
Normalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC),
Włączenie bez limitu czasowego.

Kamera
Mo? liwość monta? u w module podstawowym w osłonie "wandaloodpornej",

Wysokiej jakości przetwornik CCD,

Kamera szerokokątna z mo? liwością ustawienia kierunku.

Czytnik kart zbli? eniowych - instalowany w module podstawowym jako opcja

Wyświetlacz
Instalowany w module podstawowym jako opcja

Graficzny LCD z regulowanym tylnym podświetleniem

Do 1 000 pozycji zawierający tekst i grafikę

Programowany z PC za pomocą USB

4

2. Przeznaczenie
ATEUS - Helios mo? e zastąpić tradycyjny domofon z panelem i skomplikowanym
systemem kabli, dzwonków i unifonów. Instalacja jest bardzo prosta. Wszystko, co
trzeba zrobić, to podłączyć domofon do wewnętrznej analogowej linii PBX. U? ytkowanie
jest równie? bardzo proste - naciśnięcie przycisku domofonu powoduje,? e zostaje
wybierany z pamięci odpowiedni numer centrali. Liczba przycisków jest zmienna,
poniewa? ATEUS(R) - Helios jest systemem, który mo? e się składać z wielu modułów.
ATEUS - Helios posiada przekaźnik, którym mo? na kontrolować elektryczny
zamek, wykorzystując zwykły telefon (za pomocą DTMF).
Klawiatura numeryczna mo? e być u? ywana jako zamek kodowy. Domofon
z klawiaturą mo? na u? yć jako telefon z pamięcią (potrzebny numer mo? e być wybrany
spośród 54 zapisanych w pamięci). Klawiatura i przyciski mogą być odpowiednio
zamieniane; niepo? ądane funkcje mogą zostać wyłączone.
ATEUS(R) - Helios dostarcza więcej wyspecjalizowanych dodatkowych mo? liwości ni?
zwykłe telefony. Potrafi u? yć takich funkcji centrali PBX jak przekierowanie połączeń
w razie nieobecności (do innego miejsca pracy, do sekretarki etc. ).
Zaawansowane parametry systemu ATEUS(R) - Helios spełniają wszystkie techniczne
wymagania stawiane urządzeniom współpracującym z PSTN.

5

3. Elementy Systemu
Moduły podstawowe i dodatkowe

Nr Kat. 9135130E
Mod. podstawowy
3 przyciski

Nr Kat. 9135130KE
3 przyciski + klawiatura

Nr Kat. 9135181E
Mod. dodatkowy
8 przycisków

Nr Kat. 9135160E

Nr Kat. 9135160KE

3x2 przyciski

3x2 przyciski + klawiatura

Nr Kat. 913582E
8x2 przyciski

Nr Kat. 9135310E
Info panel

Nr Kat. 9135311E
Info panel - name plate

Podświetlone panele słu? ą do
umieszczenia informacji o numerach,
nazwiskach, numerach mieszkań itp, itd

Nr Kat. 9135320E
Info panel + 4 przyciski do
dzwonków
Moduł nie podłaczany do linii telefonicznej,
ka? dy przycisk steruje bezpośrednio
dzwonkiem.

Wszystkie wy? ej wymienione moduły mo? na montować bez dodatkowych elementów.
Wszystkie moduły podstawowe mogą być wyposa? one w kamerę, czytnik kart i wyświetlacz.
Wszystkie moduły mo? na dodatkowo zabezpieczyć osłoną wandaloodporną.
Pozostałe akcesoria są niezbędne w przypadku monta? u zewnętrznego lub podtynkowego.

6

Elementy dodatkowe

Nr Kat. 9135331E

Nr Kat. 9135351E

Nr Kat. 9135361E

Osłona p/deszczowa na
jeden moduł
Wymiary (WxHxD):
103 x 218 x 60 mm

Adapter do monta? u
podtynk. na jeden
moduł
Wymiary:
125 x 235 x 46 mm
Wewnętrzne:
110 x 220 x 50+- 5 mm

Komplet na jeden moduł
Wymiary osłony (WxHxD):
129 x 240 x 41 mm
Wewnętrzne (WxHxD):
110 x 220 x 50mm +- 5mm

Nr Kat. 9135332E

Nr Kat. 9135352E

Osłona p/deszczowa na Adapter do monta? u
dwa moduły
podtynkowego na dwa
moduły
203 x 218 x 60 mm
225 x 235 x 46 mm
210 x 220 x 50+- 5 mm

Nr Kat. 9135362E

Komplet na dwa moduły
229 x 240 x 41 mm
210 x 220 x 50mm +- 5mm

Wszystkie elementy dodatkowe, wykonane są ze stali nierdzewnej.

7

Akcesoria zwiększające zabezpieczenie

Nr Kat. 9135511E
Osłona wandaloodporna na moduł
podstawowy + adapter do mont
podtynkowego *)

Nr Kat. 9135511KE
Osłona wandaloodporna na
moduł podstawowy + adapter
do mont podtynkowego *)

Nr Kat. 9135515E
moduł dodatkowy + adapter
*) Uwaga! Adapter do monta? u podtynkowego, to nie jest 9135351E. Jest to specjalny moduł tylko dla wersji
wandaloodpornej

Akcesoria GSM i VOIP

Bramk GSM Easygate,
Nr. Kat. 501303E

Bramka Analog/VoIP,
Nr. 9134171E

Wyświetlacz

Czarno - biały graficzny wyświetlacz
LCD 128 x 64 pikseli,
Białe podświetlenie, do 1000 wpisów,
Programowany za pomocą USB, mo? e być
instalowany w dowolnym module podstawowym.
Nr Kat. 9135240

8

Akcesoria wideo

Nr Kat. 9135210E
Kamera CCD

Nr Kat. 9134147E
7 " kolorowy monitor LCD (TFT)

Nr Kat. 9134145E
MPEG4 LAN video Server

Nagrywanie i obserwacja wideo przez LAN
za pośrednictwem komputera PC.
Mo? liwość podłączenia 10 komputerów PC
PAL, rozdzielczość 420 TV linii, czułość 2 lux
Wskazany model ma wejście composite w tym samym czasie. Kompresja MPEG-4
Kamera mo? e być montowana w ka? dym
video signal z du? ą czułością dla długich zmniejsza obcią? alność sieci ( do 10 razy)
module podstawowym. W przypadku słabego
,, dróg" kablowych. śywe kolory, szeroki
w porównaniu ze strumieniem
oświetlenia, kamera automatycznie
kąt widzenia, wbudowany odbiornik TV.
nieskompresowanym. Jest mo? liwość
przełącza się w tryb pracy czarno-biały.
obserwacji przez Internet ( zawiera opcje
regulacji jakości przesyłu danych)

Pozostałe akcesoria

Nr Kat. 9134148E

Nr Kat. 9135250E
Sterowanie drugim zamkiem

SIEMENS adapter

Załączenie lub zwolnienie obwodu,
do 48 V / 2A..

Niezbędny, gdy Helios współpracuje z
centralą HiPath Siemens'a

Nr Kat. 9135301E
Ramka opisowa pojedyncza

Nr Kat. 9135302E
Ramka opisowa podwójna

4. Terminologia
Podniesienie-słuchawki - rozpoczęcie połączenia, odpowiada podniesieniu słuchawki
w telefonie
Zakończenie połączenia - koniec połączenia, odpowiada odło? eniu słuchawki
DTMF - sygnalizacja wieloczęstotliwościowa
PSTN - publiczna komutowana sieć telefoniczna
Połączenie wychodzące - połączenie zestawione np. za pomocą przycisku Helios
Połączenie przychodzące - połączenie do bramofonu realizowane z telefonu

9

Tryb programowania - tryb programowania Heliosa jest dostępny tylko w czasie
połączenia przychodzącego
Zamek kodowy - otwieranie zamka poprzez wprowadzenie hasła wejściowego za
pomocą klawiatury numerycznej
Tryb telefonu - mo? esz zadzwonić, wybrać numer i zakończyć rozmowę u? ywając
klawiatury numerycznej
Wysyłanie DTMF podczas połączenia - tylko dla wychodzących połączeń, cyfry są
wybierane za pomocą klawiatury numerycznej
Zastępowanie przycisków - klawiatura numeryczna mo? e słu? yć do wybierania
numeru przycisku (pamięci).

10

5. Opis funkcji
5. Z punktu widzenia zewnętrznego u? ytkownika (gościa)
Jak w ka? dym bramofonie, przyciski w Heliosie są zaopatrzone w etykietki.
Odwiedzający znajduje odpowiedni przycisk (np. p. Nowak) i naciska go. W tym
momencie bramofon się uaktywnia, zajmuje linię i wybiera przedtem zaprogramowany
numer. Odwiedzający mo? e usłyszeć sygnał z centrali PBX. Centrala PBX jest w stanie
odró? nić dzwonki Helios (tzn. przykładowy p. Nowak wie jeszcze przed podniesieniem
słuchawki,? e dzwoni do niego gość z bramofonu). Po odebraniu wywołania, mo? liwa
jest rozmowa. Odwiedzający mo? e mówić do wbudowanego mikrofonu nawet z bardzo
du? ej odległości (Odległość, z której mo? na mówić zale? y od hałasu otoczenia). Jeśli
elektroniczny zamek jest podłączony do systemu Helios, osoba, do której się
zadzwoniło (p. Nowak) mo? e otworzyć drzwi za pomocą hasła otwierającego. Domofon
kończy połączenie rozpoznając sygnały centrali PBX. Helios równie? kończy
połączenie, kiedy,, usłyszy" sygnał zajętości lub, jeśli połączenie zabierze więcej czasu
ni? było to przedtem zaprogramowane. Jednak? e, ostrzega 10 sekund przed
zakończeniem połączenia i mo? na przedłu? yć połączenie o 30 sek. (przedłu? ać mo? na
nieograniczoną ilość razy).
Uwagi:
o Jeśli odwiedzający naciśnie inny przycisk podczas trwania połączenia, Helios
rozłączy się, a potem wybierze nowy numer skojarzony z danym przyciskiem.
o Jeśli naciśnięty zostanie nie zaprogramowany przycisk, Helios wyśle sygnał
błędu i po chwili zakończy połączenie
o Jeśli odwiedzający naciśnie ten sam przycisk jeszcze raz w czasie rozmowy,
Helios mo? e zakończyć połączenie (opcjonalnie).
o Powy? sze ma miejsce gdy Automatyczne Wielokrotne Wybieranie Numeru,
jest wyłączone.

5. Opis funkcji - Klawiatury Numeryczne
Moduły podstawowe Ateus(R) - Helios, Nr Kat. 9135130K i 9135160K, są
wyposa? one w klawiatury numeryczne. Klawiatura umo? liwia korzystanie
z następujących funkcji:
Zamek kodowy
Praca w trybie telefonu
Nadawanie sygnałów DTMF w trakcie trwania rozmowy
Tryb podstawiania 54 klawiszy

11

5. Z punktu widzenia u? ytkownika wewnętrznego -

Przegląd funkcji
o Wywoływanie bramofonu
Wszystko, co musisz zrobić to wybrać numer wewnętrzny przypisany do bramofonu
i Helios łączy po dwóch dzwonkach (albo jak był zaprogramowany) i wysyła odpowiedni
sygnał potwierdzający. W tym trybie mo? na sterować obydwoma stykami, programować
bramofon (zobacz dalej), dzięki czułemu mikrofonowi posłuchać, co się dzieje na
zewnątrz a tak? e mówić (np. przywołać do porządku osoby rozrabiające na ulicy)
o Otwarcie drzwi
Helios zawiera styk umo? liwiający sterowanie dowolnym zamkiem elektrycznym (nie
jest w komplecie). Styk ten mo? e być sterowany przy pomocy kodu wprowadzanego
z telefonu na dwa sposoby jak pokazano poni? ej:
lub
Czas zamknięcia styku jest programowany. U? ycie kodu otwarcia spowoduje
zakończenie połączenia w ciągu następnych 30 sek.
Jeśli Automatyczne Wielokrotne Wybieranie Numeru z Zatwierdzeniem lub
Ciche Automatyczne Wielokrotne Wybieranie Numeru z Zatwierdzeniem jest
aktywne i hasło zaczyna się cyfrą od 1 do 5, to wprowadzanie hasło nale? y
rozpocząć od gwiazdki
.
Trzeba pamiętać o szybkim wprowadzaniu hasła - kolejne cyfry muszą być
wprowadzane w odstępach nie większych ni? 5 sekund. W przeciwnym
przypadku Helios się rozłączy.

Sterowanie drugim stykiem (np. oświetlenie)
Drugi styk, jeśli jest zamontowany, jest sterowany tak samo jak pierwszy.
Dodatkowo drugi styk mo? e być automatycznie (sekwencyjnie) zwierany po zwarciu
pierwszego z programowanym od 1 do 25 sekund opóźnieniem.

Sygnalizacja aktywacji styku (oba styki)
Po wprowadzeniu odpowiedniego hasła, osoba przy telefonie mo? e usłyszeć sygnał
potwierdzenia, w momencie zwarcia styku. W czasie, gdy styk jest zwarty, mo? na
kontynuować połączenie (np. poinformować:,, drzwi są otwarte") albo nasłuchiwać
(np. dźwięku otwierających się drzwi). Po upłynięciu czasu, słychać sygnał
ostrzegawczy (patrz Sygnały - Przegląd)
Przedłu? anie połączenia
Helios ostrzega 10 sekund przed zakończeniem połączenia. Aby przedłu? yć
w swoim telefonie (DTMF). Mo? esz u? ywać tej
połączenie o 30 sekund, naciśnij
funkcji wielokrotnie. Dla odwiedzającego ta funkcja jest niedostępna.
Programowanie
Dostęp do tego trybu jest chroniony hasłem. Szczegółowy opis tej funkcji znajduje
się w części serwisowej, w rozdziale,, Programowanie".

Uwaga: Wy? ej wspomniane funkcje (wyjąwszy połączenie do Heliosa) wymagają
telefonu z wybieraniem tonowym.

12

5. Przegląd sygnałów akustycznych
Sygnał

Nazwa

Znaczenie
o Podczas połączenia przychodzącego jest wysyłany
bezpośrednio po zgłoszeniu, słyszy go tylko abonent przy
Potwierdzenie
telefonie.
o Sygnalizacja aktywacji styku przez DTMF (mo? e być słyszalny
tylko przez osobę "na drugim końcu", która wprowadziła hasło)
o Kiedy naciskany przycisk nie był zaprogramowany
o Podane zostało z klawiatury nieprawidłowe hasło
o Po pierwszym dołączeniu bramofonu do linii, mo? na usłyszeć
Odrzucenie
go w głośniku - bramofon sygnalizuje pojawienie się zasilania
(błąd)
o W przypadku połączenia przychodzącego oznacza,? e
bramofon nie jest zaprogramowany
o Kiedy została wybrana wyłączona funkcja klawiatury
Zapis
o Oznacza koniec zwarcia styku (otwarcia drzwi)
Rozłączenie o Jest wysyłany bezpośrednio po zakończeniu połączenia
(w ka? dym przypadku)
o Jest wysyłany podczas pełnej inicjalizacji lub wybierania
Długi ciągły ton
numeru lub kasowania pamięci
o Głośnik sygnalizuje otwarcie zamka z klawiatury
o Sygnalizacja końca rozmowy, komunikat wysyłany na 10
"Attention, your call is
sekund przed zaprogramowanym maksymalnym czasem
being terminated"
trwania rozmowy
o Opcjonalny komunikat wysyłany w czasie zestawiania
"Wait, please"
połączenia
o Opcjonalny komunikat identyfikujący domofon
"Communicator
number...............
is calling"

Voice

Głosowe menu programowania bramofonu

5. Przegląd sygnałów akustycznych
Wartość
parametru
976, 977

Język

0

Oryginalny
sygnał

1*)

English

Attention, your call is
being terminated

Wait, please

Czech

Pozor, končí hovor

Čekejte, prosím

3
4
5
6
7
Slovak
German
Russian
Polish
Slovenian
Portuguese

...................
...................

...................

Komunikat na
zakończenie połaczenia

Komunikat w czasie zestawiania połaczenia
Wyłączony

13

Communicator number...... is
calling
Volá komunikátor
číslo........

5. Kiedy Helios się rozłącza - Podsumowanie
Gdy pojawi się sygnał zajętości lub sygnał ciągły po zakończeniu połączenia.
Po zdefiniowanej wcześniej liczbie dzwonków (gdy abonent się nie zgłasza).
Gdy abonent na "drugim końcu" naciśnie na telefonie klawisz.
Gdy minie maksymalny czas połączenia.
30 sekund po otwarciu drzwi (u? yciu styku).
Gdy zostanie naciśniety przycisk Helios podczas połączenia.
Gdy zostanie naciśnięty klawisz
na klawiaturze podczas połączenia

Urządzenie jest w stanie rozpoznać rodzaj sygnału ( zajętości, dzwonienia), jego
częstotliwość, która jest ró? na jak np. w Wielkiej Brytani, USA czy Kanadzie. Jest to
nowa funkcja nie wymagająca? adnych ustawień. Jedna ze składowych sygnału musi
mieć częstotliwość 440 Hz. Zamek Kodowy
Sterowanie dołączonym zamkiem elektrycznym jest mo? liwe nie tylko za pomocą
telefonu, dodatkowo zamek mo? na obsługiwać stojąc przy drzwiach, za pomocą
klawiatury domofonu. W tym przypadku, za pomocą klawiatury mo? emy wprowadzić
hasła, odznaczające się następującymi cechami:
o Mogą być sterowane oba styki;
o Długość hasła wynosi od 1 do 16 cyfr;
o Ka? dy styk mo? e posiadać nawet do 10 haseł;
o Czas zwarcia styków (otwarcia drzwi) wynosi od 1 do 9 sekund.
o Zwarcie styku jest sygnalizowane ciągłym tonem.
Zamek kodowany u? ywa tych samych haseł, które są u? ywane w trybie
bramofonu. Pamiętaj,? e domyślne hasła (00 dla styku 1 i 11 dla styku 2) nie są
dostępne z klawiatury numerycznej, poniewa? są bardzo łatwe do odgadnięcia.
Sterowanie
Wprowadź poprawne hasło i znak. Jeśli hasło jest poprawne, usłyszysz ciągły
sygnał przez około 5 sekund. W tym czasie styki są zwarte. Jeśli hasło jest
niepoprawne, HELIOS wyśle sygnał błędu. Klasyczny telefon
W tym trybie mo? e zostać wybrany ka? dy numer. Aby połączyć się naciśnij.
Aby zakończyć połączenie, naciśnij
. Dodatkowo przyciski te oznaczono rysunkami
i
. Dostęp do linii miejskiej PSTN zazwyczaj jest wyłączony dla tej linii w PBX.
Typ wybierania (tonowy, impulsowy) jest ustalony w trybie programowania. Dla
wybierania impulsowego, znak
powoduje (w połączeniu) przełączenie do wybierania
tonowego - tak jak w zwykłych telefonach.
Uwagi: Jeśli ta funkcja jest włączona, mo? esz nacisnąć
aby zakończyć połączenie
wychodzące, rozpoczęte za pomocą innego przycisku.

14

5. Wysyłanie DTMF podczas połączenia wychodzącego.
Ta funkcja pozwala wysyłać DTMF po rozpoczęciu połączenia wykonanego za
pomocą jednego z wcześniej zaprogramowanych przycisków. Jest niezbędna
w przypadku, gdy na centrali PBX są uruchomione usługi wymagające wysyłania cyfr
DTMF takie jak: automatyczny system informacji, głosowe skrzynki pocztowe itd.,
Podczas wybrania usługi przez abonenta, gdy niezbędne jest wysyłanie DTMF. Gdy ta
funkcja jest aktywna nie ma mo? liwości wybierania innych numerów ni? te wcześniej
zaprogramowane w pamięciach przycisków. Zastępowanie przycisków
Ta funkcja jest analogiczną do pamięci w telefonach. Po naciśnięciu dwóch cyfr
pomiędzy 01 i 54 (0 musi być wprowadzone, nie mo? e zostać pominięte), bramofon
wybiera zaprogramowany pod tą pozycją numer. Funkcja bramofonu pozostaje taka
sama - mo? esz u? ywać HELIOS jakby miał 54 osobne klawisze. Idealnym
rozwiązaniem jest u? ywanie małej ilości klasycznych przycisków dla najwa? niejszych
linii (dyrektora, sekretarki itd. Lista zaprogramowanych numerów (i nazwisk) dla
odwiedzających powinna znajdować się w pobli? u HELIOS.
Dopuszczalne kombinacje funkcji klawiatury
Wszystkie 4 wy? ej opisane funkcje klawiatury mogą być dowolnie łączone.
Ka? dą z tych funkcji mo? na indywidualnie włączyć lub wyłączyć według potrzeb. 11. Działanie klawiatury - streszczenie instrukcji
Otwieranie drzwi - zamek kodowy
Wpisz dowolny poprawny kod dla styku 1 i znak
Uwaga! Kod 00 nie mo? e być u? yty z klawiatury!
Zwarcie styku 2:
Wpisz dowolny poprawny kod dla styku 2 i znak
Uwaga! Kod 11 nie mo? e być u? yty z klawiatury!
Klasyczny telefon
podnosi słuchawkę
... po połączeniu z linią - wybiera numer
w trybie wybierania impulsowego - przejście do DTMF
w trybie wybierania tonowego - znak jest wysyłany
obojętnie ile czasu upłynęło - odkłada słuchawkę
Wysyłanie DTMF podczas połączenia wychodzącego
(po naciśnięcia przycisku, nie w trybie telefonicznym)
... wybiera numer, zawsze u? ywając DTMF
- znak jest wysyłany normalnie
Zastępowanie przycisków
01... 54 - jest wybierany taki numer, który przypisywany do przycisku o tym
numerze, po upłynięciu zaprogramowanego na wybieranie cyfr czasu
- jeśli gwiazdka jest wciśnięta po numerach 01... 54 to numer jest wybierany
natychmiast chyba,? e jest taki sam jak hasło.

15

Najczęstsze pytania dotyczące funkcji klawiatury
Czy mo? liwa jest sytuacja,? e styk zostanie zwarty na stałe? Tak, ale tylko w
przypadku zastosowania sterownika drugiego rygla, gdzie przy odpowiedniej
konfiguracji, jeden kod aktywuje rygiel, a drugi go wyłacza.

Czy mo? liwe jest ustawienie styku tak, aby był zwarty podczas całego
połączenia? Tak, sterownik drugiego rygla mo? na w ten sposób zaaranzować.

Czy jest mo? liwe zwarcie jednego styku, a następnie po chwili drugiego za
pomocą pojedynczej komendy? Tak, u? ywając parametru 824, czyli opóźnionej
aktywacji styku 2.

Czy oba styki mogą być zwarte w tym samym czasie? Tak, za pomocą telefonu.
Kiedy jeden styk jest zwarty, inny mo? e być aktywowany za pomocą innego hasła.
Ponadto, mo? esz ustawić parametr 824, opóźnienie przełącznika nr 2, w
najkrótszym mo? liwym czasie tzn. 1 s, i styk zwiera się samoczynnie w najkrótszym
mo? liwym czasie.

Czy mo? na u? ywać hasła otwierającego, kiedy inna osoba mówi przez
bramofon? Raczej nie, jest to problem prywatnego hasła i taktowności oraz
szacunku do danej osoby. To jest mo? liwe (technicznie) w połączeniach
wychodzących, jeśli transmisja DTMF podczas połączenia jest wyłączona. Bądź
ostro? ny z innymi trybami, poniewa? mo? e się zdarzyć,? e HELIOS jest w trybie
telefonu lub jest to połączenie przychodzące.

Co się stanie, jeśli zamiana przycisku jest włączona i wprowadzam numer,
który nie został wcześniej zaprogramowany w pamięci? To samo, co jeśli
naciśniesz przycisk, który nie został przedtem zaprogramowany: HELIOS łączy,
wysyła sygnał błędu (zobacz rozdział,, Przegląd sygnalizacji") i natychmiast kończy
połączenie.

Co się stanie, jeśli zastępowanie przycisków jest włączone, jakieś hasło jest
takie samo jak numer w pamięci? Funkcja hasła jest najwa? niejsza. Jeśli na
styk momentalnie zostanie zwarty.
przykład, hasło jest 33, a ty naciśniesz
Jeśli naciśniesz
bez gwiazdki, łączysz się z numerem z pamięci 33.

Wybrane rady dotyczące kodu
Rada 1: Litery z klawiatury ułatwiają zapamiętywanie hasła. Na przykład, łatwiej jest
zapamiętać 8-literowy wyraz (np. krokodyl) ni? 8-cyfrowy numer (57656395)
Rada 2: Nie polecamy u? ywać kodu takiego jak np. 3333. Doprowadza to do niemiłych
sytuacji i nieupowa? niona osoba mo? e bardzo łatwo odgadnąć twój kod.
Idealnym rozwiązaniem jest przyjęcie zasady, u? ywanie ró? nych kodów dla
ró? nych ludzi i grup pracowników.

16

Klawiatura

-----

Tryb telefonu

Akcja
Nowe połączenie - naciśnij przycisk
Przedłu? enie połączenia - DTMF
Zakończenie połączenia - DTMF
Rozłączenie, gdy sygnał ciągły, sygnał zajętości lub
dzwonienia
Aktywacja styku kodem DTMF
Wejście w tryb programowania
Aktywacja styku - zamek kodowy
DTMF podczas połączenia wychodzącego
Zastępowanie przycisków (wybieranie pamięci)
Klawisz
początku połączenia (w trybie telefonu)
Klawisz rozłączenia
Klawisz rozłączenia

Rozłączenie
Połączenie
wychodzące
przychodzące
Programowanie

Przegląd stanów i akcji HELIOS

--- -----

---------

--1) ----1) ----- --1) --1) ---

-----------------

----2)
-------

Wyjaśnienia:
... Tak, zawsze
... Tak, jeśli ta funkcja była wcześniej zaprogramowana
1) Kończy połączenie, jeśli wysyłanie DTMF podczas połączenia wychodzącego nie
jest włączona (w innym przypadku sygnały DTMF są wysyłane).
2) Jeśli ustawione jest wybieranie impulsowe, to zostanie przełączone w wybieranie
tonowe dzięki naciśnięciu
(ale nie vice versa! )

17

6. Instrukcja monta? u
6. Start
Sprawdzenie kompletacji dostawy:
Moduł podstawowy
Instrukcja
Klucz Imbus 2/5
Folia A5
Kołki
Wkręty
Wkładka opisowa

1 szt.
2 szt.
1 szt. Monta? mechaniczny
Sposób monta? u

Wymagane elementy

- Tylko Ateus (R) Helios

Wewnątrz
natynkowo

-

Ateus (R) Helios
Adapter do monta? u podtynkowego
dla jednego modułu, Nr kat 9135351E,
dla dwu modułów, Nr kat 9135352E

Osłona przeciwdeszczowa dla
jednego modułu Nr kat 9135331E,
jednego modułu Nr kat 9135332E
Komplet: osłona przeciwdeszczowa
i adapter do monta? u podtynkowego
dla jednego mod. Nr kat 9135361E,
dla dwu mod. Nr kat 9135362E

podtynkowo

Na
zewnątrz
natynkowo
- Ateus (R) Helios
- Osłona wandaloodporna

Zwiększona
ochrona

18

Wyjaśnienia do tabeli powy? ej:
Pod pojęciem, warunki wewnętrzne nale? y rozumieć:
o Pomieszczenia o niskiej wilgotności, jak korytarze, biura I inne zamknięte
pomieszczenia z kontrolowanymi warunkami klimatycznymi.
o Pomieszczenia, w których następuje kondensacja pary, ale nie następuje
spływanie wody po ścianach, np: werandy, zadaszone wejścia do budynków, itp.
Pod pojęciem warunki zewnętrzne nale? y rozumieć:
Przestrzeń nara? oną na opady atmosferyczne deszcz / śnieg I spływającą wodę po
ścianach, np: płoty, ściany budynków itp.
UWAGA:
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i defektów produktu spowodowanych
niewłaściwą instalacją (wbrew tej instrukcji). Dodatkowo, produkt nie
powinien być nara? ony na uszkodzenia mechaniczne. Produkt nie mo? e
słu? yć jako jedyna ochrona przed włamaniem - tylko jako kombinacja z
innymi klasycznymi zabezpieczeniami.

Monta? natynkowy
1. Wywierć otwory u? ywając szablonu dołączonego do instrukcji. U? yj załączonych
kołków do zamocowania na ścianie. Dla zestawów wielomodułowych, połącz
obudowy jak pokazano na rysunku.
Umieść podstawowy moduł po lewej i
moduł rozszerzający po prawej. Kabel
łączący powinien być zainstalowany
później!
3. Załó? zaślepki na nieu? ywane boczne
otwory, tak jak pokazano na rysunku.
u? ywasz
osłony
Je? eli
przeciwdeszczowej, nale? y zainstalować
ją teraz. Przykręć bramofon do ściany. Ostro? nie
wprowadź przewody zasilające (linia, rygiel,
Silikon
zasilanie) przez jeden z otworów w ramce modułu
podstawowego. Jeśli stosujesz osłonę przeciwdeszczową, przyklej
ją wzdłu? górnej krawędzi I bocznych ścianek
u? ywając silikonu.

19

Zasady, które trzeba zachować podczas instalacji zewnętrznej:
o Włącz podświetlenie przycisków - będzie ogrzewać wnętrze domofonu - patrz
dalej.
o Wypełnij przerwę między daszkiem i ścianą za pomocą wodoodpornego cementu,
aby uniknąć przeciekania wody do obudowy (patrz rysunek).
o Woda nie mo? e dostać się do środka bramofonu.

Monta? podtynkowy
Zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu.
Wersja wandaloodporna
Zgodnie z instrukcją załączoną do osłony. Etykiety przycisków - Wkładanie, Wymiana
1. By zdjąć metalową osłonę, nale? y za pomocą klucza imbus odkręcić wkręt I zdjąć
osłonę tak jak pokazano na rysunku.

2. Delikatnie wyjąć panel opisowy, jak na rysunku, za pomocą płaskiego wkrętaka.

3. Delikatnie wyjąć tylną część ramki opisowej jak na rysunku. Wyjąć matową folię z ramki opisowej.
20

5. Wło? yć folię z nadrukowanym opisem. Wło? yć na miejsce tylną część ramki opisowej. Wło? yć ramkę opisową w przeznaczoną dla niej pozycję. Nało? yć metalową osłonę I przykręcić wkręt kluczem imbus.

Folia etykiet i drukowanie
W ka? dym zestawie bramofonu Helios znajduje się kartka przezroczystej folii, na
której mo? na drukować za pomocą drukarki laserowej. Nadrukowaną folię nale? y
pociąć i etykiety wło? yć do panelu opisowego. Nie nale? y u? ywać papieru ze względu
na łatwe wchłanianie wilgoci.
By mieć pewność,? e etykieta będzie wydrukowana prawidłowo, polecamy
wzorzec (MS Word), dostępny na www. cti. mikrotel. pl.
Pojedynczy opis

Podwójny opis

OPIS 01
OPIS 02
OPIS 03

21

Opis 01
Opis 04
Opis 02
Opis 05
Opis 03
Opis 06

6. Instalacja elektryczna
Zgodność
Helios został zaprojektowany do współpracy z konwencjonalną, analogową linią
telefoniczną - tzn. z linią, która mo? e pracować ze standardowym telefonem.
Parametry elektryczne tej linii mogą mieścić się w bardzo szerokim zakresie (patrz
rozdział Parametry techn. ) Mo? e wybierać impulsowo lub tonowo, jednak wybieranie
tonowe jest lepsze, poniewa? pozwala na szybsze łączenie - większość central PBX
preferuje ten typ wybierania.
Podłączenie linii telefonicznej
Podłącz Helios u? ywając zacisków LINII jak pokazano na rysunku. Bramofon nie
potrzebuje innego źródła zasilania, poniewa? energia potrzebna dla całego układu
dostarczana jest z linii telefonicznej - oczywiście oprócz podświetlenia oraz zamka
elektrycznego. Niemniej jednak, Helios mo? e pracować tak? e bez tego zasilania,
ka? dorazowo zawiadamiając za pomocą sygnału akustycznego o dołączeniu linii
(zasilania).
Opis płyty głównej PCB
Objaśnienie rysunku:
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Przyłącze
Lewy konektor
Złącze display'a
Pamięć zapowiedzi
Układ scalony handsfree telephone
Złącze sterowania drugiego zamka
Złącze podświetlenia LED
Złącze zapasowe
Złącze mikrofonu
Złącze klawiatury
Złącze modułu dodatkowego
Numer seryjny
Główny mikroprocesor
Blok zworek konfiguracyjnych
Prawy konektor
Zworki
Złącze kamery
Zworki konfiguracyjne kamery
Złącze głośnika i masy

GND
SW1
LIGHT
LINE
VIDEO

Uziemienie.
Sterownik zamka.
Wejście zasilania LED podświetlenia klawiatury. Maksymalnie 12V DC
lub AC
Wejście podłączenia linii telefonicznej.
- Wyjście sygnału video - u? ywane tylko, gdy jest kamera. W
+ przypadku kabla współosiowego, rdzeń podłączyć do +, ekran do -.

22

23

Opis zworek
Konektor (8)
Podłączenie wskaźnika prowadzenia rozmowy (LED).
Blokada programowania (gdy zworka zamontowana).
Nie obsługiwany
Redukcja czułości mikrofonu (stosować przy,, hałaśliwym" otoczeniu).

Ustawienia kamery - konektor (18): zgodnie z instrukcją dołączoną do kamery.
Podłączenie równoległe
Połączenie równoległe wielorakich urządzeń telefonicznych jest spadkiem ery,
w której linie telefoniczne były mało dostępne. Takie połączenie nie oferuje nic poza
ryzykiem i niewygodą. W? adnym przypadku nie zalecamy równoległego połączenia
bramofonu z telefonem lub innym bramofonem. Nie zalecamy u? ywania osprzętu, który
przełącza jedną linię pomiędzy dwoma albo więcej urządzeniami telefonicznymi
(podwójne lub potrójne odgałęzienie).
Typowe podłączenie zamka elektrycznego.
Bramofon zawiera przełącznik półprzewodnikowy, wyposa? ony w tranzystor VMOS, który jest w stanie przełączyć prąd zmienny i stały bez względu na biegunowość.
Musisz być pewien,? e wartości prądu i napięcia nie przekraczają limitów (patrz rozdział
Dane techniczne) i,? e parametry zasilania zamka są odpowiednie
Zamek
elektry
czny

Zasilacz
AC lub
DC 12V

Linia
tel.

24

W? adnym przypadku nigdy nie podłączaj napięcia 230 lub 120 V!!!
Jeśli nie masz? adnego zamka elektrycznego, a planujesz go kupić to wybierz ten
najbardziej popularny, zasilany napięciem 12V. Tego typu zamek mo? esz zasilić z tego
samego źródła, co podświetlanie przycisków - patrz rysunek - wspólne zasilanie
zamka i podświetlenia.
Zasilanie zamka prądem stałym: Praktycznie wszystkie zamki mogą być zasilane
prądem stałym (DC) i zmiennym (AC). Zasilanie zamka prądem zmiennym jest
korzystniejsze, gdy? w trakcie otwierania zamek wydaje charakterystyczny dźwięk, który
jest najlepszą formą sygnalizacji zadziałania zamka. Je? eli zamek musi być zasilany
prądem stałym (np. z baterii), wówczas akustyczna sygnalizacja wysyłana przez
bramofon jest przydatna (ciągły sygnał podczas całego czasu zwarcia styku)
Uwaga: Jeśli zasilanie zamka zawiedzie, a centrala PBX pracuje, bramofon,, nic o
tym nie wie", styk jest normalnie aktywowany za pomocą hasła i jego aktywacja jest
sygnalizowana dźwiękowo, ale zamek oczywiście nie pracuje.

Typowe dołączenie zasilania podświetlenia przycisków
Jedną z cech systemu ATEUS(R) - Helios jest wysokiej jakości podświetlenie na
diodach LED. To źródło światła charakteryzuje się niskim poborem energii, du? ą
? ywotnością, równomiernym oświetleniem przycisków i łatwością łączenia. Jeśli zamek
elektryczny podłączony do bramofonu jest zasilany napięciem 12 V, podświetlenie
mo? e być zasilane z tego samego źródła, co zamek. Podłączenie to pokazano na
rysunku. Wystarczy się upewnić,? e źródło zasilania (transformator sieciowy) jest w
stanie dostarczyć potrzebną ilość prądu i,? e jest odpowiednio chłodzony (nie okrywaj
tego? adnym materiałem izolacyjnym!!! itd. ) Wymagany do podświetlenia prąd zale? y
od rodzaju modułu i akcesoriów:
Mod. Podstawowy bez klawiatury
80 mA
Mod. Podstawowy z klawiaturą
200 mA
Mod. Dodatkowy 8 przycisków
Mod. Dodatkowy 16 przycisków
100 mA
130 mA
Czytnik
150 mA
Display ( wyświetlacz)
Powy? sze pobory prądu są określone dla napięcia 12V.
Uło? enie kabli wewnątrz obudowy.
Do podłączenia Heliosa zalecane jest u? ycie kabla UTP (8-? yłowy, o przekroju 5. 5 mm).
Nale? y wsunąć kabel w rowek po lewej stronie obudowy. Jeśli jest potrzeba u? ycia kilku
ró? nych kabli (np. 2? yłowy kabel do rygla), najpierw nale? y wsunąć 2? yłowy kabel a
potem UTP.

25

UWAGA! Zastosowanie nieodpowiedniego kabla mo? e spowodować nieprawidłowe
działanie. Przed zamknięciem domofonu, nale? y sprawdzić prawidłowe uło? enie kabli.

Podłączenie uziemienia
Osoba korzystająca z bramofonu mo? e być naładowana ładunkiem
elektrostatycznym o potencjale wielu tysięcy wolt. Zbli? enie palca do metalowych
elementów Helios mo? e spowodować wyładowanie elektryczne. Przeznaczeniem
uziemienia jest chronić produkt przed tego rodzaju sytuacjami. Uziemienie przenosi
wyładowania z panelu do ziemi, nie pozwalając, aby dostało się w obwody bramofonu.
Gdy nie ma? adnego dostępnego uziemienia, mo? liwe jest połączenie zacisku
uziemiającego z dowolną? yłą linii telefonicznej*). W niektórych centralkach PBX, jedna
? yła linii abonenckiej jest bezpośrednio połączona z ziemią, a druga z układem
chroniącym przed wyładowaniem.
*) Uwaga: Takie połączenie nie powoduje zwarcia pomiędzy linią telefoniczną, a
przednim panelem domofonu, poniewa? pomiędzy panelem i zaciskiem uziemienia jest
warystor.
Niezale? ne zasilanie podświetlenia i zamka.
Do podświetlenia potrzebne jest oddzielne zasilanie 12V. Z tego źródła mo? na zasilać
równie? zamek. Je? eli zamek potrzebuje innego napięcia ni? 12 V, wówczas potrzebne
jest dodatkowe zasilanie - patrz rysunek poni? ej.

26

Zamek
DC
max. 48V
max. 12V

tel

Podłączenie drugiego styku
Elektroniczny przekaźnik do sterowania drugim zamkiem;nr kat. 9135250E,
przeznaczony jest dla bramofonu Helios. Mo? e być montowany tylko w module
podstawowym. Instalację sterownika nale? y wykonać zgodnie z dołączoną do niej
instrukcją. Instalacja kamery
Kamera, nr kat. 9135210E, mo? e być zamontowana w module podstawowym w
trakcie instalacji jak równie? później jako uzupełnienie. Mo? na równie? stosować
kamerę w przypadku u? ycia osłony wandaloodpornej. Jest to kolorowa kamera CCD w
rozdzielczością 420 linii, z czarno-białym trybem nocnym (nale? y zapewnić oświetlenie
podczerwone), kąt widzenia to 90?, istnieje mo? liwość ręcznej korekty kąta pochylenia
obiektywu.
Na wyjściu, kamera generuje PAL composite sygnał, który mo? na doprowadzić
do dowolnego odbiornika TV (np. nr kat 9134147E - 7 " TFT LCD), lub do video serwera
(nr kat 9134145E, MPEG4 LAN video server). Sygnał mo? e być przesłany kablem
współosiowym 75 lub skrętką UTP5.
Przezroczysta osłona kamery dostarczana jest wraz z kamerą, nale? y nią
zastąpić zaślepkę znajdującą się w bramofonie.
27

6. 1 Opis
Pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy, potrzebne do monta? u kamery w
dowolnym module podstawowym bramofonu HELIOS. W skład wchodzą: moduł
kamery, kołyska i kabelek łączący kamerę z płytą główną bramofonu. Ustawienie
kamery jest regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej jednocześnie za pomocą
kołyski. Do konfiguracji kamery słu? ą odpowiednie jumpery znajdujące się w pakiecie.

!! UWAGA!!
Kamera zasilana jest z tego samego źródła co diody LED podświetlenia klawiszy. Przed
instalacją, nale? y sprawdzić, czy parametry źródła napięcia spełniają warunki zasilania
kamery (patrz rozdział "Parametry techniczne" w instrukcji). Odpowiednie jest źródło
zasilania
12V/2A.
Nie nale? y u? ywać zasilacza niestabilizowanego lub napiecia zmiennego!

6. 2 Monta?
1. Zdjąć metalową osłonę. Zdjąć plastikowy
moduł klawiszy, przedtem odkręcając 4
wkręty umieszczone w rogach. Zdjąć czarną zaślepkę i zastąpić ją
przezroczystą osłoną znajdującą się w
pakiecie kamery. Zdjąć wspornik głośnika. Zamontować kołyskę za pomocą dwu
wkrętów. Umieścić kamerę na kołysce
przymocować ją za pomocą dwu wkrętów
(jak pokazano poni? ej). Połączyć kamerę z płytą główną bramofonu za pomocą dołączonego kabelka. Ustawić tryb pracy
Skrętka UTP5
kamery
i
typ
podłączonego
Kabel ekranowany
kabla za pomocą
jumperów. W trybie
" Obraz w trakcie
Kamera stale
włączona
połączenia", sygnał
video
jest
Kamera włączana na
przekazywany gdy
czas rozmowy
wykonywane
Kamera wyłączona

28

połączenie z/do bramofonu. Gdy połączenie zostanie zakończone, kamera
przekazuje obraz jeszcze przez 7 sekund a potem wyłącza się. Tryb,, Zawsze
włączony" przy monta? u na zewnętrz zabezpiecza przed zniszczeniem
kamery przez wilgoć zawartą w powietrzu. Wynika to z tego, ze kamera w
czasie pracy grzeje się, dzięki czemu nie następuje skraplanie. Podłączyć kabel do wyjścia video na
bramofonie. W przypadku u? ycia skrętki, nie
ma znaczenia,, polaryzacja" kabla. W
przypadku u? ycia kabla współosiowego, rdzeń
podłączyć do końcówki + złącza a ekran do złącza. W przypadku u? ycia kabla UTP, nale? y
wykorzystać skręconą parę przewodów, nigdy
nie nale? y u? ywać przypadkowych przewodów.
Jednocześnie nale? y jumperem ustawić typ połączeniowego kabla. Ustawić kamerę w celu najlepszego sposobu,, widzenia". Wstawić wspornik głośnika. Zało? yć plastikowy moduł klawiszy i przykręcić go wkrętami, zało? yć metalową
osłonę. 3 Parametry techniczne
Zasilanie
Pobór pradu
Tryb pracy
Wyjście video
Wyjście video kabel
Rozdzielczość
Czułość
Praca w ciemnośći
Ustawienie kamery
Kamera objektyw
Kąt widzenia kamery
Max. Długość kabla

Stabilizowane 11, 6 - 12, 6Vdc, wspólne dla kamery i LED podświetlenia
130mA
Stale włączony / gdy połączony / stale wyłaczony
colour composite PAL video signal, 1Vpp
75Ohm współosiowy / skrętka UTP kategorii 5 lub wy? ej
420 TV linii
2 lux
tak, tryb czarno - biały, odświetlenie białym i podczerwonym światłem z diod
LED za opisami bramofonu
W poziomie i pionie w zakresie? 8?
kolor, 1/3 " CCD, automatyczne przełączenie w tryb czarno-biały w nocy
pinhole type, f = 3. 7mm
90? diagonalny
100m

6. Instalacja wyświetlacza
Wyświetlacza, nr kat. 9135240E, mo? e być zamontowany w module podstawowym w
trakcie instalacji ( z wyjątkiem modeli z ochrona przed wandalami) jak równie? później
jako uzupełnienie. Wyświetlacz LCD jest czarno - biały o rozdzielczości 128 x 64
piksele z białym podświetleniem oraz interfejsem USB dla konfiguracji.
Dzięki pamięci wyświetlacza, jest on w stanie zapamietać do 1000 pozycji (
danych osób) oraz mo? e być kontrolowany przez moduł podstawowy i klawiature ( jeśli
jest obecna). Ka? da pozycja mo? e byc zapisem alfanumerycznym bądź graficznym (
a? do całego wyświetlacza).
Wyświetlacz zajmuje 3 przyciski opisowe w podstawowej jednostce Helios.
.
WAśNE!
Wyświetlacz, musi być zasilana ze stabilizowanego źródła napięcia 12 V dc.
Odpowiedni jest zasilacz (12V / 2A), nr kat 91341481E.
29

6. 1 Podłączenie
!!! UWAGA!!!!
Zanim wyświetlacz zostanie podłączony do PC za pośrednictwem portu USB,
nale? y odłączyć go od głownego modułu ( płytki PCB), je? eli nie zostanie to zrobione,
grozi to uszkodzeniem bramofonu, wyświetlacza lub portu USB.
Przed podłączeniem wyświetlacza zaleca się równie? stworzenie pliku z lista
numerów telefonów. Plik mo? e zostać stworzony za pośrednictwem aplikacji www np.
na stronie producenta www. 2n. cz. Dzięki tej aplikacji mo? na równie? edytowac i
wprowadzać zmiany do stworzonego pliku.
Po stworzeniu pliku, nale? y:
1. Podłączyć wyświetlacz za pomocą kabla do portu USB w komputerze PC. Pojawi
się okno, informujące o znalezieniu nowego sprzętu. Wło? yć płytę CD ze sterownikami. Nale? y wybrać opcję,, Install from a list of
specific location (Advanced)" co umo? liwi znalezienie sterowników zapisanych
na CD.

Po kliknięciu przycisku,, Next" zakończy się pierwszy etap instalacji i rozpocznie
drugi, identyczny jak pierwszy, nale? y postępować tak samo. Po zainstalowaniu sterowników, nale? y uruchomić aplikację umo? liwiającą
wgranie plików do wyświetlacza. W oknie wybrać opcję" USB
Serial i nacisnąć
przycisk,, Next". Następnie,, Download data to phone list flash memory". Celem
jest wgranie listy u? ytkowników do wyświetlacza.

30

Aby wyszukać plik nale? y skorzystać z przycisku,, Browse", dzieki któremu
mo? na zlokalizować plik na dysku.

Po zlokalizowaniu pliku, nale? y go zatwierdzić i uzywając przyciski,, Download",
rozpocząć proces wgrywania pliku do wyświetlacza. 2 Instalacja
1. Nale? y zdjąc metalowa pokrywe
bramofonu i następnie odkręcić plastikowy
panel. Obciąć plastikowe zatrzaski z przodu i tyłu.

31

3. Podłączenie wyświetlacza umo? liwia długi czarny konektor na płycie. Nale? y usunąć z
niego wszystkie zwory. Zwory na plycie wyświetlacza nale? y rozmieścić jak na rysunku.

4. Nale? y usunąć 3 płytki opisowe i folię z panelu przedniego. Następnie wło? yć
czarna folię znajdującą się w komplecie z wyświetlaczem oraz maskownice. Po zainstalowaniu wyświetlacza, przykręcić plastikowy panel i obudowę.

32

6. Rodzaje funkcjonowania ( z klawiaturą numeryczną)
Przesuwanie listy i wybieranie odpowiedniej pozycji mo? liwe jest dzieki
przyciskom z prawej strony wyświetlacza. Je? eli bramofon wyposa? ony jest w przyciski
z lewej strony, mogą one słu? yć do szybkiego przewijania listy kontaktów. Ka? dy z
przycisków posiada ikonę informacyjną na wyświetlaczu ( rozpoczęcia rozmowy /
zakończenia, przewijania).
Je? eli bramofon posiada klawiaturę numeryczną, jej przyciski mogą posłu? yć do
ułatwienia wyszukiwania wpisów, jednak? e plik kontaktów musi być stworzony za
pomocą odpowiedniego kreatora dostępnego na stronie www.
Rodzaje funkcjonowania
0 - klawiatura numeryczna odłaczone.

1 - klawiatura numeryczna właczona dla
podstawowych funkcji
2 - wyszukiwanie pozycji zaczynających
się na odpowiednią literę

3 - wyszukiwanie za pomocą numeracji
wpisanej przed np. nazwiskiem
4 - wyszukiwanie wpisu,, słownikowo" (
podobnie jak w telefonach komorkowych
ze słownikiem T9)

Opis
Wyszukiwanie mo? liwe tylko dzięki
przyciskom z prawej lub lewej strony
wyświetlacza
Klawiatura działa tylko dla podstawowych
funkcji - zamek elektroniczny, klasyczny
telefon.
Klawisze od 2 do 9, słu? a do wyszukania
odpowiedniego
wpisu,
naciśnięcie
kilkakrotnie klawisza 2 zmienia litery A- & gt; B & gt; C- & gt; 2.
U? ywając klawiszy od 0 do 9, wyszukuje
zapisana liczbe w opisie np.,, mieszkanie
nr. 14" lub,, 14 Nowak"
Uzywając klawiszy od 2 do 9, mo? na
Znaleźć wpis,, słownikowo" np. nazwisko
,, Nowak" - cyfry 6, 6, 9, 2, 5, w tej kolejności
zostanie utworzone słowo,, Nowak" dzieki
literom w ka? dej cyfrze.

Uwaga!
Wyświetlacz, musi być zasilana ze stabilizowanego źródła napięcia 12 V / 2 A dc.
Parametry techniczne:
Typ wyświetlacza:
Rozdzielczość:
Podświetlenie:
Pojemność listy:
Konfiguracja:

B/W
128x64 pikseli
białe
1000
USB

33

6. Podłączenie modułu dodatkowego

6. Informacje ogólne
Zaletą systemu Helios, jest prosta rozbudowa o dodatkowe moduły - dodatkowe
przyciski. Monta? nie mo? e być prostszy - moduł dodatkowy jest łączony za pomocą
jednego kabla (dołączonego do ka? de modułu dodatkowego) szeregowo (następny
moduł podłączany jest do poprzedzającego). Ka? dy moduł ma dwa złącza - jedno
wejście (połączenie z modułem poprzedzającym) i jedno wyjście (do podłączenia
modułu następnego). Dla prawidłowego działania i odpowiedniej kolejności klawiszy,
nale? y zachować prawidłową orientację modułów i nie zamieniać konektorów!
To złącze przeznaczone jest do
podłączenia następnego modułu.

Maksymalna liczba modułów dodatkowych
Nr. kat. 9135181E (1x8 przycisków)

1

Nr. 9135182E (2x8 przycisków)

Tabela pokazuje mo? liwe kombinacje modułów ośmio i szesnasto przyciskowych

34

Kablowe połączenia miedzy modułami
Ka? dy dostarczony moduł dodatkowy zawiera kabel do połączenia z poprzednim
modułem, zakończony dwustronnie takim samym złączem. Połączenie między
złączami wykonane jest 1:1. Nie jest mo? liwe nieprawidłowe podłączenie kabelka ze
względu na klucz zabezpieczający.
Moduł podstawowy montowany jest po lewej stronie. Ka? dy następny moduł
dodatkowy podłączany jest do swojego,, sąsiada" z lewej strony.
Kabel łączący nie mo? e być przeło? ony przez otwór dopóki nie zostaną połączone
obudowy (patrz Roz 6. 2).
35

Numeracja przycisków
Numeracja przycisków - pojedyncze przyciski

23

Taka sama
numeracja
gdy jest
klawiatura
num.

Numeracja przycisków - podwójne przyciski

15 23

31 39

47

16 24

32 40

48

17 25

33 41

49

18 26

34 42

50

19 27

35 43

51

20 28

36 44

52

21 29

37 45

53

22 30

38 46

54

Uwaga: Osłona wandaloodporna jest dostępna tylko dla modułu z pojedynczymi
przyciskami i dla maksymalnie dwóch modułów (podstawowy+dodatkowy).
Numeracja przycisków - infopanel:
Plan numeracyjny nie ulegnie zmianie, gdy zostanie zastosowany infopanel,
nr. kat: 9135311E, natomiast zostanie pominięte 8 numerów, gdy zostanie zastosowany
infopanel, nr. kat 9135310E.
36

Kontynuacja do 54

6. Moduł sterowania drugim zamkiem
Nr. kat 9135250E
Moduł ten słu? y do wysterowania drugiego obwodu elektrycznego, np. : zapalenia
światła, otwarcie następnych drzwi, itp. W porównaniu z pierwszym modułem zamka,
zawiera on kilka modyfikacji. Umo? liwia np. : włączenie na nieokreślony czas lub stałe
przełączenie w trakcie trwania rozmowy. Dzięki zastosowaniu przekaźnika
elektromechanicznego, mo? liwe jest załączanie równie? obwodów niskonapięciowych.
Dostępne są dwa typy styków: normalnie otwarty (NO) i normalnie zamknięty (NC).

Uwaga:
Przed instalacją, nale? y sprawdzić czy prąd pobierany przez sterowane urządzenie i
napięcie zasilające, nie przekraczają dopuszczalnych wartości przekaźnika (patrz
Parametry Techniczne). W? adnym razie nie nale? y stosować tego modułu do
przełączania urządzeń zasilanych napięciem sieci 230V.

Monta?
1. Usunąć wkręt na dole po lewej stronie płyty głównej domofonu. Wło? yć moduł sterowania drugim zamkiem i przymocować wkrętem.

37

Konfiguracja
Za pomocą jumperów mo? na ustawić na jakie zdarzenie, jaki sposób ma reagować
sterownik. Sterownik mo? e reagować na trzy ró? ne zdarzenia: włączony/wyłączony
SWITCH 1, włączony/wyłączony SWITCH 2 i zajęta/wolna linia telefoniczna (rozumiane
jako rozpoczęta i zakończona rozmowa).

OFF

SWITCH
ON

NO
C
SPEAK

NC

Wejście sterownika ma dwa wejścia NO (pomiędzy C i NO) oraz NC (pomiędzy C i NC).
Przykład 1 - sterownik sterowany kodem:
Przełączenie on i off sterownika 2. Zmiana stanu następuje po
odebraniu kodu dla drugiego sterownika (parametr 821) na czas
określony parametrem 823. W przypadku ustawienia parametru 824 na
,, 0", będzie synchronizowany ze sterownikiem 1 (wyjaśnienie w Instrukcji
bramofonu HELIOS)).

Przykład 2 - przełączanie bez limitu czasowego:
Sterownik włączany kodem sterownika 2, wyłączany kodem sterownika
1. sterownik zostanie załączony kodem sterownika 2 i zostanie
zwolniony po odebraniu kodu sterownika 1 (parametr 823 musi być
ustawiony na,, 1").

Przykład 3 - przełączenie na czas trwania rozmowy:
Włączenie sterownika 2 przez rozmowę. Sterownik będzie włączony
tylko w czasie trwania rozmowy.

38

Parametry techniczne
Element przełaczający
Max. Przełączane napięcie
Max. Przełaczany prąd
Max. Obcią? enie wyjścia

Przekaźnik
60V AC, DC
2A AC, DC
60VA / 30W

7. Programowanie
Wszystkie programowalne parametry włączając w to parametry dla funkcji
klawiatury, są programowane przez linię telefoniczną z dowolnego telefonu
z wybieraniem DTMF (w tym celu mo? e być tak? e u? yty telefon komórkowy). Pierwsze
połączenie z Heliosem, to jednocześnie wejście w tryb programowania. Dostęp do tego
trybu jest chroniony hasłem serwisowym.
Menu głosowe jest dostępne w trybie programowania. Komunikaty zapisane są
w nielotnej pamięci bramofonu. Chcąc zapisać/zmienić jakiś parametr, nale? y słuchać,
jaka wartość jest aktualnie wpisana.
Wszystkie parametry są przechowywane w stałej pamięci EEPROM. Pojemność
pamięci nie ma limitów liczb lub długości numerów, haseł, itd. Znaczy to,? e zasadniczo
ma 324 pamięci dla 16 - cyfrowych numerów telefonicznych, 54 pamięci hasłowych
przyjazd / wyjazd, 20 haseł dla styków, itd.
Rady - zanim zaczniesz programować
o Wprowadź wartości korzystając z wcześniej przygotowanego arkusza
zaprogramowania, aby zmniejszyć ryzyko błędu. Ponadto, daje Ci to przegląd tego,
co masz zaprogramować. Musisz się upewnić,? e programowanie nie jest
zablokowane zworą (JP1) - zobacz opis płytki drukowanej.
Najczęściej u? ywane parametry są w tabelce zapisane pogrubioną czcionką

Wejście w tryb programowania jest mo? liwe tylko podczas połączenia
przychodzącego do bramofonu (dzwonimy z telefonu na numer bramofonu). Nale? y
wyjąć zworę blokady programowania. Aby wejść w tryb programowania wpisz hasło
serwisowe w formacie
hasło
(nie zapomnij o wpisaniu gwiazdki przed i po haśle).
Hasło serwisowe 12345, oczywiście mo? e być zmienione. Jeśli wprowadzisz poprawne
hasło, Helios wyśle sygnał zatwierdzający (odwołaj się do rozdziału Przegląd
Sygnałów). Teraz mo? esz zacząć programować.
Procedura programowania
Mo? esz ustawić parametry w dowolnej kolejności, tyle razy ile tylko chcesz. Aby
zmienić wartość u? yj poni? szego schematu:
numer funkcji

wartość

Trzy cyfrowy numer funkcji jest przydzielony do ka? dej wartość i pamięci (patrz
tabelka) Numer ten identyfikuje, które parametry powinny być zmienione, natomiast
jest u? ywane jako "Enter". Po przyciśnięciu znaku zatwierdzenia (,, Enter"), bramofon
wysyła sygnał potwierdzający. Teraz wpisz parametr - znaczenie i długość - zgodnie z
jako "Enter".
wybraną funkcją (patrz tabela programująca). Ostatecznie naciśnij
Bramofon wysyła sygnał potwierdzający zapis danych. Powtórz procedurę dla ka? dej
wartości oddzielnie.
39

Błędy programowania
o Ka? da niepoprawna wartość mo? e być przeprogramowana później.
o Je? eli popełnisz błąd w czasie wprowadzania numeru funkcji lub wartości i
zauwa? ysz to przed naciśnięciem gwiazdki, mo? esz skasować wprowadzoną liczbę
naciskając
i wprowadzając ją ponownie
o Je? eli bramofon zasygnalizuje błąd, programowanie mo? na kontynuować, wystarczy
ponownie wprowadzić numer funkcji, nawet wtedy, gdy była źle wprowadzona tylko
jej wartość
o Jeśli nie przyciśniesz? ądnego przycisku przed zaprogramowanym czasem,
bramofon wyśle sygnał ostrzegawczy i rozłączy się. Czas na wpisanie numeru
wynosi 5 sekund; ka? da
przedłu? a czas o 30 sekund, abyś mógł dobrze
przemyśleć ustawienia. Czas mo? e być zmieniony - patrz wykaz parametrów.
Hasła dla styków I ich programowanie
Ka? dy styk mo? e być sterowany za pomocą 10 ró? nych haseł, które są zapisane w
pamięci Heliosa. Hasła mogą być dodane do listy u? ywając funkcji 811 i 821 oraz
skasowane za pomocą funkcji 812 i 822. Na początku na liście widnieje tylko jedno
hasło, nazwane 00 dla styku 1 i 11 dla styku 2. Są to dwa szczególne hasła, które nie
mogą być wprowadzone z klawiatury Heliosa. Aby wykasować je, wystarczy wpisać.
Funkcja 997 usuwa wszystkie wpisane na listę hasła dla obu styków łącznie z
hasłami 00 i 11. Funkcja 999 usuwa wpisane na listę hasła tak? e, ale ponownie
wprowadza 00 i 11 i hasło serwisowe 12345.
Ograniczenia haseł
Sterując stykami za pomocą telefonu, mo? esz wpisać hasło bez? adnych
rozpoczynających i kończących znaków i długość hasła nie jest ograniczona. Bramofon,
po otrzymaniu znaku musi zweryfikować czy hasło jest pełne czy te? nie. Dlatego
Upewnij się,? e? adne hasło nie jest identyczne z początkiem innego hasła.
Powinieneś u? yć haseł trudnych do odgadnięcia, musisz wprowadzić inne hasło (za
pomocą telefonu) z gwiazdką na początku i na końcu.
Jeśli bramofon odrzuci zapisanie hasła, znaczy to,? e lista haseł dla tego styku jest
ju? pełna, lub hasło to zostało ju? wprowadzone.
Hasła dla styków nie mogą być identyczne z hasłami dla trybów przyjazd/wyjazd,
dzień/noc lub hasłem serwisowym.
Rady dotyczące wyboru hasła - patrz Instrukcja u? ycia klawiatury.

Kasowanie wszystkich haseł, całej pamięci, pełna inicjalizacja
Poni? sze trzy funkcje ułatwiają programowanie, kiedy chcesz skasować
wszystkie ustawienia:
997 - kasuje wszystkie wpisane na listę hasła dla obu styków łącznie z hasłami 00 i
998 - kasuje pamięci wszystkich przycisków (01 - 54) razem z hasłami trybów
przyjazd/wyjazd, dzień/noc.
999 - kasuje całą pamięć i ustawia wartości początkowe (patrz wykaz).

40

Ochrona przed przypadkowym wykasowaniem danych.
Powy? sze funkcje nie potrzebują specjalnych parametrów, ale muszą być
chronione przed przypadkowym u? yciem. Dlatego, wprowadź hasło serwisowe jak
parametr funkcji. Uwaga: pełna inicjalizacja trwa kilka sekund, bramofon wysyła ciągły
sygnał, podczas gdy pamięć jest kasowana. Funkcja 997 i 998 trwają trochę mniej
czasu i tak? e jest sygnalizowane sygnałem ciągłym.
Pamięci przycisków mogą tak? e być wykasowane indywidualnie - wystarczy
wpisać "pusty" numer podczas programowania. Na przykład:
kasuje
pamięć 1 dla przycisku 01.

41

8. Pełny wykaz parametrów
Parametr
011-546

Opis parametru
Pamięć
wszystkich
przycisków

Zakres

Domyślny

Uwagi
XXX

Do
pusty

NUMER
Pamięć nr, 1 - 6
Przycisk nr, 01 - 54

Tylko cyfry 0-9 mogą być wprowadzone prosto do pamięci. Specjalne znaki są wpisywane za pomocą funkcji XX7

017
do
547

Wprowadzanie
znaków
specjalnych
,

i pauzy

Format wprowadzenia:
Numer przycisku, 01 - 54

XX7

X X XX

1=
2=
3 = space
Pamięć przycisku, 1 - 6
Pozycja znaku, 01 - 16
Uwaga: cyfry za tą pozycją są automatycznie przesuwane.

018
548
019
549
559
811

821
812
822
813
823
824
901
902
903

904

Liczba cykli
automatycznego
wybierania

0-9

0=
wyłączone

Hasło trybu
Przyjazd/wyjazd

do 16
cyfr

Pusty

Dzień/noc

Wprowadzanie do
10 haseł dla styku
nr 1
nr 2
Kasowanie hasła
dla styku nr 1
dla styku nr 2
Czas zwarcia
styku nr 1
styku nr 2
Opóźnienie
zwarcia styku nr 2
(wzgl. Nr 1)
Typ wybierania
wybierania
numeru
Poziom DTMF
Typ
automatycznego,
wielokrotnego
numeru

XX8

Liczba cykli 0 - 9
Nr przycisku 01 - 54

XX9

00
cyfr
11
Popraw
ne
hasło

X

HASŁO
do 16 cyfr
Numer przycisku 01 - 54

Tak samo jak dla trybu
przyjazd/wyjazd, identyczne
dla wszystkich przycisków
o Hasła 00 i 11 nie mogą być
wpisywane za pomocą
klawiatury
o Do 10 haseł dla styku nr 1
o Usuwanie haseł funkcjami
812, 822
Usuwa istniejące hasło dla
styku nr 2

0-9 s

5s

0=styk wyłączony

0-25 s

0-1

0 = DTMF

1=Impulsowe 40/60

5-99

8 = 0. 8 s

Zakres od 0. 5-9. 9s

0-12

wyłączone
dla
0-4

42

0= styk nr 2 nie jest
synchronizowany ze stykiem nr
1 krok = 1dB
1 = Głośne z potwierdzeniem
2 = Ciche z potwierdzeniem
3 = Głośne bez potwierdzenia
4 = Głośne bez potwierdzenia

Parametr

Opis parametru

Uwagi

Typ 3 automatycznego wybierania numeru jest traktowany jako udany, gdy został uaktywniony zamek, a
typ 4 automatycznego wybierania numeru w ka? dym przypadku

Sygnalizacja dla osoby
wywoływanej, ze połączenie
jest z domofonu.
Uwaga!!!
Je? eli wpisana wartość
będzie większa ni? czas
wywoływania PBX to nigdy
nie dojdzie do połączenia

906

Tykanie w trakcie
połączenia

911

Liczba dzwonków
przed zgłoszeniem
się domofonu do
1-99

12 = 120s

15 = 1. 5s

1 = włączone

0-1
0 = wyłączone 0 = wyłączone
1 = włączone
0 = wyłączone Patrz opis funkcji klawiatury.

0 = wyłączone

0-3

0 = Maksymalna czułość
mikrofonu

3 = Mak. Prędkość odpowiedzi

0-15

15 = Maks. Głośność odbioru

15 = Maks. Głośność nadawania

912
913
915
921
922
923
924
931
932
933
934
935
936
937
938
941
942
943
944

Maksymalny czas
trwania połączenia
Czas logowania
Przerwa pomiędzy
połączeniami
Tryb zamka
kodowanego
Zastępowanie
przycisków
klawiaturą
Tryb telefonu
Wybieranie
tonowe podczas
Czułość mikrofonu
Szybkość aut.
odpowiedzi
Głośność odbioru
Głośność
nadawania
wiadomości
Głośność sygnału

Poziom
0-3
nadawania DTMF
Głośność głośnika
0-15
Minimalny czas
1, 0 -
trwania sygnału
9. 9 s
ciągłego
Minimalny okres
0-2. 55 s
sygnału zajętości
Maksymalny okres
Maksymalna
ró? nica między
sygnałem a ciszą

43

Zakres 10s-990s
3 = 30 sekund

15 = Maks. Głośność
12 = Maksymalna głośność
sygnału

3 = Maksymalny poziom DTMF

15 = maksymalna głośność

20 = 2 s

Jeśli sygnał trwa dłu? ej to
bramofon się rozłącza

8 = 0. 08 s
70 = 0. 7 s
10 = 0. 1 s

Te parametry kontrolują
wykrycie sygnału zajętości.
Parametry te aktywne są przy
zakończeniu połączenia i
automatycznym wybieraniu

Parametr
945
951
952
953

954

Minimalna liczba
cykli sygnału
zajętości
sygnału
ciszy
Liczba dzwonków

2-9

1 - 200

5 - 100

10 = 1 s

10 -
100

60 = 6 s

1 - 99

Najdłu? sza przerwa pomiędzy
sygnałami (cisza) musi być
między parametrami 952 i
953.
Je? eli ustawiona liczba
dzwonków zostanie
przekroczona to wywoływanie
jest przerwane

Je? eli ustawiona liczba okresów zostanie przekroczona i automatyczne wielokrotne wybieranie numerów jest
włączone to zostanie podjęta próba wybrania następnego numeru. Gdy jest wybrany tryb automatycznego
wybierania bez potwierdzenia, sygnał dzwonienia został rozpoznany, ale "zniknął" przed zadeklarowaną liczbą
okresów to połączenie zostanie uznane za rozpoczęte.

961

963

964

965

971
974
976

977
991

997

na naciśnięcie
następnej cyfry
Mo? liwość
zakończenia
połączenia przez
naciśnięcie tego
samego przycisku
wybrania
następnego
numeru przez
naciśnięcie innego
przycisku
rozłączenia przez
wysłanie,, #" w
DTMF
Liczba powtórzeń
Numer
identyfikacyjny
Wybór języka w
wiadomości o
rozłączeniu
wiadomości dot.
dzwonienia

1-9

5 [s]

0 = nie
1 = tak

0-8

Hasło serwisowe
Usunięcie
wszystkich haseł
dla obu styków

Podczas wprowadzania hasła
itd.

12345
Hasło
serwiso
we

44

Istnieje 3 sekundowa przerwa
pomiędzy dwoma
wiadomościami.
Wprowadzenie numeru
aktywywuje identyfikację
1 = Angielski
2 = Czeski 3 = Slowacki
4 = Niem.
5 = Rosyjski
6 = Polski
7 = Słoweński
8 = Portugalski
12345 początkowo
Usuwa tak? e hasła 00 i 11

998
999

Kasowanie całej
pamięci

Czyści pamięci od 01 do 55
Uwaga! Zmienia tak? e hasło
serwisowe! (do,, fabrycznej"
wartości 12345)

Pełna inicjalizacja

Gdy zapomnisz hasła serwisowego
Jeśli zapomnisz hasła serwisowego, skontaktuj się z producentem. Producent mo? e
zmienić hasło serwisowe na 12345, bez
zmieniania innych parametrów.
SWITCH 1

Synchronizacja drugiego zamka

SWITCH 2

(Numery na rysunku są numerami
parametrów. )

Parametry mo? na ustawić tak by
załączenia styków,, zazębiały" się.

Parametry 941, 942, 943, 944
Sygnał,, zajęty"
Okres

Parametr 942

Parametr 943

Przerwa

Ton

500

250

Przykład:
Ton - przerwa
500 - 250
= 250 ms
Ustawienie parametru 944 do 300 ms

45

Parametry 951, 952, 953
Sygnał dzwonka (przykład)
W tym momencie Helios
wykrył koniec dzwonienia.

Sygnał
dzwonka

Param. 952
Param. 953

9. Utrzymanie i konserwacja
9. Czyszczenie
Elementy bramofonu, szczególnie klawiatury ulegają zabrudzeniu. Aby wyczyścić go
u? yj kawałka namoczonej, miękkiej szmatki. Zalecamy stosowanie się do poni? szych
zasad:
o Nigdy nie u? ywaj,, agresywnych" detergentów (jak np. środki do szorowania czy silne
środki dezynfekujące);
o Czyść sprzęt podczas suchej pogody, poniewa? wtedy woda łatwo wyparowuje

9. Wymiana etykiet, zmiana aran? acji bramofonu
Wskazówek szukaj w powy? szym rozdziale. Aby móc zrobić zmiany w przyszłości,
zachowaj:
o niniejszą instrukcję;
o dołączony arkusz zaprogramowania;
o nieu? yte folie etykietek przycisków.
Zawsze u? ywaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent zastrzega sobie prawo zmian I modyfikacji produktu w celu podniesienia
jego jakości.
Ateus(R) - Helios nie zawiera nieeklogicznych szkodliwych elementów. Po zakończeniu
u? ywania urządzenia, nale? y je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46

10. Rozdział dla zaawansowanych u? ytkowników
10. Automatyczne Wielokrotne Wybieranie Numeru
Kiedy przycisk bramofonu HELIOS jest wciśnięty linia mo? e być zajęta lub
osoba, do której się dzwoni jest nieobecna. HELIOS jest w stanie rozpoznać te sytuacje
i rozwiązać je za pomocą automatycznego wielokrotnego wybierania numerów, jeśli
jeden z trzech automatycznych trybów jest włączony. Do ka? dego przycisku mo? e
zostać przypisane do 6 numerów.
Trzy automatyczne tryby (patrz ni? ej) rozpoznają sygnał ciągły, zajętości i
dzwonienia. We wszystkich trybach, automatyczne wybieranie mo? e zostać wyłączone
lub liczba obiegów mo? e być określona. (od 1 do 9; jeśli? aden przechowywanych
numerów nie zgłasza się, cały cykl jest powtarzany, zaczynając od pierwszego
wybranego numeru) dla ka? dego przycisku z osobna.
Oczywiście, mo? na zaprogramować automatyczne wielokrotne wybieranie tylko
dla wybranych przycisków, zostawiając resztę przycisków ze zwykłymi funkcjami.
Nale? y pamiętać,? e mo? liwe jest zaprogramowanie tylko jednego trybu
automatycznego wybierania dla wszystkich wybranych przycisków.
Automatyczne Wielokrotne Wybieranie bez Potwierdzenia
Tryb mo? e być u? ywany do umo? liwienia odwiedzającemu połączenia się nawet,
jeśli linia jest zajęta lub abonent jest nieobecny. Stąd, druga pamięć przycisku mo? e
połączyć z numerem sekretarki, trzecia pamięć mo? e połączyć np. z portiernią
Ten tryb rozpoznaje sygnał dzwonienia i jeśli skończy się on przed zdefiniowaną
liczbą okresów, HELIOS uzna,? e połączenie się rozpoczęło. Oczywiście, to
rozwiązanie nie jest w pełni niezawodne, poniewa? rozpoznanie sygnału mo? e być
utrudnione przez hałas itd.
Komunikaty nie są odtwarzane w tym trybie
Kwalifikacja sytuacji w wielokrotnym automatycznym wybieraniu numerów bez
potwierdzenia
Akcja Helios
Sytuacja
Rozłącza się i po około 2 sekundach wybiera
Sygnał zajętości
następny numer.
Czeka zaprogramowany czas, a następnie rozłącza
Połączenie lub cisza bez
się i wybiera następny numer
poprzedzającego dzwonka
Połączenie zostaje uznane za rozpoczęte,
Sygnał dzwonienia, zakończył się
kontynuuje do maksymalnego czasu połączenia.
przed 10 cyklami
Szczegóły pod tabelką.
Wykryto ponad 10 cykli sygnału
Rozłącza się i wybiera następny numer.
Te cyfry słu? ą za początek hasła.
do
,
Sygnał ciągły (np. w PBX)

Przedłu? enie rozmowy lub początek hasła.
Komenda zakończenia połączenia. (rozłączenie)

Je? eli sygnał dzwonienia zakończy się przed zdefiniowaną liczbą cykli, a więc bardzo
krótko (np. 2 sekundy), nie mo? na określić czy połączenie powiodło się. Dlatego
dodano nowy typ automatycznego wybierania numeru - typ 4. Występują następujące
ró? nice:
o Typ 3 określa takie połączenie jako udane, tylko, je? eli drzwi zostały otwarte.
o Typ 4 określa wszystkie połączenia tego typu za udane.

Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów z potwierdzeniem
Tryb jest u? ywany, gdy potrzebna jest maksymalna liczba połączeń - połączeń w
nagłych wypadkach. W centrali, z którą się połączyło dobrze wyuczony personel
potwierdza połączenie. Abonent musi nacisnąć
na swoim telefonie. Jeśli numer, na
który się dzwoni jest zajęty albo nie odpowiada przez wyznaczony czas lub z innych
powodów połączenie nie dojdzie do skutku (patrz tabelka), HELIOS samodzielnie
wybiera następny numer.
Ocena sytuacji w wielokrotnym automatyczny wybieraniu z potwierdzeniem
Połączenie lub cisza
Sygnał dzwonienia
Sygnał ciągły (np w PBX)
Usługa DTMF
Usługa DTMF

lub

Akcja HELIOS
Czeka zaprogramowany czas, a następnie
rozłącza się i wybiera następny numer
Czeka wcześniej określoną ilość dzwonków,
następnie rozłącza się i wybiera następny numer
Natychmiast rozłącza się i wybiera następny
numer.
Potwierdza przyjęcie (dwa sygnały) i kontynuuje
połączenie przez ustawiony wcześniej
maksymalny czas połączenia.
Te cyfry są zinterpretowane jako znaki sterujący
- patrz rozdział DTMF sterowanie

Uwagi: Jakość połączeń w sieci PSTN wpływa na rozpoznawanie wy? ej opisanych
sytuacji. Zbytni hałas mo? e mieć na to negatywny wpływ. Jednak? e, prawdopodobnie
zmniejszy jedynie prędkość automatycznego wybierania (np. sygnał zajętości mo? e nie
zawsze być rozpoznany). Nawet, jeśli HELIOS nie zidentyfikuje DTMF, połączenie
będzie nadal zestawione (ale przez krótszy czas. )
Ciche automatyczne wielokrotne wybieranie numerów
Ten tryb w pełni ukrywa fakt wykonania połączenia. Kiedy przycisk jest
przyciśnięty, głośnik jest wyłączony i nie mo? na usłyszeć PBX lub dźwięku wybierania.
Głośnik jest włączony tylko, kiedy, abonent zatwierdza połączenie (za pomocą
na swoim telefonie). Zatem, potencjalny złodziej (zakładając,? e nikogo
naciśnięcia
nie ma w budynku) np. nie mo? e być pewny, czy właściciel jest w domu.
Z innej strony, funkcja ta jest tym samym, co wielokrotne automatyczne
wybieranie numeru z potwierdzeniem.

Wiadomości
Podczas automatycznego wybierania mogą zaistnieć sytuacje, w których
dzwoniąca osoba nie chce lub nie mo? e mówić z powodów bezpieczeństwa. W takich
przypadkach HELIOS mo? e odtworzyć wiadomość przechowaną w pamięci. Seria
testowa zawiera tekst: "Wait please, connection is being established ". Wkrótce dla
u? ytkownika dostępnych będzie więcej wiadomości.
Sterowanie za pomocą DTMF
Jeśli automatyczne wielokrotne wybieranie z zatwierdzeniem lub ciche
automatyczne wybieranie jest włączone, HELIOS mo? e być obsługiwany zgodnie z
poni? szą tabelką. Dla wygody, komendy od 1 do 5 są ustalone tak jak przedtem.
Z NAK DT M F

FUNKCJE
Zatwierdzenie, które dla HELIOS oznacza,? e połączenie jest
rozpoczęte. HELIOS wysyła sygnał potwierdzający, połączenie
trwa do końca wyznaczonego czasu i wtedy mo? e zostać u? yta
ka? da z poni? szych komend.
Wyciszanie wiadomości (podczas odtwarzania)
UWAGA! Nie mo? esz mówić, kiedy HELIOS odtwarza
wiadomość!!!
Powtórzenie wiadomości
Przedłu? anie połączenia: połączenie jest przedłu? one o 30
sekund za pomocą tej komendy. Mo? e być u? ywana wielokrotnie.

do

,

Zakończenie połączenia
Te cyfry są uznawane jako początek hasła - do sterowania
styków.

o Komendy nie pracują w trybie wielokrotnego automatycznego wybierania bez
potwierdzenia!
o Komendy mogą nie zostać zaakceptowane podczas wysyłania wiadomości oraz
jeśli połączenie jest za słabe. W takim przypadku, nale? y wybrać ponownie
komendę podczas przerwy pomiędzy wiadomościami.

10. Przyjazd/Wyjazd, Dzień/Noc
HELIOS mo? e łatwo przełączać gdzie ma zadzwonić po naciśnięciu guzika. Wszystko,
co musisz zrobić to wykonać połączenie do HELIOS i wpisać kod:
Wyjazd lub Noc
Przyjazd lub Dzień

Wszystkie przyciski mogą być przełączone za jednym razem za pomocą wspólnego
kodu dzień/noc lub indywidualnie za pomocą oddzielnego kodu wyjazd/przyjazd
Jak działa przełączanie?
o Ka? dy przycisk ma swoją pamięć dla 6 numerów (głównie do wielokrotnego
automatycznego wybierania numerów).
o Jeśli tryb wielokrotnego automatycznego wybierania numerów jest WYŁĄCZONY,
pamięć 1 jest u? ywana do trybu dziennego, a pamięć 3 do trybu nocnego. To jest
prosty dwu-numerowy przełącznik.
o Jeśli tryb wielokrotnego automatycznego wybierania jest WŁĄCZONY pamięci 1, 2,
3, 4, 5, 6 odpowiednio są u? ywane dla dziennego trybu a pamięci 3, 4, 5, 6 dla
nocnego. Dla przyspieszenia wybierania, numery, które nie zgłaszają się, zostaną
ominięte w następnym cyklu.
o Jeśli tryb nocny jest włączony, a pamięci od 3 do 6 są puste, to będą u? ywane
pamięci 1 i 2.
o Jeśli tryb nocny jest włączony to pamięci 1 i 2 są pomijane dla wszystkich
przycisków, w tym stanie nie mo? na indywidualnie korzystać z funkcji,, przyjazd".
o W trybie dziennym niektóre przyciski pozostają w trybie nocnym - przyciski, dla
których u? yto funkcji,, wyjazd", a? do momentu u? ycia funkcji,, przyjazd".
Przykład 1 - blok mieszkalny, automatyczne wybieranie jest wyłączone:
Przycisk 01: podpisany,, pani Nowak", pamięć 1 = linia pani Nowak, pamięć 3 - linia
dozorcy, hasło dla przycisku 01 jest 777
1. Pani Nowak wyje? d? a na wakacje. Łączy się z HELIOS i wpisuje
. Przychodzi gość, naciska przycisk pani Nowak - HELIOS łączy z dozorcą. Pani Nowak wraca z wakacji. Łączy się z HELIOS i wpisuje
, od
tego momentu naciśnięcie przycisku wybiera linię pani Nowak.
Przykład 2 - dom jednorodzinny, ciche wielokrotne wybieranie jest włączone
Przycisk 01: podpisany,, Kowalscy", pamięć 1 = salon, 2 = warsztat, 3 = telefon
komórkowy pana Kowalskiego, 4 = telefon komórkowy pani Kowalskiej. Kod
Przyjazdu/Wyjazdu dla przycisku 01 jest 333.
1. Rodzina wyje? d? a na wakacje. Łączą się z HELIOS i wpisują
. Złodziej naciska przycisk Kowalskich - HELIOS łączy się od razu z komórką
pana Kowalskiego
3. Itd.

11. Dane techniczne
11. Telefon
Parametr

Wartość

Minimalny prąd pętli
Minimalne napięcie zasilania linii
Napięcie linii w czasie połączenia
Prąd spoczynkowy (otwarta pętla)
Impedancja toru rozmownego
Tłumienie odbić
Pasmo
Impedancja detektora dzwonienia
Czułość detektora dzwonienia
Czas rozpoznania dzwonka
Wybieranie impulsowe (dekadowe)
Poziom nadawania DTMF
Czułość odbiornika DTMF
Czułość detektora sygnału zgłoszenia
Szybkość rozpoznawania sygnału zajętości
Szybkość rozpoznawania sygnału ciągłego
Szybkość rozpoznawania sygnały zwrotnego
wywołania
Ochrona przed przepięciem - do ziemi
Ochrona przed przepięciem - pomiędzy? yłami.

15 mA
20V
& lt; 8V
& lt; 16 V
& lt; 25 uA
220 + 820
równ. 115 nF
& gt; 10 dB
300 do 3500 Hz
& gt; 2k
C = 1 uF
10 to 20 V
Zmienny
40 / 60 ms
6 i 8 dB? 2 dB
Min. -40 dB
Zmienna
Zmienna

Warunki
pomiaru
Zwarta pętla
Rozwarta pętla
I = 25 mA
I = 50 mA
U = 60 V
20 do 60 mA
25 do 50 Hz
350 - 500 Hz
350 - 500 Hz

1000 V
1000 V

8 / 20 us
8 / 20 us

11. Pozostałe parametry
Styk - maks. napięcie

48 V AC, DC

Styk - min. napięcie

9 V AC, DC

Styk - maks. Prąd

2 A AC, DC

Podświetlenie - zalecane napięcie

12 V

Podświetlenie - maksymalne napięcie

24 V

Podświetlenie - pobór prądu

Do 1 A

Zakres temperatur pracy

-20 do + 60? C
IP 53

Coverage

210x100x29 mm (h x w x d)

Wymiary (1 moduł)

do 500 g

Cię? ar

2N TELEKOMUNIKACE a. s.
PRAHA: Modřanská 621, 143 01 Praha 4, tel. : +420 261 301 111, fax: +420 261 301
999,
e-mail: obchod@2n. cz, www. cz
DYSTRYBUTOR: Cti mikrotel sp. z o. o.
80-266 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 205/209
tel. (58) 524 01 60 do 68
e-mail: biuro@cti. pl, www. pl

(C) 2006, 2N TELEKOMUNIKACE a. s.. - Prague DR 1322v1. 1

Instrukcja obsługi zestawu 2n Helios Ip 9137111 C E

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi zestawu 2n Helios Ip 9137111 C E

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi zestawu 2n Helios Ip 9137111 C E