Instrukcja drukowania Ge Appliances Ct9800sh1ss

Instrukcja drukowania Ge Appliances CT9800SH1SS jest przeznaczona do obsługi urządzenia CT9800SH1SS marki Ge Appliances. Instrukcja zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące użytkowania urządzenia, w tym opisy poszczególnych funkcji, instrukcje dotyczące konserwacji i czyszczenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja drukowania jest dostępna w wersji elektronicznej, a także w wersji papierowej. Instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek i informacji, które pomogą użytkownikowi w pełni wykorzystać funkcje urządzenia i zapewnić jego najlepszą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja drukowania Ge Appliances Ct9800sh1ss

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy używana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, możesz to sprawdzić w jej instrukcji obsługi, skonsultować się z producentem lub wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Drukuj.

    W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny. Jeśli pozycja Druk dwustronny jest dostępna, drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego.

Uwagi: 

    Jeśli drukujesz na urządzeniu, które jest równocześnie kopiarką i drukarką, a kopiarka obsługuje kopiowanie dwustronne, to prawdopodobnie to urządzenie obsługuje również automatyczne drukowanie dwustronne.

    Jeśli zainstalowano więcej niż jedną drukarkę, możliwe, że jedna drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, a inna nie.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, masz dwie inne opcje. Możesz skorzystać z opcji ręcznego drukowania dwustronnego albo drukować strony parzyste i nieparzyste oddzielnie.

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, możesz wydrukować wszystkie strony, które mają być na jednej stronie arkusza papieru, a następnie zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie ich do drukarki.

W programie Word wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Drukuj.

W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny, a następnie kliknij pozycję Ręczny druk dwustronny.

Podczas drukowania w programie Word zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie kartek do drukarki.

Uwaga:  Podczas ręcznego drukowania dwustronnego możesz przeprowadzić test, aby ustalić właściwy sposób ponownego załadowania kartek do drukarki.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Poniższa procedura umożliwia również drukowanie na obu stronach:

W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij pozycję Drukuj tylko strony nieparzyste.

Kliknij przycisk Drukuj u góry galerii.

Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos arkuszy, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij pozycję Drukuj tylko strony parzyste.

Uwaga: Aby upewnić się, że wszystkie strony są drukowane w odpowiedniej kolejności, podczas drukowania stron parzystych lub nieparzystych kliknij pozycję Plik, Opcje, Zaawansowane, a następnie w obszarze Drukowanie, kliknij pozycję Drukuj z przodu arkusza przy drukowaniu dwustronnym lub Drukuj z tyłu arkusza przy drukowaniu dwustronnym.

Początek strony

Ważne: Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy określona drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, można skorzystać z następujących metod:

Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki lub skonsultuj się z producentem drukarki.

W programie Microsoft Office Word kliknij przycisk Microsoft Office , kliknij pozycję Drukuj , kliknij pozycję Właściwości , a następnie kliknij karty w oknie dialogowym Właściwości dokumentu i przejrzyj opcje. Opcje dostępne w oknie dialogowym Właściwości dokumentu różnią się w zależności od opcji i konfiguracji drukarki. Jeśli na dowolnej karcie zobaczysz opcje drukowania na obu stronach arkusza papieru, drukowania dwustronnego lub drukowania obustronnego, drukarka prawdopodobnie obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby utworzyć kopie dwustronne.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, możesz zaznaczyć pole wyboru Ręczny dupleks w oknie dialogowym Drukowanie. Program Microsoft Office Word wydrukuje wszystkie strony, które mają być na jednej stronie arkusza papieru, a następnie zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie ich do drukarki.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

W lewym dolnym rogu okna dialogowego Drukowanie na liście Drukuj zaznacz pozycję Strony nieparzyste.

Kliknij przycisk OK.

Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos arkuszy, a następnie z listy Drukuj wybierz pozycję Strony parzyste.

Uwaga: W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Drukowane kody kreskowe1D: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
2D: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code,

Instrukcja drukowania Ge Appliances Ct9800sh1ss

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja drukowania Ge Appliances Ct9800sh1ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja drukowania Ge Appliances Ct9800sh1ss