Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a

Instrukcje montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a są dostępne w wielu różnych formach, w tym w formie drukowanej, online i wideo. Instrukcje te są doskonałym źródłem informacji na temat montażu i podłączenia urządzenia Frigidaire, ponieważ zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci wykonać wszystkie konieczne czynności. Instrukcje te zawierają również wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia oraz informacje o sposobach konserwacji i naprawy. Instrukcje montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a są kluczem do uzyskania optymalnego wydajności i bezpieczeństwa z Twojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a

1 TR25E045-C PL Instrukcja montażu, eksploatacji i serwisowania Sterowanie B 460 FU do napędów osiowych WA 400 FU/WA 400 M-FU/ITO 400 FU POLSKI

2 B 460 FU Spis treści WIDOK STEROWANIA OD ŚRODKA... 4 ZESTAWIENIE PODŁĄCZEŃ Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Prawa autorskie Rękojmia Stosowane wskazówki ostrzegawcze Czcionka Kody kolorów dla przewodów, pojedynczych żył i elementów konstrukcyjnych Dane techniczne Stosowane definicje Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Bezpieczeństwo osób Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznej Wskazówki dotyczące bezpieczenego uruchomienia Wskazówki dotyczące bezpieczenego montażu wyposażenia dodatkowego i rozszerzeń Wskazówki dotyczące bezpiecznej konserwacji Montaż Normy i przepisy Wskazówki montażowe Uwagi ogólne Uchwyty montażowe pionowe Uchwyty montażowe poziome Montaż bezpośrednio do ściany lub innych powierzchni Mocowanie pokrywy Montaż obudowy do dalszej rozbudowy elektronicznej Podłączenie do instalacji elektrycznej Uwagi ogólne Montaż przewodów połączeniowych silnika Podłączenie przewodu podłączeniowego silnika / przewodu systemowego do napędu Podłączenie przewodu podłączeniowego silnika do sterowania Podłączenie przewodu systemowego napędu do sterowania Podłączenie zewnętrznych elementów obsługi i sterowników Podłączenie przewodów systemowych wewnątrz obudowy sterowania Podłączenie do listew zaciskowych wewnątrz obudowy sterowania Podłączenie do sieci Podłączenie przewodu sieciowego Stałe podłączenia zasilania na wyłączniku głównym Przygotowania do włączenia sterowania Obsługa Funkcje elementów obsługi Pozostałe wyjaśnienia Elementy obsługi / sterowania na obudowie sterowania Wyświetlacze siedmiosegmentowe Ogólne definicje Wyświetlanie statusu/położeń bramy Możliwe komunikaty Wskazania wyświetlacza: uruchomiono przycisk na obudowie sterowania Wskazania wyświetlacza: uruchomiono zewnętrzny sterownik Wskazania wyświetlacza: sygnały na wejściach jednostek ekspansyjnych Wskazania wyświetlacza w trybie automatycznym Uruchomienie Rodzaje montażu napędu osiowego Montaż poziomy Montaż pionowy (lustrzany) Montaż centralny Montaż centralny, prowadzenie HU/VU Montaż napędu ITO na prowadnicach Podłączenie do prądu Podstawowa kolejność czynności programowania we wszystkich menu programowania Rozpoczęcie programowania Wybór i potwierdzenie menu programowania Zmiana i potwierdzenie funkcji Kontynuacja lub zakończenie programowania Menu programowania Menu programowania 01: ustalenie rodzaju montażu/programowanie położeń krańcowych i punktów hamowania Przeprowadzenie biegu kontrolnego położeń krańcowych w menu programowania Przeprowadzenie biegu programującego siłę Menu programowania 02: bieg kontrolny położeń krańcowych Menu programowania 03: precyzyjna regulacja położenia krańcowego Brama otwarta Menu programowania 04: precyzyjna regulacja położenia krańcowego Brama zamknięta Menu programowania 05: ograniczenie siły dla kierunku Otwieranie bramya Menu programowania 06: ograniczenie siły dla kierunku Zamykanie bramy Menu programowania 07: definiowanie pozycji SKS Stop w zależności od typu prowadzenia Sprawdzenie funkcji SKS Stop Menu programowania 08: programowanie pośredniego położenia krańcowego Brama otwarta (Otwieranie ½) Menu programowania 09: czas ostrzegania o rozruchu/sygnał ostrzegawczy TR25E045-C

3 B 460 FU 6. 14 Menu programowania 10: ustawianie czasu zatrzymania w trybie automatycznego zamykania lub sterowania pasa ruchu Menu programowania 11: ustawianie sposobu reakcji napędu po zadziałaniu zabezpieczenia krawędzi zamykającej podłączonego do gniazdka X Menu programowania 12/13/14: ustawianie reakcji napędu po zadziałaniu urządzenia zabezpieczającego podłączonego do gniazdka X20/X21/X Menu programowania 15: reakcje wejścia sterowania impulsowego X Menu programowania 16: reakcje sterowników Menu programowania 17: zmiana reakcji sterowników za pomocą miniaturowego zamka Menu programowania 18/19: ustawienia przekaźników K1 i K2 na płytce wielofunkcyjnej Menu programowania 20: ustawienia trybów pracy Menu programowania 21: nadzorowanie testowanego wyłącznika krańcowego drzwi w bramie Menu programowania 22: programowanie położeń krańcowych po otrzymaniu sygnału z instalacji przeciwpożarowej RWA Menu programowania 23: wybór typu prowadzenia Menu programowania 99: przywracanie ustawień fabrycznych Menu serwisowe 99: wersja oprogramowania i typ sterowania Wskazania błędów na wyświetlaczu Komunikaty o błędach/usuwanie błędów Bezpieczniki wewnątrz obudowy sterowania Sterowanie 1-fazowe Informacje techniczne Okablowanie silnika Okablowanie obwodu prądu spoczynkowego na nadajniku wartości absolutnej AWG Okablowanie obwodu prądu spoczynkowego na sterowniku położenia bramy TPG Menu programowania - zestawienie Wyposażenie dodatkowe i rozszerzenia Uwagi ogólne Zabezpieczenie krawędzi zamykającej (SKS) Płytka układu sterowania pasa ruchu Płytka układu sterowania centralnego Wielofunkcyjna płytka obwodu scalonego Płytka układu sygnalizacji położeń krańcowych Konserwacja/serwis Uwagi ogólne dotyczące konserwacji/ serwisu Obsługa bramy niepodłączonej do prądu podczas wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych Obsługa bramy niepodłączonej do prądu w razie awarii Menu serwisowe Kolejność postępowania podczas pracy z menu serwisowym Podłączenie do prądu i wywołanie menu serwisowego Wybór numer menu serwisowego Menu serwisowe 01: komunikaty o błędach Menu serwisowe 02: czas eksploatacji od ostatniej konserwacji Menu serwisowe 03: suma cykli pracy bramy Menu serwisowe 04: suma godzin eksploatacji Menu serwisowe 05-23: numery funkcji menu programowania... 75 TR25E045-C 3

4 Widok sterowania od środka B 460 FU WIDOK STEROWANIA OD ŚRODKA X100 X51 X110 X110 X111 X51 X50 X41 F1 F2 X40 X10 X59 X91 X90 PE PE PE PE X30 X20 X21 X22 X1 X2 X TR25E045-C

5 0 1 B 460 FU Zestawienie podłączeń ZESTAWIENIE PODŁĄCZEŃ X90 Podłączenie do sieci układ 1-fazowy Podłączenie silnika X90 Rozdz. 4. 4 X91 Rozdz. 2 X91 PE PE PE PE PE PE BN L BU N 1 2 Zewnętrzne elementy obsługi Urządzenia zabezpieczające Zabezpieczenie krawędzi zamykającej X10 Rozdz. 3 X20/X21/X22 Rozdz. 3 X30 Rozdz. 3 X X40 X10 X59 X X X30 X20 X21 X X X10 X X10 X41 Sterowniki położenia bramy Sterowanie z przetwornicą częstotliwości Stanowisko diagnostyczne X40 Rozdz. 2 X41 Rozdz. 2 X59 Rozdz. 3 X40 X41 PE PE PE PE Obwód prądu spoczynkowego Impuls/odbiornik sygnałów radiowych Zewnętrzne elementy obsługi X1 Rozdz. 3 X2 Rozdz. 3 X3 Rozdz X1 X2 X V GND +24 V 1/2 GND Elementy obsługi w Płytka rozszerzająca pokrywie X50 Rozdz. 5. 3 X51 Rozdz. 7 X51 X50 X50 X PE PE PE PE TR25E045-C 5

6 Zestawienie podłączeń B 460 FU 6 TR25E045-C

7 B 460 FU Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Szanowni Klienci, cieszymy się, że wybraliście Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy. 1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Prosimy o dokładne przeczytanie całej instrukcji, która zawiera ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję oraz upewnić się, że użytkownik urządzenia ma w każdej chwili możliwość wglądu do instrukcji. 1. 1 Prawa autorskie Wszelkie prawa są zastrzeżone przez naszą firmę. Zabrania się rozpowszechniania przepisów i rysunków technicznych zawartych w instrukcji uruchomienia w części i w całości. Zabrania się także powielania niniejszej dokumentacji lub udzielania informacji osobom postronnym w celach konkurencyjnych. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian technicznych i zmian w treści bez uprzedzenia. 2 Rękojmia W odniesieniu do świadczeń z tytułu rękojmi obowiązują powszechnie uznane warunki lub uzgodnione w umowie dostawy. Producent jest zwolniony z rękojmi w przypadku szkód powstałych na skutek niezapoznania się z dostarczoną przez nas instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków używania sterowania w sposób odbiegający od określonego zakresu stosowania. 3 Stosowane wskazówki ostrzegawcze UWAGA UWAGA OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu. Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do urazów lub śmierci. W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej. Ogólny symbol ostrzegawczy umieszczony na samym produkcie oznacza potencjalne zagrożenie. W takim przypadku należy bezwzględnie przeczytać odpowiednie wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie. Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do skaleczeń niskiego lub średniego stopnia. Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci. Oznacza niebezpieczeństwo, które prowadzi bezpośrednio do ciężkich obrażeń lub śmierci. 4 Czcionka Następujące miejsca w tekście zostały wyróżnione pogrubioną czcionką: ważne informacje oznaczenia przycisków Następujące miejsca w tekście zostały wyróżnione kursywą: pojęcia (np. oznaczenia funkcji) polecenia Numeracja ilustracji składa się z numeru rozdziału i bieżącego numeru ilustracji. Na przykład rys oznacza rozdział 4, rysunek Kody kolorów dla przewodów, pojedynczych żył i elementów konstrukcyjnych Skróty kolorów służących do oznaczenia przewodów, żył i elementów konstrukcyjnych są zgodne z międzynarodowym kodem kolorów IEC 757: BK czarny GN zielony PK różowy VT fioletowy BN brązowy GN/YE zielony/żółty RD czerwony WH biały BU niebieski GY szary SR srebrny YE żółty GD złoty OG pomarańczowy TQ turkusowy TR25E045-C 7

8 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji B 460 FU 1. 6 Dane techniczne Podłączenie do sieci 230 V, 50 / 60 Hz Zalecane zabezpieczenie wstępne przyłącza 16 A sieciowego Maks. moc wyjściowa napięcie sieciowe 2 kw (bezpiecznik 10 A / 230 V) Maks. moc wyjściowa niskie napięcie ochronne 24 V DC, całkowity pobór prądu maks. 500 ma Typ zabezpieczenia / stopień ochrony typ zabezpieczenia I / IP Stosowane definicje Czas zatrzymania Automatyczne zamykanie Tryb impulsowy/ sterowanie impulsowe Bieg programujący siłę Bieg normalny Bieg powrotny/cofanie z przyczyn bezpieczeństwa Granica cofania Tryb samoczynnego zatrzymania Instalacja przeciwpożarowa RWA (oddymianie i odprowadzenie ciepła) Tryb czuwakowy Czas ostrzegania W trybie automatycznego zamykania - czas oczekiwania przed rozpoczęciem zamykania bramy z położenia krańcowego Brama otwarta. Automatyczne zamykanie bramy z położenia krańcowego Brama otwarta po upływie określonego czasu. Po każdym pojedynczym naciśnięciu przycisku brama podejmuje pracę w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonanego biegu i przemieszcza się w odpowiednie położenie krańcowe lub zatrzymuje się. Podczas biegu programującego następuje zaprogramowanie sił potrzebnych do eksploatowania bramy. Ruch bramy po zaprogramowanej drodze i z zaprogramowaną siłą. Ruch bramy w kierunku przeciwnym po zadziałaniu urządzenia zabezpieczającego lub ograniczenia siły. Po zadziałaniu jednego z urządzeń zabezpieczających brama rozpocznie bieg w kierunku przeciwnym aż do granicy cofania (SKS maks. 50 mm/vl maks. 100 mm) (bieg powrotny), tj. zatrzyma się tuż przed położeniem krańcowym Brama zamknięta. Taka reakcja bramy nie zachodzi po przekroczeniu granicy cofania, co umożliwia bezpieczne osiągnięcie położenia krańcowego bez przerywania biegu. Każde pojedyncze naciśnięcie przycisku Otwieranie bramy/zamykanie bramy powoduje samoczynne przesunięcie się bramy w odpowiednie położenie krańcowe. W celu zatrzymania bramy należy uruchomić przycisk Stop. Sygnał wysłany z instalacji przeciwpożarowej RWA do sterowania powoduje zatrzymanie zamykającej się bramy, a po upływie 1 s przemieszczenie bramy w położenie krańcowe, które zaprogramowano w menu 22. Uruchomiony napęd zatrzymuje się tylko w czasie trwania wysyłanego polecenia Stop. Po osiągnięciu przez bramę położenia krańcowego sterowanie zostaje zaryglowane i może rozpocząć pracę dopiero po jego ponownym wyłączeniu i włączeniu (pod warunkiem, że instalacja przeciwpożarowa RWA nie wysyła żadnego sygnału). Wskazówka: Po zadziałaniu SKS brama cofnie się w sposób, który zaprogramowano w menu programowania 11. Po trzecim zadziałaniu urządzenia brama zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie 11. Po zadziałaniu fotokomórki brama cofnie się w sposób, który zaprogramowano w menu programowania 12, 13, 14. Nastąpi ponowna próba osiągnięcia położenia RWA. W celu przesunięcia bramy w dane położenie krańcowe należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk - Otwieranie bramy/zamykanie bramy. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie bramy. Czas od momentu wydania polecenia (wysłania impulsu)/od upływu czasu zatrzymania do rozpoczęcia biegu bramy. 8 TR25E045-C

9 B 460 FU Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Sterowanie jest bezpieczne w eksploatacji pod warunkiem właściwego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Niefachowa obsługa bądź eksploatowanie urządzenia w sposób niezgodny z przepisami może być źródłem różnego rodzaju zagrożeń. W związku z powyższym zwracamy szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w poszczególnych rozdziałach. 2. 1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterowanie do bram przemysłowych jest przeznaczone do stosowania w bramach segmentowych wyposażonych w całkowite wyrównanie sprężynowe lub zrównoważenie ciężaru, tylko w połączeniu z napędem osiowym WA 400 FU/ WA 400 M-FU/ITO 400 FU. Jakikolwiek inny sposób użytkowania wymaga uzgodnienia z producentem sterowania bramy przemysłowej. Pod pojęciem stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy rozumieć także przestrzeganie wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa osób i ryzyka wystąpienia szkód materialnych, przestrzegania norm krajowych, przepisów bezpieczeństwa oraz wytycznych dokumentu potwierdzającego wykonanie kontroli. Prosimy także zapoznać się z instrukcją montażu, eksploatacji i konserwacji napędu i stosować się do zawartych w niej wskazówek. 2 Bezpieczeństwo osób Najważniejsze jest bezpieczeństwo osób obsługujących sterowanie. Poniżej zestawiono wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w poszczególnych rozdziałach. Wszystkie osoby obsługujące sterowanie są zobowiązane zapoznać się z poniższym streszczeniem. Przyjęcie tych informacji do wiadomości należy potwierdzić poprzez złożenie swojego podpisu. Na początku każdego rozdziału zwracamy uwagę na dany moment zagrożenia. W razie potrzeby wskazówki te zostały powtórzone w odpowiednim miejscu w tekście ciągłym Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu Patrz rozdział 3 Istnieje ryzyko doznania obrażeń u ludzi przebywających w niebezpiecznym obszarze na skutek niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy. Obudowę sterowania należy zamontować w taki sposób, aby brama pozostawała przez cały czas obsługi w polu widzenia użytkownika. Korzystanie ze sterowania poza dopuszczalnym zakresem temperatur może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Sterowanie należy zamontować w sposób gwarantujący jego pracę w zakresie temperatur od 20 C do +60 C Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznej Patrz rozdział 4 Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Podłączenie może wykonać tylko personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia stosownie do lokalnych/krajowych przepisów bezpieczeństwa w zakresie instalacji elektrycznych. Sterowanie jest przewidziane do podłączenia do publicznej sieci niskiego napięcia. Napięcie zasilania może różnić się od znamionowego napięcia roboczego napędu o maksymalnie ±10% (patrz tabliczka znamionowa). Maksymalna długość przewodu do podłączenia urządzeń sterujących wynosi 30 m przy minimalnej średnicy przewodu 1, 5 mm 2. Maksymalna długość przewodu łączącego napęd ze sterowaniem wynosi 30 m, przy minimalnej średnicy przewodu 1, 5 mm 2. Przed dokonaniem podłączenia elektrycznego należy się upewnić, czy dopuszczalny zakres niskiego napięcia sterowania jest zgodny z lokalnym napięciem sieciowym. W przypadku stacjonarnego przyłącza sieciowego sterowania należy przewidzieć wielobiegunowe urządzenie oddzielające od sieci zasilającej z odpowiednim zabezpieczeniem wstępnym. Elektryczne przewody przyłączeniowe należy wprowadzać od dołu obudowy sterowania. Aby zapobiec zakłóceniom, przewody sterowania napędu należy ułożyć w systemie instalacyjnym oddzielonym od innych przewodów zasilających o napięciu sieciowym. W ramach każdej kontroli bramy należy sprawdzać przewody znajdujące pod napięciem pod kątem ewentualnych błędów izolacji i pęknięć. W razie stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast wyłączyć sterowanie i wymienić uszkodzony przewód. Przed otworzeniem pokrywy obudowy sterowania, wyposażonej w (opcjonalny) wyłącznik główny, wyłącznik należy ustawić w pozycji 0. TR25E045-C 9

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa B 460 FU Wskazówki dotyczące bezpieczenego uruchomienia Podczas programowania sterowania może dojść do uruchomienia bramy i przytrzaśnięcia ludzi lub przedmiotów. Należy się upewnić, że w niebezpiecznym obszarze nie przebywają ludzie ani nie znajdują się żadne przedmioty. Regulacja ograniczenia siły Ograniczenie siły należy regulować z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa użytkowania, stosownie do obowiązujących przepisów krajowych. Nie należy ustawiać zbyt wysokich wartości ograniczenia siły. Za wysoka wartość ograniczenia siły może prowadzić do wystąpienia szkód osobowych i materialnych (patrz rozdział 6. 9 / 6. 10 na stronie 36 / 37). Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy w kierunku Brama zamknięta w razie pęknięcia zamontowanych sprężyn równoważących ciężar. Do niekontrolowanego uruchomienia bramy w kierunku Brama zamknięta, dochodzi w sytuacji, gdy sprężyna równoważąca ciężar jest pęknięta, a brama nie jest całkowicie zamknięta, w momencie jej uruchomienia a. rozryglowania konserwacyjnego WE lub b. zabezpieczonego odblokowania SE/ASE Dla Państwa własnego bezpieczeństwa bramę prosimy odryglowywać tylko wtedy, gdy jest zamknięta. Nigdy nie należy stawać pod otwartą bramą. Do opadnięcia bramy może dojść w sytuacji ręcznego uruchomiania bramy, która nie posiada zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny, a napęd jest odblokowany (np. podczas wykonywania prac konserwacyjnych). Wtedy dochodzi do pęknięcia sprężyny równoważącej ciężar. W takim przypadku prosimy ręcznie nie uruchamiać bramy dłużej niż jest to konieczne oraz nie zostawiać bramy bez nadzoru do czasu zablokowania napędu Wskazówki dotyczące bezpieczenego montażu wyposażenia dodatkowego i rozszerzeń Patrz rozdział 7 Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Przed przystąpieniem do montażu wyposażenia dodatkowego i rozszerzeń należy odłączyć urządzenie od napięcia i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Można instalować wyłącznie elementy wyposażenia dodatkowego i rozszerzenia zatwierdzone przez producenta dla tego typu sterowania. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Przewody sieciowe i sterujące należy bezwzględnie prowadzić w oddzielnych systemach instalacyjnych Wskazówki dotyczące bezpiecznej konserwacji Patrz rozdział 8 Prace serwisowe i konserwacyjne może wykonać tylko personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia stosownie do lokalnych/krajowych przepisów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do poniższych prac należy najpierw odłączyć urządzenie od napięcia i zgodnie z przepisami bezpieczeństwa zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane: prace serwisowe/konserwacyjne usuwanie błędów wymiana bezpieczników Dopuszcza się uruchamianie rozryglowania konserwacyjnego/błyskawicznego rozryglowania zabezpieczonego tylko przy zamkniętej bramie. Przed wybraniem menu serwisowego należy się upewnić, że w niebezpiecznym obszarze bramy nie przebywają ludzie ani nie znajdują się żadne przedmioty. W takim przypadku prosimy ręcznie nie uruchamiać bramy dłużej niż jest to konieczne oraz nie zostawiać bramy bez nadzoru do czasu zablokowania napędu. 10 TR25E045-C

11 B 460 FU Montaż 3 Montaż 3. 1 Normy i przepisy Podczas wykonywania montażu należy przestrzegać w szczególności następujących przepisów (z wyłączeniem roszczeń dotyczących kompletności postanowień): Normy europejskie EN Wyposażenie elektryczne i elektroniczne maszyn 3. 2 Wskazówki montażowe Zabrania się eksploatowania sterowania w wersji standardowej w obszarach zagrożonych eksplozją. Obudowę należy zamocować na wszystkich dostarczonych podporach montażowych, na płaskim podłożu nienarażonym na drgania ani wibracje. Zgodnie z normą EN sterowniki należy umieścić na wysokości co najmniej 1500 mm. Maksymalna długość przewodu łączącego napęd ze sterowaniem nie może przekraczać 30 m. Rodzaje montażu: Montaż obudowy do stalowej blachy z zastosowaniem uchwytów montażowych należy wykonać za pomocą dostarczonych blachowkrętów, kołków rozporowych (patrz rys. 3 3 (C)) i okrągłych podkładek (wywiercić otwór 3, 5 mm). Montaż obudowy np. do stalowych dźwigarów z zastosowaniem uchwytów montażowych należy wykonać za pomocą dostarczonych śrub samogwintujących M4/M5 i okrągłych podkładek. UWAGA Niekontrolowany ruch bramy Istnieje ryzyko doznania obrażeń u ludzi przebywających w niebezpiecznym obszarze na skutek niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy. UWAGA Nieodpowiedni zakres temperatur Korzystanie ze sterowania poza dopuszczalnym zakresem temperatur może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Sterowanie należy zamontować w sposób gwarantujący jego pracę w zakresie temperatur od 20 C do +60 C Uwagi ogólne 1500 Rys. 3 1: Wysokość montażowa Rys. 3 2: Potrzebne narzędzia Rys. 3 3: Paczka z wyposażeniem dodatkowym obudowy sterowania TR25E045-C 11

12 Montaż B 460 FU Uchwyty montażowe pionowe B Rys. 3 4: Obudowa sterowania z uchwytami montażowymi mocowanymi pionowo Rys. 3 5: Mocowanie uchwytów montażowych, widok od tyłu i z przodu Rys. 3 6: Szablon do nawierceń otworów montażowych, wymagany materiał montażowy Uchwyty montażowe poziome B Rys. 3 7: Obudowa sterowania z uchwytami montażowymi mocowanymi poziomo Rys. 3 8: Mocowanie uchwytów montażowych, widok od tyłu i z przodu Rys. 3 9: Szablon do nawierceń otworów montażowych, wymagany materiał montażowy Montaż bezpośrednio do ściany lub innych powierzchni Rys. 3 10: Obudowa sterowania bez uchwytów montażowych montowana bezpośrednio do ściany Rys. 3 11: Wykorzystanie otworów montażowych obudowy Rys. 3 12: Szablon do nawierceń otworów montażowych, wymagany materiał montażowy 12 TR25E045-C

13 B 460 FU Montaż Mocowanie pokrywy Rys. 3 13: Zamontować wszystkie śruby pokrywy (6x) Montaż obudowy do dalszej rozbudowy elektronicznej 2 H A H Rys. 3 14: Zawartość paczki z wyposażeniem dodatkowym obudowy do dalszej rozbudowy elektronicznej Rys. 3 15: Montaż Rys. 3 16: Kontrola prawidłowego położenia łączników obudowy Rys. 3 17: Obudowa sterowania i obudowa do dalszej rozbudowy elektronicznej z podpórkami montażowymi mocowanymi poziomo Rys. 3 18: Szablon do nawierceń otworów montażowych, wymagany materiał montażowy TR25E045-C 13

14 Montaż B 460 FU 14 TR25E045-C

15 B 460 FU Podłączenie do instalacji elektrycznej 4 Podłączenie do instalacji elektrycznej 4. 1 Uwagi ogólne NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie sieciowe Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Przed otworzeniem pokrywy obudowy sterowania wyposażonego w (opcjonalny) wyłącznik główny wyłącznik należy ustawić w pozycji Montaż przewodów połączeniowych silnika GY WH C Rys. 4 1: Potrzebne elementy: śruby z paczki z wyposażeniem dodatkowym, przewód podłączeniowy silnika, przewód sieciowy, przewód systemowy 6-żyłowy TR25E045-C 15

16 100 Podłączenie do instalacji elektrycznej B 460 FU Podłączenie przewodu podłączeniowego silnika / przewodu systemowego do napędu C Kap Rys. 4 2: Przygotować połączenie śrubowe pod przewód systemowy Rys. 4 3: Przeprowadzić przewód systemowy i założyć uszczelkę Rys. 4 4: Przygotowana pokrywa puszki do podłączenia silnika X91 X41 X40 1 PE 2 1 GN/YE 2 WH GY Rys. 4 5: Położenie płytki podłączeniowej na silniku Rys. 4 6: Podłączenie przewodu silnika do płytki podłączeniowej Rys. 4 7: Podłączenie przewodu systemowego do płytki podłączeniowej silnika. Zwrócić uwagę na prawidłowość kolorów! Podłączenie przewodu podłączeniowego silnika do sterowania Rys. 4 8: Odkręcić połączenie śrubowe przewodu silnika Rys. 4 9: Wtyczkę i nakrętkę mocującą przeprowadzić przez płytkę kołnierzową Rys. 4 10: Montaż końcowy płytki kołnierzowej połączeń śrubowych 16 TR25E045-C

17 150 B 460 FU Podłączenie do instalacji elektrycznej 2 1 Kap Rys. 4 11: Przygotować połączenie śrubowe pod przewód systemowy Rys. 4 12: Przełożyć przewód systemowy, nałożyć uszczelkę Rys. 4 13: Zamocowanie płytki kołnierzowej połączeń śrubowych X91 PE PE PE PE 1 2 GN/YE Rys. 4 14: Zamontowana płytka kołnierzowa połączeń śrubowych Rys. 4 15: Położenie podłączenia silnika X91 na płytce sterowania Rys. 4 16: silnika X91 Podłączenie przewodu Podłączenie przewodu systemowego napędu do sterowania GY WH X40 X10 X59 X41 X30 X20 X21 X22 Rys. 4 17: Położenie podłączeń przewodów systemowych X10 - X59 na płytce sterowania Rys. 4 18: Podłączenie spoczynkowego na nadajniku wartości absolutnej AWG/spoczynkowego na sterowniku położenia bramy TPG do X40, kolor przewodu szary Rys. 4 19: Podłączenie sterowania z przetwornicą częstotliwości na silniku do X41, kolor przewodu biały TR25E045-C 17

18 Podłączenie do instalacji elektrycznej B 460 FU 4. 3 Podłączenie zewnętrznych elementów obsługi i sterowników Podłączenie przewodów systemowych wewnątrz obudowy sterowania Rys X40 spoczynkowego na nadajniku wartości absolutnej AWG/ spoczynkowego na sterowniku położenia bramy TPG X59 Stanowisko diagnostyczne X30 Zabezpieczenie krawędzi zamykającej (optyczne lub listwa opornikowa 8k2) dla kierunku Zamykanie bramy (patrz rozdz. 7. 2) X40 X10 X59 X30 X20 X21 X22 Rys X10 Dodatkowe zewnętrzne elementy obsługi Połączyć płytkę do rozbudowy zewnętrznych elementów obsługi z X10 w obudowie sterowania (zdemontować wtyczkę mostkową! ). Do drugiego gniazda wtykowego X10 można podłączyć dodatkową płytkę rozszerzającą. X2 Listwa zaciskowa pod wejście sterownika impulsowego (np. odbiornika sygnałów radiowych) V 2 Impuls (patrz menu programowania 15) 3 Impuls (zmostkowany wewnętrznie z zaciskiem 2) 4 Potencjał odniesienia GND X3 Listwa zaciskowa pod sterowniki zewnętrzne V 2 Przycisk Otwieranie bramy 3 Przycisk Zamykanie bramy 4 Potencjał odniesienia GND 5 Przycisk Stop, podłączenie 1 6 Przycisk Stop, podłączenie 2 Przy podłączaniu usunąć mostek między zaciskiem 5 a 6! Rys. 4 20: Podłączenie przewodów systemowych, np. zabezpieczenia krawędzi zamykającej do X30 X X X10 X X X X V X V X3 GND GND Rys. 4 21: Podłączenie dodatkowych elementów do X10 Rys X20 Urządzenie zabezpieczające (np. fotokomórka) X21 Urządzenie zabezpieczające (np. fotokomórka) X22 Urządzenie zabezpieczające (np. fotokomórka) X40 X10 X59 Testowane urządzenia zabezpieczające wyposażone w przewód systemowy Urządzenia zabezpieczające z funkcją testowania jako elementy zabezpieczające (np. fotokomórki jednokierunkowe lub lustrzane z funkcją testowania) należy podłączyć bezpośrednio przewodem systemowym do gniazd wtykowych X20/ X21/X22. Sposób reagowania napędu w przypadku zadziałania powyższych urządzeń można zaprogramować odpowiednio w menu programowania 12/13/14 (patrz rozdz. 6). X30 X20 X21 X22 Rys. 4 22: Podłączenie urządzeń zabezpieczających wyposażonych w przewód systemowy 18 TR25E045-C

19 B 460 FU Podłączenie do instalacji elektrycznej Inne urządzenia bez funkcji testowania z podłączeniem przewodu Inne urządzenia bez funkcji testowania (np. kurtyny świetlne, fotokomórki) można podłączyć do adaptera zacisków śrubowych. Połączenie ze sterowaniem do gniazd wtykowych X20/X21/X22 odbywa się za pomocą przewodu systemowego. Istnieje też możliwość podłączenia funkcji testowania. Sposób reagowania napędu w przypadku zadziałania powyższych urządzeń można zaprogramować odpowiednio w menu programowania 12/13/14 (patrz rozdział 6). Napięcie sieciowe: 24 V DC ±15% Pobór prądu: maks. 250 ma 1 2 ON 1 2 OSTRZEŻENIE Urządzenia zabezpieczające bez funkcji testowania Korzystanie z urządzeń zabezpieczających bez funkcji testowania naraża ludzi na ryzyko obrażeń. W celu ochrony użytkowników bramy należy stosować urządzenia zabezpieczające z funkcją testowania. Urządzenia zabezpieczające bez funkcji testowania można stosować do ochrony mienia Rys. 4 23: Adapter do podłączenia urządzeń zabezpieczających wyposażonych w przewód Podłączenie do listew zaciskowych wewnątrz obudowy sterowania Rys X1 Podłączenie obwodu prądu spoczynkowego (zestyk rozwierny, np. zatrzymanie awaryjne) X3 Podłączenie sterowników zewnętrznych V 2 Przycisk Otwieranie bramy 3 Przycisk Zamykanie bramy 4 Przycisk Otwieranie ½ 5 Przycisk Stop Przy podłączaniu usunąć mostek na zacisku 6! 6 Potencjał odniesienia GND X1 X2 X X Rys X2 Podłączenie wejścia sterowników impulsowych (np. odbiornika sygnałów radiowych) V 2 Impuls (patrz menu programowania 15 w rozdziale 6) 3 Impuls (zmostkowany wewnętrznie z zaciskiem 2) 4 Potencjał odniesienia GND UWAGA Obce napięcie na listwach zaciskowych Obce napięcie na listwach zaciskowych X1/X2/X3 (patrz rys) prowadzi do uszkodzenia układu elektronicznego. Należy unikać obcego napięcia na listwach zaciskowych. +24 V GND +24 V Rys. 4 24: Podłączenie zacisków śrubowych BN WH GN X2 1/2 GND WSKAZÓWKI: W przypadku podłączenia elementów wyposażenia dodatkowego do zacisków X1/X2/X3/X10/X20/X21/X22/X30/X40/X59 całkowita wartość prądu sumującego nie może przekraczać maks. 500 ma. Czas trwania impulsów na zaciskach wejściowych musi wynosić co najmniej 150 ms, aby układ sterowania mógł je przetworzyć. Rys. 4 25: Podłączenie odbiornika sygnałów radiowych TR25E045-C 19

20 Podłączenie do instalacji elektrycznej B 460 FU 4. 4 Podłączenie do sieci Podłączenie przewodu sieciowego X90 PE PE PE PE GN/YE Rys. 4 26: Płytka kołnierzowa połączeń śrubowych z przewodem sieciowym Rys. 4 27: Położenie przyłącza sieciowego X90 wewnątrz obudowy sterowania Rys. 4 28: Podłączenie żył przewodu uziemiającego w przewodzie sieciowym X90 PE PE PE PE BN BU Rys. 4 29: Podłączenie sieciowe jednofazowego prądu przemiennego do X Stałe podłączenia zasilania na wyłączniku głównym Zabrania się korzystania z dostarczonej wtyczki CEE, jeżeli sterowanie jest eksploatowane w warunkach IP 65. Napięcie należy doprowadzić poprzez stałe podłączenie zasilania na wyłączniku głównym. Zabezpieczenia wstępne muszą spełniać wymagania przepisów lokalnych/krajowych. L1 X90 N PE PE PE PE PE L1 L2 L3 N T1 T2 T3 N N L Rys. 4 30: Podłączenie sieciowe jednofazowego prądu przemiennego na wyłączniku głównym 20 TR25E045-C

21 B 460 FU Przygotowania do włączenia sterowania Przed włączeniem sterowania należy sprawdzić następujące elementy: Na sterowaniu: wszystkie podłączenia elektryczne mostki wtykowe X1/X3 (obwód prądu spoczynkowego) i wtyczka mostkowa X10 muszą być osadzone na płytce, jeśli nie podłączono innego wyposażenia Na napędzie i instalacji elektrycznej: zgodność zabezpieczenia wstępnego gniazdka wtykowego CEE z przepisami lokalnymi/krajowymi napięcie w gniazdku wtykowym prawidłowe wykonanie mechanicznego montażu napędu prawidłowe zamocowanie pokrywy obudowy podłączenia silnika Ze względów bezpieczeństwa bramę otworzyć ręcznie tylko na wysokość ok mm (patrz rozdz. 8. 2). Podłączenie do instalacji elektrycznej X40 X10 X59 X30 X20 X21 X22 X1 X2 X X1 Rys. 4 31: Mostek wtykowy X1/X3, wtyczka mostkowa X10 TR25E045-C 21

22 B 460 FU 22 TR25E045-C

23 B 460 FU Obsługa 5 Obsługa 5. 1 Przycisk Funkcje elementów obsługi Nazwa i funkcja Otwieranie bramy Do wyzwolenia biegu bramy w kierunku położenia Brama otwarta W trybie samoczynnego zatrzymania nacisnąć 1x. W trybie czuwakowym trzymać wciśnięty. Stop W celu przerwania pracy bramy nacisnąć 1x. Zamykanie bramy Do wyzwolenia biegu bramy w kierunku położenia Brama zamknięta W trybie samoczynnego zatrzymania nacisnąć 1x. Otwieranie ½ Do otwierania bramy na wysokość zaprogramowanego położenia pośredniego 5. 2 Pozostałe wyjaśnienia Tryb samoczynnego zatrzymania Każde naciśnięcie przycisku Otwieranie bramy/zamykanie bramy powoduje samoczynne przesunięcie się bramy w odpowiednie położenie krańcowe. Tryb czuwakowy W celu przesunięcia bramy w dane położenie krańcowe należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk - Otwieranie bramy/zamykanie bramy. TR25E045-C 23

24 Obsługa B 460 FU 5. 3 Elementy obsługi / sterowania na obudowie sterowania A Przycisk Otwieranie bramy Służy do otwarcia bramy. B C Przycisk Stop Służy do zatrzymania bramy. Wyświetlacz cyfrowy Dwie siedmiosegmentowe cyfry służą do wskazywania różnych trybów pracy bramy. A B C H D Przycisk Zamykanie bramy Służy do zamknięcia bramy. D E Przycisk Otwieranie ½ Do otwierania bramy na wysokość zaprogramowanego położenia pośredniego. E F Zamek miniaturowy Wyłącza wszystkie podłączone elementy obsługi i jest wymienny na jednostronną wkładkę patentową (opcjonalnie). Po przełączeniu wtyków zamek miniaturowy może między innymi pełnić funkcję głównego sterownika. 0 1 F G G Wyłącznik główny Wyposażenie opcjonalne do wielobiegunowego odłączania napięcia roboczego. Możliwość zamykania na kłódkę na czas wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych. 5 1: Elementy obsługi / sterowania wewnątrz i na obudowie sterowania H Przycisk programatora Służy do uruchomienia i kończenia programowania menu. X5 X4 Rys. 5 2: Podłączenie płytki obwodu elektronicznego klawiatury do X50 wewnątrz sterowania Rys. 5 3: Podłączenie miniaturowego zamka do X5 na płytce obwodu elektronicznego klawiatury 24 TR25E045-C

25 B 460 FU Obsługa 5. 4 Wyświetlacze siedmiosegmentowe Wskazania wyświetlaczy siedmiosegmentowych informują o położeniach bramy, trybie pracy i błędach Ogólne definicje Poniżej wyjaśniono możliwe wskazania wyświetlaczy siedmiosegmentowych. A Brak wskazań B Wyświetlony punkt C Wyświetlona cyfra D Migający punkt E Migająca cyfra A B C D E Wyświetlanie statusu/położeń bramy Te komunikaty są wyświetlane wyłącznie na prawym wyświetlaczu siedmiosegmentowym. A Wyświetlany symbol U "Sterowanie niezaprogramowane" Pierwsze uruchomienie jeszcze niezaprogramowanego sterowania B Wyświetlany symbol P "Power" Po awarii zasilania nastąpi włączenie sterowania. C Kreska górna Brama znajduje się w położeniu krańcowym Brama otwarta D Kreska środkowa, miga Brama przemieszcza się w położenia krańcowe E Kreska środkowa, świeci się Brama zatrzymała się w dowolnym położeniu F Kreska dolna Brama znajduje się w położeniu krańcowym Brama zamknięta G Wyświetlany symbol H "Otwarcie do połowy" Brama znajduje się w zaprogramowanym położeniu pośrednim (Otwieranie ½) H Kreska górna, środkowa, dolna migają Brama znajduje się w zaprogramowanym położeniu instalacji przeciwpożarowej RWA (oddymianie i odprowadzenie ciepła) I Kreska dolna prawa, dolna Punkt hamowania przetwornicy dla kierunku Brama zamknięta J Kreska górna, górna prawa Punkt hamowania przetwornicy dla kierunku Brama otwarta Możliwe komunikaty Rys. 5 4: Możliwe wskazania wyświetlaczy siedmiosegmentowych D A G J H Rys. 5 5: Wskazania wyświetlaczy prezentujące położenia bramy Poniższe komunikaty są wyświetlane podczas eksploatacji bramy na obu wyświetlaczach siedmiosegmentowych. A Dwucyfrowa liczba, świeci się Pokazuje numer menu programowania (np. menu programowania04) B Dwucyfrowa liczba, miga Pokazuje aktualny numer funkcji danego menu programowania (np. funkcja01) B C Jedno- lub dwucyfrowa liczba z migającym punktem Pokazuje numer błędu (np. błąd numer 05) D L miga Należy przeprowadzić bieg programujący C D w trybie czuwakowym. E Kreska górna i dolna, świecą się Uszkodzony lub niepodłączony spoczynkowego na nadajniku wartości absolutnej AWG/spoczynkowego na sterowniku położenia bramy TPG / E F przewód Rys. 5 6: Możliwe komunikaty o trybie F In miga Przegląd (menu serwisowe 02) pracy TR25E045-C 25 A B E C F I

26 Obsługa B 460 FU Wskazania wyświetlacza: uruchomiono przycisk na obudowie sterowania Naciśnięcie dowolnego przycisku na obudowie sterowania powoduje zmianę sygnałów na odpowiednich wejściach, co sygnalizowane jest na wyświetlaczu przez ok. 2 sekundy. Przycisk Wskazania wyświetlacza Stop 50 Otwieranie 51 Zamykanie 52 ½ 53 Przełącznik na klucz w poz WSKAZÓWKA: Wtyk przełącznika na klucz podłączyć do X4 (por. menu programowania 17 w rozdziale 6) Wskazania wyświetlacza: uruchomiono zewnętrzny sterownik Uruchomienie podłączonych zewnętrznych sterowników powoduje zmianę sygnałów na odpowiednich wejściach, co sygnalizowane jest na wyświetlaczu przez ok. Przycisk Wskazania wyświetlacza Stop 60 Otwieranie 61 Zamykanie 62 ½ 63 Impuls Wskazania wyświetlacza: sygnały na wejściach jednostek ekspansyjnych Zmiany sygnałów na wejściach odpowiednich jednostek ekspansyjnych są sygnalizowane na wyświetlaczu przez ok. 2 sekundy (patrz także rozdział 7). Wejście Wskazania wyświetlacza Wejście 1, sterowanie pasa ruchu X60 70 Wejście 2, sterowanie pasa ruchu X60 71 Wejście 3, sterowanie pasa ruchu X60 72 Wejście 4, sterowanie pasa ruchu X60 73 Wejście 5, sterowanie pasa ruchu X61 74 Wejście 6, sterowanie pasa ruchu X61 75 Wejście 7, sterowanie pasa ruchu X61 76 Wejście 8, sterowanie pasa ruchu X61 77 Wejście 1, przekaźnik opcjonalny X61 74 WSKAZÓWKA: Czas trwania impulsów na zaciskach wejściowych musi wynosić co najmniej 150 ms, aby układ sterowania mógł je przetworzyć Wskazania wyświetlacza w trybie automatycznym W trybie pracy Automatyczne zamykanie/sterowanie pasa ruchu zajęcie urządzenia zabezpieczającego podłączonego do X20/X21/X22 (= przerwana fotokomórka) jest sygnalizowane w następujący sposób: Na wyświetlaczu pojawi się liczba 12 / 13 / TR25E045-C

27 B 460 FU Uruchomienie 6 Uruchomienie 6. 1 Rodzaje montażu napędu osiowego Przed uruchomieniem sterowania należy uwzględnić, iż kierunek wirowania napędu, a tym samym kierunek biegu bramy, jest inny w przypadku różnych rodzajów montażu Montaż poziomy Rys. 6 1: Montaż poziomy Rys. 6 2: Ustawienia sterowania Montaż pionowy (lustrzany) Rys. 6 3: Montaż pionowy (lustrzany) Rys. 6 4: Ustawienia sterowania Montaż centralny Rys. 6 5: Montaż centralny Rys. 6 6: Ustawienia sterowania TR25E045-C 27

28 Uruchomienie B 460 FU Montaż centralny, prowadzenie HU/VU Rys. 6 7: Montaż centralny, prowadzenie HU/VU Rys. 6 8: Ustawienia sterowania Montaż napędu ITO na prowadnicach Rys. 6 9: Montaż napędu ITO na prowadnicach Rys. 6 10: Ustawienia sterowania 28 TR25E045-C

29 B 460 FU Uruchomienie 6. 2 Podłączenie do prądu OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy Podczas programowania sterowania może dojść do uruchomienia bramy i przytrzaśnięcia ludzi lub przedmiotów. Należy się upewnić, że w niebezpiecznym obszarze nie przebywają ludzie ani nie znajdują się żadne przedmioty Ze względów bezpieczeństwa bramę otworzyć ręcznie tylko na wysokość ok mm (patrz rozdz. 2 na stronie 67). Włóż wtyczkę CEE do gniazdka. Przekręć wyłącznik główny (opcjonalny) w położenie 1. Stan wyświetlacza: przy pierwszym uruchomieniu: U (sterowanie niezaprogramowane) przy ponownym uruchomieniu: - (pośrednie położenie krańcowe) Rys. 6 11: Podłączenie prądu, na wyświetlaczu: Sterowanie niezaprogramowane lub Pośrednie położenie krańcowe 6. 3 Podstawowa kolejność czynności programowania we wszystkich menu programowania W niniejszym rozdziale opisano podstawowe czynności związane z programowaniem sterowania. Rozdz. 6. 4 od strony 31 zawiera konkretne instrukcje postępowania dotyczące poszczególnych menu programowania Rozpoczęcie programowania Otwórz obudowę sterowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programatora przez 3 s. Wyświetlacz pokazuje s Rys. 6 12: Rozpoczęcie programowania TR25E045-C 29

30 Uruchomienie B 460 FU Wybór i potwierdzenie menu programowania Wybór menu programowania Przycisk Otwieranie bramy naciskać kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany numer menu programowania (na przykład 07). Aby cofnąć się do poprzednich numerów, należy naciskać odpowiednią ilość razy przycisk Zamykanie bramy. 1x - 99x 1x Potwierdzenie menu programowania Po wyświetleniu się żądanego numeru menu programowania nacisnąć 1x przycisk Stop. Na wyświetlaczu miga numer funkcji wybranego menu programowania (na przykład 04). 1x - 99x Rys. 6 13: Wybór menu programowania Rys. 6 14: Potwierdzenie numeru menu programowania 07. Na wyświetlaczu numer funkcji Zmiana i potwierdzenie funkcji Zmiana funkcji: Przycisk Otwieranie bramy naciskać kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany numer funkcji (na przykład 09). 1x - 99x 1x Potwierdzenie funkcji: Po wyświetleniu się żądanego numeru funkcji nacisnąć 1x przycisk Stop. Na wyświetlaczu pojawi się poprzedni numer wybranego menu programowania (np. 07). 6 15: 1x - 99x Zmiana funkcji Rys. 6 16: Potwierdzenie numeru funkcji 09. Na wyświetlaczu numer menu Kontynuacja lub zakończenie programowania Kontynuacja programowania: Wybierz nowy numer menu programowania i zmień odpowiedni numer funkcji. Zakończenie programowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk programatora przez 3 s. Wyświetlacz wskazuje dany stan bramy (położenie krańcowe lub pośrednie położenie krańcowe). 1x - 99x 1x - 99x Rys. 6 17: Wybór nowego numeru menu programowania w celu kontynuowania programowania. 6 18: 3 s Zakończenie programowania WSKAZÓWKA: Jeśli w ciągu 60 s nie zostanie uruchomiony żaden przycisk, zmiany w ustawieniach zostaną skasowane, a sterowanie automatycznie zakończy tryb programowania. 30 TR25E045-C

31 B 460 FU Uruchomienie 6. 4 Menu programowania 6. 5 Menu programowania 01: ustalenie rodzaju montażu/programowanie położeń krańcowych i punktów hamowania Programowanie w tym menu odbywa się w trybie czuwakowym przy braku ograniczenia siły. Precyzyjną regulację położeń krańcowych można przeprowadzić w menu programowania 03/04. W punkcie hamowania następuje przełączenie biegu bramy z szybkiego na wolny. Czynności przygotowawcze: 1. Jeżeli sterowanie jeszcze nie jest w trybie programowania: Rozpocznij programowanie za pomocą przycisku programatora (patrz rozdz na stronie 29). Przyciskiem Otwieranie bramy lub Zamykanie bramy wybierz menu programowania (patrz rozdz na stronie 30). 3. Naciśnij 1x przycisk Stop. Na wyświetlaczu miga pozycja L;. Kasowanie istniejących ustawień: Równocześnie naciśnij przyciski Otwieranie bramy i Zamykanie bramy. Istniejące wartości zostały skasowane, na wyświetlaczu miga poziomy rodzaj montażu::. Ustalenie rodzaju montażu (patrz rozdz. 1 na stronie 27): 1. Nacisnąć 1x przycisk Otwieranie bramy, aby wybrać pionowy rodzaj montażu 11. lub nacisnąć 1x przycisk Zamykane bramy, aby wybrać poziomy rodzaj montażu:: 2. Rodzaj montażu został zaprogramowany, na wyświetlaczu miga pozycja L. 6 19: Kasowanie istniejących ustawień. Wyświetlacz wskazuje poziomy rodzaj montażu. 1x 1x Rys. 6 20: Wybór montażu pionowego (lustrzanego) lub poziomego Programowanie położenia krańcowego Brama otwarta: 1. Przycisk Otwieranie bramy naciskać do momentu osiągnięcia górnego położenia krańcowego. W razie potrzeby skorygować położenie przyciskiem Zamykanie bramy. Położenie krańcowe Brama otwarta zostało zaprogramowane, a na wyświetlaczu miga punkt hamowania L>. 6 21: Potwierdzenie wyświetlanego rodzaju montażu, wyświetlacz wskazuje L. 6 22: Programowanie położenia krańcowego Brama otwarta TR25E045-C 31

32 Uruchomienie B 460 FU Programowanie punktu hamowania Brama otwarta: 1. Przyciskiem Zamykanie bramy cofnąć bramę ok. 500 mm w kierunku Zamykanie bramy (tryb czuwakowy). W razie potrzeby skorygować położenie przyciskiem Otwieranie bramy. Nacisnąć jeden raz przycisk Stop. Punkt hamowania Brama otwarta został zaprogramowany, a na wyświetlaczu miga punkt hamowania L_i. Programowanie punktu hamowania Brama zamknięta: 1. Przyciskiem Zamykanie bramy cofnąć bramę na odległość 3000 mm lub 500 mm od dolnego punktu krańcowego (tryb czuwakowy). Punkt hamowania Brama zamknięta został zaprogramowany, a na wyświetlaczu miga pozycja L_. ~500 1x Rys. 6 23: Programowanie punktu hamowania Brama otwarta 1x BR Rys. 6 24: Programowanie punktu hamowania Brama zamknięta Programowanie położenia krańcowego Brama zamknięta: 1. Przycisk Zamykanie bramy naciskać do momentu osiągnięcia dolnego położenia krańcowego (tryb czuwakowy). Położenie krańcowe Brama zamknięta zostało zaprogramowane, a na wyświetlaczu pojawia się numer menu programowania 01. Programowanie położeń krańcowych/ punktów hamowania zostało zakończone. 1x Rys. 6 25: Programowanie położenia krańcowego Brama zamknięta Przeprowadzenie biegu kontrolnego położeń krańcowych w menu programowania 02 Po każdym biegu w trybie czuwakowym i zatrzymaniu się bramy sterowanie reaguje na następne polecenie po upływie ok. 1, 5 s. W tym czasie wskazania wyświetlacza nie migają Przeprowadzenie biegu programującego siłę Po ostatecznym ustaleniu położeń krańcowych wyjść z trybu programowania (por. rozdz) i wykonać 2x pełny cykl biegu bramy w trybie samoczynnego zatrzymania, co spowoduje automatyczne zaprogramowanie ograniczenia siły. W tym czasie nie należy przerywać biegu bramy. WSKAZÓWKI: 1. Podczas ustalania położeń krańcowych należy uwzględnić ruch bramy spowodowany siłą bezwładności. Należy zwrócić uwagę, aby zabezpieczenie krawędzi zamykającej nie dochodziło do ogranicznika, gdyż mogłoby spowodować jego uszkodzenie. Po zaprogramowaniu menu programowania 01 należy bezwzględnie dokonać ustawień w menu programowania 23 (patrz strona 53). Ze względu na mechaniczny wpust przekładni ślimakowej położenie krańcowe należy ponownie zaprogramować po wykonaniu kilku cykli pracy bramy. Wzrost temperatury może spowodować zmianę bezwładnego ruchu bramy. 32 TR25E045-C

Instrukcję znajdziesz w opakowaniu oraz na naszej stronie w formacie PDF.

Chcesz dowiedzieć się, jak zmontować produkt IKEA? W naszej instrukcji pokażemy Ci, jak zrobić to bezpiecznie i prawidłowo krok po kroku.

Każdy produkt IKEA, który wymaga montażu, ma dołączoną do opakowania papierową instrukcję. W przypadku małych produktów instrukcja może być umieszczona na opakowaniu.

Instrukcję w wersji elektronicznej (dokument PDF) znajdziesz także na stronie IKEA. pl oraz w Aplikacji IKEA. Wystarczy, że wyszukasz interesujący Cię produkt i zajrzysz do zakładki "Informacje o produkcie", a następnie wybierzesz „Instrukcja montażu i dokumenty”.

Jeśli potrzebujesz instrukcji montażu produktu, którego nie ma już w naszej ofercie, skontaktuj się z nami na czacie na stronie IKEA. pl/kontakt - poszukamy dokumentu w naszym archiwum.

Czy powyższa informacja okazała się być pomocna?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Adamczyk Edward 10 Feb 2008 18:44 1221

  • #1Level 1  

    #1

    Poszukuję instrukcji montażu urządzenia i podłączenia przewodów do radioodtwarzacza JVC KD-G421. Dziękuję!

  • #2hefid

    R. I. P. Meritorious for the elektroda. pl  #2

    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…

Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i podłączenia Instrukcja montażu i podłączenia Frigidaire Ffid2426td2a