Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704

Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704 jest przydatna, aby pomóc użytkownikom w uzyskaniu najlepszych efektów z ich produktu. Instrukcja jest dostępna w wielu językach, w tym w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i wielu innych. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji, instalacji i użytkowania urządzenia, a także porady dotyczące bezpieczeństwa i przechowywania. Instrukcja obsługi może pomóc użytkownikom w uzyskaniu optymalnych wyników z urządzenia i zapobiec uszkodzeniom wywołanym niewłaściwą obsługą.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI CP-A300N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI CP-A300N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI CP-A300N

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI CP-A300N (7083 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI CP-A300N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ProjektorCP-A220N/CP-A300N(Wpisz nr CP-A220N, CP-A220NM, CP-A300N, CP-A300NM)Podrcznik uytkownika (szczególowy) Poradnik eksploatacjiZAGROENIE Przed rozpoczciem uytkowania niniejszego produktu prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji obslugi tego produktu. Po przeczytaniu naley zachowa te materialy w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszlego wykorzystania.Oznaczenia uyte w podrcznikuW podrczniku zastosowano róne symbole. ZAGROENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mog doprowadzi do obrae ciala lub nawet mierci w przypadku nieprawidlowego uytkowania urzdzenia. OSTRZEENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mog doprowadzi do obrae ciala lub uszkodzenia mienia w przypadku nieprawidlowego uytkowania urzdzenia. [... ] · Uytkowanie lampy przez dlugi okres czasu moe spowodowa jej zciemnienie, slabe owietlenie lub pknicie. Jeli obrazy wydaj si ciemne, lub tonacja barw niepelna, to naley dokona jak najszybciej wymiany lampy. Nie uywa starych (zuytych) lamp; moe to doprowadzi do pkania.Odlczy wtyczk z gniazda sieciowego90Czynnoci konserwacyjneCzyszczenie oraz wymiana filtra powietrzaZestaw ltra powietrza tego projektora sklada si z oslony ltra, dwóch rodzajów ltrów oraz ramki ltra. Nowy system ltrów podwójnej wielkoci powinien zapewni jego dlusze uytkowanie. Niezaleznie od tego, regularnie sprawdzaj i czy ltr, aby utrzyma wentylacj niezbdn dla normalnej pracy projektora. Jeli wskaniki lub komunikat ponaglaj ci do oczyszczenia ltra powietrza, zrób to jak najszybciej. W celu przygotowania nowych ltrów skontaktuj si ze swoim dilerem i podaj mu nastpujcy numer typu ltra. (Zestaw ltra) Podczas wymiany lampy projekcyjnej naley take wymieni ltr powietrza. Filtr powietrza okrelonego typu dostarczany jest razem z zamienn lamp przeznaczon dla danego projektora.1. Pozwoli, by projektor dostatecznie ostygl.Uy odkurzacz do oczyszczenia 2. 5.Wysun zespól ltra do góry i wyj go z projektora.Oslona ltra4. Do czyszczenia otworu wentylacyjnego projektora naley uy odkurzacza.Wyj ltr z drobniejsz siatk trzymajc jednoczenie oslon ltra. Zaleca si pozostawienie ltra z grubsz siatk w oslonie ltra.Wlotowy otwór Zespól ltra wentylacyjny7.obu stron ltra 6. Uy odkurzacza do oczyszczenia w taki sposób, z drobniejsz siatk, trzymajc go aby nie zostal wcignity przez odkurzacz. Uy odkurzacza w wewntrznej oslonie ltra, aby wyczyci ltr z grub siatk. ltr z grubsz siatk,Filtr (z grubsz siatk) Filtr (z drobniejsz siatk) Strona ze szwem8. Zaloy zespól ltra z powrotem do projektora.(cig dalszy na nastpnej stronie) 91Czyszczenie oraz wymiana ltra powietrza (cig dalszy)9. Wlczy projektor i zresetowa licznik czasu pracy ltra przy uyciu elementu LICZ. FILTR w ramach menu MENU PODST.(1) Nacisn przycisk w celu wywietlenia menu. FILTR" przy uyciu przycisków /, nastpnie nacisn przycisk. ZAGROENIE Przed czyszczeniem ltra powietrza naley odlczy kabel zasilania, nastpnie pozwoli na odpowiednie ochlodzenie projektora. Obsluga ltra powietrza prowadzona przy wysokiej temperaturze projektora moe spowodowa poraenie prdem, oparzenie lub nieprawidlowe dzialanie projektora. ] Stereo mini x1 COMPUTER IN2...................... D-sub 15 pin mini x1 AUDIO IN2............. RCA x2 MONITOR OUT...................... D-sub 15 pin mini x1 USB TYPE A.................. USB-A x1 S-VIDEO............ Mini DIN 4 pin x1 USB TYPE B................. USB-B x1 VIDEO.............................. Mono mini x1: DT01181: UX37191: HAS-AW100 (Klamra do montau podsutowego) HAS-203L (Zlczka mocujca do niskich sutów) HAS-P100 (Zlczka mocujca do wysokich sutów) HAS-K250 (Zestaw do montau ciennego: tylko dla CP-A220N/CP-A300N): RC-R008 *W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj si ze swoim dilerem.PortyCzci dodatkowe[jednostki: mm] 21POLSKIRozwizywanie problemów - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyW sytuacjach alarmowych (wydobywanie si dymu, dziwny zapach lub nadmierny odglos) natychmiast przerwij uytkowanie projektora. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI CP-A300N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI CP-A300N.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI ED-A101. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI ED-A101 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI ED-A101

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI ED-A101 (2436 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI ED-A101

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ProjektorED-A101EF/ED-A111EFUWAGA®1ProjektorInformacje o symbolach·234567· ·8FORMAT, ZOOM CYFROWY, KEYSTONE KEYSTONE, DOSTRAJANIE,,1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 10 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 2628 31NR WIDEO, KOLORY,3336KEYSTONE, KEYSTONE, DOSTRAJANIE,39 40EKRAN START,,, SZABLON,4457 58 58 60 62 63 64 64 65 66 66 67 7058 14 39 16, 17, 62 5, 10 12 16, 17 13 60, 70 2016, 62, 70 16, 62LAMP 65, 66 TEMP 65, 66 POWER 16, 17, 65, 66 STANDBY/ON 16, 17 INPUT 18 " "LAMP TEMP POWER STANDBY/ONINPUT21 24 MENU 24 24 43FOCUS + FOCUS MENU10, Technical - informacje 3 do 6 17, 66 38B/PB R/PRVIDEO 39 39 39 39S-VIDEO 13MONITOR OUTCOMPUTER IN2COMPUTER IN1 1 AUDIO OUT 2 AUDIO INCONTROL Y VIDEO CB/PB CR/PR L RS-VIDEOAUDIO IN318 18, 46 VIDEO AUTO BLANK 18 16, 17 21 19 19 23 23 23 15, 23 18 15, 18 22 18 46 46 21 21 20 20 20, 23 24, 25 24, 25 ENTER 24, 25 15, 24, 25 RESET 15, 24, 25 14VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANKMAGNIFY ONFREEZEVOLUMEOFFKEYSTONEMY BUTTON 1MUTE-FOCUS+D-ZOOMPOSITIONMENUENTERESCRESET14AB1B2C1C2A C2 C1 B1 B248 50 60 70 80 90 100 120 150 2001 4 7 10 13 16 22 31 4515 16 19 22 25 28 31 37 45 6010 10 11 13 14 16 17 20 24 3239 40 47 55 62 70 77 92 115 152B2 B1 C1 A C244 50 60 70 80 90 100 120 150 2002 5 9 12 15 18 25 35 5115 17 20 24 27 30 33 40 49 6613 15 17 20 22 24 27 32 39 5135 39 47 54 61 68 76 90 112 149913RS-232CRGB OUTAUDIO OUTAUDIO INRGB INY CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUTL R AUDIO OUTVIDEO OUTS-VIDEO OUT101112LR6 R6P30º 30ºVIDEOMY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERAASPECTAUTOSEARCHBLANKVOLUME- RESET4815POWERISTANDBY/ONVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFF18 UWAGA44)16POWER STANDBY/ONVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFF KEYSTONE MY BUTTON 1 MUTE6617VOLUME+ VOLUME+ VOLUMEVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME39 39 MUTE MUTE VOLUME+ VOLUME-VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA39 VIDEO S-VIDEO IN1 57INPUT INPUTVIDEO S-VIDEO18VIDEO VIDEO44 VIDEO19UTER COMP UTER COMP UTER COMP OUT IN2IN1 1 AUDIO OUTEO S-VID AUDIO2 INROL CONTCR/PR CB/PB R Y L IN3 VIDEO AUDIO232043344721MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFFENTER INPUT5322ONOFF KEYSTONE MY BUTTON MUTEPOSITION POSITION42BLANK BLANK40 BLANK46 23LAMP TEMP POWERPOSITION MENUER MY DO SO C. C UR AM CE ER / A CH UT CO MP EO AU TO SE AR VO LU MEVID ASBLANKZECTPEFREEIFYGNCOMPU TER COMPU TER COMPU OUT S-VIDEO AUDIO CR/PR CB/PB R Y L IN3 VIDEO AUDIO IN2TTOO MTERD-ZIN1MUTEBUMYYSFONPOSITIO24ES CENRREKECONTRCUOLSEFOCUS -+ FOCUSOF FTONEMENUMAST2531 3636 DOSTRAJANIE 3729282628 KONTRAST KOLOR 29 29 30 2837RESETUJ45 40 ENTER27KONTRAST#1 BLD #6 UYTK. [... ] HIGHSetRS-232C communication (continued)Names LANGUAGE (* See the bottom of this page. ) SetOperation Type ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO NORSK NEDERLANDS PORTUGUÊS BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00CRC F7 D3 67 D2 97 D2 07 D3 37 D1 A7 D0 57 D0 37 D4 C7 D1 A7 D5 37 DE 57 D5 C7 D4 F7 D6 67 D7 97 D7 07 D6 A7 DA 37 DB 07 D9 A7 DF 57 DF C7 DE F7 DC 67 DD 97 DD F7 D9 67 D8 97 D8 07 DC 57 DA C4 D3 04 D7 62 D7 B3 D6 DC C6 40 D7 26 D7 F7 D6 A8 C7 FB CA FB E2 CB D3 6B D0 9B D0 08 D3Action 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 04 05 06 02 04 05 06 01 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 15 15 43 16 16 16 44 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 30 30 30 70 30 30 30 30 30 30 00 01 02 03 04 05 06 08 07 09 10 0A 0B 0C 0D 0E 0F 1D 1C 1B 11 12 13 14 15 16 18 19 1A 17 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 40 03 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00SVENSKA SUOMI POLSKI TÜRKÇEDANSK MAGYAR SLOVENSKI HRVATSKI EESTI LATVIESU PORTUGUÊS BRASILEIRO Get MENU POSITION H Get Increment Decrement MENU POSITION H Reset Execute MENU POSITION V Get Increment Decrement MENU POSITION V Reset Execute BLANK Set MyScreen ORIGINAL BLUE WHITE BLACK GetNames BLANK On/Off SetOperation Type TURN OFF TURN ON Get MyScreen ORIGINAL TURN OFF Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get TEST PATTERN DOT-LINE1 DOT-LINE2 DOT-LINE3 DOT-LINE4 Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get Get Increment Decrement Get Execute Get Execute COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO INFORMATION MY MEMORY PICTURE MODE FILTER RESET AV MUTE TEMPLATE Get BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00CRC FB D8 6B D9 C8 D8 CB CB 0B D2 9B D3 38 D2 3B EF AB EE 08 EF 8F D6 1F D7 BC D6 43 D9 D3 D8 23 D8 B3 D9 83 DB 70 D9 BF D8 2F D9 8C D8 B6 D6 26 D7 85 D6 3B 89 AB 88 08 89 08 86 6E 86 BF 87 C2 FF 58 DC C2 F0 98 C6 3A 33 FA 31 6A 30 5A 32 AA 32 FA 3E 9A 3F 0A 3E 3A 3C AA 38 CA 39 09 33Action 01 01 02 01 01 01 02 01 01 02 01 01 02 01 01 01 01 01 02 01 01 02 01 01 02 01 01 02 02 04 05 02 06 02 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 20 20 20 04 04 04 04 C0 C0 C0 17 17 17 22 22 22 22 22 22 23 23 23 16 16 16 20 20 20 10 10 10 90 30 A0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 31 31 31 31 31 31 10 70 10 70 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 00 01 00 20 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 02 03 04 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 02 01 10 12 13 14 19 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00START UPMyScreen LOCKMESSAGETEMPLATETEMPLATE On/OffAUTO SEARCHAUTO ONAUTO OFFLAMP TIME LAMP TIME Reset FILTER TIME FILER TIME Reset MY BUTTON-1Names MY BUTTON-2Operation Type COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO INFORMATION MY MEMORY PICTURE MODE FILTER RESET AV MUTE TEMPLATE Get COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO Get Get Increment Decrement NORMAL FREEZE Get TURN OFF TURN ON AUTO Get CAPTIONS TEXT Get 1 2 3 4 Get BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00CRC C6 32 06 30 96 31 A6 33 56 33 06 3F 66 3E F6 3F C6 3D 56 39 36 38 F5 32 FA 38 3A 3A AA 3B 9A 39 6A 39 C9 38 7C D2 1A D2 CB D3 83 D2 13 D3 B0 D2 FA 62 6A 63 9A 63 C9 62 06 63 96 62 35 63 D2 62 22 62 B2 63 82 61 71 63Action 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 02 02 04 05 01 01 02 01 01 01 02 01 01 02 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 20 20 20 20 20 20 07 07 07 02 02 02 00 00 00 00 01 01 01 02 02 02 02 02 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 00 04 05 02 01 10 12 13 14 19 1B 00 00 04 05 02 01 00 00 00 00 00 01 00 00 01 02 00 00 01 00 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00MY SOURCEMAGNIFYCLOSED CAPTION DISPLAYCLOSED CAPTION MODE CLOSED CAPTION CHANNELHitachi, Ltd. Japan 292 Yoshida-cho Totsuka-ku, Yokohama-city Kanagawa 244-0817 HITACHI EUROPE LTD. Consumer Affairs Department PO Box 3007 Maidenhead SL6 8ZE UNITED KINGDOM Tel: 0870 405 4405 Email: consumer. mail@Hitachi-eu. com HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D-85622 Feldkirchen bei München GERMANY Tel: +49 -89-991 80-0 Fax: +49 - 89 - 991 80 -224 Hotline: +49 - 180 - 551 25 51 (12ct/min. ) Email: HSE-DUS. Service@Hitachi-eu. com HITACHI EUROPE SRL Via T. Gulli n. 39 20147 MILAN ITALY Tel: 02 487861 Fax: 02 48786381 Servizio Clienti Tel. 02 38073415 Email: customerservice. italy@hitachi-eu. com HITACHI EUROPE S. A. S Lyon Office B. P. 45, 4 Allée des Sorbiers 69671 Bron Cedex FRANCE Tel: 04 72 14 29 70 Fax: 04 72 14 29 99 Email: france. consommateur@hitachi-eu. 152 33 Chalandri Athens GREECE Tel: 1-6837200 Fax: 1-6835694 Email: service. hellas@hitachi-eu. ] BENELUX BRANCHE OFFICE BERGENSESTEENWEG 421 1600 SINT-PIETERS-LEEUW BELGIUM Tel:0032/2 363 99 01 Fax:0032/2 363 99 00 Email:info@hitachi. be www. hitachidigitalmedia. com [... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI ED-A101

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI ED-A101.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instrukcja obsługi jest zbiorem wyjaśnień i zasad oraz różnych przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub sytuacji. Im prostsza instrukcja tym bardziej zrozumiała dla użytkownika. Najlepsze instrukcje obsługi to takie, które prócz odpowiedniej treści merytorycznej związanej z danym zagadnieniem zawierają dołączony rysunek, schemat lub zdjecie ułatwiajace zrozumieć omawiany w niej temat. Najpopularniejsze instrukcje obsługi sa w formacie pliku pdf, coraz popularniejsze jednak staja sie instrukcje w formie video. Na naszej stronie dodasz lub znajdziesz instrukcje obsługi produktów, towarów oraz rozwiązań często spotykanych w życiu codziennym. Schematy i pomoc jaka zawieraja nasze instrukcje oraz mozliwośc ich oceny z pewnością pomogą przy odpowiednim jej wyborze.

Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi dla użytkownika Hitachi Ll 704