Instrukcja instalacji i programowania 7inova 7hp120

Instalacja i programowanie 7inova 7hp120 to proces, który wymaga kilku kroków, aby zapewnić prawidłową funkcjonalność. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie sterowników i oprogramowania, aby urządzenie działało w pełni poprawnie. Następnie należy skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak przyciski, wyświetlacz i połączenia sieciowe. Po skonfigurowaniu ustawień, można rozpocząć programowanie sterownika, aby umożliwić mu działanie zgodnie z wymaganiami. Programowanie obejmuje tworzenie instrukcji, pozwalających sterownikowi wykonywać określone działania na podstawie sygnału wejściowego. Programowanie może być również wykorzystywane do tworzenia szablonów, które umożliwiają automatyzację zadań. Po zakończeniu procesu instalacji i programowania 7inova 7hp120, urządzenie będzie gotowe do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i programowania 7inova 7hp120

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

WIESU 23 Aug 2019 13:55 1197

 • #1Level 12  

  #1

  WITAM!

  Szukam instrukcji instalacji i programowania centrali ESSER IQ8 C w języku polskim.Pozdrawiam.

 • #2flajperLevel 13  #2

  Hello!
  W/g mnie instrukcja instalacji i programowania tej centrali ESSER nie jest przetłumaczona na j. polski.
  Czego nie wiesz- pytaj.
  Pozdrawiam
  F. F.

Firma Proel posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000

PROEL to firma projektująca i produkująca urządzenia elektroniczne. System cyfrowy PROEL stał się standardem i jest cały czas rozwijany. Jest niekwestionowanym liderem dwuprzewodowych systemów cyfrowych, które produkuje od początku swojej działalności. Produkty podążają za trendami we wzornictwie przemysłowym oraz w technologii elektronicznej.

Używamy cookies i podobnych technologii w celach statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.


Zapraszamy chętnych do zdobycia licencji pilota.

W certyfikowanej szkole PP-AERO możesz zacząć swoja przygodą z lotnictwem, uzyskując pierwszy stopień wtajemniczenia - licencję PPL(A). Oferujemy także dalsze szkolenia - licencję zawodową CPL(A) oraz szereg innych uprawnień.

© 2023 - PROEL Sp. J. | domofony cyfrowe, systemy domofonowe, wideodomofony.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dla uzyskania wiążących informacji handlowych prosimy o kontakt z działem sprzedaży naszej firmy.

1 CD-3100xx CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY INSTRUKCJA INSTALACJI, OBS UGI I PROGRAMOWANIA

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Warunki eksploatacji 4 Instalacja domofonu 5 3 Elementy domofonu 6 4 Numeracja Tryb normalny Tryb numeracji z przesunięciem zakresu Tryb numeracji hotelowej Tryb z numeracją budynku Zakres obsługiwanych numerów Numery dodatkowe Przekierowanie Konfiguracje pracy domofonu System podstawowy System z hierarchią wejść Montaż i uruchomienie Wykonanie instalacji elektrycznej Instalacja CD-3100 audio Instalacja CD-3100 wideo Montaż panela zewnętrznego Montaż kasety elektroniki i zasilacza Montaż modułów MRL Montaż przełącznika CVP Montaż rozdzielacza CVR-1 i CVR Montaż monitora i kamer dodatkowych Montaż i programowanie unifonu Regulacja domofonu CD Uruchomienie Programowanie domofonu P-0. Wprowadzenie kodu PIN panela zewnętrznego P-1 Parametry pracy domofonu P- Funkcje domofonu P-3 Procedura instalacyjna P-4 Klucze elektroniczne P-5 Nastawy indywidualne P-6 Zmiana kodu instalatora P-7 Test elektrozaczepu P-8 Zwolnienie blokady wejścia w trybie serwisowym

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 7. 10 P-9 Zmiana kodów zamka szyfrowego Obsługa domofonu Połączenie z lokalem Połączenie z wejścia głównego Korzystanie z unifonu Korzystanie z monitora Korzystanie z funkcji zamka szyfrowego Korzystanie z kluczy elektronicznych Menu użytkownika Przywrócenie nastaw początkowych Konserwacja domofonu Zgodność z poprzednimi wersjami 49 1 Komunikaty o uszkodzeniach Dane techniczne Stopień ochrony Opis zacisków Wymiary elementów 5 15 Dobór przewodów i schematy połączeń 57

4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Zalety domofonu Dla instalatora ˆ W domofonie wykorzystywany jest jeden typ kasety elektroniki o definiowanym przeznaczeniu (obsługa wejścia głównego/podrzędnego). ˆ Panele zewnętrzne mogą być zasilane z lokalnych zasilaczy, co pozwala wyeliminować grube i drogie przewody do zasilania paneli i sterowania elektrozaczepem. ˆ Do jednej kasety elektroniki można podłączyć od jednego do czterech paneli zewnętrznych. ˆ Domofon został wyposażony w procedury ułatwiające uruchomienie całego systemu Dla inwestora ˆ Panel zewnętrzny wykonany został z materiałów odpornych na korozję i akty wandalizmu. ˆ Panel został zabezpieczony przed kradzieżą przy pomocy kodu PIN ˆ Domofon skutecznie zabezpiecza budynek przed dostępem niepowołanych osób, minimalizując ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia wewnętrznej infrastruktury. Jednocześnie zapewnia mieszkańcom łatwy i wygodny dostęp do budynku. ˆ Niski koszt urządzenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. ˆ Elektroniczny klucz dotykowy. Administratorzy nieruchomości oraz służby techniczne mogą używać jednego klucza do wejścia na teren wszystkich podległych im obiektów. Dla użytkownika ˆ Domofony cyfrowe wyposażone są w funkcję zamka szyfrowego. Dla każdego lokalu zdefiniowany jest czterocyfrowy kod, którego podanie powoduje odblokowanie wejścia. ˆ Domofon CD-3100 umożliwia korzystanie z dotykowych kluczy elektronicznych. ˆ Wybór jednego z 9 predefiniowanych sygnałów wywołania z możliwością ich indywidualnego ustawienia w każdym lokalu. ˆ Wideomonitor pozwala na podłączenie dodatkowej kamery, np. przed wejściem. 3

5 1 WARUNKI EKSPLOATACJI UWAGA! Domofon CD-3100 dostępny jest w dwóch wersjach: audio i wideo. Obie wersje wykorzystują ta samą kasetę elektroniki EC-3100 i zasilacze, w obu wersjach ustawienie parametrów pracy domofonu odbywa się w ten sam sposób. Wersje różnią się głównie typem zastosowanych paneli, dodatkowymi elementami w wersji wideo (panele w wersji wideo, przełączniki, rozdzielacze i monitory) oraz sposobem wykonania instalacji elektrycznej. W instrukcji obsługi opisane są obie wersje. Dla instalacji w wersji audio należy pominąć zalecenia dotyczące wersji wideo. W domofonie CD-3100 stosowany jest jeden typ kasety elektroniki- EC Przeznaczenie urządzenia (obsługa wejścia głównego lub podrzędnego) definiowana jest programowo. W opisie używane są skróty - centrala skonfigurowana do obsługi wejścia głównego oznaczana jest jako EC-3100/H, a centrala skonfigurowana do obsługi wejścia podrzędnego jako EC-3100/U. Domyślnie centrale konfigurowane są jako EC-3100/U. 1 Warunki eksploatacji ˆ Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z domofonu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. ˆ Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC przez osobę legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami. Instalacja nie powinna być narażona na bezpośrednie wyładowania atmosferyczne. ˆ Monitor należy zamontować w łatwo dostępnym dla domowników miejscu, na wysokości co najmniej 1, 5m w taki sposób, aby nie stwarzał dla nich zagrożenia i nie był narażony na przypadkowe potrącenia. Monitor montować co najmniej 1, 5 metra od źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych- zasilaczy transformatorowych, magnesów, metalowych rur kanalizacyjnych i gazowych, gdyż może to wywoływać zniekształcenia obrazu. ˆ Zabronione jest podłączanie elementów domofonu do innych instalacji, z wyjątkiem zastosowań wskazanych przez producenta. ˆ Monitor, unifon i kaseta elektroniki nie powinny być narażone na działanie wysokiej temperatury oraz wilgoci. Nie należy montować wymienionych elementów w łazienkach ani w pobliżu grzejników. ˆ Nie należy zakrywać otworów w monitorze i unifonie, ponieważ może to spowodować jego niewłaściwe działanie. ˆ Nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów w otwory znajdujące się w unifonach lub monitorach, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. ˆ Do zacisków unifonu nie należy podłączać zasilania z zewnętrznych źródeł, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub pożaru. 4

6 INSTALACJA DOMOFONU ˆ Nie należy jednocześnie trzymać słuchawki przy uchu i wciskać dźwigni w podstawie monitora lub unifonu (nie dotyczy przycisku otwierania drzwi i wywołania wewnętrznego). Grozi to pojawieniem się w słuchawce głośnego sygnału wywołania, który może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. ˆ Samodzielna naprawa urządzeń wchodzących w skład domofonu jest zabroniona, ponieważ może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. ˆ Podłączenie do zacisków domofonu zasilania ze źródeł o parametrach innych niż zalecane przez producenta jest zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku stosowania niewłaściwych zasilaczy. ˆ Do czyszczenia elementów domofonu nie należy stosować benzyny ani rozpuszczalników i silnych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni urządzeń. ˆ Zniekształcenia obrazu pojawiające się w trakcie deszczu lub bezpośrednio po nim mają charakter przejściowy, związany z gromadzeniem się wody w okolicy obiektywu i nie są objawem uszkodzenia sprzętu. ˆ Sygnałów z domofonu nie doprowadzać do wejść odbiorników RTV, ponieważ grozi to uszkodzeniem tych odbiorników lub domofonu. ˆ Panela zewnętrznego nie należy uszczelniać (np. silikonem). Pogarsza to wentylację i prowadzi do korozji. Instalacja domofonu W poniższych punktach podane zostały kolejne, najbardziej istotne etapy projektowania, wykonania i uruchomienia systemu domofonowego. W nawiasach podane zostały punkty instrukcji, w których znaleźć można szczegółowe informacje. 1. Zapoznać się z instrukcją obsługi, szczególnie z warunkami eksploatacji domofonu. Określić docelową konfigurację, tryb pracy a następnie dobrać niezbędne elementy. (rozdział 3, str. 6, rozdział 5, str. 13) 3. Określić miejsce montażu elementów systemu. 4. Dla przyjętej konfiguracji zaprojektować instalację elektryczną (rozdział 5., str. 16), dobrać odpowiednie przekroje i rodzaj przewodów (rozdział 15, str. 57) 5. Określić adresy logiczne i fizyczne urządzeń. (rozdział 4, str. 10) 6. Zamontować urządzenia systemu domofonowego (rozdział 6. 4, strona 19) i podłączyć zgodnie ze schematem połączeń 7. Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie systemu. Jeśli domofon wymaga konfiguracji uruchomić tryb programowania centrali (rozdział 7, str. 7). 8. Ustawić parametry pracy systemu domofonowego. 9. W przypadku uruchomienia systemu z hierarchią wejść ustawić ograniczenia zakresów obsługiwanych lokali w kasetach podrzędnych (rozdział 7., str. 31). 5

7 3 ELEMENTY DOMOFONU 10. Sprawdzić działanie systemu korzystając z procedury instalacyjnej 11. W miarę konieczności wykonać strojenie toru akustycznego (rozdział 6. 11, str. 5). 3 Elementy domofonu Kaseta elektroniki W domofonie CD-3100 wykorzystywany jest jeden rodzaj kasety elektroniki - EC-3100, którą stosuje się do obsługi wejścia głównego i wejść podrzędnych. Przeznaczenie (tryb pracy) kasety elektroniki definiowane jest przez instalatora. Domyślnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i obsługuje wejście podrzędne. Obsługa wejścia głównego (praca w trybie H) wymaga zmiany w programie kasety (programowanie, str. 9) Panel zewnętrzny Do systemu CD-3100 zaprojektowanych zostało kilka typów paneli zewnętrznych. Panele wykonywane są w wersji audio i w wersji wideo (z kolorową kamera i oświetlaczem LED). Wykonywane są z blachy cynkowanej pokrytej farbą proszkową lub stali nierdzewnej, we wszystkich panelach stosowana jest klawiatura optyczna. Panele mogą być wyposażone w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych. Klucz elektroniczny jest alternatywą dla zamka szyfrowego, jest również doskonałym zamiennikiem tradycyjnego klucza mechanicznego, od którego jest znacznie lżejszy i wygodniejszy w użyciu. Ponadto klucz elektroniczny może być zaprogramowany w dowolnej liczbie domofonów wyposażonych w czytnik. Dostępne są następujące rodzaje paneli zewnętrznych: ˆ CP-3100/xx panel standardowy ˆ CP-3100T/xx panel z czytnikiem kluczy elektronicznych ˆ CP-3100N/xx panel z listą lokatorów ˆ CP-3100VT/xx panel z czytnikiem kluczy, wersja wideo ˆ CP-3110T/xx panel ze stali nierdzewnej, układ poziomy ˆ CP-310T/xx panel ze stali nierdzewnej, układ pionowy ˆ CP-3110VT/xx panel ze stali nierdzewnej, układ poziomy, wersja wideo ˆ CP-310VT/xx panel ze stali nierdzewnej, układ pionowy, wersja wideo Oświetlacz w panelach w wersji wideo pozwala na rozpoznanie twarzy z odległości ok. 50 cm od kamery. Diody oświetlające znajdują się za szybką wyświetlacza, w związku z czym są skuteczne tylko w przypadku, kiedy twarz osoby odwiedzającej skierowana jest w stronę klawiatury domofonu. W systemie CD-3100 do jednej kasety elektroniki EC-3100/U (skonfigurowanej do obsługi wejścia podrzędnego) można podłączyć od 1 do 3 paneli zewnętrznych, do kasety EC-3100/H - od 1 do 4. Jeden z paneli może być zasilany z kasety elektroniki, pozostałe panele muszą być zasilane z lokalnych zasilaczy, dlatego do miejsc, 6

8 3 ELEMENTY DOMOFONU w których zamontowane będą te panele należy doprowadzić napięcie sieci energetycznej i przewidzieć miejsce na zamontowanie zasilacza. Podłączenie więcej niż jednego panela wymaga też zastosowania modułu MRL-1. Unifony Z cyfrowym systemem domofonowym CD-3100 współpracują unifony do domofonów cyfrowych firmy Laskomex. Są to modele LF 8, LT 8, LX 8, LR 8 lub LM 8 we wszystkich odmianach. Unifon LM 8W/1 posiada dodatkowy przycisk służący do sterowania napędem bramy wjazdowej. Stosowanie unifonów innych producentów nie jest zalecane, ponieważ może być przyczyną nieprawidłowego działania całego systemu domofonowego. Unifon LM 8W/3 został wyposażony w słuchawkę o dużej skuteczności, która zapewnia uzyskanie sygnału wywołania głośniejszego o ok. 6 db niż w przypadku standardowego unifonu LM-8. Unifon LM 8W/4 to unifon z funkcją dzwonka do drzwi. W unifonie znajdują się dodatkowe zaciski umożliwiające podłączenie przycisku dzwonka. Wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie gongu. Unifon wymaga dodatkowego zasilania. Unifon głośnomówiący LG-8 i LG-8D Unifon LG-8 przeznaczony jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy Laskomex (CD-50 i CD-3100). Unifon LG-8 pracuje w układzie simplex - podczas prowadzenia rozmowy użytkownik unifonu musi wcisnąć przycisk TALK, w czasie, kiedy mówi. Uunifon LG-8D pracuje w systemie duplex (rozmowa możliwa jest w obu kierunkach bez korzystania z przycisków lub przełączników). Unifon wymaga zewnętrznego zasilania z zasilacza centralnego 15V DC/4A (do 40 unifonów) lub własnego zasilacza 15V DC/1A. Unifon pełni też rolę dzwonka do drzwi. Przycisk dzwonkowy podłączany jest do dwóch zacisków w unifonie, jego wciśnięcie spowoduje, że w unifonie zostanie wygenerowany sygnał gongu. Szczegółowa instrukcja podłączenia, programowania i używania unifonu LG-8 znajduje się w dołączonej do niego instrukcji. Monitor MV-6450 Czarno-biały monitor przeznaczony jest do systemu CD-3100 w wersji wideo. MV-6450 to czarno-biały monitor z ekranem CRT i słuchawką do prowadzenia rozmowy. Do monitora można podłączyć jedną dodatkową kamerę umieszczoną np. przed wejściem do mieszkania. Monitor nie będzie współpracował z wideodomofonami innych producentów ani wideodomofonami analogowymi. Monitor MV-6451 Monitor pełni rolę analogiczną do MV-6450, z tym że pozwala na podłączenie do 3 dodatkowych kamer. Do przełączania obrazów z kolejnych kamer służy przycisk w monitorze. 7

9 3 ELEMENTY DOMOFONU Monitor MVC-6550 i 6650 Kolorowe monitory do systemów cyfrowych firmy Laskomex. Są to bezsłuchawkowe monitory głośnomówiące z wyświetlaczem TFT pracujące w systemie duplex. Szczegółowe informacje dotyczące montażu i korzystania z monitorów znajdują się w dołączonej do nich instrukcji obsługi. Rozdzielacz sygnału CVR-1 i CVR-. Rozdzielacz sygnału wizji przeznaczony jest do domofonu w wersji wideo, umożliwia podłączenia monitorów do instalacji domofonowej lub do rozgałęzienia instalacji elektrycznej domofonu. Ponadto rozdzielacz wzmacnia i koryguje sygnał wizji. Instalacja elektryczna łącząca kasetę elektroniki z monitorami wykonywana jest w postaci magistrali z rozdzielaczami CVR-x na piętrach. Do rozdzielaczy tych należy doprowadzić przewody z monitorów. Istotny jest sposób wykonania instalacji - przewód należy prowadzić kolejno od jednego rozdzielacza do kolejnego, a w rozdzielaczu znajdującym się na końcu magistrali należy odpowiednio skonfigurować obciążenie linii (patrz rys 13, strona 3). Rozdzielacz sygnału posiada jedno wejście sygnałów L+, L-, C+, C- z zaciskami śrubowymi (ARK) i cztery niezależne wyjścia zakończone gniazdami RJ 45 (CVR-1) lub zaciskami śrubowymi ARK (CVR-). Rozdzielacz CVR-1 nie wymaga zasilacza - pobiera napięcie z podłączonych do niego monitorów, choć posiada też zaciski umożliwiające zasilanie go z innego źródła, np. kasety elektroniki EC-50. Wykorzystuje się je w przypadku, kiedy rozdzielacz pracuje jako rozgałęźnik sygnału. Rozdzielacz CVR- wymaga zewnętrznego zasilacza, z którego można zasilać także monitory. W rozdzielaczu znajduje się układ wzmacniacza i korekcji sygnału wideo umożliwiający optymalne dopasowanie parametrów rozdzielacza do parametrów instalacji elektrycznej. Przełącznik CVP- Przełącznik sygnału wizji CVP- przeznaczony jest do domofonu w wersji wideo. Służy do przełączania sygnałów wizji pochodzących z kamer w różnych panelach zewnętrznych. Przełącznik użyty przy wejściu głównym pozwala na podłączenie sygnałów z maksymalnie czterech paneli. Użyty przy wejściu podrzędnym może przełączać sygnały wizji z maksymalnie 3 paneli zewnętrznych i jednego z wejść głównych. W przełączniku znajdują się dwa wyjścia sygnału X i Y, które można wykorzystać do rozgałęzienia sygnału w instalacji domofonu. Jeżeli zachodzi potrzeba rozdzielenia sygnału na większą liczbę gałęzi, należy zastosować do tego celu rozdzielacz CVR-x. Przełącznik zasilany jest z kasety elektroniki (zaciski +V i G) i nie wymaga odrębnego zasilacza. Sygnał sterujący przełącznikiem podawany jest na wejście CS. Przełącznik pełni też rolę wzmacniacza oraz układu korekcji sygnału. Włączenie układu korekcji oraz stopień wzmocnienia dla obydwu wyjść X i Y określone są położeniem jumperów na złączu JP3. W przełączniku znajdują się złącza z jumperami umożliwiające ustawienie impedancji wejściowej i wyjściowej przełącznika (patrz str. 1). 8

10 3 ELEMENTY DOMOFONU Moduł MRL-1 Moduł MRL-1 stosowany jest w domofonie w wersji wielowejściowej. Moduł służy do po podłączenia kilku paneli do jednej kasety elektroniki. W systemie CD-3100 z jednym wejściem panel można podłączyć bezpośrednio do kasety elektroniki, montaż kolejnych paneli wymaga użycia MRL-1. Zasilacz Do zasilania kasety elektroniki należy stosować zasilacz prądu zmiennego ZS-K-5/01 art. 0018 lub TSZZM 5/01M. W systemie CD-3100 jeden panel i kaseta elektroniki mogą być zasilane wspólnie z zasilacza tego typu. Pozostałe panele muszą być zasilane z własnych zasilaczy. Do zasilania paneli zewnętrznych należy stosować zasilacze stabilizowane 13, 5V DC/1A. Elektrozaczep Do domofonu CD-3100 zalecane jest stosowanie elektrozaczepów na napięcie 1V AC/DC i poborze prądu nie przekraczającym 1A. Czas działania ustalany jest programowo i może być mieniony przez instalatora. Domofon CD-3100 nie obsługuje zamków elektromagnetycznych. Przycisk otwierania drzwi Przycisk służy do zwolnienia elektrozaczepu przy wychodzeniu z obiektu, np. w sytuacji kiedy w drzwiach lub furtce nie została od wewnętrznej strony zamontowana klamka, tylko uchwyt (gałka). Jako przycisk może być wykorzystany dowolny przycisk zwierny np. przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy stosowany w systemach alarmowych. Moduł dodatkowego wywołania PW-1 Moduł umożliwia dodatkową sygnalizację (akustyczną lub optyczną) wywołania w unifonie. Stosowany jest w sytuacji, kiedy unifon znajduje się w pomieszczeniu o dużym natężeniu hałasu lub znajdują się w nim osoby słabo słyszące. Umożliwia uruchomienie na czas wywołania dowolnego urządzenia zasilanego napięciem 1... 4V AC dzwonka, syreny czy lampy sygnalizacyjnej. Obudowy do panela zewnętrznego i listy lokatorów Standardowo panele zewnętrzne i listy lokatorów dostarczane są w ramce podtynkowej, obudowy umożliwiają natynkowy montaż tych urządzeń. ˆ DA1 obudowa jednosegmentowa, do paneli CP-3100xx ˆ DAH obudowa dwusegmentowa, pozioma, do paneli CP-3100xx ˆ DAV obudowa dwusegmentowa, pionowa, do paneli CP-3100xx 9

11 4 NUMERACJA ˆ DA3H ˆ DA3V obudowa trójsegmentowa, pozioma, do paneli CP-3100xx obudowa trójsegmentowa, pionowa, do paneli CP-3100xx ˆ NP3000 lista lokatorów do paneli CP-3100xx ˆ NP-511 pozioma lista lokatorów do panela CP-3110 ˆ NP-51 pionowa lista lokatorów do panela CP-3110 ˆ NP-51 pozioma lista lokatorów do panela CP-310 ˆ NP-5 pionowa lista lokatorów do panela CP-310 Akumulator Do kasety elektroniki można podłączyć akumulator, który służy do zasilania domofonu w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Akumulator podłączany jest do kasety elektroniki, więc w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej prawidłowo będzie działał tylko panel zasilany z kasety elektroniki. 4 Numeracja Domofon cyfrowy może standardowo obsługiwać numery z zakresu, jednak bardzo często zachodzi potrzeba by obsługiwać mieszkania o większych numerach, lub numerach ze znacznie szerszego zakresu. Umożliwiają to różne tryby numeracji. 1 Tryb normalny W trybie normalnym numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) pokrywa się z numerem logicznym (pod którym zgłasza się unifon po wybraniu numeru z klawiatury). Jest to domyślny tryb pracy domofonu. Tryb numeracji z przesunięciem zakresu W tym trybie numeracji numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa się z jego numerem logicznym (pod którym dzwoni unifon po wybraniu numeru z klawiatury). ten tryb numeracji używany jest do obsługi lokali o numerach większych niż 55. numer logiczny = numer fizyczny + przesunięcie zakresu Włączenie tego trybu numeracji następuje w momencie ustawienia wartości parametru przesunięcie zakresu na wartość większą od 0. Przykład: W obiekcie należy obsłużyć lokale o numerach

12 4. 3 Tryb numeracji hotelowej 4 NUMERACJA ˆ W unifonach należy zaprogramować numery fizyczne w następujący sposób: w lokalu 301 numer 1, w lokalu 30 numer itd. ˆ Następnie należy wejść w tryb programowania centrali (patrz punkt 7, str. 7) i ustawić parametr przesunięcie zakresu na wartość 300. Po wykonaniu tych czynności i wybraniu z klawiatury numeru 301 dzwonił będzie unifon, w którym zaprogramowany został fizyczny numer 1, po wybraniu numeru 30 zadzwoni unifon, w którym zaprogramowany został numer itd. 3 Tryb numeracji hotelowej Ten tryb numeracji przeznaczony jest do budynków, w których numer lokalu rozpoczyna się cyfrą odpowiadającą numerowi piętra, na którym lokal ten się znajduje (hotele, domy wczasowe, internaty itp. ). Numer fizyczny unifonu oblicza się w oparciu o wzór: numer fizyczny = P * LL + XX (A) gdzie P- numer piętra, LL- liczba lokali przypadająca na jedno piętro (wartość parametru [LPi] - patrz str. 31), XX- numer lokalu na piętrze (liczba z przedziału 1... [LPi]) Ten tryb numeracji zostanie uruchomiony z chwilą ustawienia wartości parametru [LPi] liczba lokali na piętrze na wartość większą od zera. Przykład: Należy zainstalować domofon w pięciopiętrowym budynku, w którym numeracja pokoi jest następująca: na parterze 1... 0, na I piętrze itd. Na parterze mamy 0 lokali. Na kolejnych piętrach, po uwzględnieniu numerów pełnych setek, które również są brane pod uwagę w obliczeniach (100, 00, 300... ) otrzymujemy po 1 numerów na każde piętro. W pierwszej kolejności należy wejść w tryb programowania centrali i ustawić parametr [LPi] (liczba lokali na piętrze) na wartość 1. Po wyjściu z trybu programowania centrala pracuje w trybie numeracji hotelowej. Następnie określić, jakie numery logiczne będą odpowiadały poszczególnym numerom fizycznym unifonów. Można się w tym celu posłużyć wzorem, lub skorzystać z kalkulatora dostępnego w jednej z procedur programowania domofonu. numery lokali numer unifonu 1,,.. 0 parter numery lokali numer unifonu 1,,... 41 I piętro numery lokali numer unifonu 4, 4,... 6 II piętro numery lokali numer unifonu 15, 16, VI piętro Na koniec zaprogramować unifony na ustalone wcześniej numery. Łączna liczba unifonów stosowanych w tym trybie numeracji nie powinna przekroczyć Tryb z numeracją budynku Ten tryb numeracji można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść. Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu 11

13 4. 5 Zakres obsługiwanych numerów 4 NUMERACJA głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania. Ten tryb numeracji pozwala na powtórzenie numerów mieszkań w różnych budynkach. Aby uruchomić ten tryb należy wykonać następujące czynności: ˆ W kasecie elektroniki obsługującej wejście podrzędne ustawić parametr [n-bl] (numer bloku) na wartość większą od zera. Aby połączyć się z jakimkolwiek mieszkaniem w tej klatce schodowej trzeba poprzedzić numer mieszkania ustawioną cyfrą (patrz str. ˆ Operację powtórzyć w pozostałych klatkach schodowych (budynkach). Wartości [n-bl] w różnych klatkach schodowych systemu wielowejściowego nie mogą się powtórzyć. ˆ W kasecie elektroniki obsługującej wejście główne ustawić wartość parametru [nrbl] na 1 (patrz str. 34). 5 Zakres obsługiwanych numerów W domofonie można ograniczyć zakres obsługiwanych numerów (patrz str. Domyślnie włączona jest obsługa wszystkich numerów lokali. Jeżeli zostanie ustawione ograniczenie, to wybranie numeru spoza zadeklarowanego zakresu spowoduje wyświetlenie komunikatu [OFF]. Ograniczenie ustawiane jest dla numerów fizycznych, a nie logicznych! Ograniczenie to należy w szczególności ustawić w kasetach elektroniki obsługujących wejścia podrzędne (system wielowejściowy z hierarchią wejść), ponieważ pozostawienie domyślnie ustawionych zakresów może utrudnić korzystanie z domofonu, lub uniemożliwić uruchomienie całego systemu domofonowego. Domyślnie ustawiony jest zakres Numery dodatkowe W wielu przypadkach zachodzi potrzeba obsługi numerów nie należących do do obsługiwanego zakresu. W domofonie CD-3100 numery te można skojarzyć z czterema numerami fizycznymi: Dla każdego z wymienionych numerów można indywidualnie zdefiniować dowolny numer z zakresu Przekierowanie nieobsługiwanych numerów W domofonie CD-3100 można włączyć przekierowanie wszystkich numerów, które nie są obsługiwane przez domofon CD-3100 pod jeden wybrany numer. Dzięki temu można np. wykorzystać domofon CD-3100 w domu jednorodzinnym- domofon można skonfigurować w taki sposób, że bez względu na to, jaki numer zostanie wybrany z klawiatury domofon będzie zawsze dzwonił pod jeden wybrany numer. 1

14 5 KONFIGURACJE PRACY DOMOFONU 5 Konfiguracje pracy domofonu 5. 1 System podstawowy CP-xxxx C 10 CP-xxxx C CP-xxxx C MRL EC-3100/U 30V 4 30V 30V 8 Rysunek 1: System podstawowy, wersja audio CP-xxxx V 30V 30V 30V C CP-xxxx 8 8 MRL CVP CVR-1 CVR- 30V C 0 C EC-3100/U 4 30V 30V 30V 4 Rysunek: System podstawowy, wersja wideo W podstawowej wersji domofon obsługuje jedną klatkę schodową lub budynek z jednym, dwoma lub trzema wejściami. Przy każdym wejściu zamontowane są panele zewnętrzne. Rozmowę z mieszkańcami danej klatki lub budynku można prowadzić korzystając z dowolnego panela zewnętrznego. W danej chwili można korzystać tylko z jednego panela, w czasie rozmowy na wyświetlaczach w pozostałych panelach wyświetlany jest komunikat [ZAJ]. W wersji wideo dodatkowo lokatorzy mogą obserwować na monitorze swojego rozmówcę. 5. System z hierarchią wejść W systemie z hierarchią wejść wyróżnione są dwa typy wejść: wejścia główne i wejścia podrzędne. CD-3100 może obsłużyć od jednego do czterech wejść głównych oraz do 64 klatek schodowych (budynków) z wejściami podrzędnymi. Do każdej klatki (budynku) może prowadzić od jednego do trzech wejść podrzędnych (patrz rys 3). W praktyce maksymalna liczba wejść podrzędnych (obsługiwanych przez kasetę elektroniki EC-3100/U) zależna jest od sposobu połączenia systemu - długości przewodów i jego przekroju, oraz konfiguracji. Rezystancja przewodów linii L+/L- między skrajnymi kasetami nie może przekroczyć 10W. Korzystając z paneli przy wejściach głównych 13

15 5. System z hierarchią wejść 5 KONFIGURACJE PRACY DOMOFONU OGRODZENIE POSESJI C WG WG WP WP 0 C 0 C WP WP WP WP WG C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C BUDYNEK 1 BUDYNEK 15 WG - wejœcie g³ówne, WP - wejœcie podrzêdne Rysunek 3: System wielowejściowy można połączyć się z każdym lokalem w dowolnym budynku lub klatce schodowej. Korzystając z paneli przy wejściach podrzędnych można nawiązać połączenie tylko z lokalami znajdującymi się w klatce lub budynku, do którego prowadzi to wejście. W danym momencie można korzystać tylko z jednego panela zewnętrznego budynku lub klatce schodowej. W czasie, kiedy jeden z nich jest używany, na wyświetlaczach pozostałych widoczny jest komunikat ZAJ informujący, że chwilowo nie można z nich korzystać. Jeżeli w trakcie rozmowy prowadzonej z wejścia podrzędnego w jednym z budynków (klatek) wystąpi próba połączenia z wejścia głównego z dowolnym lokalem znajdującym się w tym budynku (klatce), to prowadzona rozmowa zostanie przerwana, a następnie nastąpi próba nawiązania połączenia z wejścia głównego. Elektrozaczep zwalniany jest zawsze przy tym wejściu, z którego nastąpiło wywołanie. Zarówno przy wejściu głównym, jak i wejściu podrzędnym można korzystać z zamka szyfrowego i kluczy elektronicznych. Domofon został wyposażony w funkcję szybkie wejście, ułatwiającą korzystanie z systemu domofonowego z wejściem głównym (patrz str. 43). Na rys. 5 przedstawiony jest schemat ilustrujący poszczególne odcinki instalacji elektrycznej domofonu oraz wymagane liczby przewodów. 14

16 5. System z hierarchią wejść 5 KONFIGURACJE PRACY DOMOFONU WEJŒCIE G ÓWNE C 30V C V 30V C 10 MRL-1 8 EC-3100/H 4 30V C WEJŒCIE PODRZÊDNE C 30V C 6 MRL EC-3100/U C 30V 30V 4 30V Rysunek 4: System z hierarchią wejść, wersja audio WEJŒCIE G ÓWNE C 30V C MRL C V 30V CVP- 5 EC V C 4 WEJŒCIE PODRZÊDNE C 30V C MRL V 30V 0 C 6 8 CVP- 6 EC CVR V 30V 30V 30V 30V 6 6 CVR- 30V Rysunek 5: System z hierarchią wejść, wersja wideo 15

17 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE 6 Montaż i uruchomienie 6. 1 Wykonanie instalacji elektrycznej Domofon CD-3100 dostępny jest w wersji audio i wersji wideo. W zależności od wersji należy w inny sposób wykonać instalację elektryczną domofonu. Ogólne zalecenia do wykonania instalacji elektrycznej ˆ Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. ˆ Przekrój poprzeczny żył użytego przewodu powinien być dobrany w zależności od odległości między łączonymi elementami (patrz rozdział Dobór przewodów, str. 57). Aby zapewnić odpowiedni przekrój można wybrane połączenia zdublować lub zastosować przewody o większej średnicy. ˆ Typ pracy kasety elektroniki ustawiany jest programowo. W zależności od wyboru mogą one pełnić funkcję kasety Master (EC-3100/H) lub Slave (EC-3100/U). Domyślnie kaseta elektroniki skonfigurowana jest do pracy przy wejściu podrzędnym (EC-3100/U). ˆ Zalecane jest, aby kaseta elektroniki, zasilacz, moduł MRL-1 i przełącznik CVP- umieszczone były w skrzynce instalacyjnej. Zasilacz powinien być zamontowany w takiej odległości, aby można go było podłączyć przy użyciu oryginalnego przewodu. ˆ Do kasety elektroniki skonfigurowanej jako EC-3100/U można podłączyć od 1 do 3 paneli zewnętrznych. Jeden z nich może być zasilany z EC-3100/U, dwa pozostałe z własnych, lokalnych zasilaczy. ˆ Do kasety elektroniki skonfigurowanej jako EC-3100/H można podłączyć od 1 do 4 paneli zewnętrznych. Jeden z nich może być zasilany z EC-3100/H, dwa pozostałe z własnych, lokalnych zasilaczy. ˆ Długość przewodu łączącego panel zewnętrzny z kasetą elektroniki w przypadku zasilania panela z kasety elektroniki nie powinna przekroczyć 50m przy zachowaniu odpowiednich przekrojów przewodów. ˆ Długość przewodu łączącego panel zewnętrzny z kasetą elektroniki w przypadku zasilania panela z lokalnego zasilacza nie powinna przekroczyć 150m. ˆ Przewody przeznaczone do układania w ziemi powinny być zabezpieczone przed wpływem wilgoci. ˆ Zalecane jest, aby wszystkie przewody były układane w miarę możliwości z dala od innych instalacji elektrycznych. W szczególności przewody instalacji domofonowej powinny być ułożone w odległości nie mniejszej niż 0 cm od przewodów energetycznych. 16

18 6. Instalacja CD-3100 audio 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE 6. Instalacja elektryczna CD-3100 w wersji audio ˆ Odcinek panel zewnętrzny- kaseta elektroniki wykonać przewodem parowanym o średnicy minimum 0, 5 mm i liczbie żył nie mniejszej niż 16. Jeżeli domofon będzie sterował napędem bramy wjazdowej należy zarezerwować dodatkowo żyły. Można stosować przewody YTKSY, UTP, LAN T11. ˆ W wersji audio połączenie między kasetą elektroniki a unifonami wykonać dowolnym przewodem, minimum dwużyłowym, np. YTDY. Jeżeli stosowane będą unifony ze sterowaniem bramy należy stosować przewód minimum 4 żyłowy. ˆ W wersji audio sposób prowadzenia instalacji od kasety elektroniki do unifonów nie ma znaczenia. Każdy unifon może być podłączony oddzielnym przewodem, instalacja może być prowadzona od jednego unifonu do następnego lub unifony mogą być podłączone do wspólnej magistrali. Łączna długość przewodu na odcinku od unifonu od kasety elektroniki nie powinna przekroczyć 150m. EC VAC ZASILACZ Rysunek 6: Sposób podłączenia unifonów do kasety elektroniki 6. 3 Instalacja elektryczna CD-3100 w wersji wideo ˆ Sygnał wideo w systemie CD-3100 jest przesyłany linią symetryczną. Rozwiązanie takie zapewnia małą wrażliwość linii na zewnętrzne zakłócenia i pozwala na przesyłanie obrazu na stosunkowo duże odległości, wymaga jednak przestrzegania pewnych zasad przy wykonywaniu instalacji elektrycznej. ˆ odcinek panel zewnętrzny- kaseta elektroniki wykonać przewodem parowanym o średnicy minimum 0, 5 mm, impedancji 100 Ω i liczbie żył nie mniejszej 18. ˆ Odcinek panel zewnętrzny-kaseta elektroniki wykonać kablem telekomunikacyjnym lub skrętką UTP (np. XzTKMXpw, YTKSY, UTP kat. 5, LAN T11). ˆ Odcinek kaseta elektroniki-rozdzielacz CVR-1 wykonać skrętką UTP kat. 5 lub skrętką telekomunikacyjną (np. YTKSY). ˆ Odcinek rozdzielacz-monitory wykonać skrętką UTP kat. W przypadku CVR-1 na końcach przewodu przy rozdzielaczach zamocować wtyczki RJ45 (zgodnie z instrukcją obsługi). 17

19 6. 3 Instalacja CD-3100 wideo 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE ˆ Łączna długość odcinka kaseta elektroniki-rozdzielacz + rozdzielacz-monitor nie powinna przekroczyć 150m. ˆ Należy zwrócić uwagę na odpowiednie parowanie przewodów. Na schemacie para przewodów zaznaczona jest położonymi blisko siebie kreskami (grubą i cienką). ˆ Zalecane jest wykonywanie instalacji z wykorzystaniem rozdzielaczy CVR-. Do rozdzielacza doprowadzane są sygnały z centrali a następnie rozsyłane do monitorów. Do jednego rozdzielacza można podłączyć do czterech monitorów. ˆ Niedopuszczalne jest wykonywanie rozgałęzień przez połączenie dwóch odcinków przewodu (w celu rozgałęzienia sygnału należy zastosować rozdzielacz CVR-x - parz kolejny punkt). Przy równoległym łączeniu odbiorników przewód należy prowadzić od jednego odbiornika (monitora, rozdzielacza, przełącznika) do następnego. Należy też przestrzegać zasady, że sygnał przychodzi do odbiornika jednym przewodem, a wychodzi drugim. Obydwa przewody łączone są na zaciskach odbiornika. ˆ W domofonach z dużą liczbą abonentów instalację należy wykonać w postaci gałęzi. W jednej gałęzi można podłączyć do 10 odbiorników (monitorów lub rozdzielaczy). Kolejną gałąź można utworzyć traktując jedno z wyjść dowolnego rozdzielacza jako początek gałęzi (patrz str. 19). ˆ Należy zwrócić uwagę na dopasowanie impedancji falowej przewodu do impedancji podłączonych urządzeń. W urządzeniach znajdujących się na początku i na końcu linii powinien być zamontowany równolegle do linii rezystor o wartości równej wartości impedancji falowej kabla. W pozostałych podłączonych do linii urządzeniach nie należy montować żadnych rezystorów obciążenia. Rezystancję obciążenia w panelu zewnętrznym, monitorach, rozdzielaczach i przełącznikach ustawia się przy pomocy jumperów. ˆ Dopuszczalne są instalacje mieszane, w których stosuje się jednocześnie unifony i monitory. 30V 30V V CVR-1 CVR-1 CVR- 30V EC Rysunek 7: Sposób podłączenia monitorów do kasety elektroniki 18

20 6. 4 Montaż panela zewnętrznego 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE EC CVR-x 30 VAC ga³¹ÿ 1 ga³¹ÿ ga³¹ÿ 3 ga³¹ÿ 4 Rysunek 8: Sposób rozdzielenia sygnałów w instalacji wideo 6. 4 Montaż panela zewnętrznego UWAGA! W systemie CD-3100 każdy panel podłączony do tej samej kasety elektroniki musi mieć unikalny numer ustawiony jumperami na złączu J1 (patrz rys. 9). Numer ten należy ustawić przed zamontowaniem panela. w panelu należy ustawić numer 1,, 3 lub 4. Numery 5 i 6 zarezerwowane są dla obsługi serwisowej paneli i nie należy ich ustawiać w panelach w trybie normalnej pracy. Montaż podtynkowy. W ścianie wykonać otwór o takich wymiarach, aby ramka panela zewnętrznego swobodnie do niego wchodziła, a brzegi otworu były zakryte. Wywiercić 4 otwory 10 pod kołki rozporowe. Siłę dokręcania (ważne gdy wykuty otwór jest głębszy niż grubość kasety) dopasowujemy tak, aby nie wystąpiło pokrzywienie ramki. Wykonać podłączenia elektryczne i przymocować do ramki panel z klawiaturą przy pomocy dwóch wkrętów M4 i dwóch nitów zrywalnych (znajdujących się w komplecie). W miarę możliwości należy montować panel zewnętrzny w wiatrołapach, jest on wtedy lepiej chroniony przed wpływem pogody. Zabrudzenie klawiatury (śnieg, błoto) może powodować jej wadliwe działanie w takim przypadku należy bezzwłocznie usunąć zabrudzenia. Montaż natynkowy. Wywiercić otwory do zamocowania obudowy natynkowej, umieścić w obudowie ramkę (lub ramki) podtynkową i obydwa elementy przykręcić kołkami rozporowymi. Podłączyć przewody, zamocować panel z klawiaturą przy pomocy śrub i nitów. Ustawić odpowiednio zworę JP1 w płytce symetryzatora (patrz rys. Wartość wybranej rezystancji powinna odpowiadać impedancji falowej użytego przewodu lub kabla. Standardowo ustawiana jest wartość 100 Ω odpowiadająca impedancji skrętki UTP i kabli telefonicznych (np. YTKSY 0, 5) Przy montażu paneli należy zapewnić właściwą wentylację znajdujących się w nim podzespołów. Z tego powodu nie jest zalecane jakiekolwiek uszczelnianie (silikonem, pianką itp. ) przestrzeni między ramką a panelem. Montaż panela z listą lokatorów Panel z listą lokatorów CP-3100N nie może być wyposażony w kamerę, stąd nie jest używany w domofonach w wersji wideo. Przy montażu panela z listą lokatorów należy pamiętać o tym, aby przed zanitowaniem urządzenia umieścić w nim opis. Opis należy wykonać na kartce papieru o wymiarach 51 x 90 mm. Najwygodniej jest wykonać nadruk na kartce A4, a następnie dociąć ją na wymagany wymiar. Przy wykonywaniu nadruku należy pamiętać o pozostawieniu 4 mm marginesu przy każdej krawędzi kartki. Nadruk najlepiej wykonać na białej kartce papieru o gramaturze ok 100 g/m używając drukarki laserowej. Nie należy stosować 19

21 6. 5 Montaż kasety elektroniki i zasilacza 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE P p³ytka symetryzatora Impedancja wej. 100 Impedancja wej. 14 Impedancja wej. 136 J J P1 Z - + J Rysunek 9: Panel zewnętrzny- ustawienie numeru fizycznego i elementy regulacyjne drukarki atramentowej, ponieważ wykonany w ten sposób nadruk może ulec rozmazaniu pod wpływem wilgoci. Z tego samego powodu wskazane jest zalaminowanie kartki z wykonanym nadrukiem. Do wykonania projektu nadruku można wykorzystać dowolny program graficzny, np. Corel Draw lub Photoshop. W wykonaniu wideo panele z listą lokatorów nie są dostępne. Poluzowaæ œruby mocuj¹ce i przesun¹æ ramkê w kierunku zewnêtrznej krawêdzi panela Usun¹æ ramkê podnosz¹c j¹ lekko do góry, a nastêpnie przesuwaj¹c w kierunku zewnêtrznej krawêdzi panela Wymontowaæ p³ytki plexi Miêdzy p³ytki w³o yæ kartkê z opisem, ca³oœæ ponownie umieœciæ w panelu pamietaj¹c, e cienka p³ytka powinna znajdowaæ siê od strony spodu panela Wciêcia z lewej strony ramki wsun¹æ w otwory w obudowie panelu. Ramkê docisn¹æ tak, aby œruby znalaz³y siê w otworach na wkrêty. Przesun¹æ ramkê w sposób pokazany na rysunku i dokrêciæ œruby Rysunek 10: Wymiana kartki z listą lokatorów w panelu CP-3100N 6. 5 Montaż kasety elektroniki i zasilacza Kasetę elektroniki i zasilacz należy zamontować wewnątrz budynku, najlepiej w miejscu niedostępnym dla niepowołanych osób. Zalecane jest aby obydwa urządzenia umieszczone zostały w skrzynce instalacyjnej, kasetę mocuje się przy pomocy czterech wkrętów. Do miejsca, w którym zamontowany jest zasilacz musi być doprowadzone zasilanie z sieci energetycznej. Obudowa kasety elektroniki mocowana jest do podstawy przy pomocy dwóch wkrętów. Zdjęcie obudowy kasety wymaga zdemontowania całej kasety, ponieważ wkręty 0

22 6. 6 Montaż modułów MRL-1 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE mocujące obudową umieszczone są z tyłu podstawy. Końcówki przewodów z uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego należy nawinąć na mniejszym rdzeniu ferrytowym dołączonym do zestawu. Każdym z przewodów należy nawinąć, 5 zwoju w sposób przedstawiony na rysunku 11. Podobnie należy postąpić z przewodem łączącym moduł MRL-1 z kasetą elektroniki - od strony kasety elektroniki końcówkę przewodu należy nawinąć na większym rdzeniu. Jeżeli grubość przewodu na to nie pozwala, należy zdjąć izolację i nawinąć na rdzeniu tylko te żyły, które są wykorzystywane do połączenia. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem rdzeñ Rysunek 11: Montaż rdzenia ferrytowego na przewodach połączeń. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis [E-] oznacza to zwarcie przewodów w linii unifonów. Domofon CD-3100 jest odporny na takie zwarcie, jednak należy je jak najszybciej usunąć. Kaseta elektroniki jest wstępnie wyregulowana i jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie należy zmieniać położenia elementów regulacyjnych. Jeżeli jest to konieczne, regulację należy przeprowadzić po uruchomieniu wszystkich unifonów. Następnie uruchomić procedurę instalacyjną P-3 i przystąpić do montażu i uruchomienia monitorów i unifonów. 6. 6 Montaż modułów MRL-1 Moduł MRL-1 służy do podłączenia więcej niż jednego panela do jednej kasety elektroniki. Moduł używany jest w kasetach elektroniki obsługujących wejścia główne i wejścia podrzędne. Moduł należy zamontować możliwie blisko kasety elektroniki. Aby zamontować moduł MRL-1 należy wykręcić cztery wkręty mocujące pokrywę obudowy do jej podstawy. Po zdjęciu pokrywy wykonać w podstawie otwory pod wkręty mocujące, przyłożyć ją do ściany i zaznaczyć miejsca pod kołki rozporowe. Wywiercić w ścianie otwory, włożyć w nie plastikowe elementy kołków rozporowych i przykręcić wkrętami podstawę do ściany. Następnie podłączyć przewody zgodnie ze schematem połączeń i przykręcić pokrywę. Moduł MRL-1 nie wymaga zasilania ani żadnej konfiguracji i regulacji. 7 Montaż przełącznika CVP- Przełącznik należy zamontować w skrzynce instalacyjnej lub na ścianie wewnątrz budynku, najlepiej w skrzynce instalacyjnej wspólnej z kasetą elektroniki i modułem MRL-1. W tym celu należy wykręcić cztery wkręty mocujące pokrywę obudowy do jej podstawy. Po zdjęciu pokrywy wykonać w podstawie otwory pod wkręty mocujące (W1, W - rys. 1), wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe i przykręcić podstawę do ściany. Podłączyć przewody do zacisków ARK w przełączniku, w pokrywie obudowy wyłamać szczypcami zaślepki w miejscach, w których do obudowy zostaną wprowadzone przewody i przykręcić pokrywę do podstawy. 1

23 6. 8 Montaż rozdzielacza CVR-1 i CVR- 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE Wejście C4+, C4- w przełączniku pracującym przy wejściu podrzędnym zarezerwowane jest dla sygnału przychodzącego z bramy głównej. Aby uzyskać obraz wolny od zniekształceń należy zadbać o właściwe wykonanie instalacji elektrycznej oraz o dopasowanie impedancji wejściowej i wyjściowej urządzeń (monitorów, rozdzielaczy, przełączników) do impedancji przewodu. Obciążenie na wejściu C1 należy ustawić tylko w jednym z przełączników- zamontowanym na końcu linii (służy do tego złącze JP1), w pozostałych ze złącza tego należy usunąć wszystkie jumpery. Obciążenie na wejściu C należy ustawić w każdym przełączniku (złącze JP). Obciążenie na wyjściach X i Y powinno być ustawione w każdym przełączniku (złącza JP6 i JP7). Wartość obciążenia dla wejść i wyjść należy dobrać do rodzaju przewodu połączeniowego. Dla zalecanej skrętki UTP jest to wartość 100 Ω. Dla innych, dopuszczalnych do stosowania przewodów należy ustawić obciążenie na wartość równą impedancji przewodu (patrz rys. 1, strona). W1 Korekcja sygna³u (z³¹cze JP3) W³¹czona Wy³¹czona X Y CSA V+ G LM L+ L Wzmocnienie (z³¹cze JP3) brak +4 db + db JP6 JP7 JP3 Impedancja wyjœciowa wyœcia X (JP6) JP1 JP JP4 JP C1 C C C4 Impedancja wyjœciowa wyœcia Y (JP7) Impedancja wej. wejœæ C1... C4 (JP1, JP, JP4, JP5) W Rysunek 1: Konfiguracja przełącznika CVP- 6. 8 Montaż rozdzielacza CVR-1 i CVR- Rozdzielacze piętrowe CVR-x należy montować na klatkach schodowych budynków, w których instalowany jest domofon w wersji wideo. Rozdzielacz montowany jest do ściany przy pomocy dwóch wkrętów. Aby zamontować rozdzielacz należy wykręcić cztery wkręty mocujące pokrywę obudowy do jej podstawy. 1), przyłożyć ją do ściany i zaznaczyć miejsca pod kołki rozporowe. Następnie podłączyć przewody L+, L- oraz C+, C- do zacisków ARK. Przewód należy prowadzić od jednego rozdzielacza do następnego. Niedopuszczalne jest łączenie każdego z rozdzielaczy (lub ich części) oddzielnymi

24 6. 8 Montaż rozdzielacza CVR-1 i CVR- 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE przewodami z kasetą elektroniki. Dotyczy CVR-1: Na końcach przewodów z wideomonitorów zbiegających się przy rozdzielaczu zacisnąć wtyczki RJ 45 zwracając szczególną uwagę na właściwą kolejność przewodów we wtyczce (patrz rys. Wtyczki umieścić w gniazdach rozdzielacza. Rozdzielacz nie wymaga odrębnego zasilacza - zasilany jest z dowolnego monitora, który jest z nim połączony - zaciski VC i GND. Dotyczy CVR-: Rozdzielacz wymaga zewnętrznego zasilacza 15V DC stab. /4a, co pozwala na obciążalność każdego z 4 wyjść prądem 1A do zasilania monitorów (+15V, GND). Nie jest on zalecany do monitorów serii MV-645x. Zalecane jest, by odcinki przewodów łączące rozdzielacz z monitorem, podłączane do gniazd MON1 i MON miały porównywalną długość. Ta sama zasada dotyczy przewodów podłączanych do gniazd MON3 i MON4. Aby zapewnić dopasowanie falowe, będące warunkiem uzyskania wyraźnego i wolnego od zakłóceń obrazu, na końcu tej linii należy podłączyć obciążenie w postaci rezystora o wartości równej impedancji przewodu użytego do wykonania linii. W rozdzielaczach znajdują się złącza z jumperami pozwalającymi na włączenie między zaciski C+, C- rezystora o wybranej wartości (100, 14 lub 136 Ω). Rezystancję tą należy włączyć tylko w jednym z rozdzielaczy- w tym, który został zamontowany na końcu linii C+, C-. Jeśli na ekranie widoczne są zniekształcenia, zakłócenia, albo obraz jest niewyraźny i blady, to należy włączyć wzmocnienie i korekcję sygnału. Dla wyjść MON1 i MON korekcję i wzmocnienie włącza się jumperami na złączu J, zaś dla wyjść MON3 i MON4 jumperami na złączu J3. W1 JP1 Impedancja wej. 136 W1 MON1 MON MON3 MON4 MON 1 MON MON 3 MON 4 Impedancja wej. 100 JP JP3 JP1 JP JP3 G + Korekcja pasma Bez korekcji pasma Wzmocnienie 0 db JP1 JP JP3 Wzmocnienie + db W Wzmocnienie +4 db W CVR-1 CVR- Rysunek 13: Konfiguracja rozdzielacza CVR-x 3

25 6. 9 Montaż monitora i kamer dodatkowych 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE nr zacisk kolor 1 T + pom. -bia³y T - pomarañczowy 3 Vc zielono-bia³y 4 L + niebieski 5 L - niebiesko-bia³y 6 GND zielony 7 C + br¹zowo-bia³y 8 C - brazowy funkcja wyjœcie uniwersalne wyjœcie uniwersalne zasilanie: +10VDC linia unifonów linia unifonów masa sygna³ wizji sygna³ wizji Wtyk Wtyk zgodny z norm¹ EIA/TIA 568B Rysunek 14: Złącze MON-1 rozdzielacza CVR-1, opis zacisków 6. 9 Montaż monitora i kamer dodatkowych Montaż i podłączenie monitorów należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dołączone do zastosowanych modeli Montaż i programowanie unifonu Zakładamy, że do każdego mieszkania doprowadzony jest przewód do unifonu, przewód ten podłączony jest do zacisków L+, L- centrali a linia nie jest zwarta. Aby zamontować unifon należy zdjąć pokrywę unifonu. Podstawę unifon przymocować do ściany kołkami rozporowymi 6 mm wykorzystując otwory w podstawie unifonu. Następnie zaprogramować numer unifonu. Dopuszczalne jest zaprogramowanie najwyżej dwóch urządzeń (unifonów lub monitorów) z tym samym numerem. Programowanie polega na odpowiednim ustawieniu zwór (jumperów) na złączu wewnątrz unifonów. W unifonie programowany jest numer fizyczny. Każdą liczbę z przedziału można przedstawić jako sumę liczb 1,, 4, 8, 16, 3, 64, 18. Jeżeli cyfra wchodzi w skład sumy dającej programowany numer, to na odpowiadającej jej pozycji zakładamy jumper, w przeciwnym przypadku jumper należy usunąć (patrz rysunek 15). Nie należy programować numeru 0 (usunięcie wszystkich jumperów)! Na płytce unifonu zaznaczone są cyfry przyporządkowane do kolejnych pozycji na złączu. Przykładowo, aby zaprogramować numer 37, należy założyć zwory na złącza a) b) 37 = Rysunek 15: Widok złącza służącego do programowania unifonu i przykład ilustrujący zaprogramowanie unifonu na numer 37 na pozycjach 1, 4, 3 ( = 37). Następnie należy podłączyć przewody do zacisków unifonu zwracając uwagę na ich właściwą polaryzację i zamknąć obudowę unifonu. Unifon jest gotowy do pracy i można przystąpić do jego sprawdzenia przy użyciu procedury P-3. Montaż i podłączenie unifonów niestandardowych, realizujących dodatkowe funkcje, 4

26 1 A A/B RESET MIKROFON BALANS G OŒNIK L Regulacja domofonu CD MONTAŻ I URUCHOMIENIE takich jak na przykład LM-8W/4 czy LG-8 należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dołączone do tych urządzeń Regulacja domofonu CD-3100 Wstępna regulacja domofonu odbywa się w procesie produkcyjnym. W niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba regulacji urządzenia mającej na celu dostosowanie parametrów do rzeczywistych warunków pracy, uwzględniających poziom hałasu w miejscu zainstalowania panela zewnętrznego, czy wymagania użytkowników. a) b) - + J1 P ul. Nowa 0, ódÿ, tel. (0-4), fax, laskomex@laskomex. com. pl, DATA: Kaseta elektroniki - + P3 BALANS J J P1 - + Z AC1 14 V AC 0. 8 A AC +7V 0. 5A GP VP AC3 1 V AC AC4 GZA +13V 0. 8A VZA KZ VZ GZ J3 -B +1V +B GS VS PR/CS CP-500 K1 K K3 K4 K5 K6 L+ Rysunek 16: Elementy regulacyjne domofonu W domofonie znajdują się potencjometry: ˆ potencjometr P1 w panelu służący do regulacji wzmocnienia sygnału głośnika w panelu. ˆ potencjometr P w panelu służący do regulacji wzmocnienia sygnału mikrofonu panela. Położenie tego potencjometru, wraz z położeniem potencjometru P3 w kasecie elektroniki decyduje o głośności w słuchawce unifonu ˆ potencjometr P3 w kasecie elektroniki (regulacja balansu), służący do ustawienia optymalnych warunków w linii unifonów. ˆ potencjometr P1 w unifonie regulujący wzmocnienie lokalnego wzmacniacza mikrofonowego. W przypadku, kiedy do jednej kasety elektroniki podłączonych jest kilka paneli regulację balansu wykonuje się jednorazowo wykorzystując do tego celu jeden z paneli, natomiast w pozostałych dokonuje się w razie potrzeby regulacji głośnika i wzmocnienia mikrofonu (P1 i P). Regulację taką należy przeprowadzić indywidualnie dla każdej podrzędnej kasety elektroniki. W przypadku systemu z wejściem głównym w pierwszej kolejności należy dokonać regulacji we wszystkich kasetach podrzędnych systemu. Następnie podłączyć nadrzędną kasetę elektroniki i dokonać regulacji postępując w taki sam sposób jak w przypadku regulacji balansu dla linii unifonów (traktując podrzędne kasety elektroniki jak unifony). Kolejność operacji przy regulacji balansu linii jest następująca: ˆ Nawiązać połączenie z dowolnym lokalem ˆ Ustawić potencjometry P1 i P w pozycjach zapewniających optymalną słyszalność w panelu 5

Instrukcja instalacji i programowania 7inova 7hp120

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i programowania 7inova 7hp120

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i programowania 7inova 7hp120