Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia Electrolux Ehg 6832, należy najpierw pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony producenta. Następnie należy wykonać kopię zapasową aktualnego oprogramowania i wgrać nowy plik. Ostatnim krokiem jest uruchomienie oprogramowania, aby mieć pewność, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić czy wszystkie funkcje działają prawidłowo i czy urządzenie jest gotowe do użytku. Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832 zapewni użytkownikom bezpieczne i sprawne użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe M430, aby korzystać z jego najnowszej wersji. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności M430. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy. Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji M430 zaraz po ukazaniu się każdej kolejnej wersji oprogramowania.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z M430 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą urządzenia mobilnego, jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie M430 do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu M430 do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Podłącz M430 do komputera.
  2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
  4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut), M430 zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem M430 od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Problem

  • Problem z instalacją aktualizacji
  • Na piekarniku nie widać ikony aktualizacji

Dotyczy

  • Piekarniki z funkcją Connectivity

Rozwiązanie

Informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania piekarnika widoczne są w aplikacji My Electrolux Kitchen. Po zainicjowaniu aktualizacji pamiętaj, aby:

  • nie zamykać aplikacji do czasu zakończenia aktualizacji
  • nie dotykać ekranu wyświetlacza piekarnika
  • piekarnik oraz nośnik aplikacji były połączone z tą samą siecią wi-fi przez cały proces aktualizacji

Po zakończonej aktualizacji piekarnik zrestartuje się i będzie gotowy do pracy.

Aby móc używać piekarnika w trybie zdalnym za pomocą aplikacji należy uruchomić „zdalne sterowanie” dotykając wskaźnika sieci na wyświetlaczu piekarnika.

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pamięci...
Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ehg 6832