Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30

Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30 to łatwe i przyjemne doświadczenie. Przed instalacją należy upewnić się, że wszystkie wymagane elementy są dostępne i że istnieje odpowiedni dostęp do sieci elektrycznej. Instalacja przebiega szybko i łatwo, dzięki prostym i jasnym instrukcjom. Użytkowanie jest również bezproblemowe, dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który pozwala na łatwe wybieranie ustawień i monitorowanie temperatury. Pielęgnacja jest również prosta, ponieważ jednostka jest odporna na korozję i szkodniki oraz wyposażona w filtr, który należy okresowo wymieniać. Aeg Ewh Comfort 30 to idealny wybór dla osób szukających wysoce wydajnej jednostki chłodniczej.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30

Zobacz poniższy poradnik dla AEG AHB71821LW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG AHB71821LW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG AHB71821LW. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG AHB71821LW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG AHB71821LW

Marka:
AEG
Produkt:
Zamrażarki
Model/nazwa:
AHB71821LW
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Niemiecki, Włoski

Powiązane produkty AEG AHB71821LW

Do bieżącego rysunku można wstawić dowolny plik graficzny jako odniesienie zewnętrzne lub odnośnik xref.

W przypadku dołączenia pliku rysunku jako odnośnika tworzone jest łącze od rysunku wskazywanego przez odniesienia do bieżącegorysunku. Wszystkie zmiany wprowadzane w rysunku wskazywanym przez odniesienia są wyświetlane w bieżącym rysunku w momenciejego otwarcia lub ponownego wczytania.

Ten sam plik rysunku można dołączyć jako odnośnik do wielu rysunków jednocześnie. Można też dołączyć wiele rysunków do pojedynczegorysunku.

Narzędzia dołączania odnośników

Odnośnik można dołączyć, stosując wiele metod:

Można także programu użyć DesignCenter, aby dołączyć odnośniki do rysunku. Użyj narzędzia DesignCenter do prostych załączników, wyświetlania podglądu odniesieńdo rysunków wraz z ich opisami oraz do szybkiego umiejscawiania odniesień przez przeciąganie.

Odnośnik można dołączyć przez przeciągnięcie go z DesignCenter lub kliknięcie polecenia Dołącz odnośnik w menu skrótów.

Zapisana ścieżka użyta do lokalizacji odnośnika może być ścieżką bezwzględną, względną (częściowo określoną) lub może jejnie być.

Jeśli odnośnik zewnętrzny zawiera zmienne atrybuty bloków, to są one ignorowane.

Uwaga: W przypadku korzystania z palety Odnośniki zaleca się włączenie funkcji automatycznego ukrywania lub zakotwiczenie tej palety.Paleta zostanie wtedy automatycznie ukryta po określeniu punktu wstawienia odnośnika zewnętrznego.

Otrzymywanie powiadomień o dołączonych odnośnikach

Ikona odnośnika jest wyświetlana w prawym dolnym rogu okna aplikacji (na pasku stanu), kiedy odnośniki są dołączone do rysunku.

Jeśli brakuje jednego lub kilku odnośników, do ikony odnośnika dołączany jest znak wykrzyknika. Kliknięcie ikony odnośnikaspowoduje wyświetlenie palety Odnośniki.

Podświetlanie odnośników w rysunku

Aby wyszukać odnośnik w złożonym rysunku, należy wybrać element na palecie Odnośniki w celu podświetlenia wszystkich widocznychwystąpień w rysunku. I na odwrót, aby podświetlić nazwę odnośnika w palecie Odnośniki, należy go wybrać na rysunku.

Sterowanie właściwościami warstw odnośników

Można określić widoczność, kolor, rodzaj linii i inne właściwości warstw odnośnika. Zmiany te mogą być trwałe lub tymczasowe.Jeżeli zmienna systemowa VISRETAINma wartość 0, zmiany te będą miały wpływ wyłącznie na bieżącą sesję rysunku. Zmiany są odrzucane w chwili zakończenia sesjirysowania oraz przy ponownym wczytaniu lub odłączeniu odnośnika.

Można również sterować zaciemnieniem wyświetlania odnośnika DWG. Zmienna systemowa XDWGFADECTL definiuje procent zaciemniania wszystkich odnośników DWG.

Obwiednie tnące odnośnika

Rysunki mogą zawierać przycięte odnośniki. Aby wyświetlić obwiednię tnącą, można włączyć zmienną systemową XCLIPFRAME.

Dołączenia z produktów edukacyjnych

W przypadku otwarcia, wstawiania lub dołączania odnośnika z produktu edukacyjnego firmy Autodesk, wydruk rysunku zawiera następującynapis: „UTWORZONY W WERSJI EDUKACYJNEJ PRODUKTU FIRMY AUTODESK. ”

Patrz także

  • Zagnieżdżanie i nakładanie odniesień do rysunków

  • Przytnij odnośniki i bloki

   Ustawienie ścieżek do rysunków z odniesień

   DesignCenter

   Ustawianie opcji interfejsu

  Procedura

  Aby dołączyć odnośnik zewnętrzny

  Aby dołączyć lub nałożyć odnośnik za pomocą DesignCenter

  Aby wyświetlić pliki odnośników według typów na palecie Odnośniki

  Aby dopasować zaciemnienie wyświetlania odnośnika DWG

  Skrócone omówienie

  Polecenia

  Zmienne systemowe


  Ważne Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

  Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

  Za pomocą pola odnośnika można znaleźć w tabeli wartości, których można użyć w innej tabeli („odnieść” jedne wartości do drugich). Pole odnośnika może dostarczać wartości dla listy rozwijanej i ułatwiać wprowadzanie danych w polu. Załóżmy na przykład, że chcemy mieć listę 16 województw w Polsce, aby użytkownicy mogli wybrać województwo z listy zamiast wpisywać jego nazwę. Użyj Kreatora odnośników w programie Access, aby skonfigurować pole odnośnika dla nazwy województwa.

  W tym artykule

  • Tworzenie pola odnośnika

  • Tworzenie pola listy wartościPorównanie pola kombi i kontrolek autouzupełniania

  Tworzenie pola odnośnika

  Zanim przejdziesz dalej: Jeśli do utworzenia aplikacji został użyty szablon bazy danych lub dodano tabelę przy użyciu szablonu, być może w programie Access zostały już utworzone pewne relacje odnośników między tabelami. Aby wyszukać pola odnośników, otwórz tabelę w widoku projektu w programie Access i sprawdź, czy kolumna Typ danych zawiera typ danych Odnośnik.

  Aby użyć Kreatora odnośników na potrzeby aplikacji internetowej programu Access:

  1. W programie klasycznym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

   W pierwszym pustym wierszu na liście pól wpisz nazwę nowego pola odnośnika i wybierz pozycję Odnośnik w kolumnie Typ danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników.

   Ważne: W aplikacji internetowej programu Access należy dodać nowe pole i od razu ustawić dla niego typ danych Odnośnik. Jeśli spróbujesz zmienić typ danych istniejącego pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości. Niniejsze ograniczenie dotyczy tylko aplikacji internetowej.

   Kliknij pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy.

   Wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć jako źródła danych.

   Na liście Która wartość ma być wyświetlana w odnośniku? wybierz pole lub kwerendę, które mają być używane na potrzeby danych odnośnika.

   Wybierz sposób sortowania wartości z listy Czy elementy w odnośniku mają być sortowane? .

   Wybierz opcję określającą, co ma się stać podczas usuwania rekordu z tabeli źródłowej.

   Uwaga: Opcja Zapobiegaj usunięciu, jeśli istnieją odpowiednie rekordy to zazwyczaj najlepszy wybór, ponieważ pomaga zachować integralność danych. Innych opcji używaj ostrożnie.

   Kliknij przycisk OK i zapisz tabelę.

  Dowiedz się więcej na temat typów danych w aplikacjach programu Access.

  Początek strony

  Tworzenie pola listy wartości

  Zamiast używania istniejącego pola lub istniejącego zapytania (kwerendy) jako źródła, możesz utworzyć listę wartości.

  Ważne: W aplikacji internetowej musisz użyć nowego pola. Jeśli zmienisz typ danych pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości.

  Dodaj nowe pole i wybierz typ danych Odnośnik.

  Kliknij pole Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości.

  Wprowadź wartości (po jednej w każdym wierszu) i kliknij przycisk OK.

  Porównanie pola kombi i kontrolek autouzupełniania

  W poniższym widoku:

   Pole Strefa wysyłki korzysta z kontrolki autouzupełniania. Rozpoczęcie wpisywania pierwszej lub kilku pierwszych liter strefy spowoduje przejście do pierwszego dopasowania na liście. Użyj kontrolki autouzupełniania, gdy użytkownicy wiedzą już czego szukają i nie chcą przewijać długiej listy. com/pl-pl/office/dodawanie-kontrolki-autouzupe%C5%82niania-do-widoku-w-aplikacji-programu-access-38dbd28f-7779-477d-b42b-86391620ee6f">Dodawanie kontrolki autouzupełniania do widoku.

   Pole Województwo korzysta z kontrolki pola kombi. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić pełną listę wartości. Użyj pola kombi, gdy użytkownicy muszą od razu zobaczyć wszystkie opcje dostępne na liście. com/pl-pl/office/dodawanie-pola-kombi-do-widoku-w-aplikacji-programu-access-71b06543-5a69-4685-ac3b-2684e8c9c776">Dodawanie pola kombi do widoku.

Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja Aeg Ewh Comfort 30